Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
2814
Hôm qua:
4268
Tuần này:
7082
Tháng này:
54231
Tất cả:
3186627

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Xuân Thọ, Dân Lực, Minh Sơn, Hợp Thành; thị trấn Triệu Sơn; thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn

Ngày 04/01/2021 08:27:51

UBND huyện Triệu Sơn thông báo công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Thị trấn Triệu Sơn, Thị trấn Nưa, Xuân Thọ, Dân Lực, Minh Sơn, Hợp Thành, gồm các nội dung chính sau:

            1. Tên, số lượng tài sản và giá khởi điểm đấu giá:

          1.1. Quyền sử dụng 45 lô đất ở, MBQH điểm dân cư năm 2018, 2019, thị trấn Triệu Sơn

          - Tổng diện tích đất đấu giá: 6.295,1 m2.

          - Giá khởi điểm: từ 487,5 triệu đồng/lô đến 910 triệu đồng/lô.

          - Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 24.812,75 triệu đồng.

          1.2. Quyền sử dụng 29 lô đất ở, MBQH chi tiết 1/500 khu dân cư năm 2017, xã Tân Ninh (nay là thị trấn Nưa).

          - Tổng diện tích đất đấu giá: 3.172 m2.

          - Giá khởi điểm: từ 405 triệu đồng/lô đến 853 triệu đồng/lô.

          - Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 13.380 triệu đồng.

1.3. Quyền sử dụng 22 lô đất ở, MBQH chi tiết điểm dân cư năm 2018, xã Xuân Thọ.

- Tổng diện tích đất đấu giá: 2.310 m2.

          - Giá khởi điểm: 409,5 triệu đồng/lô.

          - Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 9.009 triệu đồng.

          1.4. Quyền sử dụng 21 lô đất ở, MBQH chi tiết điểm dân cư năm 2018, thôn Đô Xá, xã Dân Lực.

          - Tổng diện tích đất đấu giá: 3.657,6 m2.

          - Giá khởi điểm: từ 209 triệu đồng/lô đến 264 triệu đồng/lô.

          - Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 4.927 triệu đồng.

          1.5. Quyền sử dụng 5 lô đất ở, MBQH chi tiết điểm dân cư năm 2016, xã Minh Sơn.

          - Tổng diện tích đất đấu giá: 833,8 m2.

          - Giá khởi điểm: từ 335 triệu đồng/lô đến 424 triệu đồng/lô.

          - Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 1.854 triệu đồng.

          1.6. Quyền sử dụng 12 lô đất ở, MBQH chi tiết điểm dân cư năm 2017, xã Hợp Thành.

          - Tổng diện tích đất đấu giá: 1.200 m2.

          - Giá khởi điểm: từ 320 triệu đồng/lô đến 370 triệu đồng/lô.

          - Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 3.890 triệu đồng.

 (Chi tiết có Quyết định phê duyệt Phương án đấu giá kèm theo)

          2. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá: Theo quy định tại Khoản 4, Điều 56, Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016 và các tiêu chí khác do UBND huyện Triệu Sơn quy định, cụ thể:

TT

Tiêu chí

Yêu cầu

 

1

Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố

Hồ sơ pháp lý của tổ chức đấu giá tài sản

 

2

Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả

Phù hợp với yêu cầu của Phương án đấu giá đã được UBND huyện Triệu Sơn phê duyệt và tình hình thực tế tại địa phương có tài sản đấu giá

 

3

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá

Có máy chiếu, màn chiếu, máy in, thùng phiếu và các trang thiết bị khác để phục vụ tốt nhất cho công tác đấu giá

4

Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá

Có bản mô tả năng lực, kinh nghiệm, kết quả đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất, của tổ chức đấu giá đã thực hiện

 

5

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản

Theo quy định tại các Thông tư của Bộ Tài chính: số 45/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 và số 48/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017. 

 

          3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

          - Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 04/01/2021 đến hết ngày 06/01/2021 (trong giờ hành chính).

          - Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Chứng minh nhân dân (hoặc Căn cước công dân) (Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được UBND huyện Triệu Sơn lựa chọn).

          - Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Triệu Sơn.

          UBND huyện Triệu Sơn thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất./.

 

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Xuân Thọ, Dân Lực, Minh Sơn, Hợp Thành; thị trấn Triệu Sơn; thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn

Đăng lúc: 04/01/2021 08:27:51 (GMT+7)

UBND huyện Triệu Sơn thông báo công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Thị trấn Triệu Sơn, Thị trấn Nưa, Xuân Thọ, Dân Lực, Minh Sơn, Hợp Thành, gồm các nội dung chính sau:

            1. Tên, số lượng tài sản và giá khởi điểm đấu giá:

          1.1. Quyền sử dụng 45 lô đất ở, MBQH điểm dân cư năm 2018, 2019, thị trấn Triệu Sơn

          - Tổng diện tích đất đấu giá: 6.295,1 m2.

          - Giá khởi điểm: từ 487,5 triệu đồng/lô đến 910 triệu đồng/lô.

          - Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 24.812,75 triệu đồng.

          1.2. Quyền sử dụng 29 lô đất ở, MBQH chi tiết 1/500 khu dân cư năm 2017, xã Tân Ninh (nay là thị trấn Nưa).

          - Tổng diện tích đất đấu giá: 3.172 m2.

          - Giá khởi điểm: từ 405 triệu đồng/lô đến 853 triệu đồng/lô.

          - Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 13.380 triệu đồng.

1.3. Quyền sử dụng 22 lô đất ở, MBQH chi tiết điểm dân cư năm 2018, xã Xuân Thọ.

- Tổng diện tích đất đấu giá: 2.310 m2.

          - Giá khởi điểm: 409,5 triệu đồng/lô.

          - Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 9.009 triệu đồng.

          1.4. Quyền sử dụng 21 lô đất ở, MBQH chi tiết điểm dân cư năm 2018, thôn Đô Xá, xã Dân Lực.

          - Tổng diện tích đất đấu giá: 3.657,6 m2.

          - Giá khởi điểm: từ 209 triệu đồng/lô đến 264 triệu đồng/lô.

          - Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 4.927 triệu đồng.

          1.5. Quyền sử dụng 5 lô đất ở, MBQH chi tiết điểm dân cư năm 2016, xã Minh Sơn.

          - Tổng diện tích đất đấu giá: 833,8 m2.

          - Giá khởi điểm: từ 335 triệu đồng/lô đến 424 triệu đồng/lô.

          - Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 1.854 triệu đồng.

          1.6. Quyền sử dụng 12 lô đất ở, MBQH chi tiết điểm dân cư năm 2017, xã Hợp Thành.

          - Tổng diện tích đất đấu giá: 1.200 m2.

          - Giá khởi điểm: từ 320 triệu đồng/lô đến 370 triệu đồng/lô.

          - Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 3.890 triệu đồng.

 (Chi tiết có Quyết định phê duyệt Phương án đấu giá kèm theo)

          2. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá: Theo quy định tại Khoản 4, Điều 56, Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016 và các tiêu chí khác do UBND huyện Triệu Sơn quy định, cụ thể:

TT

Tiêu chí

Yêu cầu

 

1

Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố

Hồ sơ pháp lý của tổ chức đấu giá tài sản

 

2

Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả

Phù hợp với yêu cầu của Phương án đấu giá đã được UBND huyện Triệu Sơn phê duyệt và tình hình thực tế tại địa phương có tài sản đấu giá

 

3

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá

Có máy chiếu, màn chiếu, máy in, thùng phiếu và các trang thiết bị khác để phục vụ tốt nhất cho công tác đấu giá

4

Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá

Có bản mô tả năng lực, kinh nghiệm, kết quả đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất, của tổ chức đấu giá đã thực hiện

 

5

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản

Theo quy định tại các Thông tư của Bộ Tài chính: số 45/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 và số 48/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017. 

 

          3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

          - Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 04/01/2021 đến hết ngày 06/01/2021 (trong giờ hành chính).

          - Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Chứng minh nhân dân (hoặc Căn cước công dân) (Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được UBND huyện Triệu Sơn lựa chọn).

          - Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Triệu Sơn.

          UBND huyện Triệu Sơn thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất./.