Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
683
Hôm qua:
6384
Tuần này:
7067
Tháng này:
109143
Tất cả:
2413224

Xã Thọ Phú chuyển đổi diện tích đất lúa kém hiệu quả sang các cây trồng có giá trị kinh tế cao.

Ngày 04/02/2020 14:52:10

Trong những năm qua xã Thọ Phú luôn tập trung đẩy mạnh công tác chỉ đạo thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong nông nghiệp qua đó nâng cao giá trị kinh tế thu được trên một đơn vị diện tích đất canh tác.

635807403.jpg
Mô hình trồng bưởi da xanh thôn 6 xã Thọ Phú.
CIMG5011.JPG
CIMG5017.JPG
Mô hình trồng ớt xuất khẩu của xã.
 
     Để thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu cấy trồng đưa cây trồng có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, nhất là việc chuyển đổi các diện tích đất lúa đạt hiệu quả và đạt chỉ tiêu huyện giao xã Thọ Phú đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động trong nông dân, tập trung thực hiện việc tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, tổ chức đưa các hộ nông dân đi thăm quan các mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp của các địa phương khác trong và ngoài tỉnh. Đối với địa phương đã xây dựng kế hoạch, phân vùng cụ thể để thực hiện công tác chuyển đổi cho phù hợp. Đẩy mạnh việc áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất, hoàn thiện hệ thống giao thông, kênh mương nội đồng trên các vùng đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa. Trong quá trình sản xuất, xã tiếp tục vận động và tạo điều kiện để các hộ nông dân tích tụ ruộng đất theo hình thức dồn đổi, thuê khoán, mua lại để tạo thành vùng sản xuất, đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thay đổi cơ cấu cây trồng. Với việc tập trung đẩy mạnh công tác chỉ đạo, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên từ năm 2016 đến nay xã Thọ Phú đã chỉ đạo bà con nông dân chuyển đổi thành công 37,1 ha đất lúa sản xuất kém hiệu quả sang canh tác các loại cây trồng khác cho giá trị kinh tế cao, đạt 95% chỉ tiêu kế hoạch huyện giao cho địa phương. Trong đó diện tích đất chuyển đổi sang trồng Ngô 12,9 ha; trồng mía trên 1 ha; trồng ớt trên 11 ha; cây ăn quả trên 3 ha; rau màu và cây khác là gần 5 ha, diện tích cá lúa là trên 2 ha. Với việc đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng đã góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp cả năm của địa phương đạt 40 tỷ đồng, đạt 190% kế hoạch, thu nhập bình quân đầu người đạt 32.400.000 đồng/ người/năm, đạt 108% kế hoạch, qua đó góp phần tích cực nâng cao các tiêu chí trong xây dựng NTM của địa phương.
                                                                                                                                   Thùy Dung
 

Xã Thọ Phú chuyển đổi diện tích đất lúa kém hiệu quả sang các cây trồng có giá trị kinh tế cao.

Đăng lúc: 04/02/2020 14:52:10 (GMT+7)

Trong những năm qua xã Thọ Phú luôn tập trung đẩy mạnh công tác chỉ đạo thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong nông nghiệp qua đó nâng cao giá trị kinh tế thu được trên một đơn vị diện tích đất canh tác.

635807403.jpg
Mô hình trồng bưởi da xanh thôn 6 xã Thọ Phú.
CIMG5011.JPG
CIMG5017.JPG
Mô hình trồng ớt xuất khẩu của xã.
 
     Để thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu cấy trồng đưa cây trồng có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, nhất là việc chuyển đổi các diện tích đất lúa đạt hiệu quả và đạt chỉ tiêu huyện giao xã Thọ Phú đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động trong nông dân, tập trung thực hiện việc tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, tổ chức đưa các hộ nông dân đi thăm quan các mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp của các địa phương khác trong và ngoài tỉnh. Đối với địa phương đã xây dựng kế hoạch, phân vùng cụ thể để thực hiện công tác chuyển đổi cho phù hợp. Đẩy mạnh việc áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất, hoàn thiện hệ thống giao thông, kênh mương nội đồng trên các vùng đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa. Trong quá trình sản xuất, xã tiếp tục vận động và tạo điều kiện để các hộ nông dân tích tụ ruộng đất theo hình thức dồn đổi, thuê khoán, mua lại để tạo thành vùng sản xuất, đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thay đổi cơ cấu cây trồng. Với việc tập trung đẩy mạnh công tác chỉ đạo, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên từ năm 2016 đến nay xã Thọ Phú đã chỉ đạo bà con nông dân chuyển đổi thành công 37,1 ha đất lúa sản xuất kém hiệu quả sang canh tác các loại cây trồng khác cho giá trị kinh tế cao, đạt 95% chỉ tiêu kế hoạch huyện giao cho địa phương. Trong đó diện tích đất chuyển đổi sang trồng Ngô 12,9 ha; trồng mía trên 1 ha; trồng ớt trên 11 ha; cây ăn quả trên 3 ha; rau màu và cây khác là gần 5 ha, diện tích cá lúa là trên 2 ha. Với việc đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng đã góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp cả năm của địa phương đạt 40 tỷ đồng, đạt 190% kế hoạch, thu nhập bình quân đầu người đạt 32.400.000 đồng/ người/năm, đạt 108% kế hoạch, qua đó góp phần tích cực nâng cao các tiêu chí trong xây dựng NTM của địa phương.
                                                                                                                                   Thùy Dung