Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
2586
Hôm qua:
3121
Tuần này:
21684
Tháng này:
64715
Tất cả:
2247506

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Triệu Thành và thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn

Ngày 12/05/2020 13:52:43

Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn thông báo công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Triệu Thành và thị trấn Triệu Sơn, gồm các nội dung chính sau:

             1. Tên, số lượng tài sản và giá khởi điểm đấu giá:

          1.1. Quyền sử dụng 19 lô đất ở, MBQH điểm dân cư năm 2018 xã Triệu Thành

          - Tổng diện tích đất đấu giá: 2.875 m2.

          - Giá khởi điểm: từ 390 triệu đồng/lô đến 500 triệu đồng/lô.

          - Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 7.520 triệu đồng.

          1.2. Quyền sử dụng 18 lô đất ở, MBQH điểm dân cư năm 2018, 2019 thị trấn Triệu Sơn

          - Tổng diện tích đất đấu giá: 2.865,91 m2.

          - Giá khởi điểm: từ 580 triệu đồng/lô đến 5.400 triệu đồng/lô.

          - Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 31.530 triệu đồng.

          1.3. Quyền sử dụng 95 lô đất ở, MBQH khu dân cư năm 2019 thị trấn Triệu Sơn

          - Tổng diện tích đất đấu giá: 11.359,6 m2.

          - Giá khởi điểm: từ 620 triệu đồng/lô đến 1.425 triệu đồng/lô.

          - Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 66.472 triệu đồng.

          (Chi tiết có Quyết định phê duyệt Phương án đấu giá kèm theo)

          2. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá: Theo quy định tại Khoản 4, Điều 56, Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016 và các tiêu chí khác do UBND huyện Triệu Sơn quy định, cụ thể:

 

TT

Tiêu chí

Yêu cầu

 

1

Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố

Hồ sơ pháp lý của tổ chức đấu giá tài sản

 

2

 

Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả

Phù hợp với yêu cầu của Phương án đấu giá đã được UBND huyện Triệu Sơn phê duyệt và tình hình thực tế tại địa phương có tài sản đấu giá

 

3

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá

Có máy chiếu, màn chiếu, máy in, thùng phiếu và các trang thiết bị khác để phục vụ tốt nhất cho công tác đấu giá

4

Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá

Có bản mô tả năng lực, kinh nghiệm, kết quả đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất, của tổ chức đấu giá đã thực hiện

 

5

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản

Theo quy định tại các Thông tư của Bộ Tài chính: số 45/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 và số 48/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017. 

 

          3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

          - Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 13/5/2020 đến hết ngày 14/5/2020 (trong giờ hành chính).

          - Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Chứng minh nhân dâ (hoặc Căn cước công dân) (Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được UBND huyện Triệu Sơn lựa chọn).

          - Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Triệu Sơn.

          UBND huyện Triệu Sơn thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất./.

 

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Triệu Thành và thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn

Đăng lúc: 12/05/2020 13:52:43 (GMT+7)

Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn thông báo công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Triệu Thành và thị trấn Triệu Sơn, gồm các nội dung chính sau:

             1. Tên, số lượng tài sản và giá khởi điểm đấu giá:

          1.1. Quyền sử dụng 19 lô đất ở, MBQH điểm dân cư năm 2018 xã Triệu Thành

          - Tổng diện tích đất đấu giá: 2.875 m2.

          - Giá khởi điểm: từ 390 triệu đồng/lô đến 500 triệu đồng/lô.

          - Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 7.520 triệu đồng.

          1.2. Quyền sử dụng 18 lô đất ở, MBQH điểm dân cư năm 2018, 2019 thị trấn Triệu Sơn

          - Tổng diện tích đất đấu giá: 2.865,91 m2.

          - Giá khởi điểm: từ 580 triệu đồng/lô đến 5.400 triệu đồng/lô.

          - Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 31.530 triệu đồng.

          1.3. Quyền sử dụng 95 lô đất ở, MBQH khu dân cư năm 2019 thị trấn Triệu Sơn

          - Tổng diện tích đất đấu giá: 11.359,6 m2.

          - Giá khởi điểm: từ 620 triệu đồng/lô đến 1.425 triệu đồng/lô.

          - Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 66.472 triệu đồng.

          (Chi tiết có Quyết định phê duyệt Phương án đấu giá kèm theo)

          2. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá: Theo quy định tại Khoản 4, Điều 56, Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016 và các tiêu chí khác do UBND huyện Triệu Sơn quy định, cụ thể:

 

TT

Tiêu chí

Yêu cầu

 

1

Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố

Hồ sơ pháp lý của tổ chức đấu giá tài sản

 

2

 

Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả

Phù hợp với yêu cầu của Phương án đấu giá đã được UBND huyện Triệu Sơn phê duyệt và tình hình thực tế tại địa phương có tài sản đấu giá

 

3

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá

Có máy chiếu, màn chiếu, máy in, thùng phiếu và các trang thiết bị khác để phục vụ tốt nhất cho công tác đấu giá

4

Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá

Có bản mô tả năng lực, kinh nghiệm, kết quả đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất, của tổ chức đấu giá đã thực hiện

 

5

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản

Theo quy định tại các Thông tư của Bộ Tài chính: số 45/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 và số 48/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017. 

 

          3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

          - Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 13/5/2020 đến hết ngày 14/5/2020 (trong giờ hành chính).

          - Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Chứng minh nhân dâ (hoặc Căn cước công dân) (Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được UBND huyện Triệu Sơn lựa chọn).

          - Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Triệu Sơn.

          UBND huyện Triệu Sơn thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất./.

 

Dự báo thời tiết Thanh Hóa