Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
5447806

Xã Xuân Thịnh với công tác xây xã đạt chuẩn NTM

Ngày 20/11/2021 14:09:54

Xã Xuân Thịnh có diện tích đất tự nhiên là 476,01 ha, trong đó đất nông nghiệp 351,88 ha, 1.290 hộ với 4221 nhân khẩu; Đảng bộ có 326 đảng viên sinh hoạt ở 06 chi bộ.

    Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, Đảng bộ và chính quyền xã Xuân Thịnh đã nêu cao tinh thần quyết tâm trong việc đăng ký và tổ chức thực hiện. Tại thời điểm bắt đầu triển khai chương trình xây dựng NTM năm 2012, xã Xuân Thịnh mới đạt 9/19 tiêu chí,10 tiêu chí còn lại mới đạt từ 45 - 50%. Trong 8 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM được sự chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện cùng với sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, Đảng viên và nhân dân trong toàn xã, đến nay địa phương đã hoàn thành 19 tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM.
 
IMG-9295.JPG

IMG-9290.JPG

IMG-9292.JPG
Khu công sở, đường GTNT xã Xuân Thịnh.
 
     Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện và không ngừng nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đạt 46,3 triệu đồng/người/năm, cơ cấu các ngành chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ lệ cơ cấu nông nghiệp, tăng tỷ lệ cơ cấu công nghiệp, thương mại- dịch vụ. Số hộ giàu, khá chiếm trên 65%, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều 2,17%. Bộ mặt nông thôn được cải thiện, khang trang, sạch đẹp. Kết cấu hạ tầng cơ sở vật chất phục vụ dân sinh như: Đường giao thông, trường học, trạm y tế, cơ sở vật chất văn hóa được đầu tư phát triển. Tình hình ANTT-ATXH được giữ vững. Có được kết quả nêu trên địa phương Xuân Thịnh đã đẩy mạnh các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới” và hưởng ứng cuộc thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Triển khai kịp thời, đầy đủ các văn bản chỉ đạo của các cấp tới toàn thể cán bộ, Đảng viên và nhân dân trong xã. Tổ chức tuyên truyền mạnh mẽ trong cả hệ thống chính trị bằng nhiều hình thức, từ đó tạo ra nhiều thay đổi tích cực trong nhận thức của đội ngũ cán bộ các cấp và nhân dân, đem lại hiệu quả thiết thực trong phong trào xây dựng NTM như: làm đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa thôn, chỉnh trang khu dân cư, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự…
   Thông qua công tác thông tin, tuyên truyền đã giúp nhân dân trong xã hiểu rõ, hiểu đúng về chương trình xây dựng nông thôn mới, kế hoạch, mục tiêu của địa phương. Từ đó tích cực hưởng ứng, đóng góp công sức, kinh phí để hoàn thiện nhiều tiêu chí như giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa; xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần trong sạch, lành mạnh.
Tổng kinh phí đã thực hiện trong xây dựng NTM của xã Xuân Thịnh đến nay là 146.049,95 triệu đồng, trong đó ngân sách Trung ương, tỉnh 3.500 triệu đồng, chiếm 2,40%;ngân sách huyện 9.600 triệu đồng, chiếm 6,59 %;ngân sách xã 18.748,95 triệu đồng, chiếm 12,83%; Vốn doanh nghiệp 6.931 triệu đồng, chiếm 4,74%,nhân dân đóng góp 107.270 triệu đồng, chiếm 73,44 %;
    Qua 8 năm triển khai và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM xã Xuân Thịnh đã rút ra bài học kinh nghiệm đó là: Cấp ủy Đảng, chính quyền phải có sự tập trung chỉ đạo đồng bộ, liên tục và cụ thể đối với nhiệm vụ chung và từng công việc cụ thể ở địa phương. Huy động được sự tập trung tham gia của cả hệ thống chính trị, BCĐ phải xây dựng được kế hoạch cụ thể, có sự phân công công việc cụ thể cho từng thành viên BCĐ và công việc cho từng cấp, từng ngành để có sự tập trung thực hiện. Phải thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, Đảng viên và nhân dân về ý thức, tầm quan trọng của việc xây dựng NTM, công tác tuyên truyền phải có chiều sâu và rộng khắp, tạo niềm tin cao để phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư trong việc huy động nguồn lực từ nhân dân.Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát trong việc thu chi, quản lý, sử dụng nguồn vốnđầu tư, nhất là nguồn huy động đóng góp của nhân dân. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, tạo lòng tin của nhân dân trong thực hiện các tiêu chí ở cơ sở.Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, kịp thời động viên những tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua ở cơ sở, nhân rộng điển hình những việc làm tốt, cách làm hay để tạo ra phong trào thi đua mạnh mẽ ở từng đơn vị thôn, xóm trong thực hiện chương trình xây dựng NTM.

                                                                                                              Đình Duyến
 

Xã Xuân Thịnh với công tác xây xã đạt chuẩn NTM

Đăng lúc: 20/11/2021 14:09:54 (GMT+7)

Xã Xuân Thịnh có diện tích đất tự nhiên là 476,01 ha, trong đó đất nông nghiệp 351,88 ha, 1.290 hộ với 4221 nhân khẩu; Đảng bộ có 326 đảng viên sinh hoạt ở 06 chi bộ.

    Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, Đảng bộ và chính quyền xã Xuân Thịnh đã nêu cao tinh thần quyết tâm trong việc đăng ký và tổ chức thực hiện. Tại thời điểm bắt đầu triển khai chương trình xây dựng NTM năm 2012, xã Xuân Thịnh mới đạt 9/19 tiêu chí,10 tiêu chí còn lại mới đạt từ 45 - 50%. Trong 8 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM được sự chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện cùng với sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, Đảng viên và nhân dân trong toàn xã, đến nay địa phương đã hoàn thành 19 tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM.
 
IMG-9295.JPG

IMG-9290.JPG

IMG-9292.JPG
Khu công sở, đường GTNT xã Xuân Thịnh.
 
     Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện và không ngừng nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đạt 46,3 triệu đồng/người/năm, cơ cấu các ngành chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ lệ cơ cấu nông nghiệp, tăng tỷ lệ cơ cấu công nghiệp, thương mại- dịch vụ. Số hộ giàu, khá chiếm trên 65%, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều 2,17%. Bộ mặt nông thôn được cải thiện, khang trang, sạch đẹp. Kết cấu hạ tầng cơ sở vật chất phục vụ dân sinh như: Đường giao thông, trường học, trạm y tế, cơ sở vật chất văn hóa được đầu tư phát triển. Tình hình ANTT-ATXH được giữ vững. Có được kết quả nêu trên địa phương Xuân Thịnh đã đẩy mạnh các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới” và hưởng ứng cuộc thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Triển khai kịp thời, đầy đủ các văn bản chỉ đạo của các cấp tới toàn thể cán bộ, Đảng viên và nhân dân trong xã. Tổ chức tuyên truyền mạnh mẽ trong cả hệ thống chính trị bằng nhiều hình thức, từ đó tạo ra nhiều thay đổi tích cực trong nhận thức của đội ngũ cán bộ các cấp và nhân dân, đem lại hiệu quả thiết thực trong phong trào xây dựng NTM như: làm đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa thôn, chỉnh trang khu dân cư, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự…
   Thông qua công tác thông tin, tuyên truyền đã giúp nhân dân trong xã hiểu rõ, hiểu đúng về chương trình xây dựng nông thôn mới, kế hoạch, mục tiêu của địa phương. Từ đó tích cực hưởng ứng, đóng góp công sức, kinh phí để hoàn thiện nhiều tiêu chí như giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa; xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần trong sạch, lành mạnh.
Tổng kinh phí đã thực hiện trong xây dựng NTM của xã Xuân Thịnh đến nay là 146.049,95 triệu đồng, trong đó ngân sách Trung ương, tỉnh 3.500 triệu đồng, chiếm 2,40%;ngân sách huyện 9.600 triệu đồng, chiếm 6,59 %;ngân sách xã 18.748,95 triệu đồng, chiếm 12,83%; Vốn doanh nghiệp 6.931 triệu đồng, chiếm 4,74%,nhân dân đóng góp 107.270 triệu đồng, chiếm 73,44 %;
    Qua 8 năm triển khai và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM xã Xuân Thịnh đã rút ra bài học kinh nghiệm đó là: Cấp ủy Đảng, chính quyền phải có sự tập trung chỉ đạo đồng bộ, liên tục và cụ thể đối với nhiệm vụ chung và từng công việc cụ thể ở địa phương. Huy động được sự tập trung tham gia của cả hệ thống chính trị, BCĐ phải xây dựng được kế hoạch cụ thể, có sự phân công công việc cụ thể cho từng thành viên BCĐ và công việc cho từng cấp, từng ngành để có sự tập trung thực hiện. Phải thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, Đảng viên và nhân dân về ý thức, tầm quan trọng của việc xây dựng NTM, công tác tuyên truyền phải có chiều sâu và rộng khắp, tạo niềm tin cao để phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư trong việc huy động nguồn lực từ nhân dân.Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát trong việc thu chi, quản lý, sử dụng nguồn vốnđầu tư, nhất là nguồn huy động đóng góp của nhân dân. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, tạo lòng tin của nhân dân trong thực hiện các tiêu chí ở cơ sở.Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, kịp thời động viên những tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua ở cơ sở, nhân rộng điển hình những việc làm tốt, cách làm hay để tạo ra phong trào thi đua mạnh mẽ ở từng đơn vị thôn, xóm trong thực hiện chương trình xây dựng NTM.

                                                                                                              Đình Duyến