Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
5447806

Hội nghị BTV Huyện ủy tháng 9/2021

Ngày 22/09/2021 16:15:25

Ngày 22/9/2021, Thường trực Huyện ủy đã tổ chức hội nghị BTV Huyện ủy tháng 9/2021, đồng chí Mai Nhữ Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị; dự hội nghị có các đồng chí trong BTV Huyện ủy; trưởng các phòng, ban ngành cấp huyện.

   DSC04658.JPG
Đ/C Bí thư Huyện ủy khai mạc hội nghị.

DSC04655.JPG
Các đại biểu dự hội nghị.
 
    Đồng chí Bí thư Huyện ủy Mai Nhữ Thắng phát biểu khai mạc hội nghị và nhấn mạnh nội dung trọng tâm hội nghị cần tập trung đi sâu: Kết quả thực hiện các nhiệm vụ 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm; công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện; công tác xây dựng huyện NTM.
    Tại hội nghị các đại biểu đã nghe và nghiên cứu nội dung báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm quý 4/2021; chương trình công tác tháng 10/2021 của BTV Huyện ủy; báo cáo 5 năm thực hiện Chỉ thị 08-CT/HU, của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang và lễ hội; báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện; báo cáo tiến độ xây dựng NTM trên địa bàn huyện; báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách huyện 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021; báo cáo kết quả thực hiện cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết HĐND huyện giai đoạn 2022- 2026; Kế hoạch hành động của UBND huyện thực hiện Kế hoạch hành động của UBND tỉnh và chương trình hành động của BCH Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Đề án xây dựng các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu trên địa bàn huyện giai đoạn 2021- 2025; Dự thảo kế hoạch hành động của BCH đảng bộ huyện thực hiện khâu đột phá về đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn trên đại bàn huyện giai đoạn 2021- 2025; Dự thảo kế hoạch hành động của BCH Đảng bộ huyện thực hiện Quyết định số 642-QĐ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh ban hành chương trình phát triển kinh tế- xã hội khu vực miền núi Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025; dự thảo Kế hoạch hành độngcủa BTV Huyện ủy thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện đến năm 2030; dự thảo Kế hoạch hành động của BTV Huyện ủy thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; dự thảo chương trình hành động của BTV Huyện ủy thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030; dự thảo kế hoạch hành động của BTV Huyện ủy thực hiện kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư khóa XIII vè tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; báo cáo nội dung các dự án đầu tư công mới trên địa bàn huyện do HĐND huyện quyết định chủ trương đầu tư; Tờ trình xin hỗ trợ sản xuất vụ đông năm 2021- 2022; Tờ trình đề nghị hỗ trợ xây dựng xã, thị trấn, cơ quan đơn vị kiểu mẫu trên địa bàn huyện Triệu Sơn giai đoạn 2021-2025; phát động thi đua đẩy nhanh tiến dộ về đích huyện NTM.
     Trong 9 tháng, tổng giá trị sản xuất ước đạt 15.120,9 tỷ đồng, bằng 75% kế hoạch; sản xuất nông, lâm, thủy sản tiếp tục phát triển giá trị ước đạt 1.765,5 tỷ đồng bằng 86,2% kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng đầu năm tăng trưởng khá ước đạt 5.977,8 tỷ đồng bằng 68,8% kế hoạch; thành lập mới 57 doanh nghiệp, bằng 81,4% kế hoạch tỉnh giao; thu ngân sách trên địa bàn 9 tháng ước đạt 392,2 tỷ đồng tăng 12,3% so với dự toán tỉnh giao; đạt 69,8% dự toán huyện giao. Về huy động vốn đầu tư phát triển đạt 2.251,6 tỷ đồng, bằng 64,3% kế hoạch. Hoạt động văn hóa thông tin đã đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan, thông tin lưu động, tuyên truyền Đại hội, đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu QH và HĐND các cấp; các nhiệm vụ chính trị; công tác phòng, chống dịch Covid-19…Hoạt động giáo dục, y tế, lao động thương binh xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạc đề ra. Trong 9 tháng huyện đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,81%. Chương trình xây dựng NTM có bước phát triển và đạt kết quả đáng khích lệ, hoàn thành các tiêu chí huyện NTM trình các sở, ngành cấp tỉnh thẩm tra, báo cáo UBND tỉnh trình Chính phủ xét công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2021; toàn huyện có 6 sản phẩm đạt OCOP 3 sao cấp tỉnh.Triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện với tinh thần nghiêm túc, triệt để và hiệu quả. Công tác Quốc phòng, an ninh được đảm bảo giữ vững. Tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện cơ bản ổn định; nhân dân tích cực tham gia lao động sản xuất; mở 3 lớp đối tượng Đảng cho 155 đoàn viên ưu tú; 3 lớp chuyên đề cho 154 đoàn viên, 2 lớp bồi dưỡng Đảng viên mới cho 89 đồng chí; công tác kiểm tra giám sát; công tác dân vận; công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng lãng phí; xây dựng chính quyền, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị tiếp tục được tập trung chỉ đạo thực hiện.
Thảo luận tại hội nghị các đại biểu đã đóng góp ý kiến làm rõ thêm những kết quả đạt được trong công tác thực hiện các nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện các nhiệm vụ các tháng cuối năm 2021 trong đó tập trung vào nhiệm vụ xây dựng huyện NTM, công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.
Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Bí thư Huyện ủy đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, chất lượng các văn bản của các cơ quan soạn thảo đã trình tại hội nghị. Đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, xây dựng Đảng, BTV Huyện ủy ghi nhận sự nỗ lực quyết tâm của từng thành viên của các đồng chí trong BTV Huyện ủy, cán bộ chỉ đạo cơ sở; sự quyết tâm, quyết chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 của BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 của huyện; kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BCĐ xây dựng NTM, Văn phòng xây dựng NTM huyện. Tuy nhiên bên cạnh đó còn một số hạn chế tồn tại cần phải khắc phục đó là: Một số nội dung, nhiệm vụ chưa bao quát hết và còn bị động, chưa chủ động; các đồng chí trong BTV khi chỉ đạo cơ sở một số nội dung chưa hết, chưa sát; trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo các cụm có những nội dung phối hợp chưa tốt; công tác chỉ đạo chưa quyết liệt; tuyến xã, thị trấn năng lực tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ một số nơi còn yếu, nhiều đồng chí cán bộ chủ chốt làm việc chưa hết trách nhiệm, thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính không nghiêm.
      Các tháng còn lại trong năm 2021 toàn huyện tập trung thực hiện 3 nội dung: Công tác phòng, chống dịch cần tập trung thực hiện giữ vững thành quả phòng, chống dịch trên địa bàn huyện; hoàn thành 100% các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đề ra trong năm 2021, trong đó quan tâm đến các chỉ tiêu như: Phát triển doanh nghiệp, giải phóng mặt bằng, mặt bằng đấu giá đất, công tác bảo vệ môi trường, xử lý môi trường trong sản xuất và chăn nuôi, bảo vệ môi trường nông thôn; khai thác khoáng sản; thực hiện chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng nhất là về phát triển Đảng viên; công tác tuyển quân. Về công tác xây dựng NTM thực hiện theo các văn bản huyện đã ban hành để chỉ đạo thực hiện; các đồng chí Trưởng cụm họp với các xã để triển khai thực hiện nhiệm vụ, cán bộ chỉ đạo bám sát cơ sở để chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện, trong quá trình chỉ đạo bám sát đề cương để đạt hiệu quả cao hơn. Việc đấu mối với các sở, ngành, cấp tỉnh, các Trưởng tiểu ban, các phòng ban của UBND huyện chủ động đấu mối để thực hiện các tiêu chí được phân công, báo cáo khó khăn vướng mắc kịp thời với đồng chí Chủ tịch UBND huyện và BCĐ xây dựng NTM huyện.
                                                                           Thùy Dung

 

Hội nghị BTV Huyện ủy tháng 9/2021

Đăng lúc: 22/09/2021 16:15:25 (GMT+7)

Ngày 22/9/2021, Thường trực Huyện ủy đã tổ chức hội nghị BTV Huyện ủy tháng 9/2021, đồng chí Mai Nhữ Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị; dự hội nghị có các đồng chí trong BTV Huyện ủy; trưởng các phòng, ban ngành cấp huyện.

   DSC04658.JPG
Đ/C Bí thư Huyện ủy khai mạc hội nghị.

DSC04655.JPG
Các đại biểu dự hội nghị.
 
    Đồng chí Bí thư Huyện ủy Mai Nhữ Thắng phát biểu khai mạc hội nghị và nhấn mạnh nội dung trọng tâm hội nghị cần tập trung đi sâu: Kết quả thực hiện các nhiệm vụ 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm; công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện; công tác xây dựng huyện NTM.
    Tại hội nghị các đại biểu đã nghe và nghiên cứu nội dung báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm quý 4/2021; chương trình công tác tháng 10/2021 của BTV Huyện ủy; báo cáo 5 năm thực hiện Chỉ thị 08-CT/HU, của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang và lễ hội; báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện; báo cáo tiến độ xây dựng NTM trên địa bàn huyện; báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách huyện 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021; báo cáo kết quả thực hiện cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết HĐND huyện giai đoạn 2022- 2026; Kế hoạch hành động của UBND huyện thực hiện Kế hoạch hành động của UBND tỉnh và chương trình hành động của BCH Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Đề án xây dựng các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu trên địa bàn huyện giai đoạn 2021- 2025; Dự thảo kế hoạch hành động của BCH đảng bộ huyện thực hiện khâu đột phá về đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn trên đại bàn huyện giai đoạn 2021- 2025; Dự thảo kế hoạch hành động của BCH Đảng bộ huyện thực hiện Quyết định số 642-QĐ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh ban hành chương trình phát triển kinh tế- xã hội khu vực miền núi Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025; dự thảo Kế hoạch hành độngcủa BTV Huyện ủy thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện đến năm 2030; dự thảo Kế hoạch hành động của BTV Huyện ủy thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; dự thảo chương trình hành động của BTV Huyện ủy thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030; dự thảo kế hoạch hành động của BTV Huyện ủy thực hiện kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư khóa XIII vè tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; báo cáo nội dung các dự án đầu tư công mới trên địa bàn huyện do HĐND huyện quyết định chủ trương đầu tư; Tờ trình xin hỗ trợ sản xuất vụ đông năm 2021- 2022; Tờ trình đề nghị hỗ trợ xây dựng xã, thị trấn, cơ quan đơn vị kiểu mẫu trên địa bàn huyện Triệu Sơn giai đoạn 2021-2025; phát động thi đua đẩy nhanh tiến dộ về đích huyện NTM.
     Trong 9 tháng, tổng giá trị sản xuất ước đạt 15.120,9 tỷ đồng, bằng 75% kế hoạch; sản xuất nông, lâm, thủy sản tiếp tục phát triển giá trị ước đạt 1.765,5 tỷ đồng bằng 86,2% kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng đầu năm tăng trưởng khá ước đạt 5.977,8 tỷ đồng bằng 68,8% kế hoạch; thành lập mới 57 doanh nghiệp, bằng 81,4% kế hoạch tỉnh giao; thu ngân sách trên địa bàn 9 tháng ước đạt 392,2 tỷ đồng tăng 12,3% so với dự toán tỉnh giao; đạt 69,8% dự toán huyện giao. Về huy động vốn đầu tư phát triển đạt 2.251,6 tỷ đồng, bằng 64,3% kế hoạch. Hoạt động văn hóa thông tin đã đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan, thông tin lưu động, tuyên truyền Đại hội, đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu QH và HĐND các cấp; các nhiệm vụ chính trị; công tác phòng, chống dịch Covid-19…Hoạt động giáo dục, y tế, lao động thương binh xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạc đề ra. Trong 9 tháng huyện đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,81%. Chương trình xây dựng NTM có bước phát triển và đạt kết quả đáng khích lệ, hoàn thành các tiêu chí huyện NTM trình các sở, ngành cấp tỉnh thẩm tra, báo cáo UBND tỉnh trình Chính phủ xét công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2021; toàn huyện có 6 sản phẩm đạt OCOP 3 sao cấp tỉnh.Triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện với tinh thần nghiêm túc, triệt để và hiệu quả. Công tác Quốc phòng, an ninh được đảm bảo giữ vững. Tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện cơ bản ổn định; nhân dân tích cực tham gia lao động sản xuất; mở 3 lớp đối tượng Đảng cho 155 đoàn viên ưu tú; 3 lớp chuyên đề cho 154 đoàn viên, 2 lớp bồi dưỡng Đảng viên mới cho 89 đồng chí; công tác kiểm tra giám sát; công tác dân vận; công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng lãng phí; xây dựng chính quyền, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị tiếp tục được tập trung chỉ đạo thực hiện.
Thảo luận tại hội nghị các đại biểu đã đóng góp ý kiến làm rõ thêm những kết quả đạt được trong công tác thực hiện các nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện các nhiệm vụ các tháng cuối năm 2021 trong đó tập trung vào nhiệm vụ xây dựng huyện NTM, công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.
Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Bí thư Huyện ủy đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, chất lượng các văn bản của các cơ quan soạn thảo đã trình tại hội nghị. Đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, xây dựng Đảng, BTV Huyện ủy ghi nhận sự nỗ lực quyết tâm của từng thành viên của các đồng chí trong BTV Huyện ủy, cán bộ chỉ đạo cơ sở; sự quyết tâm, quyết chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 của BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 của huyện; kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BCĐ xây dựng NTM, Văn phòng xây dựng NTM huyện. Tuy nhiên bên cạnh đó còn một số hạn chế tồn tại cần phải khắc phục đó là: Một số nội dung, nhiệm vụ chưa bao quát hết và còn bị động, chưa chủ động; các đồng chí trong BTV khi chỉ đạo cơ sở một số nội dung chưa hết, chưa sát; trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo các cụm có những nội dung phối hợp chưa tốt; công tác chỉ đạo chưa quyết liệt; tuyến xã, thị trấn năng lực tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ một số nơi còn yếu, nhiều đồng chí cán bộ chủ chốt làm việc chưa hết trách nhiệm, thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính không nghiêm.
      Các tháng còn lại trong năm 2021 toàn huyện tập trung thực hiện 3 nội dung: Công tác phòng, chống dịch cần tập trung thực hiện giữ vững thành quả phòng, chống dịch trên địa bàn huyện; hoàn thành 100% các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đề ra trong năm 2021, trong đó quan tâm đến các chỉ tiêu như: Phát triển doanh nghiệp, giải phóng mặt bằng, mặt bằng đấu giá đất, công tác bảo vệ môi trường, xử lý môi trường trong sản xuất và chăn nuôi, bảo vệ môi trường nông thôn; khai thác khoáng sản; thực hiện chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng nhất là về phát triển Đảng viên; công tác tuyển quân. Về công tác xây dựng NTM thực hiện theo các văn bản huyện đã ban hành để chỉ đạo thực hiện; các đồng chí Trưởng cụm họp với các xã để triển khai thực hiện nhiệm vụ, cán bộ chỉ đạo bám sát cơ sở để chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện, trong quá trình chỉ đạo bám sát đề cương để đạt hiệu quả cao hơn. Việc đấu mối với các sở, ngành, cấp tỉnh, các Trưởng tiểu ban, các phòng ban của UBND huyện chủ động đấu mối để thực hiện các tiêu chí được phân công, báo cáo khó khăn vướng mắc kịp thời với đồng chí Chủ tịch UBND huyện và BCĐ xây dựng NTM huyện.
                                                                           Thùy Dung