Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
673
Hôm qua:
2522
Tuần này:
20397
Tháng này:
86662
Tất cả:
2626908

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ngày 30/10/2020 19:18:12

Ngày 30/10/2020, Huyện ủy Triệu Sơn đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

   CIMG6925.JPG
Đồng chí Mai Nhữ Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu khai mạc hội nghị.

CIMG6930.JPG

CIMG6934.JPG

CIMG6928.JPG
Các đại biểu về dự hội nghị.


     Dự hội nghị có các đồng chí Mai Nhữ Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Lê Kim Chất, PBT thường trực Huyện ủy; Vũ Đức Kính, PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong BTV Huyện ủy;thường trực HĐND, UBND huyện; ủy viên BCH Đảng bộ huyện; trưởng, phó các ban của Huyện ủy, ủy viên UBKT Huyện ủy; trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị; MTTQ và các đoàn thể cấp huyện; Bí thư, Phó Bí thư trực đảng; Chủ tịch, PCT HĐND, UBND, Ủy viên BTV Đảng ủy các xã, thị trấn; Bí thư, PBT các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Huyện ủy; Phó Bí thư Đảng bộ cơ quan BCHQS huyện.
CIMG6939.JPG
Đồng chí Lê Kim Chất, PBT thường trực Huyện ủy quán triệt, triển khai Nghị quyết.


    Đồng chí Mai Nhữ Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu khai mạc hội nghị. Tại hội nghị các đại biểu đã nghe đồng chí Lê Kim Chất, PBT thường trực Huyện ủy triển khai các nội dung của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Triệu Sơn lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với các nội dung chính bao gồm: Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 – 2025, trong đó phương hướng chung: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nguồn lực đầu tư, phát triển kinh tế nhanh và bền vững, nâng cao đời sống nhân dân; đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa – xã hội; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; đảm bảo quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội; phấn đấu đến năm 2022 đạt chuẩn huyện NTM; đến năm 2025 là một trong những huyện dẫn đầu của tỉnh. Các chỉ tiêu chủ yếu gồm 28 chỉ tiêu, trong đó các chỉ tiêu chủ yếu là: Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hằng năm đạt 16,2% trở lên; thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 75 triệu đồng; tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt 20.000 tỷ đồng; tỷ lệ thu ngân sách hằng năm so với dự toán tỉnh giao (không bao gồm tiền sử dụng đất) từ 15% trở lên; tỷ lệ đô thị hóa năm 2025 đạt 20%; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm bình quân hằng năm từ 2% trở lên; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đến năm 2025 đạt 95%; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý đến năm 2025 đạt 95%; tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự năm 2025 đạt 75% trở lên; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân hằng năm đạt 80% trở lên.
    Về chương trình trọng tâm có 4 chương trình đó là: Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; chương trình phát triển công nghiệp; chương trình bảo vệ môi trường; chương trình nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của hệ thống chính trị ở cơ sở. Có 2 khâu đột phá đó là: Khâu đột phá về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; Khâu đột phá về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng. Các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để thực hiện các mục tiêu đề ra của Nghị quyết.
CIMG6944.JPG
Đồng chí Vũ Đức Kính, PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện triển khai chương trình hành động


    Đồng chí Vũ Đức Kính, PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã triển khai nội dung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với các nội dung chủ yếu: Về lãnh đạo xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình trọng tâm, các khâu đột phá; về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo Quốc phòng – an ninh; về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.
    Phát biểu kết luận và bế mạc hội nghị đồng chí Lê Kim Chất, Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ đề nghị: Sau hội nghị học tập tại huyện các đồng chí cán bộ, đảng viên tiếp tục nghiên cứu để nắm vững nội dung chủ yếu của Nghị quyết, các chỉ tiêu phát triển quan trọng, nhiệm vụ trọng tâm; kết hợp với việc xác định tình hình cụ thể của địa phương đơn vị mình để từ đó làm tốt công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Huyện uỷ, công tác tuyên truyền phải có sự thuyết phục, hiệu quả tạo sự đồng thuận của toàn dân trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết. Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết tại địa phương, đơn vị đảm bảo theo Kế hoạch của Huyện uỷ đã ban hành; các tổ chức chính trị xã hội tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết đến Chi hội của mình. Qua nội dung của Nghị quyết, các cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, đảm bảo cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế, có tính khả thi thực hiện và tính chiến đấu cao. Khuyến khích cán bộ chủ chốt viết bài thu hoạch sau học tập Nghị quyết; với các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, sau khi triển khai học tập, xây dựng báo cáo kết quả học tập về Huyện uỷ; giao Ban Tuyên giáo Huyện uỷ xây dựng đề cương để hướng dẫn các địa phương, đơn vị viết báo cáo về kết quả học tập, nghiên cứu, triển khai Nghị quyết; Ban Tổ chức Huyện uỷ, kiểm tra hình thức, cách làm của từng địa phương, đơn vị, nhất là trách nhiệm tổ chức thực hiện của người đứng đầu; Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ kiểm tra công tác tổ chức thực hiện của các địa phương; Văn phòng Huyện uỷ tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện của các địa phương, đơn vị.
                                                                                                          Thùy Dung
 

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đăng lúc: 30/10/2020 19:18:12 (GMT+7)

Ngày 30/10/2020, Huyện ủy Triệu Sơn đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

   CIMG6925.JPG
Đồng chí Mai Nhữ Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu khai mạc hội nghị.

CIMG6930.JPG

CIMG6934.JPG

CIMG6928.JPG
Các đại biểu về dự hội nghị.


     Dự hội nghị có các đồng chí Mai Nhữ Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Lê Kim Chất, PBT thường trực Huyện ủy; Vũ Đức Kính, PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong BTV Huyện ủy;thường trực HĐND, UBND huyện; ủy viên BCH Đảng bộ huyện; trưởng, phó các ban của Huyện ủy, ủy viên UBKT Huyện ủy; trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị; MTTQ và các đoàn thể cấp huyện; Bí thư, Phó Bí thư trực đảng; Chủ tịch, PCT HĐND, UBND, Ủy viên BTV Đảng ủy các xã, thị trấn; Bí thư, PBT các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Huyện ủy; Phó Bí thư Đảng bộ cơ quan BCHQS huyện.
CIMG6939.JPG
Đồng chí Lê Kim Chất, PBT thường trực Huyện ủy quán triệt, triển khai Nghị quyết.


    Đồng chí Mai Nhữ Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu khai mạc hội nghị. Tại hội nghị các đại biểu đã nghe đồng chí Lê Kim Chất, PBT thường trực Huyện ủy triển khai các nội dung của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Triệu Sơn lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với các nội dung chính bao gồm: Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 – 2025, trong đó phương hướng chung: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nguồn lực đầu tư, phát triển kinh tế nhanh và bền vững, nâng cao đời sống nhân dân; đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa – xã hội; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; đảm bảo quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội; phấn đấu đến năm 2022 đạt chuẩn huyện NTM; đến năm 2025 là một trong những huyện dẫn đầu của tỉnh. Các chỉ tiêu chủ yếu gồm 28 chỉ tiêu, trong đó các chỉ tiêu chủ yếu là: Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hằng năm đạt 16,2% trở lên; thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 75 triệu đồng; tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt 20.000 tỷ đồng; tỷ lệ thu ngân sách hằng năm so với dự toán tỉnh giao (không bao gồm tiền sử dụng đất) từ 15% trở lên; tỷ lệ đô thị hóa năm 2025 đạt 20%; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm bình quân hằng năm từ 2% trở lên; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đến năm 2025 đạt 95%; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý đến năm 2025 đạt 95%; tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự năm 2025 đạt 75% trở lên; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân hằng năm đạt 80% trở lên.
    Về chương trình trọng tâm có 4 chương trình đó là: Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; chương trình phát triển công nghiệp; chương trình bảo vệ môi trường; chương trình nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của hệ thống chính trị ở cơ sở. Có 2 khâu đột phá đó là: Khâu đột phá về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; Khâu đột phá về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng. Các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để thực hiện các mục tiêu đề ra của Nghị quyết.
CIMG6944.JPG
Đồng chí Vũ Đức Kính, PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện triển khai chương trình hành động


    Đồng chí Vũ Đức Kính, PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã triển khai nội dung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với các nội dung chủ yếu: Về lãnh đạo xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình trọng tâm, các khâu đột phá; về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo Quốc phòng – an ninh; về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.
    Phát biểu kết luận và bế mạc hội nghị đồng chí Lê Kim Chất, Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ đề nghị: Sau hội nghị học tập tại huyện các đồng chí cán bộ, đảng viên tiếp tục nghiên cứu để nắm vững nội dung chủ yếu của Nghị quyết, các chỉ tiêu phát triển quan trọng, nhiệm vụ trọng tâm; kết hợp với việc xác định tình hình cụ thể của địa phương đơn vị mình để từ đó làm tốt công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Huyện uỷ, công tác tuyên truyền phải có sự thuyết phục, hiệu quả tạo sự đồng thuận của toàn dân trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết. Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết tại địa phương, đơn vị đảm bảo theo Kế hoạch của Huyện uỷ đã ban hành; các tổ chức chính trị xã hội tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết đến Chi hội của mình. Qua nội dung của Nghị quyết, các cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, đảm bảo cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế, có tính khả thi thực hiện và tính chiến đấu cao. Khuyến khích cán bộ chủ chốt viết bài thu hoạch sau học tập Nghị quyết; với các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, sau khi triển khai học tập, xây dựng báo cáo kết quả học tập về Huyện uỷ; giao Ban Tuyên giáo Huyện uỷ xây dựng đề cương để hướng dẫn các địa phương, đơn vị viết báo cáo về kết quả học tập, nghiên cứu, triển khai Nghị quyết; Ban Tổ chức Huyện uỷ, kiểm tra hình thức, cách làm của từng địa phương, đơn vị, nhất là trách nhiệm tổ chức thực hiện của người đứng đầu; Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ kiểm tra công tác tổ chức thực hiện của các địa phương; Văn phòng Huyện uỷ tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện của các địa phương, đơn vị.
                                                                                                          Thùy Dung