Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1257
Hôm qua:
5071
Tuần này:
11782
Tháng này:
97549
Tất cả:
4790574

Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Kết luận, Quy định, Kế hoạch của Trung ương Đảng khóa XIII và các Nghị quyết, Kế hoạch thực hiện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ngày 11/01/2022 17:52:17

Ngày 11/1/2022 Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Kết luận, Quy định, Kế hoạch của Trung ương Đảng khóa XIII và các Nghị quyết, Kế hoạch thực hiện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy có đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Phó Bí Thư Tỉnh ủy; Ủy viên BTV Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; các Sở, Ban, Ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh.

   Hội nghị được kết nối trực tuyến tại 798 điểm cầu, từ tỉnh đến các huyện, thị xã, thành phố và mở rộng đến xã, phường, thị trấn, thôn, phố với hơn 30.000 đại biểu tham dự.
DSC07513.JPG
DSC07516.JPG
DSC07519.JPG
DSC07523.JPG
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu huyện Triệu Sơn.
 
   Dự hội nghị tại điểm cầu Huyện Triệu Sơn có đồng chí Mai Nhữ Thắng - UB BCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lê Kim Chất, PBT thường trực Huyện ủy; đồng chí Vũ Đức Kính, PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong BTV Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; các phòng, ban ngành cấp huyện. Tại điểm cầu các xã, thị trấn có các đồng chí trong Thường vụ, Ủy viên BCH Đảng bộ các xã, thị trấn.
    Đồng chí Lại Thế Nguyên - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí nhấn mạnh với tinh thần khẩn trương đưa các chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương và Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhanh chóng triển khai thực hiện trong thực tiễn, tại hội nghị này, cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở; cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh cần nghiêm túc nghiên cứu, học tập, nắm vững những nội dung cốt lõi của các văn bản, nhất là những nội dung liên quan đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác cán bộ, nội dung về chuyển đổi số..., để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng trong năm 2022.
     Tại hội nghị các đại biểu đã nghe các đồng chí lãnh đạo tỉnh quán triệt, triển khai Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban chấp hành TW Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, Đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến hóa”, “tự chuyển hóa”; Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 1/12/202 của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Quán triệt Kết luận số 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo vì lợi ích chung; Quy định số 41-QĐ/TW ngày 3/11/2021 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và triển khai Kế hoạch thực hiện của UBND tỉnh; Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới; Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Kết luận số 15 –KL/TW ngày 30/9/2021 của Ban Bí thư TW Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 2/6/2015 của Bộ Chính trị khóa XI về công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới; Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; triển khai các Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện các nội dung các Chỉ thị, Kết luận, Quy định, Kế hoạch của Trung ương Đảng khóa XIII; Kế hoạch số 46 của BTV Tỉnh ủy về học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị, Kết luận, Quy định, Kế hoạch của Trung ương Đảng khóa XIII và các nghị quyết của BTV Tỉnh ủy khóa XIX.
     Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí nhấn mạnh: Về mặt nhận thức đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, từng cán bộ, Đảng viên nhất là người đứng đầu cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc các nội dung được triển khai tại hội nghị, coi đây là những cẩm nang quan trọng để thực hiện thật tốt nhiệm vụ của ngành của địa phương, đơn vị; trong đó cần nắm vững những quan điểm lớn, những nội dung cơ bản; đặc biệt là những nội dung cốt lõi trong Kết luận số 21 của BCH Trung ương về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ vi phạm về đạo đức, chính trị, về đạo đức lối sống biểu hiện “tự diễn biến’,”tự chuyển hóa” và Kết luận số 14 của Bộ Chính trị về về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo vì lợi ích chung để lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện thống nhất trong toàn Đảng bộ tỉnh; đây những nội dung rất quan trọng và tạo động lực cho sự đổi mới bứt phá khơi dậy mạnh mẽ ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến của cán bộ Đảng viên của đội ngũ công chức, viên chức và có ý nghĩa xuyên suốt trong quá trình triển khai thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Trên cơ sở những quy định của Đảng và kết quả của hội nghị, các cấp ủy, tổ chức Đảng phải tích cực đổi mới mạnh mẽ, nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận của BCH TW và các quy định, các Chỉ thị của Ban Bí thư; Kế hoạch của BTV Tỉnh ủy theo tinh thần thiết thực, hiệu quả, khắc phục triệt để bệnh hình thức. Làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản của TW, của Tỉnh, giao cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, phối hợp với các cơ quan chức năng chỉ đạo, định hướng cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng, đổi mới nội dung tuyên truyền những nội dung cơ bản đến cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Hướng tới kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng, 75 năm ngày Bác Hồ về thăm Thanh Hóa lần đầu tiên, toàn tỉnh mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong toàn Đảng bộ, qua đó kịp thời phát hiện nêu gương đơn vị làm tốt, nhân rộng những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, điển hình tốt trong quá trình học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện; đồng thời phê phán những địa phương đơn vị làm chưa tốt. Thực hiện các Kết luận, Chỉ thị, các Nghị quyết của TW, của BTV Tỉnh ủy phải đặt trong mối quan hệ tổng thể, đồng bộ, thống nhất với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết 58 của Bô Chính trị; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và các Nghị quyết khác; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của năm 2022 ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm; thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để nhân dân vui xuân đón tết vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, nghĩa tình; không để ai không có tết, đảm bảo ANTT, đời sống tinh thần cho nhân dân. Ngay sau hội nghị các đồng chí Thường vụ Tỉnh ủy, ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh được phân công phụ trách các Đảng bộ trực thuộc, các Sở, ngành, phải trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, việc quán triệt học tập của các đơn vị; các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, theo chức năng nhiệm vụ được giao chủ động nghiên cứu tham mưu cho BTV Tỉnh ủy cụ thể hóa các quy định của TW thành các quy định của tỉnh để lãnh đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ trong toàn Đảng bộ tỉnh.
                                                                                         Thùy Dung
 

Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Kết luận, Quy định, Kế hoạch của Trung ương Đảng khóa XIII và các Nghị quyết, Kế hoạch thực hiện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đăng lúc: 11/01/2022 17:52:17 (GMT+7)

Ngày 11/1/2022 Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Kết luận, Quy định, Kế hoạch của Trung ương Đảng khóa XIII và các Nghị quyết, Kế hoạch thực hiện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy có đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Phó Bí Thư Tỉnh ủy; Ủy viên BTV Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; các Sở, Ban, Ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh.

   Hội nghị được kết nối trực tuyến tại 798 điểm cầu, từ tỉnh đến các huyện, thị xã, thành phố và mở rộng đến xã, phường, thị trấn, thôn, phố với hơn 30.000 đại biểu tham dự.
DSC07513.JPG
DSC07516.JPG
DSC07519.JPG
DSC07523.JPG
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu huyện Triệu Sơn.
 
   Dự hội nghị tại điểm cầu Huyện Triệu Sơn có đồng chí Mai Nhữ Thắng - UB BCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lê Kim Chất, PBT thường trực Huyện ủy; đồng chí Vũ Đức Kính, PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong BTV Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; các phòng, ban ngành cấp huyện. Tại điểm cầu các xã, thị trấn có các đồng chí trong Thường vụ, Ủy viên BCH Đảng bộ các xã, thị trấn.
    Đồng chí Lại Thế Nguyên - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí nhấn mạnh với tinh thần khẩn trương đưa các chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương và Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhanh chóng triển khai thực hiện trong thực tiễn, tại hội nghị này, cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở; cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh cần nghiêm túc nghiên cứu, học tập, nắm vững những nội dung cốt lõi của các văn bản, nhất là những nội dung liên quan đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác cán bộ, nội dung về chuyển đổi số..., để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng trong năm 2022.
     Tại hội nghị các đại biểu đã nghe các đồng chí lãnh đạo tỉnh quán triệt, triển khai Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban chấp hành TW Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, Đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến hóa”, “tự chuyển hóa”; Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 1/12/202 của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Quán triệt Kết luận số 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo vì lợi ích chung; Quy định số 41-QĐ/TW ngày 3/11/2021 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và triển khai Kế hoạch thực hiện của UBND tỉnh; Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới; Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Kết luận số 15 –KL/TW ngày 30/9/2021 của Ban Bí thư TW Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 2/6/2015 của Bộ Chính trị khóa XI về công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới; Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; triển khai các Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện các nội dung các Chỉ thị, Kết luận, Quy định, Kế hoạch của Trung ương Đảng khóa XIII; Kế hoạch số 46 của BTV Tỉnh ủy về học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị, Kết luận, Quy định, Kế hoạch của Trung ương Đảng khóa XIII và các nghị quyết của BTV Tỉnh ủy khóa XIX.
     Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí nhấn mạnh: Về mặt nhận thức đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, từng cán bộ, Đảng viên nhất là người đứng đầu cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc các nội dung được triển khai tại hội nghị, coi đây là những cẩm nang quan trọng để thực hiện thật tốt nhiệm vụ của ngành của địa phương, đơn vị; trong đó cần nắm vững những quan điểm lớn, những nội dung cơ bản; đặc biệt là những nội dung cốt lõi trong Kết luận số 21 của BCH Trung ương về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ vi phạm về đạo đức, chính trị, về đạo đức lối sống biểu hiện “tự diễn biến’,”tự chuyển hóa” và Kết luận số 14 của Bộ Chính trị về về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo vì lợi ích chung để lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện thống nhất trong toàn Đảng bộ tỉnh; đây những nội dung rất quan trọng và tạo động lực cho sự đổi mới bứt phá khơi dậy mạnh mẽ ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến của cán bộ Đảng viên của đội ngũ công chức, viên chức và có ý nghĩa xuyên suốt trong quá trình triển khai thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Trên cơ sở những quy định của Đảng và kết quả của hội nghị, các cấp ủy, tổ chức Đảng phải tích cực đổi mới mạnh mẽ, nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận của BCH TW và các quy định, các Chỉ thị của Ban Bí thư; Kế hoạch của BTV Tỉnh ủy theo tinh thần thiết thực, hiệu quả, khắc phục triệt để bệnh hình thức. Làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản của TW, của Tỉnh, giao cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, phối hợp với các cơ quan chức năng chỉ đạo, định hướng cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng, đổi mới nội dung tuyên truyền những nội dung cơ bản đến cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Hướng tới kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng, 75 năm ngày Bác Hồ về thăm Thanh Hóa lần đầu tiên, toàn tỉnh mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong toàn Đảng bộ, qua đó kịp thời phát hiện nêu gương đơn vị làm tốt, nhân rộng những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, điển hình tốt trong quá trình học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện; đồng thời phê phán những địa phương đơn vị làm chưa tốt. Thực hiện các Kết luận, Chỉ thị, các Nghị quyết của TW, của BTV Tỉnh ủy phải đặt trong mối quan hệ tổng thể, đồng bộ, thống nhất với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết 58 của Bô Chính trị; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và các Nghị quyết khác; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của năm 2022 ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm; thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để nhân dân vui xuân đón tết vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, nghĩa tình; không để ai không có tết, đảm bảo ANTT, đời sống tinh thần cho nhân dân. Ngay sau hội nghị các đồng chí Thường vụ Tỉnh ủy, ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh được phân công phụ trách các Đảng bộ trực thuộc, các Sở, ngành, phải trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, việc quán triệt học tập của các đơn vị; các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, theo chức năng nhiệm vụ được giao chủ động nghiên cứu tham mưu cho BTV Tỉnh ủy cụ thể hóa các quy định của TW thành các quy định của tỉnh để lãnh đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ trong toàn Đảng bộ tỉnh.
                                                                                         Thùy Dung