Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
3749
Hôm qua:
4846
Tuần này:
17884
Tháng này:
8595
Tất cả:
4037326

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nông Trường, huyện Triệu Sơn

Ngày 01/04/2019 15:43:21

Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn thông báo công khai về việc lựa chọn tổ
chức đấu giá quyền sử dụng đất, gồm các nội dung chính sau:
1. Tên, số lượng tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 17 lô đất ở, MBQH khu
dân cư năm 2017 xã Nông Trường, cụ thể:
- Tổng diện tích đất đấu giá: 1.770 m 2 .
- Giá khởi điểm: từ 275 triệu đồng/lô đến 320 triệu đồng/lô.
- Tổng giá trị khởi điểm của các lô đất đấu giá quyền sử dụng đất:
4.745.000.000 đồng.
(Chi tiết có Quyết định phê duyệt Phương án đấu giá, Phương án giá đất cụ
thể kèm theo).
2. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá: Theo quy định tại Khoản 4, Điều 56,
Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016.
3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 02/4/2019 đến hết ngày 03/4/2019.
- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Triệu Sơn.

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nông Trường, huyện Triệu Sơn

Đăng lúc: 01/04/2019 15:43:21 (GMT+7)

Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn thông báo công khai về việc lựa chọn tổ
chức đấu giá quyền sử dụng đất, gồm các nội dung chính sau:
1. Tên, số lượng tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 17 lô đất ở, MBQH khu
dân cư năm 2017 xã Nông Trường, cụ thể:
- Tổng diện tích đất đấu giá: 1.770 m 2 .
- Giá khởi điểm: từ 275 triệu đồng/lô đến 320 triệu đồng/lô.
- Tổng giá trị khởi điểm của các lô đất đấu giá quyền sử dụng đất:
4.745.000.000 đồng.
(Chi tiết có Quyết định phê duyệt Phương án đấu giá, Phương án giá đất cụ
thể kèm theo).
2. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá: Theo quy định tại Khoản 4, Điều 56,
Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016.
3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 02/4/2019 đến hết ngày 03/4/2019.
- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Triệu Sơn.