Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
2835
Hôm qua:
3121
Tuần này:
21933
Tháng này:
64964
Tất cả:
2247755

Bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 24/07/2020 16:08:20

Trong ngày các ngày 22, 23 và 24 tháng 7 năm 2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã long trọng được tổ chức, Đại hội vinh dự được đón đồng chí Nguyễn Đình Xứng, PBT Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh về dự Đại hội.

    Đại hội đã thông qua: Báo cáo thẩm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội; Báo cáo chính trị của BCH khóa XVII trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII; báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2015-2020.
    Sau khi nghe các nội dung báo cáo các đại biểu đã thảo luận đánh giá sâu thêm những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Nhiệm kỳ 2015-2020. Nhận định rõ những thời cơ, thuận lợi, khó khăn thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 xây dựng Triệu Sơn phát triển vững mạnh toàn diện.
    Phát biểu tại Đại hội đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan- Doanh nghiệp tỉnh đã ghi nhận biểu dương kết quả đạt được của Đảng bộ huyện Triệu Sơn trong nhiệm kỳ vừa qua, trong nhiệm kỳ mới đồng chí đề nghị Đảng bộ huyện Triệu Sơn tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tập trung thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, phấn đấu đến năm 2022 đạt chuẩn huyện nông thôn mới, đến năm 2025 là một trong những huyện dẫn đầu của tỉnh, xây dựng huyện kiểu mẫu, góp phần cùng cả tỉnh xây dựng tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ Kính yêu hằng mong muốn.
     Trên tinh thần Dân chủ, Đổi mới, Đoàn kết Đại hội đã bầu 41 đồng chí vào BCH Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại phiên họp đầu tiên, BCH đã bầu Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XVIII gồm 13 đồng chí; đồng chí Lê Quang Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy khóa XVII, Chủ tịch HĐND huyện được bầu tái giữ chức Bí thư Huyện ủy khóa XVIII nhiệm kỳ 2020-2025; đồng chí Lê Kim Chất PBT thường Trực Huyện ủy và đồng chí Vũ Đức Kính, PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, được bầu tái giữ chức PBT Huyện ủy; bầu ủy ban kiểm tra gồm 7 đồng chí, đồng chí Lê Công Phương được bầu làm Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Huyện ủy. Đại hội bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. BCH Đảng bộ khoá XVIII và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã ra mắt nhận nhiệm vụ, đồng chí Lê Quang Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã phát biểu nhận nhiệm vụ.
đh.jpg
 Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVIII và các đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX 
nhiệm kỳ 2020-2025  ra mắt nhận nhiệm vụ.

    Đồng chí Vũ Đức Kính, PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ. Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng.Thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 và biểu quyết thông qua các nội dung của Nghị quyết: với 28 chỉ tiêu phát triển chủ yếu về kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng và 4 chương trình trọng tâm, 2 khâu đột phá đó là: chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM; chương trình phát triển công nghiệp; chương trình bảo vệ môi trường; chương trình nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của hệ thống chính trị ở cơ sở; khâu đột phá về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; khâu đột phá về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng phấn đấu đến năm 2022 đạt chuẩn huyện nông thôn mới, đến năm 2025 là một trong những huyện dẫn đầu của tỉnh.
CIMG6435.JPG
Đồng chí Lê Quang Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện
phát biểu bế mạc Đại hội.
3.jpg
Các đại biểu, biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. 

     Đồng chí Lê Quang Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí nhấn mạnh: Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII là sự kết nối con đường đi lên phát triển của huyện nhà, với yêu cầu phát triển cao hơn và bền vững hơn, mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 đã được Đại hội quyết nghị, phía trước đang mở ra nhiều thời cơ đổi mới, nhưng cũng không ít khó khăn thách thức, song phát huy truyền thống cách mạng đoàn kết một lòng, Đảng bộ chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân huyện nhà tiếp tục triển khai, vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm trọng điểm, thực hiện có hiệu quả các chương trình trọng tâm, các khâu đột phá; tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, vận dụng cơ chế chính sách phù hợp, khơi dậy tiềm năng lao động sáng tạo trong nhân dân, tranh thủ nguồn lực từ bên ngoài, tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội phấn đấu đến năm 2022 xây dựng thành công huyện NTM, đến năm 2025 trở thành một trong những huyện dẫn đầu của tỉnh. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ Đảng viên, nhân dân chiến sĩ lực lượng vũ trang trong huyện phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, truyền thống đoàn kết, ra sức thi đua nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra. 
                                                                                                  Thùy Dung 

Bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đăng lúc: 24/07/2020 16:08:20 (GMT+7)

Trong ngày các ngày 22, 23 và 24 tháng 7 năm 2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã long trọng được tổ chức, Đại hội vinh dự được đón đồng chí Nguyễn Đình Xứng, PBT Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh về dự Đại hội.

    Đại hội đã thông qua: Báo cáo thẩm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội; Báo cáo chính trị của BCH khóa XVII trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII; báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2015-2020.
    Sau khi nghe các nội dung báo cáo các đại biểu đã thảo luận đánh giá sâu thêm những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Nhiệm kỳ 2015-2020. Nhận định rõ những thời cơ, thuận lợi, khó khăn thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 xây dựng Triệu Sơn phát triển vững mạnh toàn diện.
    Phát biểu tại Đại hội đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan- Doanh nghiệp tỉnh đã ghi nhận biểu dương kết quả đạt được của Đảng bộ huyện Triệu Sơn trong nhiệm kỳ vừa qua, trong nhiệm kỳ mới đồng chí đề nghị Đảng bộ huyện Triệu Sơn tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tập trung thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, phấn đấu đến năm 2022 đạt chuẩn huyện nông thôn mới, đến năm 2025 là một trong những huyện dẫn đầu của tỉnh, xây dựng huyện kiểu mẫu, góp phần cùng cả tỉnh xây dựng tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ Kính yêu hằng mong muốn.
     Trên tinh thần Dân chủ, Đổi mới, Đoàn kết Đại hội đã bầu 41 đồng chí vào BCH Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại phiên họp đầu tiên, BCH đã bầu Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XVIII gồm 13 đồng chí; đồng chí Lê Quang Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy khóa XVII, Chủ tịch HĐND huyện được bầu tái giữ chức Bí thư Huyện ủy khóa XVIII nhiệm kỳ 2020-2025; đồng chí Lê Kim Chất PBT thường Trực Huyện ủy và đồng chí Vũ Đức Kính, PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, được bầu tái giữ chức PBT Huyện ủy; bầu ủy ban kiểm tra gồm 7 đồng chí, đồng chí Lê Công Phương được bầu làm Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Huyện ủy. Đại hội bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. BCH Đảng bộ khoá XVIII và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã ra mắt nhận nhiệm vụ, đồng chí Lê Quang Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã phát biểu nhận nhiệm vụ.
đh.jpg
 Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVIII và các đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX 
nhiệm kỳ 2020-2025  ra mắt nhận nhiệm vụ.

    Đồng chí Vũ Đức Kính, PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ. Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng.Thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 và biểu quyết thông qua các nội dung của Nghị quyết: với 28 chỉ tiêu phát triển chủ yếu về kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng và 4 chương trình trọng tâm, 2 khâu đột phá đó là: chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM; chương trình phát triển công nghiệp; chương trình bảo vệ môi trường; chương trình nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của hệ thống chính trị ở cơ sở; khâu đột phá về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; khâu đột phá về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng phấn đấu đến năm 2022 đạt chuẩn huyện nông thôn mới, đến năm 2025 là một trong những huyện dẫn đầu của tỉnh.
CIMG6435.JPG
Đồng chí Lê Quang Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện
phát biểu bế mạc Đại hội.
3.jpg
Các đại biểu, biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. 

     Đồng chí Lê Quang Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí nhấn mạnh: Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII là sự kết nối con đường đi lên phát triển của huyện nhà, với yêu cầu phát triển cao hơn và bền vững hơn, mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 đã được Đại hội quyết nghị, phía trước đang mở ra nhiều thời cơ đổi mới, nhưng cũng không ít khó khăn thách thức, song phát huy truyền thống cách mạng đoàn kết một lòng, Đảng bộ chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân huyện nhà tiếp tục triển khai, vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm trọng điểm, thực hiện có hiệu quả các chương trình trọng tâm, các khâu đột phá; tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, vận dụng cơ chế chính sách phù hợp, khơi dậy tiềm năng lao động sáng tạo trong nhân dân, tranh thủ nguồn lực từ bên ngoài, tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội phấn đấu đến năm 2022 xây dựng thành công huyện NTM, đến năm 2025 trở thành một trong những huyện dẫn đầu của tỉnh. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ Đảng viên, nhân dân chiến sĩ lực lượng vũ trang trong huyện phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, truyền thống đoàn kết, ra sức thi đua nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra. 
                                                                                                  Thùy Dung 
Dự báo thời tiết Thanh Hóa