Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
586
Hôm qua:
2522
Tuần này:
20310
Tháng này:
86575
Tất cả:
2626821

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện uỷ

Ngày 03/11/2020 16:56:24

Ngày 3/11/2020, Ban Thường vụ Huyện uỷ tổ chức hội nghị đánh giá thực hiện nhiệm vụ tháng 10/2020, cho ý kiến vào các Chương trình trọng tâm, Kế hoạch thực hiện các khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025 và một số nội dung quan trọng khác.

     Đồng chí Mai Nhữ Thắng, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ chủ trì hội nghị; dự hội nghị có các đồng chí trong BTV Huyện uỷ; đồng chí Lê Phú Quốc, Huyện uỷ viên, PCT UBND huyện; Trưởng các phòng: NN và PTNT, Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Tài nguyên – Môi trường, Thống kê, Văn phòng Huyện uỷ, Văn phòng HĐND – UBND huyện.
CIMG6949.JPG

CIMG6952.JPG

CIMG6954.JPG
Các đại biểu về dự hội nghị.
 
    Đồng chí Bí thư Huyện uỷ phát biểu khai mạc hội nghị. Tại hội nghị các đại biểu đã nghe đại diện các phòng có liên quan của UBND huyện trình bầy: Chương trình phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng NTM; Chương trình phát triển công nghiệp; Chương trình bảo vệ môi trường; Kế hoạch thực hiện khâu đột phá về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; Kế hoạch thực hiện khâu đột phá về đầu tư phát triển về kết cấu hạ tầng; Phương án hỗ trợ xây dựng xã NTM, xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu, thôn NTM kiểu mẫu.
    Các đại biểu cũng đã nghiên cứu các văn bản bao gồm: Chương trình công tác toàn khoá của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Chương trình công tác tháng 11/2020 của Ban Thường vụ Huyện uỷ; Quy chế làm việc của Uỷ Ban kiểm tra Huyện uỷ nhiệm kỳ 2020 – 2025; Chương trình kiểm tra giám sát toàn khoá của Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ; Kế hoạch tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của BTV Tỉnh uỷ về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2015 - 2020; Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 144-KL/TW của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp. Sau khi nghe các nội dung, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện uỷ đã phát biểu ý kiến làm rõ thêm những kết quả đã đạt được trong hoạt động công tác trên địa bàn huyện tháng 10/2020, một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong tháng 11/2020 và đến cuối năm; đóng góp ý kiến thực hiện 4 Chương trình trọng tâm, 2 Kế hoạch thực hiện các khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra.
    Phát biểu tại hội nghị đồng chí Vũ Đức Kính, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện đã nhấn mạnh thêm những kết quả nổi bật trong hoạt động phát triển KT – XH trên địa bàn huyện tháng 10/2020, một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong tháng 11/2020, trọng tâm là hoàn thành chỉ tiêu xây dựng xã NTM với xã Hợp Lý, xã NTM nâng cao với xã Đồng Tiến và thôn đạt NTM kiểu mẫu; thực hiện công tác chỉ đạo xã đạt tiêu chí ATTP theo kế hoạch năm 2020 đã đề ra; tập trung đẩy mạnh công tác thu ngân sách nhà nước và chuyển đổi cơ cấu cây trồng; đề nghị các phòng ban là đơn vị tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện các khâu đột phá tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đồng chí trong BTV Huyện uỷ để chỉnh sửa hoàn thiện.
     Tại hội nghị đồng chí Lê Kim Chất, PBT thường trực Huyện uỷ phát biểu ý kiến đóng góp cho từng Chương trình, Kế hoạch, trong đó đồng chí nhấn mạnh các đơn vị tham mưu nên lựa chọn các việc, mô hình thật cụ thể, thật trọng tâm, trọng điểm để tham mưu tổ chức chỉ đạo thực hiện; cần xác định rõ bản chất của từng Chương trình, khâu đột phá gắn với Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện đã đề ra để tham mưu thực hiện đạt hiệu quả, cốt lõi là phải tạo ra sự chuyển biến căn bản trong sản xuất NN, nâng cao thu nhập trên ha canh tác, phát triển Công nghiệp, dịch vụ trên cơ sở phát huy lợi thế của địa phương, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển đã đề ra.
     Kết luận hội nghị, đồng chí Mai Nhữ Thắng, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ đề nghị trên cơ sở các nội dung, chương trình các ban, phòng trực tiếp tham mưu xây dựng các Chương trình, Kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đồng chí trong BTV để bổ sung hoàn thiện các nội dung để báo cáo Ban thường vụ và Ban chấp hành Huyện ủy. Các Chương trình, Kế hoạch phải có bố cục rõ ràng, gồm các phần: Đánh giá kết quả, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân; phần mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp, kế hoạch tổ chức thực hiện. Đối với nhiệm vụ trong thời gian tới cần tiếp tục tập trung làm tốt công tác ổn định tư tưởng cán bộ, Đảng viên và nhân dân; rà soát các chỉ tiêu thực hiện về KT – XH, QPAN để tổ chức thực hiện đạt kế hoạch đề ra; thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai; xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh; đầu tư cơ sở vật chất cho khu cách ly phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của huyện, đồng thời tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống Covid-19 trên địa bàn huyện. Tập trung xây dựng kế hoạch phát triển KT – XH năm 2021 và giai đoạn 2021 – 2025, thực hiện việc giải ngân các Dự án, hồ sơ phải lưu trữ đảm bảo đúng quy định; thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn; chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2021, tổ chức các ngày kỷ niệm, các ngày lễ trong năm. Tổ chức tuyên truyền, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025 sâu rộng trong cán bộ, Đảng viên và nhân dân.
                                                                                                 Thuỳ Dung
 

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện uỷ

Đăng lúc: 03/11/2020 16:56:24 (GMT+7)

Ngày 3/11/2020, Ban Thường vụ Huyện uỷ tổ chức hội nghị đánh giá thực hiện nhiệm vụ tháng 10/2020, cho ý kiến vào các Chương trình trọng tâm, Kế hoạch thực hiện các khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025 và một số nội dung quan trọng khác.

     Đồng chí Mai Nhữ Thắng, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ chủ trì hội nghị; dự hội nghị có các đồng chí trong BTV Huyện uỷ; đồng chí Lê Phú Quốc, Huyện uỷ viên, PCT UBND huyện; Trưởng các phòng: NN và PTNT, Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Tài nguyên – Môi trường, Thống kê, Văn phòng Huyện uỷ, Văn phòng HĐND – UBND huyện.
CIMG6949.JPG

CIMG6952.JPG

CIMG6954.JPG
Các đại biểu về dự hội nghị.
 
    Đồng chí Bí thư Huyện uỷ phát biểu khai mạc hội nghị. Tại hội nghị các đại biểu đã nghe đại diện các phòng có liên quan của UBND huyện trình bầy: Chương trình phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng NTM; Chương trình phát triển công nghiệp; Chương trình bảo vệ môi trường; Kế hoạch thực hiện khâu đột phá về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; Kế hoạch thực hiện khâu đột phá về đầu tư phát triển về kết cấu hạ tầng; Phương án hỗ trợ xây dựng xã NTM, xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu, thôn NTM kiểu mẫu.
    Các đại biểu cũng đã nghiên cứu các văn bản bao gồm: Chương trình công tác toàn khoá của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Chương trình công tác tháng 11/2020 của Ban Thường vụ Huyện uỷ; Quy chế làm việc của Uỷ Ban kiểm tra Huyện uỷ nhiệm kỳ 2020 – 2025; Chương trình kiểm tra giám sát toàn khoá của Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ; Kế hoạch tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của BTV Tỉnh uỷ về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2015 - 2020; Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 144-KL/TW của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp. Sau khi nghe các nội dung, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện uỷ đã phát biểu ý kiến làm rõ thêm những kết quả đã đạt được trong hoạt động công tác trên địa bàn huyện tháng 10/2020, một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong tháng 11/2020 và đến cuối năm; đóng góp ý kiến thực hiện 4 Chương trình trọng tâm, 2 Kế hoạch thực hiện các khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra.
    Phát biểu tại hội nghị đồng chí Vũ Đức Kính, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện đã nhấn mạnh thêm những kết quả nổi bật trong hoạt động phát triển KT – XH trên địa bàn huyện tháng 10/2020, một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong tháng 11/2020, trọng tâm là hoàn thành chỉ tiêu xây dựng xã NTM với xã Hợp Lý, xã NTM nâng cao với xã Đồng Tiến và thôn đạt NTM kiểu mẫu; thực hiện công tác chỉ đạo xã đạt tiêu chí ATTP theo kế hoạch năm 2020 đã đề ra; tập trung đẩy mạnh công tác thu ngân sách nhà nước và chuyển đổi cơ cấu cây trồng; đề nghị các phòng ban là đơn vị tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện các khâu đột phá tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đồng chí trong BTV Huyện uỷ để chỉnh sửa hoàn thiện.
     Tại hội nghị đồng chí Lê Kim Chất, PBT thường trực Huyện uỷ phát biểu ý kiến đóng góp cho từng Chương trình, Kế hoạch, trong đó đồng chí nhấn mạnh các đơn vị tham mưu nên lựa chọn các việc, mô hình thật cụ thể, thật trọng tâm, trọng điểm để tham mưu tổ chức chỉ đạo thực hiện; cần xác định rõ bản chất của từng Chương trình, khâu đột phá gắn với Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện đã đề ra để tham mưu thực hiện đạt hiệu quả, cốt lõi là phải tạo ra sự chuyển biến căn bản trong sản xuất NN, nâng cao thu nhập trên ha canh tác, phát triển Công nghiệp, dịch vụ trên cơ sở phát huy lợi thế của địa phương, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển đã đề ra.
     Kết luận hội nghị, đồng chí Mai Nhữ Thắng, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ đề nghị trên cơ sở các nội dung, chương trình các ban, phòng trực tiếp tham mưu xây dựng các Chương trình, Kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đồng chí trong BTV để bổ sung hoàn thiện các nội dung để báo cáo Ban thường vụ và Ban chấp hành Huyện ủy. Các Chương trình, Kế hoạch phải có bố cục rõ ràng, gồm các phần: Đánh giá kết quả, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân; phần mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp, kế hoạch tổ chức thực hiện. Đối với nhiệm vụ trong thời gian tới cần tiếp tục tập trung làm tốt công tác ổn định tư tưởng cán bộ, Đảng viên và nhân dân; rà soát các chỉ tiêu thực hiện về KT – XH, QPAN để tổ chức thực hiện đạt kế hoạch đề ra; thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai; xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh; đầu tư cơ sở vật chất cho khu cách ly phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của huyện, đồng thời tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống Covid-19 trên địa bàn huyện. Tập trung xây dựng kế hoạch phát triển KT – XH năm 2021 và giai đoạn 2021 – 2025, thực hiện việc giải ngân các Dự án, hồ sơ phải lưu trữ đảm bảo đúng quy định; thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn; chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2021, tổ chức các ngày kỷ niệm, các ngày lễ trong năm. Tổ chức tuyên truyền, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025 sâu rộng trong cán bộ, Đảng viên và nhân dân.
                                                                                                 Thuỳ Dung