Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
2890
Hôm qua:
4268
Tuần này:
7158
Tháng này:
54307
Tất cả:
3186703

UBND huyện tổ chức hội nghị giao ban 5 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021

Ngày 23/03/2021 15:56:25

Sáng ngày 23/3/2021, UBND huyện tổ chức hội nghị giao ban đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí và rà soát nhu cầu vốn xây dựng các công trình xây dựng nông thôn mới của 5 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 là Bình Sơn, Thọ Bình, Triệu Thành, Xuân Lộc, Hợp Tiến.


    Đồng chí Vũ Đức Kính, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng BCĐ chương trình MTQG xây dựng NTM huyện chủ trì hội nghị; dự hội nghị có các đồng chí Lê Thị Luyện, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lê Công Phương, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Huyện ủy; đồng chí Lê Quang Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện; đồng chí Lê Phú Quốc, Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện, Phó Ban chỉ đạo chương trình MTQG xây dựng NTM huyện; cán bộ chỉ đạo được Huyện ủy phân công; đại diện các phòng, ban cấp huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 5 xã.
IMG20210323103029.jpg

IMG20210323101805.jpg
Các đại biểu về dự hội nghị.
     Đồng chí Vũ Đức Kính, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc hội nghị; tại hội nghị các đại biểu đã nghe đại diện văn phòng xây dựng NTM huyện báo cáo tiến độ thực hiện các tiêu chí và rà soát nhu cầu vốn xây dựng các công trình xây dựng nông thôn mới của 5 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 tại 5 xã. Đối với xã Bình Sơn đã hoàn thành 17/19 tiêu chí, 2 tiêu chí chưa hoàn thành là tiêu chí số 1 về quy hoạch và tiêu chí số 5 về trường học; tiến độ hoàn thành hồ sơ gửi về huyện thẩm tra là 18/19 tiêu chí; đã gửi tỉnh thẩm định 13 tiêu chí và 4 nội dung. Đối với xã Thọ Bình đã hoàn thành 16/19 tiêu chí, 3 tiêu chí chưa hoàn thành là tiêu chí số 1 về quy hoạch, tiêu chí số 5 trường học, tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa; đã hoàn thành hồ sơ gửi về huyện thẩm tra 18/19 tiêu chí; đã gửi tỉnh thẩm định 8 tiêu chí và 4 nội dung. Xã Triệu Thành đã hoàn thành 17/19 tiêu chí, 2 tiêu chí chưa hoàn thành là tiêu chí số 1 về quy hoạch và tiêu chí số 5 về trường học; đã hoàn thành hồ sơ gửi về huyện thẩm tra 18/19 tiêu chí; đã gửi tỉnh thẩm định 8 tiêu chí và 4 nội dung. Xã Hợp Tiến đã hoàn thành 16/19 tiêu chí, 3 tiêu chí chưa hoàn thành là tiêu chí số 1 về quy hoạch, số 5 về trường học, số 6 về cơ sở vật chất văn hóa; đã hoàn thành hồ sơ và gửi về huyện thẩm tra 17/19 tiêu chí; đã gửi tỉnh thẩm định 8 tiêu chí và 4 nội dung. Xã Xuân Lộc đã hoàn thành 16/19 tiêu chí; 3 tiêu chí chưa hoàn thành là tiêu chí số 1 về quy hoạch, tiêu chí số 5 về trường học, tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; xã đã hoàn thiện hồ sơ gửi về huyện thẩm tra 18/19 tiêu chí; đã gửi tỉnh thẩm định 8 tiêu chí và 4 nội dung. Đối với nguồn vốn phát sinh còn thiếu cần bổ sung cho 5 xã theo báo cáo của Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới huyện là 17.268 triệu đồng; trong đó xã Bình Sơn là 2.250 triệu đồng, xã Thọ Bình là 5.851 triệu đồng, xã Triệu Thành là 1.628 triệu đồng, xã Hợp Tiến 3.600 triệu đồng, xã Xuân Lộc 3.939 triệu đồng.
     Sau khi nghe các nội dung các đại biểu dự hội nghị đã tiến hành thảo luận làm rõ thêm những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế và đề xuất các giải pháp thực hiện phấn đấu hoàn thành tiêu chí xây dựng NTM đề ra cho 5 xã: Bình Sơn, Thọ Bình, Triệu Thành, Hợp Tiến, Xuân Lộc.
Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Vũ Đức Kính, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận sự chuẩn bị chu đáo của văn phòng xây dựng NTM huyện và các xã cho công tác tổ chức hội nghị; ghi nhận sự nỗ lực của 5 xã trong công tác chỉ đạo thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM thời gian qua, góp phần tích cực để thực hiện xây dựng thành công huyện NTM vào năm 2022; qua đó cũng khẳng định sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò quan trọng của nhân dân trong xây dựng NTM. Về kết quả thực hiện của 5 xã đồng chí Chủ tịch UBND huyện đánh giá nhìn chung các xã đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí, tuy nhiên việc hoàn thiện hồ sơ các tiêu chí còn chậm so với yêu cầu đề ra, có nhiều nguyên nhân, song nguyên nhân chủ quan là chính, trong đó đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND các xã chưa tập trung, quyết liệt, trăn trở do đó chưa huy động sự vào cuộc tích cực của nhân dân trong xây dựng NTM; quyết tâm thực hiện của các địa phương là chưa mạnh mẽ, việc giám sát kết quả hoạt động chưa sâu. Để thực hiện tiến độ đề ra trong công tác xây dựng NTM, để phấn đấu trong tháng 6/2021 cả 5 xã đều được Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh thẩm định công nhận xã đạt chuẩn NTM, các địa phương cần tập trung thống nhất tư tưởng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo huy động sự vào cuộc của toàn dân trong xây dựng NTM, phải quyết tâm, quyết liệt trong hành động và phải đặt mục tiêu thực hiện bằng được các nhiệm vụ đề ra; Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: từ nay đến hết ngày 10/5/2021, 5 xã từng ngày, từng tuần phải xây dựng lịch làm việc chi tiết và cụ thể cho việc thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM; chậm nhất đến 30/3 các xã phải gửi hồ sơ về tỉnh để thẩm định các tiêu chí xây dựng NTM; đối với hồ sơ của tiêu chí quy hoạch từ nay đến hết ngày 30/3, 5 xã phải lấy được đồ án quy hoạch của Sở xây dựng, chậm nhất từ 10 đến 15/4 phải phê duyệt xong tiêu chí quy hoạch; các phòng, ban liên quan đến các tiêu chí xây dựng NTM chủ động đấu mối với các sở, ngành liên quan về tổ chức thẩm định các tiêu chí,trước khi tiến hành thẩm định phải chủ động cùng với 5 xã kiểm tra, rà soát lại các tiêu chí đã hoàn thành đề nghị thẩm định; các hồ sơ liên quan đến phòng, ban nào thì phòng, ban đó phải bố trí cán bộ hướng dẫn để 5 xã tập trung hoàn thiện. Đối với các tiêu chí về cơ sở vật chất đang thi công yêu cầu 5 xã phải đấu mối, kết cam kết với các nhà thầu để tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, chậm nhất trong 6/2021 phải hoàn thiện được từ 70 – 80% khối lượng các công việc. Đối với các phần việc phát sinh từ nay đến ngày 25/3, các phòng, ban liên quan đến các tiêu chí phải chủ động bố trí thời gian xuống các xã để kiểm tra, rà soát lại cho thật cụ thể. Đối với nguồn vốn, 5 xã làm văn bản cam kết nguồn vốn gửi về huyện để giải quyết tập trung chi trả vào năm 2022, 2023, trường hợp các xã năm 2021 không có nguồn vốn đối ứng thì tạm cấp ứng của huyện năm 2022 tuy nhiên phải trên cơ sở các phòng, ban đã rà soát kỹ; yêu cầu các xã phải tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng NTM với nhiều hình thức đa dạng phong phú để huy động sức mạnh tổng hợp của nhân dân về xây dựng NTM; tập trung đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn xanh – sạch – đẹp;từ nay đến 10/4 tất cả 5 xã phải tổ chức phát động trồng hoa, tập trung phát quang hành lang giao thông, san lấp lề đường, quét vôi ve, chỉnh trang nhà cửa...Yêu cầu Văn phòng điều phối xây dựng NTM huyện 1 tuần phải tổ chức giao ban chuyên đề xây dựng NTM với 5 xã một lần bằng nhiều hình thức, thành lập đoàn kiểm tra đi kiểm tra, đôn đốc các xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM với quyết tâm hoàn thành 100% mục tiêu đề ra về công tác xây dựng NTM năm 2021./.
                                                                                    Văn Hùng
 

UBND huyện tổ chức hội nghị giao ban 5 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021

Đăng lúc: 23/03/2021 15:56:25 (GMT+7)

Sáng ngày 23/3/2021, UBND huyện tổ chức hội nghị giao ban đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí và rà soát nhu cầu vốn xây dựng các công trình xây dựng nông thôn mới của 5 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 là Bình Sơn, Thọ Bình, Triệu Thành, Xuân Lộc, Hợp Tiến.


    Đồng chí Vũ Đức Kính, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng BCĐ chương trình MTQG xây dựng NTM huyện chủ trì hội nghị; dự hội nghị có các đồng chí Lê Thị Luyện, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lê Công Phương, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Huyện ủy; đồng chí Lê Quang Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện; đồng chí Lê Phú Quốc, Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện, Phó Ban chỉ đạo chương trình MTQG xây dựng NTM huyện; cán bộ chỉ đạo được Huyện ủy phân công; đại diện các phòng, ban cấp huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 5 xã.
IMG20210323103029.jpg

IMG20210323101805.jpg
Các đại biểu về dự hội nghị.
     Đồng chí Vũ Đức Kính, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc hội nghị; tại hội nghị các đại biểu đã nghe đại diện văn phòng xây dựng NTM huyện báo cáo tiến độ thực hiện các tiêu chí và rà soát nhu cầu vốn xây dựng các công trình xây dựng nông thôn mới của 5 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 tại 5 xã. Đối với xã Bình Sơn đã hoàn thành 17/19 tiêu chí, 2 tiêu chí chưa hoàn thành là tiêu chí số 1 về quy hoạch và tiêu chí số 5 về trường học; tiến độ hoàn thành hồ sơ gửi về huyện thẩm tra là 18/19 tiêu chí; đã gửi tỉnh thẩm định 13 tiêu chí và 4 nội dung. Đối với xã Thọ Bình đã hoàn thành 16/19 tiêu chí, 3 tiêu chí chưa hoàn thành là tiêu chí số 1 về quy hoạch, tiêu chí số 5 trường học, tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa; đã hoàn thành hồ sơ gửi về huyện thẩm tra 18/19 tiêu chí; đã gửi tỉnh thẩm định 8 tiêu chí và 4 nội dung. Xã Triệu Thành đã hoàn thành 17/19 tiêu chí, 2 tiêu chí chưa hoàn thành là tiêu chí số 1 về quy hoạch và tiêu chí số 5 về trường học; đã hoàn thành hồ sơ gửi về huyện thẩm tra 18/19 tiêu chí; đã gửi tỉnh thẩm định 8 tiêu chí và 4 nội dung. Xã Hợp Tiến đã hoàn thành 16/19 tiêu chí, 3 tiêu chí chưa hoàn thành là tiêu chí số 1 về quy hoạch, số 5 về trường học, số 6 về cơ sở vật chất văn hóa; đã hoàn thành hồ sơ và gửi về huyện thẩm tra 17/19 tiêu chí; đã gửi tỉnh thẩm định 8 tiêu chí và 4 nội dung. Xã Xuân Lộc đã hoàn thành 16/19 tiêu chí; 3 tiêu chí chưa hoàn thành là tiêu chí số 1 về quy hoạch, tiêu chí số 5 về trường học, tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; xã đã hoàn thiện hồ sơ gửi về huyện thẩm tra 18/19 tiêu chí; đã gửi tỉnh thẩm định 8 tiêu chí và 4 nội dung. Đối với nguồn vốn phát sinh còn thiếu cần bổ sung cho 5 xã theo báo cáo của Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới huyện là 17.268 triệu đồng; trong đó xã Bình Sơn là 2.250 triệu đồng, xã Thọ Bình là 5.851 triệu đồng, xã Triệu Thành là 1.628 triệu đồng, xã Hợp Tiến 3.600 triệu đồng, xã Xuân Lộc 3.939 triệu đồng.
     Sau khi nghe các nội dung các đại biểu dự hội nghị đã tiến hành thảo luận làm rõ thêm những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế và đề xuất các giải pháp thực hiện phấn đấu hoàn thành tiêu chí xây dựng NTM đề ra cho 5 xã: Bình Sơn, Thọ Bình, Triệu Thành, Hợp Tiến, Xuân Lộc.
Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Vũ Đức Kính, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận sự chuẩn bị chu đáo của văn phòng xây dựng NTM huyện và các xã cho công tác tổ chức hội nghị; ghi nhận sự nỗ lực của 5 xã trong công tác chỉ đạo thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM thời gian qua, góp phần tích cực để thực hiện xây dựng thành công huyện NTM vào năm 2022; qua đó cũng khẳng định sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò quan trọng của nhân dân trong xây dựng NTM. Về kết quả thực hiện của 5 xã đồng chí Chủ tịch UBND huyện đánh giá nhìn chung các xã đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí, tuy nhiên việc hoàn thiện hồ sơ các tiêu chí còn chậm so với yêu cầu đề ra, có nhiều nguyên nhân, song nguyên nhân chủ quan là chính, trong đó đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND các xã chưa tập trung, quyết liệt, trăn trở do đó chưa huy động sự vào cuộc tích cực của nhân dân trong xây dựng NTM; quyết tâm thực hiện của các địa phương là chưa mạnh mẽ, việc giám sát kết quả hoạt động chưa sâu. Để thực hiện tiến độ đề ra trong công tác xây dựng NTM, để phấn đấu trong tháng 6/2021 cả 5 xã đều được Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh thẩm định công nhận xã đạt chuẩn NTM, các địa phương cần tập trung thống nhất tư tưởng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo huy động sự vào cuộc của toàn dân trong xây dựng NTM, phải quyết tâm, quyết liệt trong hành động và phải đặt mục tiêu thực hiện bằng được các nhiệm vụ đề ra; Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: từ nay đến hết ngày 10/5/2021, 5 xã từng ngày, từng tuần phải xây dựng lịch làm việc chi tiết và cụ thể cho việc thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM; chậm nhất đến 30/3 các xã phải gửi hồ sơ về tỉnh để thẩm định các tiêu chí xây dựng NTM; đối với hồ sơ của tiêu chí quy hoạch từ nay đến hết ngày 30/3, 5 xã phải lấy được đồ án quy hoạch của Sở xây dựng, chậm nhất từ 10 đến 15/4 phải phê duyệt xong tiêu chí quy hoạch; các phòng, ban liên quan đến các tiêu chí xây dựng NTM chủ động đấu mối với các sở, ngành liên quan về tổ chức thẩm định các tiêu chí,trước khi tiến hành thẩm định phải chủ động cùng với 5 xã kiểm tra, rà soát lại các tiêu chí đã hoàn thành đề nghị thẩm định; các hồ sơ liên quan đến phòng, ban nào thì phòng, ban đó phải bố trí cán bộ hướng dẫn để 5 xã tập trung hoàn thiện. Đối với các tiêu chí về cơ sở vật chất đang thi công yêu cầu 5 xã phải đấu mối, kết cam kết với các nhà thầu để tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, chậm nhất trong 6/2021 phải hoàn thiện được từ 70 – 80% khối lượng các công việc. Đối với các phần việc phát sinh từ nay đến ngày 25/3, các phòng, ban liên quan đến các tiêu chí phải chủ động bố trí thời gian xuống các xã để kiểm tra, rà soát lại cho thật cụ thể. Đối với nguồn vốn, 5 xã làm văn bản cam kết nguồn vốn gửi về huyện để giải quyết tập trung chi trả vào năm 2022, 2023, trường hợp các xã năm 2021 không có nguồn vốn đối ứng thì tạm cấp ứng của huyện năm 2022 tuy nhiên phải trên cơ sở các phòng, ban đã rà soát kỹ; yêu cầu các xã phải tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng NTM với nhiều hình thức đa dạng phong phú để huy động sức mạnh tổng hợp của nhân dân về xây dựng NTM; tập trung đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn xanh – sạch – đẹp;từ nay đến 10/4 tất cả 5 xã phải tổ chức phát động trồng hoa, tập trung phát quang hành lang giao thông, san lấp lề đường, quét vôi ve, chỉnh trang nhà cửa...Yêu cầu Văn phòng điều phối xây dựng NTM huyện 1 tuần phải tổ chức giao ban chuyên đề xây dựng NTM với 5 xã một lần bằng nhiều hình thức, thành lập đoàn kiểm tra đi kiểm tra, đôn đốc các xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM với quyết tâm hoàn thành 100% mục tiêu đề ra về công tác xây dựng NTM năm 2021./.
                                                                                    Văn Hùng