Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
2324
Hôm qua:
6891
Tuần này:
15522
Tháng này:
138404
Tất cả:
4958299
Thông báo về việc công nhận kết quả trúng tuyển Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã, huyện Triệu Sơn năm 2021

Thông báo về việc công nhận kết quả trúng tuyển Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã, huyện Triệu Sơn năm 2021

Thông báo về việc công nhận kết quả trúng tuyển Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã, huyện Triệu Sơn năm 2021

Thông báo về việc công nhận kết quả trúng tuyển Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã, huyện Triệu Sơn năm 2021

Thông báo về việc công nhận kết quả trúng tuyển Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã, huyện Triệu Sơn năm 2021

Đăng lúc 6 tháng trước · 782 lượt xem

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Dân Lý, Hợp Lý, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Dân Lý, Hợp Lý, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Đăng lúc 6 tháng trước · 602 lượt xem

Thông báo Danh sách người đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã, huyện Triệu Sơn năm 2021

Thông báo Danh sách người đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã, huyện Triệu Sơn năm 2021

Đăng lúc 6 tháng trước · 706 lượt xem

Thông báo nội dung và cấu trúc đề phỏng vấn xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Triệu Sơn năm 2021

Thông báo nội dung và cấu trúc đề phỏng vấn xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Triệu Sơn năm 2021

Đăng lúc 6 tháng trước · 1609 lượt xem

UBND huyện Triệu Sơn thông báo tạm dừng thu hồ sơ tuyển dụng nhân viên Hành chính kiêm Kế toán và nhân viên Thư viện - Thiết bị huyện Triệu Sơn năm 2021

UBND huyện Triệu Sơn thông báo tạm dừng thu hồ sơ tuyển dụng nhân viên Hành chính kiêm Kế toán và nhân viên Thư viện - Thiết bị huyện Triệu Sơn năm 2021

Đăng lúc 7 tháng trước · 1017 lượt xem

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã, thị trấn: Thọ Tân, Vân Sơn, Thái Hòa, Hợp Thành, Xuân Thịnh, Thọ Sơn, Hợp Thắng, Xuân Thọ, Triệu Thành, Thọ Vực, thị trấn Nưa, Hợp Lý, Tiến Nông, Dân Lực, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Đăng lúc 7 tháng trước · 605 lượt xem

Thanh Hóa ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

Ngày 29/10/2021, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định sô 4308/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Đăng lúc 7 tháng trước · 527 lượt xem

UBND huyện Triệu Sơn thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Triệu Sơn năm 2021

UBND huyện Triệu Sơn thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Triệu Sơn năm 2021

Đăng lúc 8 tháng trước · 6836 lượt xem

UBND huyện Triệu Sơn thông báo tuyển dụng công chức Chỉ huy trƣởng Ban chỉ huy Quân sự xã năm 2021

UBND huyện Triệu Sơn thông báo tuyển dụng công chức Chỉ huy trƣởng Ban chỉ huy Quân sự xã năm 2021

Đăng lúc 8 tháng trước · 882 lượt xem

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Dân Lực, Dân Lý, Đồng Lợi, Hợp Tiến, Nông Trường, Thọ Cường, Thọ

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Dân Lực, Dân Lý, Đồng Lợi, Hợp Tiến, Nông Trường, Thọ Cường, Thọ Sơn

Đăng lúc 8 tháng trước · 698 lượt xem