Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
2247
Hôm qua:
5540
Tuần này:
19435
Tháng này:
101521
Tất cả:
2839699

Thông báo Lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Triệu Thành, Thọ Cường, Nông Trường, Hợp Thành, Dân Lực, huyện Triệu Sơn

Ngày 30/09/2020 13:35:37

Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn thông báo công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Triệu Thành, Thọ Cường, Nông Trường, Hợp Thành, Dân Lực, gồm các nội dung chính sau:

           1. Tên, số lượng tài sản và giá khởi điểm đấu giá:

          1.1. Quyền sử dụng 20 lô đất ở, MBQH điểm dân cư năm 2018 xã Triệu Thành

          - Tổng diện tích đất đấu giá: 3.025 m2.

          - Giá khởi điểm: từ 390 triệu đồng/lô đến 500 triệu đồng/lô.

          - Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 7.950 triệu đồng.

          1.2. Quyền sử dụng 28 lô đất ở, MBQH điểm dân cư năm 2018, 2019, xã Thọ Cường

          - Tổng diện tích đất đấu giá: 4.783,8 m2.

          - Giá khởi điểm: từ 180 triệu đồng/lô đến 350 triệu đồng/lô.

          - Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 6.260 triệu đồng.

          1.3. Quyền sử dụng 18 lô đất ở, MBQH điểm dân cư năm 2019 xã Nông Trường

          - Tổng diện tích đất đấu giá: 1.800 m2.

          - Giá khởi điểm: từ 650 triệu đồng/lô đến 900 triệu đồng/lô.

          - Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 12.200 triệu đồng.

          1.4. Quyền sử dụng 30 lô đất ở, MBQH điểm dân cư năm 2017 xã Hợp Thành

          - Tổng diện tích đất đấu giá: 3.060,9 m2.

          - Giá khởi điểm: từ 320 triệu đồng/lô đến 482 triệu đồng/lô.

          - Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 10.190 triệu đồng.

          1.5. Quyền sử dụng 12 lô đất ở, MBQH điểm dân cư năm 2019 xã Dân Lực

          - Tổng diện tích đất đấu giá: 1.817,4 m2.

          - Giá khởi điểm: từ 330 triệu đồng/lô đến 369 triệu đồng/lô.

          - Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 3.999 triệu đồng.

(Chi tiết có Quyết định phê duyệt Phương án đấu giá kèm theo)

          2. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá: Theo quy định tại Khoản 4, Điều 56, Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016 và các tiêu chí khác do UBND huyện Triệu Sơn quy định, cụ thể:

 

TT

Tiêu chí

Yêu cầu

 

1

Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố

Hồ sơ pháp lý của tổ chức đấu giá tài sản

 

2

 

Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả

Phù hợp với yêu cầu của Phương án đấu giá đã được UBND huyện Triệu Sơn phê duyệt và tình hình thực tế tại địa phương có tài sản đấu giá

 

3

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá

Có máy chiếu, màn chiếu, máy in, thùng phiếu và các trang thiết bị khác để phục vụ tốt nhất cho công tác đấu giá

4

Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá

Có bản mô tả năng lực, kinh nghiệm, kết quả đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất, của tổ chức đấu giá đã thực hiện

 

5

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản

Theo quy định tại các Thông tư của Bộ Tài chính: số 45/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 và số 48/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017. 

 

          3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

          - Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 01/10/2020 đến hết ngày 04/10/2020 (trong giờ hành chính).

          - Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Chứng minh nhân dân (hoặc Căn cước công dân) (Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được UBND huyện Triệu Sơn lựa chọn).

          - Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Triệu Sơn.

          UBND huyện Triệu Sơn thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất./.

Thông báo Lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Triệu Thành, Thọ Cường, Nông Trường, Hợp Thành, Dân Lực, huyện Triệu Sơn

Đăng lúc: 30/09/2020 13:35:37 (GMT+7)

Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn thông báo công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Triệu Thành, Thọ Cường, Nông Trường, Hợp Thành, Dân Lực, gồm các nội dung chính sau:

           1. Tên, số lượng tài sản và giá khởi điểm đấu giá:

          1.1. Quyền sử dụng 20 lô đất ở, MBQH điểm dân cư năm 2018 xã Triệu Thành

          - Tổng diện tích đất đấu giá: 3.025 m2.

          - Giá khởi điểm: từ 390 triệu đồng/lô đến 500 triệu đồng/lô.

          - Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 7.950 triệu đồng.

          1.2. Quyền sử dụng 28 lô đất ở, MBQH điểm dân cư năm 2018, 2019, xã Thọ Cường

          - Tổng diện tích đất đấu giá: 4.783,8 m2.

          - Giá khởi điểm: từ 180 triệu đồng/lô đến 350 triệu đồng/lô.

          - Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 6.260 triệu đồng.

          1.3. Quyền sử dụng 18 lô đất ở, MBQH điểm dân cư năm 2019 xã Nông Trường

          - Tổng diện tích đất đấu giá: 1.800 m2.

          - Giá khởi điểm: từ 650 triệu đồng/lô đến 900 triệu đồng/lô.

          - Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 12.200 triệu đồng.

          1.4. Quyền sử dụng 30 lô đất ở, MBQH điểm dân cư năm 2017 xã Hợp Thành

          - Tổng diện tích đất đấu giá: 3.060,9 m2.

          - Giá khởi điểm: từ 320 triệu đồng/lô đến 482 triệu đồng/lô.

          - Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 10.190 triệu đồng.

          1.5. Quyền sử dụng 12 lô đất ở, MBQH điểm dân cư năm 2019 xã Dân Lực

          - Tổng diện tích đất đấu giá: 1.817,4 m2.

          - Giá khởi điểm: từ 330 triệu đồng/lô đến 369 triệu đồng/lô.

          - Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 3.999 triệu đồng.

(Chi tiết có Quyết định phê duyệt Phương án đấu giá kèm theo)

          2. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá: Theo quy định tại Khoản 4, Điều 56, Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016 và các tiêu chí khác do UBND huyện Triệu Sơn quy định, cụ thể:

 

TT

Tiêu chí

Yêu cầu

 

1

Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố

Hồ sơ pháp lý của tổ chức đấu giá tài sản

 

2

 

Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả

Phù hợp với yêu cầu của Phương án đấu giá đã được UBND huyện Triệu Sơn phê duyệt và tình hình thực tế tại địa phương có tài sản đấu giá

 

3

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá

Có máy chiếu, màn chiếu, máy in, thùng phiếu và các trang thiết bị khác để phục vụ tốt nhất cho công tác đấu giá

4

Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá

Có bản mô tả năng lực, kinh nghiệm, kết quả đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất, của tổ chức đấu giá đã thực hiện

 

5

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản

Theo quy định tại các Thông tư của Bộ Tài chính: số 45/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 và số 48/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017. 

 

          3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

          - Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 01/10/2020 đến hết ngày 04/10/2020 (trong giờ hành chính).

          - Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Chứng minh nhân dân (hoặc Căn cước công dân) (Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được UBND huyện Triệu Sơn lựa chọn).

          - Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Triệu Sơn.

          UBND huyện Triệu Sơn thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất./.