Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
302
Hôm qua:
3681
Tuần này:
15369
Tháng này:
104199
Tất cả:
1952402

Tập trung tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng CSVN (03/02/1930-03/02/2020); 55 năm ngày thành lập huyện Triệu Sơn (25/02/1965-25/02/2020); mừng Xuân Canh Tý

Ngày 22/01/2020 14:16:04

Thực hiện Công văn số 4468/SVHTTDL ngày 17/02/2019 của Sở Văn hoa, Thể thao và Du lịch; ý kiến chỉ đạo của Thường trực UBND huyện về việc tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020); 55 năm ngày thành lập huyện Triệu Sơn (25/02/1965-25/02/2020); mừng Xuân Canh Tý. Phòng VHTT Triệu Sơn xây dựng Kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:

 NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
Hoạt động thông tin tuyên truyền cổ động
Tuyên truyền mốc son chói lọi của Đảng, những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách; nêu bật những truyền thống quý báu và bài học kinh nghiệm trong suốt chặng đường cách mạng 90 năm qua của Đảng cộng sản Việt Nam, nhất là 35 năm lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước; khẳng định sức sống của Đảng trong mối liên hệ mật thiết, máu thịt với Nhân dân, ngoài lợi ích của Nhân dân Đảng ta không còn lợi ích nào khác; khẳng định niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và công cuộc đổi mới đất nước.
Tuyên truyền quá trình xây dựng, phát triển và những đóng góp to lớn của nhân dân ta cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc; tuyên truyền trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm rõ những kết quả và bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khẳng định Đảng ta luôn coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, luôn quan tâm chăm lo tới việc giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống cho cán bộ, đảng viên; khẳng định quyết tâm chính trị của Đảng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.
Tuyên truyền, tôn vinh những giá trị văn hoá truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam mỗi khi Tết đến Xuân về gắn với việc tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tệ nạn, cờ bạc, mê tín dị đoan và các biểu hiện thương mại hóa trong hoạt động lễ hội diễn ra trước, trong và sau Tết.
Tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự ATGT, nghiêm cấm tàng trữ, buôn bán pháo nổ, hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại ... trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Dựng các cụm panô, áp phích, treo băng rôn, khẩu hiệu, trang trí cổng chào, treo cờ hồng kỳ, tổ quốc tại các điểm công cộng, khu vực trung tâm, các tuyến đường chính của các xã, thị trấn. Thông báo nhân dân cắm cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cờ hội trong các ngày lễ, tết (thời gian cắm cờ trước, sau ngày lễ, tết ít nhất 3 ngày).
Hoạt động văn hóa văn nghệ TDTT
- Tổ chức hội thi, hội diễn, giao lưu văn nghệ các làng, xã, nội dung tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi quê hương đất nước, con người Việt Nam ... khích lệ phong trào trong các tầng lớp nhân dân; đặc biệt thanh thiếu niên, động viên Thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự lên đường bảo vệ Tổ quốc.
- Đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", tổ chức thi đấu các môn cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền, bóng đá, cờ tướng, võ cổ truyền, các trò chơi, trò diễn dân gian, giải việt dã... xây dựng kế hoạch tổ chức chợ hoa mừng Đảng, mừng Xuân.
- Căn cứ vào tình hình thực tế các xã, thị trấn, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch phù hợp với điều kiện của đơn vị, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền truyền cổ động và tổ chức hoạt động VHVN, TDTT; đặc biệt quan tâm công tác tuyên truyền cấm vận chuyển, tàng trữ pháo nổ, hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại, vệ sinh an toàn thực phẩm, trật tự ATGT trọng dịp tết cổ truyền của dân tộc./.
Bùi Kim Dậu
TRƯỞNG PHÒNG VHTT

Tập trung tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng CSVN (03/02/1930-03/02/2020); 55 năm ngày thành lập huyện Triệu Sơn (25/02/1965-25/02/2020); mừng Xuân Canh Tý

Đăng lúc: 22/01/2020 14:16:04 (GMT+7)

Thực hiện Công văn số 4468/SVHTTDL ngày 17/02/2019 của Sở Văn hoa, Thể thao và Du lịch; ý kiến chỉ đạo của Thường trực UBND huyện về việc tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020); 55 năm ngày thành lập huyện Triệu Sơn (25/02/1965-25/02/2020); mừng Xuân Canh Tý. Phòng VHTT Triệu Sơn xây dựng Kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:

 NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
Hoạt động thông tin tuyên truyền cổ động
Tuyên truyền mốc son chói lọi của Đảng, những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách; nêu bật những truyền thống quý báu và bài học kinh nghiệm trong suốt chặng đường cách mạng 90 năm qua của Đảng cộng sản Việt Nam, nhất là 35 năm lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước; khẳng định sức sống của Đảng trong mối liên hệ mật thiết, máu thịt với Nhân dân, ngoài lợi ích của Nhân dân Đảng ta không còn lợi ích nào khác; khẳng định niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và công cuộc đổi mới đất nước.
Tuyên truyền quá trình xây dựng, phát triển và những đóng góp to lớn của nhân dân ta cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc; tuyên truyền trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm rõ những kết quả và bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khẳng định Đảng ta luôn coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, luôn quan tâm chăm lo tới việc giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống cho cán bộ, đảng viên; khẳng định quyết tâm chính trị của Đảng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.
Tuyên truyền, tôn vinh những giá trị văn hoá truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam mỗi khi Tết đến Xuân về gắn với việc tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tệ nạn, cờ bạc, mê tín dị đoan và các biểu hiện thương mại hóa trong hoạt động lễ hội diễn ra trước, trong và sau Tết.
Tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự ATGT, nghiêm cấm tàng trữ, buôn bán pháo nổ, hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại ... trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Dựng các cụm panô, áp phích, treo băng rôn, khẩu hiệu, trang trí cổng chào, treo cờ hồng kỳ, tổ quốc tại các điểm công cộng, khu vực trung tâm, các tuyến đường chính của các xã, thị trấn. Thông báo nhân dân cắm cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cờ hội trong các ngày lễ, tết (thời gian cắm cờ trước, sau ngày lễ, tết ít nhất 3 ngày).
Hoạt động văn hóa văn nghệ TDTT
- Tổ chức hội thi, hội diễn, giao lưu văn nghệ các làng, xã, nội dung tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi quê hương đất nước, con người Việt Nam ... khích lệ phong trào trong các tầng lớp nhân dân; đặc biệt thanh thiếu niên, động viên Thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự lên đường bảo vệ Tổ quốc.
- Đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", tổ chức thi đấu các môn cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền, bóng đá, cờ tướng, võ cổ truyền, các trò chơi, trò diễn dân gian, giải việt dã... xây dựng kế hoạch tổ chức chợ hoa mừng Đảng, mừng Xuân.
- Căn cứ vào tình hình thực tế các xã, thị trấn, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch phù hợp với điều kiện của đơn vị, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền truyền cổ động và tổ chức hoạt động VHVN, TDTT; đặc biệt quan tâm công tác tuyên truyền cấm vận chuyển, tàng trữ pháo nổ, hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại, vệ sinh an toàn thực phẩm, trật tự ATGT trọng dịp tết cổ truyền của dân tộc./.
Bùi Kim Dậu
TRƯỞNG PHÒNG VHTT
Dự báo thời tiết Thanh Hóa