Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
5447806

Về việc xin ý kiến tham gia vào dự thảo báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới đến năm 2021 huyện Triệu Sơn

Ngày 20/09/2021 11:35:45

Dự thảo báo cáo kết quả xây dựng Nông thôn mới đến năm 2021 huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

 Chi tiết dự thảo báo cáo tệp đính kèm: BC-HUYEN-NTM-2021.pdf

Căn cứ Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Tiêu chí huyện nông thôn mới (NTM);

Căn cứ Thông tư số 35/2016/TT-BNNPTNT ngày 26/12/2016 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện đạt chuẩn NTM, giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn NTM, địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, giai đoạn 2016 – 2020.

Để việc thực hiện báo cáo kết quả xây dựng NTM đến năm 2021 huyện Triệu Sơn được đảm bảo chất lượng, phản ánh đúng kết quả trong quá trình 12 năm xây dựng NTM của huyện Triệu Sơn; UBND huyện đã xây dựng Dự thảo báo cáo "Kết quả xây dựng NTM đến năm 2021 huyện Triệu Sơn" (theo dự thảo báo cáo đính kèm), UBND huyện Triệu Sơn đề nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cấp huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo báo cáo "Kết quả xây dựng NTM đến năm 2021 huyện Triệu Sơn".

Mọi ý kiến tham gia đóng góp xin gửi về UBND huyện (qua Văn phòng Điều phối NTM huyện, địa chỉ Email: nongthonmoi.trieuson@gmail.com) trước ngày 05/10/2021 để tổng hợp./.

Về việc xin ý kiến tham gia vào dự thảo báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới đến năm 2021 huyện Triệu Sơn

Đăng lúc: 20/09/2021 11:35:45 (GMT+7)

Dự thảo báo cáo kết quả xây dựng Nông thôn mới đến năm 2021 huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

 Chi tiết dự thảo báo cáo tệp đính kèm: BC-HUYEN-NTM-2021.pdf

Căn cứ Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Tiêu chí huyện nông thôn mới (NTM);

Căn cứ Thông tư số 35/2016/TT-BNNPTNT ngày 26/12/2016 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện đạt chuẩn NTM, giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn NTM, địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, giai đoạn 2016 – 2020.

Để việc thực hiện báo cáo kết quả xây dựng NTM đến năm 2021 huyện Triệu Sơn được đảm bảo chất lượng, phản ánh đúng kết quả trong quá trình 12 năm xây dựng NTM của huyện Triệu Sơn; UBND huyện đã xây dựng Dự thảo báo cáo "Kết quả xây dựng NTM đến năm 2021 huyện Triệu Sơn" (theo dự thảo báo cáo đính kèm), UBND huyện Triệu Sơn đề nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cấp huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo báo cáo "Kết quả xây dựng NTM đến năm 2021 huyện Triệu Sơn".

Mọi ý kiến tham gia đóng góp xin gửi về UBND huyện (qua Văn phòng Điều phối NTM huyện, địa chỉ Email: nongthonmoi.trieuson@gmail.com) trước ngày 05/10/2021 để tổng hợp./.