Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
643
Hôm qua:
6384
Tuần này:
7027
Tháng này:
109103
Tất cả:
2413184

Ủy ban nhân dân huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng nông thôn mới năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ngày 12/02/2020 15:56:26

Sáng ngày 12/02/2020, tại trung tâm hội nghị Thị Trấn Triệu Sơn, UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Lê Quang Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện chủ trì hội nghị; dự hội nghị còn có đồng chí Lê Kim Chất, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Vũ Đức Kính, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy; các đồng chí thành viên ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện, lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể huyện và Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND, công chức phụ trách nông thôn mới các xã, thị trấn.

HN 1 (3).jpg

Đồng chí Lê Quang Hùng, Tỉnh ủy viên- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện- Trưởng Ban chỉ đạo phát biểu khai mạc hội nghị.
HN 1 (4).jpg
Đồng chí Vũ Đức kính, PBT Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị.

HN 2 (2).jpg

HN 4 (1).jpg

HN 3 (1).jpg
Các đại biểu về dự hội nghị
 
     Đồng chí Lê Quang Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện khai mạc hội nghị.
 
HN 5 (1).jpg
 
       Đồng chí Lê Xuân Dương, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chánh văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới của huyện, trình bày báo cáo tổng kết. Báo cáo nêu rõ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp của huyện xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên để chỉ đạo triển khai thực hiện. Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới được các cấp ủy đảng, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng và trở thành phong trào thi đua thường xuyên, sâu rộng, lan tỏa trên khắp các vùng nông thôn. Đặc biệt vai trò chủ thể của người dân ngày càng được phát huy, thể hiện ở sự đồng thuận, tích cực, hưởng ứng tham gia và đóng góp công sức, tiền của, trí tuệ để xây dựng nông thôn mới. Xây dựng nông thôn mới đang từng bước góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, chất lượng các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa tiếp tục được nâng cao, hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục được củng cố; thu nhập và điều kiện sống của nhân dân tiếp tục được nâng lên. Nhiều địa phương đã quyết tâm, nỗ lực cao trong việc phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới. Trong năm 2019, toàn huyện đã có thêm 6 xã được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã nông thôn mới toàn huyện lên 18/32 xã chiếm 56,25%.; bình quân toàn huyện đạt 17,1 tiêu chí/1 xã, tăng 1 tiêu chí so với năm 2018; không còn xã dưới 10 tiêu chí. Trong năm 2019, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn thể nhân dân, phát triển mạnh các phong trào “chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Chú trọng phát triển sản xuất gắn với ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cao vào phát triển sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực thẩm, có giải pháp cụ thể để hỗ trợ hình thành liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn với các mô hình hợp tác xã liên doanh, liên kết có hiệu quả. Trong năm 2019 huyện được tỉnh hỗ trợ 1 tỷ 400 triệu đồng để thực hiện các mô hình phát triển sản xuất, huyện đã triển khai thực hiện 5 mô hình phát triển sản xuất và đã thực hiện xong 4 mô hình với tổng số tiền 1 tỷ 040 triệu đồng. Tính đến hết năm 2019 huyện được tỉnh hỗ trợ 9 tỷ 512 triệu đồng để thực hiện 118 mô hình phát triển sản xuất tại 38 lượt xã, điển hình như: Mô hình trồng cây dược liệu tại xã Thái Hòa, Khuyến Nông; mô hình chăn nuôi gà ở xã Thọ Sơn; mô hình trồng hoa trong nhà lưới ở xã Dân Lực…Ngoài ra huyện còn tập trung chỉ đạo đa dạng hóa việc huy động nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới, kết hợp chặt chẽ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo nhanh và bền vững, tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ của các chương trình, dự án, tổ chức chính phủ, phi chính phủ hỗ trợ cho xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh áp dụng cơ chế đặc thù trong xây dựng nông thôn mới và giao cho cộng đồng dân cư tự thực hiện. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong xây dựng nông thôn mới; tiếp tục phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và giám sát của cộng đồng dân cư đối với xây dựng nông thôn mới. Việc công nhận xã đạt chuẩn đảm bảo thực chất, không chạy theo thành tích và huy động quá sức dân. Năm 2020 mục tiêu phấn đấu của huyện là có thêm 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; có 6 thôn thuộc xã miền núi đạt chuẩn nông thôn mới; có 1 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; bình quân toàn huyện đạt 18,3 tiêu chí / 1 xã.
         Để đạt được mục tiêu đề ra năm 2020, phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Lê Quang Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện yêu cầu: các ngành, các cấp cần tiếp tục thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào huyện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh mang tính bền vững góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền và Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các xã; xây dựng lộ trình thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới sát thực với điều kiện của địa phương để triển khai thực hiện tốt. Khai thác tối đa các nguồn lực để xây dựng nông thôn mới, nhất là việc tranh thủ vận động kêu gọi ủng hộ của con em địa phương thành đạt; tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản. Tiếp tục quán triệt đầy đủ các văn bản của TW, của Tỉnh về xây dựng Nông thôn mới nâng cao, NTM kiểu mẫu gắn với trách nhiệm của tập thể, cá nhân. Thường xuyên tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua “Chung sức xây dựng Nông thôn mới” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tiếp tục huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Phát huy tốt vai trò của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Tập trung thu hút đầu tư các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp và các sản phẩm từ nông nghiệp. Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển thêm nhiều chuỗi liên kết sản xuất trong nông nghiệp. Tập trung xử lý rứt điểm nợ đọng trong quá trình xây dựng nông thôn mới; tăng cường chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, phấn đấu hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện./.
                                                                                                                                       Văn Hùng
 

Ủy ban nhân dân huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng nông thôn mới năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Đăng lúc: 12/02/2020 15:56:26 (GMT+7)

Sáng ngày 12/02/2020, tại trung tâm hội nghị Thị Trấn Triệu Sơn, UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Lê Quang Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện chủ trì hội nghị; dự hội nghị còn có đồng chí Lê Kim Chất, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Vũ Đức Kính, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy; các đồng chí thành viên ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện, lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể huyện và Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND, công chức phụ trách nông thôn mới các xã, thị trấn.

HN 1 (3).jpg

Đồng chí Lê Quang Hùng, Tỉnh ủy viên- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện- Trưởng Ban chỉ đạo phát biểu khai mạc hội nghị.
HN 1 (4).jpg
Đồng chí Vũ Đức kính, PBT Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị.

HN 2 (2).jpg

HN 4 (1).jpg

HN 3 (1).jpg
Các đại biểu về dự hội nghị
 
     Đồng chí Lê Quang Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện khai mạc hội nghị.
 
HN 5 (1).jpg
 
       Đồng chí Lê Xuân Dương, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chánh văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới của huyện, trình bày báo cáo tổng kết. Báo cáo nêu rõ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp của huyện xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên để chỉ đạo triển khai thực hiện. Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới được các cấp ủy đảng, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng và trở thành phong trào thi đua thường xuyên, sâu rộng, lan tỏa trên khắp các vùng nông thôn. Đặc biệt vai trò chủ thể của người dân ngày càng được phát huy, thể hiện ở sự đồng thuận, tích cực, hưởng ứng tham gia và đóng góp công sức, tiền của, trí tuệ để xây dựng nông thôn mới. Xây dựng nông thôn mới đang từng bước góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, chất lượng các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa tiếp tục được nâng cao, hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục được củng cố; thu nhập và điều kiện sống của nhân dân tiếp tục được nâng lên. Nhiều địa phương đã quyết tâm, nỗ lực cao trong việc phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới. Trong năm 2019, toàn huyện đã có thêm 6 xã được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã nông thôn mới toàn huyện lên 18/32 xã chiếm 56,25%.; bình quân toàn huyện đạt 17,1 tiêu chí/1 xã, tăng 1 tiêu chí so với năm 2018; không còn xã dưới 10 tiêu chí. Trong năm 2019, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn thể nhân dân, phát triển mạnh các phong trào “chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Chú trọng phát triển sản xuất gắn với ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cao vào phát triển sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực thẩm, có giải pháp cụ thể để hỗ trợ hình thành liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn với các mô hình hợp tác xã liên doanh, liên kết có hiệu quả. Trong năm 2019 huyện được tỉnh hỗ trợ 1 tỷ 400 triệu đồng để thực hiện các mô hình phát triển sản xuất, huyện đã triển khai thực hiện 5 mô hình phát triển sản xuất và đã thực hiện xong 4 mô hình với tổng số tiền 1 tỷ 040 triệu đồng. Tính đến hết năm 2019 huyện được tỉnh hỗ trợ 9 tỷ 512 triệu đồng để thực hiện 118 mô hình phát triển sản xuất tại 38 lượt xã, điển hình như: Mô hình trồng cây dược liệu tại xã Thái Hòa, Khuyến Nông; mô hình chăn nuôi gà ở xã Thọ Sơn; mô hình trồng hoa trong nhà lưới ở xã Dân Lực…Ngoài ra huyện còn tập trung chỉ đạo đa dạng hóa việc huy động nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới, kết hợp chặt chẽ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo nhanh và bền vững, tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ của các chương trình, dự án, tổ chức chính phủ, phi chính phủ hỗ trợ cho xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh áp dụng cơ chế đặc thù trong xây dựng nông thôn mới và giao cho cộng đồng dân cư tự thực hiện. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong xây dựng nông thôn mới; tiếp tục phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và giám sát của cộng đồng dân cư đối với xây dựng nông thôn mới. Việc công nhận xã đạt chuẩn đảm bảo thực chất, không chạy theo thành tích và huy động quá sức dân. Năm 2020 mục tiêu phấn đấu của huyện là có thêm 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; có 6 thôn thuộc xã miền núi đạt chuẩn nông thôn mới; có 1 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; bình quân toàn huyện đạt 18,3 tiêu chí / 1 xã.
         Để đạt được mục tiêu đề ra năm 2020, phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Lê Quang Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện yêu cầu: các ngành, các cấp cần tiếp tục thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào huyện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh mang tính bền vững góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền và Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các xã; xây dựng lộ trình thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới sát thực với điều kiện của địa phương để triển khai thực hiện tốt. Khai thác tối đa các nguồn lực để xây dựng nông thôn mới, nhất là việc tranh thủ vận động kêu gọi ủng hộ của con em địa phương thành đạt; tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản. Tiếp tục quán triệt đầy đủ các văn bản của TW, của Tỉnh về xây dựng Nông thôn mới nâng cao, NTM kiểu mẫu gắn với trách nhiệm của tập thể, cá nhân. Thường xuyên tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua “Chung sức xây dựng Nông thôn mới” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tiếp tục huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Phát huy tốt vai trò của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Tập trung thu hút đầu tư các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp và các sản phẩm từ nông nghiệp. Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển thêm nhiều chuỗi liên kết sản xuất trong nông nghiệp. Tập trung xử lý rứt điểm nợ đọng trong quá trình xây dựng nông thôn mới; tăng cường chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, phấn đấu hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện./.
                                                                                                                                       Văn Hùng