Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
2242
Hôm qua:
3298
Tuần này:
14040
Tháng này:
114797
Tất cả:
2537240

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Dân Quyền, Hợp Thắng, Thọ Dân, Thọ Ngọc và thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn

Ngày 17/07/2020 10:52:00

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Dân Quyền, Hợp Thắng, Thọ Dân, Thọ Ngọc và thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn

     Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn thông báo công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Dân Quyền, Hợp Thắng, Thọ Dân, Thọ Ngọc và thị trấn Triệu Sơn, gồm các nội dung chính sau:

          1. Tên, số lượng tài sản và giá khởi điểm đấu giá:

          1.1. Quyền sử dụng 18 lô đất ở, MBQH điểm dân cư năm 2019 xã Dân Quyền

          - Tổng diện tích đất đấu giá: 2.800 m2.

          - Giá khởi điểm: từ 380 triệu đồng/lô đến 450 triệu đồng/lô.

          - Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 6.980 triệu đồng.

          1.2. Quyền sử dụng 20 lô đất ở, MBQH điểm dân cư năm 2019 xã Hợp Thắng

          - Tổng diện tích đất đấu giá: 2.739,9 m2.

          - Giá khởi điểm: từ 530 triệu đồng/lô đến 950 triệu đồng/lô.

          - Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 11.390 triệu đồng.

          1.3. Quyền sử dụng 40 lô đất ở, MBQH điểm dân cư năm 2019 xã Thọ Dân

          - Tổng diện tích đất đấu giá: 6.134,3 m2.

          - Giá khởi điểm: từ 230 triệu đồng/lô đến 380 triệu đồng/lô.

          - Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 10.130 triệu đồng.

          1.4. Quyền sử dụng 4 lô đất ở, MBQH điểm dân cư năm 2015, 2018 xã Thọ Ngọc  

          - Tổng diện tích đất đấu giá: 608,7 m2.

          - Giá khởi điểm: từ 72 triệu đồng/lô đến 130 triệu đồng/lô.

          - Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 346 triệu đồng.

          1.5. Quyền sử dụng 29 lô đất ở, MBQH điểm dân cư năm 2018, 2019 thị trấn Triệu Sơn

          - Tổng diện tích đất đấu giá: 4.457,7 m2.

          - Giá khởi điểm: từ 630 triệu đồng/lô đến 930 triệu đồng/lô.

          - Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 20.630 triệu đồng.

(Chi tiết có Quyết định phê duyệt Phương án đấu giá kèm theo)

          2. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá: Theo quy định tại Khoản 4, Điều 56, Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016 và các tiêu chí khác do UBND huyện Triệu Sơn quy định, cụ thể:

 

TT

Tiêu chí

Yêu cầu

 

1

Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố

Hồ sơ pháp lý của tổ chức đấu giá tài sản

 

2

 

Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả

Phù hợp với yêu cầu của Phương án đấu giá đã được UBND huyện Triệu Sơn phê duyệt và tình hình thực tế tại địa phương có tài sản đấu giá

 

3

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá

Có máy chiếu, màn chiếu, máy in, thùng phiếu và các trang thiết bị khác để phục vụ tốt nhất cho công tác đấu giá

4

Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá

Có bản mô tả năng lực, kinh nghiệm, kết quả đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất, của tổ chức đấu giá đã thực hiện

 

5

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản

Theo quy định tại các Thông tư của Bộ Tài chính: số 45/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 và số 48/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017. 

 

          3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

          - Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 18/7/2020 đến hết ngày 21/7/2020 (trong giờ hành chính).

          - Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Chứng minh nhân dâ (hoặc Căn cước công dân) (Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được UBND huyện Triệu Sơn lựa chọn).

          - Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Triệu Sơn.

          UBND huyện Triệu Sơn thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất./.

 


 

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Dân Quyền, Hợp Thắng, Thọ Dân, Thọ Ngọc và thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn

Đăng lúc: 17/07/2020 10:52:00 (GMT+7)

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Dân Quyền, Hợp Thắng, Thọ Dân, Thọ Ngọc và thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn

     Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn thông báo công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Dân Quyền, Hợp Thắng, Thọ Dân, Thọ Ngọc và thị trấn Triệu Sơn, gồm các nội dung chính sau:

          1. Tên, số lượng tài sản và giá khởi điểm đấu giá:

          1.1. Quyền sử dụng 18 lô đất ở, MBQH điểm dân cư năm 2019 xã Dân Quyền

          - Tổng diện tích đất đấu giá: 2.800 m2.

          - Giá khởi điểm: từ 380 triệu đồng/lô đến 450 triệu đồng/lô.

          - Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 6.980 triệu đồng.

          1.2. Quyền sử dụng 20 lô đất ở, MBQH điểm dân cư năm 2019 xã Hợp Thắng

          - Tổng diện tích đất đấu giá: 2.739,9 m2.

          - Giá khởi điểm: từ 530 triệu đồng/lô đến 950 triệu đồng/lô.

          - Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 11.390 triệu đồng.

          1.3. Quyền sử dụng 40 lô đất ở, MBQH điểm dân cư năm 2019 xã Thọ Dân

          - Tổng diện tích đất đấu giá: 6.134,3 m2.

          - Giá khởi điểm: từ 230 triệu đồng/lô đến 380 triệu đồng/lô.

          - Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 10.130 triệu đồng.

          1.4. Quyền sử dụng 4 lô đất ở, MBQH điểm dân cư năm 2015, 2018 xã Thọ Ngọc  

          - Tổng diện tích đất đấu giá: 608,7 m2.

          - Giá khởi điểm: từ 72 triệu đồng/lô đến 130 triệu đồng/lô.

          - Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 346 triệu đồng.

          1.5. Quyền sử dụng 29 lô đất ở, MBQH điểm dân cư năm 2018, 2019 thị trấn Triệu Sơn

          - Tổng diện tích đất đấu giá: 4.457,7 m2.

          - Giá khởi điểm: từ 630 triệu đồng/lô đến 930 triệu đồng/lô.

          - Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 20.630 triệu đồng.

(Chi tiết có Quyết định phê duyệt Phương án đấu giá kèm theo)

          2. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá: Theo quy định tại Khoản 4, Điều 56, Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016 và các tiêu chí khác do UBND huyện Triệu Sơn quy định, cụ thể:

 

TT

Tiêu chí

Yêu cầu

 

1

Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố

Hồ sơ pháp lý của tổ chức đấu giá tài sản

 

2

 

Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả

Phù hợp với yêu cầu của Phương án đấu giá đã được UBND huyện Triệu Sơn phê duyệt và tình hình thực tế tại địa phương có tài sản đấu giá

 

3

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá

Có máy chiếu, màn chiếu, máy in, thùng phiếu và các trang thiết bị khác để phục vụ tốt nhất cho công tác đấu giá

4

Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá

Có bản mô tả năng lực, kinh nghiệm, kết quả đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất, của tổ chức đấu giá đã thực hiện

 

5

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản

Theo quy định tại các Thông tư của Bộ Tài chính: số 45/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 và số 48/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017. 

 

          3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

          - Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 18/7/2020 đến hết ngày 21/7/2020 (trong giờ hành chính).

          - Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Chứng minh nhân dâ (hoặc Căn cước công dân) (Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được UBND huyện Triệu Sơn lựa chọn).

          - Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Triệu Sơn.

          UBND huyện Triệu Sơn thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất./.