Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1289
Hôm qua:
5071
Tuần này:
11814
Tháng này:
97581
Tất cả:
4790606

UBND huyện tổ chức hội nghị bàn biện pháp thực hiện xây dựng xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu, xã ATTP nâng cao năm 2022

Ngày 05/01/2022 20:12:44

Sáng ngày 5/1/2022, UBND huyện tổ chức hội nghị bàn biện pháp xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao, xã NTM kiểu mẫu; xã ATTP năm 2022. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Vũ Đức Kính, Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Lê Phú Quốc, Huyện ủy viên – Phó Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành của UBND huyện có liên quan; đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn được huyện chọn xây dựng xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu, xã ATTP nâng cao năm 2022.

20220105_073829.jpg
Các đại biểu dự hội nghị.
   Tại hội nghị đại diện phòng nông nghiệp huyện báo cáo tóm tắt nội dung kế hoạch xây dựng xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu, xã ATTP nâng cao; Bộ tiêu chí Quốc gia về xã NTM nâng cao giai đoạn 2021 – 2025 gồm 19 tiêu chí và 78 chỉ tiêu; thông qua Quyết định số 32/2021/QĐ – UBND, ngày 24/11/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về ban hành quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa gồm có 16 tiêu chí. Theo đó năm 2022 huyện Triệu Sơn lựa chọn 8 xã xây dựng xã NTM nâng cao gồm: Nông Trường, Thọ Vực, Xuân Thịnh, Hợp Thành, Xuân Lộc, Dân Lực, Dân Lý, An Nông. Chọn 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu gồm: xã Vân Sơn, Thọ Vực và 6 xã ATTP nâng cao gồm: Đồng Tiến, Đồng lợi, Vân Sơn, Dân Lực, Thọ vực và thị trấn Triệu Sơn. Các xã còn lại tập trung chuyển trọng tâm sang xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, phấn đấu đến năm 2024 trên địa bàn huyện có 100% xã, thị trấn đạt chuẩn xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu, xã ATTP nâng cao.
     Qua nghe các nội dung trên, các đại biểu đã tập trung thảo luận để làm rõ hơn những tồn tại, hạn chế trong việc triển khai, thực hiện; đồng thời đề xuất thêm những giải pháp nhằm thực hiện thành công mục tiêu xây dựng xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu, xã ATTP cũng như tiếp tục thực hiện chỉnh trang cảnh quan, đảm bảo vệ sinh môi trường tại địa phương.
     Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, Lê Phú Quốc, nhấn mạnh: Sau hội nghị này, các xã, thị trấn phải nghiên cứu kỹ các văn bản chỉ đạo, các quy định, kế hoạch, từ đó, xây dựng phương án, lộ trình cụ thể trong việc thực hiện các nội dung.Trong triển khai xây dựng xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu, xã ATTP nâng cao các địa phương phải thống nhất nhận thức và quyết tâm trong hành động, xác định đây là một việc làm khó nhưng không phải không làm được. Muốn làm được thì mỗi cán bộ phải tích cực, linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện, dễ làm ngay, việc khó phải xác định lộ trình phù hợp theo điều kiện thực tế của địa phương mình, làm đến đâu chắc đến đó để có thể đạt hiệu quả cao nhất, hướng đến sự hài lòng của người dân, nâng cao chất lượng cuộc sống cả vật chất và tinh thần của nhân dân trên địa bàn.
     Đồng chí Vũ Đức Kính – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, đồng chí khẳng định quá trình xây dựng NTM đã có sự thay đổi rất rõ rệt, đó là do có sự cố gắng nỗ lực và quyết tâm phấn đấu của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân trong huyện, để thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu, xã ATTP nâng cao đồng chí yêu cầu ngay sau hội nghị này các xã được huyện chọn làm điểm trong năm 2022, cần nhanh chóng rà soát kiện toàn lại ban chỉ đạo, họp cán bộ chủ chốt để giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí; Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền rộng rãi trong nhân, để mọi người dân hiểu cùng tham gia hưởng ứng tích cực, làm tốt nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thực hiện chương trình OCOP – mỗi xã một sản phẩm, cần rà soát xét lại các tiêu chí, xác định nhiệm vụ cần phải làm gì để đạt được tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao; xã NTM kiểu mẫu, xã ATTP nâng cao, để từ đó xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị BCĐ xây dựng NTM huyện, các cơ quan, ban ngành của huyện trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, nghiên cứu kỹ các tiêu chí được phụ trách, thường xuyên bám sát cơ sở để chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, giúp đỡ các địa phương thực hiện. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội ở địa phương gắn chặt nhiệm vụ xây dựng xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu, xã ATTP nâng cao là tiêu chí hoạt động và chất lượng hoạt động chính của tổ chức mình để phấn đấu thực hiện theo đúng lộ trình, kế hoạch đã đề ra.Nhằm hình thành nên các mô hình làng quê nông thôn với các tiêu chí: Sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh và phát triển bền vững.
                                                                                                      -Phương Thúy -

 

UBND huyện tổ chức hội nghị bàn biện pháp thực hiện xây dựng xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu, xã ATTP nâng cao năm 2022

Đăng lúc: 05/01/2022 20:12:44 (GMT+7)

Sáng ngày 5/1/2022, UBND huyện tổ chức hội nghị bàn biện pháp xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao, xã NTM kiểu mẫu; xã ATTP năm 2022. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Vũ Đức Kính, Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Lê Phú Quốc, Huyện ủy viên – Phó Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành của UBND huyện có liên quan; đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn được huyện chọn xây dựng xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu, xã ATTP nâng cao năm 2022.

20220105_073829.jpg
Các đại biểu dự hội nghị.
   Tại hội nghị đại diện phòng nông nghiệp huyện báo cáo tóm tắt nội dung kế hoạch xây dựng xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu, xã ATTP nâng cao; Bộ tiêu chí Quốc gia về xã NTM nâng cao giai đoạn 2021 – 2025 gồm 19 tiêu chí và 78 chỉ tiêu; thông qua Quyết định số 32/2021/QĐ – UBND, ngày 24/11/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về ban hành quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa gồm có 16 tiêu chí. Theo đó năm 2022 huyện Triệu Sơn lựa chọn 8 xã xây dựng xã NTM nâng cao gồm: Nông Trường, Thọ Vực, Xuân Thịnh, Hợp Thành, Xuân Lộc, Dân Lực, Dân Lý, An Nông. Chọn 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu gồm: xã Vân Sơn, Thọ Vực và 6 xã ATTP nâng cao gồm: Đồng Tiến, Đồng lợi, Vân Sơn, Dân Lực, Thọ vực và thị trấn Triệu Sơn. Các xã còn lại tập trung chuyển trọng tâm sang xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, phấn đấu đến năm 2024 trên địa bàn huyện có 100% xã, thị trấn đạt chuẩn xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu, xã ATTP nâng cao.
     Qua nghe các nội dung trên, các đại biểu đã tập trung thảo luận để làm rõ hơn những tồn tại, hạn chế trong việc triển khai, thực hiện; đồng thời đề xuất thêm những giải pháp nhằm thực hiện thành công mục tiêu xây dựng xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu, xã ATTP cũng như tiếp tục thực hiện chỉnh trang cảnh quan, đảm bảo vệ sinh môi trường tại địa phương.
     Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, Lê Phú Quốc, nhấn mạnh: Sau hội nghị này, các xã, thị trấn phải nghiên cứu kỹ các văn bản chỉ đạo, các quy định, kế hoạch, từ đó, xây dựng phương án, lộ trình cụ thể trong việc thực hiện các nội dung.Trong triển khai xây dựng xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu, xã ATTP nâng cao các địa phương phải thống nhất nhận thức và quyết tâm trong hành động, xác định đây là một việc làm khó nhưng không phải không làm được. Muốn làm được thì mỗi cán bộ phải tích cực, linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện, dễ làm ngay, việc khó phải xác định lộ trình phù hợp theo điều kiện thực tế của địa phương mình, làm đến đâu chắc đến đó để có thể đạt hiệu quả cao nhất, hướng đến sự hài lòng của người dân, nâng cao chất lượng cuộc sống cả vật chất và tinh thần của nhân dân trên địa bàn.
     Đồng chí Vũ Đức Kính – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, đồng chí khẳng định quá trình xây dựng NTM đã có sự thay đổi rất rõ rệt, đó là do có sự cố gắng nỗ lực và quyết tâm phấn đấu của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân trong huyện, để thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu, xã ATTP nâng cao đồng chí yêu cầu ngay sau hội nghị này các xã được huyện chọn làm điểm trong năm 2022, cần nhanh chóng rà soát kiện toàn lại ban chỉ đạo, họp cán bộ chủ chốt để giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí; Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền rộng rãi trong nhân, để mọi người dân hiểu cùng tham gia hưởng ứng tích cực, làm tốt nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thực hiện chương trình OCOP – mỗi xã một sản phẩm, cần rà soát xét lại các tiêu chí, xác định nhiệm vụ cần phải làm gì để đạt được tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao; xã NTM kiểu mẫu, xã ATTP nâng cao, để từ đó xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị BCĐ xây dựng NTM huyện, các cơ quan, ban ngành của huyện trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, nghiên cứu kỹ các tiêu chí được phụ trách, thường xuyên bám sát cơ sở để chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, giúp đỡ các địa phương thực hiện. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội ở địa phương gắn chặt nhiệm vụ xây dựng xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu, xã ATTP nâng cao là tiêu chí hoạt động và chất lượng hoạt động chính của tổ chức mình để phấn đấu thực hiện theo đúng lộ trình, kế hoạch đã đề ra.Nhằm hình thành nên các mô hình làng quê nông thôn với các tiêu chí: Sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh và phát triển bền vững.
                                                                                                      -Phương Thúy -