Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
964
Hôm qua:
2691
Tuần này:
13831
Tháng này:
8105
Tất cả:
1757756

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại Thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn

Ngày 04/12/2019 15:57:36

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại Thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn

 Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn thông báo công khai việc lựa chọn tổ
chức đấu giá quyền sử dụng đất tại Thị trấn Triệu Sơn, gồm các nội dung chính
sau:
1. Tên, số lượng tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 8 lô đất ở, MBQH điểm
dân cư năm 2019 Thị trấn Triệu Sơn
- Tổng diện tích đất đấu giá: 1.257,7 m 2 .
- Giá khởi điểm: từ 5.200 triệu đồng/lô đến 6.500 triệu đồng/lô.
- Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 44.250 triệu đồng.
(Chi tiết có Quyết định phê duyệt Phương án đấu giá, giá trị khởi điểm kèm theo)
2. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá: Theo quy định tại Khoản 4, Điều 56,
Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016.
3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 05/12/2019 đến hết ngày 08/12/2019.
- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Triệu Sơn.

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại Thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn

Đăng lúc: 04/12/2019 15:57:36 (GMT+7)

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại Thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn

 Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn thông báo công khai việc lựa chọn tổ
chức đấu giá quyền sử dụng đất tại Thị trấn Triệu Sơn, gồm các nội dung chính
sau:
1. Tên, số lượng tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 8 lô đất ở, MBQH điểm
dân cư năm 2019 Thị trấn Triệu Sơn
- Tổng diện tích đất đấu giá: 1.257,7 m 2 .
- Giá khởi điểm: từ 5.200 triệu đồng/lô đến 6.500 triệu đồng/lô.
- Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 44.250 triệu đồng.
(Chi tiết có Quyết định phê duyệt Phương án đấu giá, giá trị khởi điểm kèm theo)
2. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá: Theo quy định tại Khoản 4, Điều 56,
Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016.
3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 05/12/2019 đến hết ngày 08/12/2019.
- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Triệu Sơn.
Dự báo thời tiết Thanh Hóa