Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1085
Hôm qua:
5071
Tuần này:
11610
Tháng này:
97377
Tất cả:
4790402

UBND huyện làm việc giao nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 15/01/2022 16:48:18

Chiều ngày 15/01/2022, UBND huyện tổ chức buổi làm việc giao nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 với 3 xã: Tiến Nông, Xuân Thịnh và Hợp Thành. Dự và chủ trì buổi làm việc đồng chí Lê Phú Quốc - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó trưởng Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM huyện; lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện; Văn phòng xây dựng NTM huyện; Thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan; Bí thư, Chủ tịch UBND xã Tiến Nông, Xuân Thịnh, Hợp Thành.

 z3111643032049_6aa85911f4d81a2699755414d73769ad.jpg
z3111644057645_1b600ea513b279f2c87475ded86b0502.jpg
Các đại biểu dự hội nghị.
 
    Đồng chí Lê Phú Quốc - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó trưởng Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM huyện khai mạc buổi làm việc. Đại diện Văn phòng xây dựng NTM huyện đã báo cáo nhanh dự thảo Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025, theo dự thảo Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao phải đảm bảo thực hiện được 19 tiêu chí và 77 chỉ tiêu trên tất cả các mặt, các lĩnh vực của địa phương. Với mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, từng bước hiện đại; kinh tế nông thôn ngày càng phát triển, năm 2022 toàn huyện phấn đấu có thêm 8 xã xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao; các xã còn lại tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao.
    Tại buổi làm việc trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, đại diện lãnh đạo các phòng, ngành đã tập trung phân tích, làm rõ hơn những thuận lợi cũng như khó khăn và đề nghị 3 xã phải xây dựng các giải pháp cụ thể, sát thực với nhu cầu, thực tiễn tại địa phương với mục tiêu giúp xã hoàn thành các tiêu chí để về đích NTM nâng cao trong năm 2022. Lãnh đạo của 3 xã Tiến Nông, Xuân Thịnh, Hợp Thành biểu thị quyết tâm cao để xây dựng và đưa xã về đích NTM nâng cao trong năm 2022.
      Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó trưởng Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM huyện Lê Phú Quốc đã ghi nhận và biểu dương sự quyết tâm cao của 3 địa phương; đồng chí đề nghị các địa phương cần tích cực, chủ động huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tập trung mọi nguồn lực cho việc xây dựng xã NTM nâng cao; kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban chỉ đạo để chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, nắm bắt, đề xuất giải pháp tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, của tỉnh, huyện về xây dựng nông thôn mới bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực, nhất là phải tuyên truyền để nhân dân địa phương biết và nắm rõ được mục tiêu của địa phương là về đích xã NTM nâng cao trong năm 2022, trên cơ sở đó phát động phong trào thi đua xây dựng NTM nâng cao ở địa phương, từ đó nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị- xã hội và người dân. Yêu cầu các xã ngay từ bây giờ bắt tay vào rà soát lại từng đầu công việc và phải bám sát vào từng chỉ tiêu của Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng NTM nâng cao để xây dựng kế hoạch, lựa chọn các tiêu chí tổ chức thực hiện trước; chủ động đấu mối với các phòng, ngành chức năng của huyện để được hướng dẫn thực hiện; Đối với các phòng, ngành chức năng của huyện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động nghiên cứu các chỉ tiêu, tiêu chí để hướng dẫn các xã thực hiện và kịp thời báo cáo với Thường trực UBND huyện tiến độ thực hiện, cũng như bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các xã trong quá trình thực hiện; Văn phòng xây dựng NTM huyện nghiên cứu tham mưu cho UBND huyện cơ chế, chính sách hỗ trợ đối với các xã xây dựng NTM nâng cao và các chính sách hỗ trợ phát triển các mô hình kinh tế trong xây dựng NTM nâng cao./.
                                                                                              Văn Hùng


 

UBND huyện làm việc giao nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới

Đăng lúc: 15/01/2022 16:48:18 (GMT+7)

Chiều ngày 15/01/2022, UBND huyện tổ chức buổi làm việc giao nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 với 3 xã: Tiến Nông, Xuân Thịnh và Hợp Thành. Dự và chủ trì buổi làm việc đồng chí Lê Phú Quốc - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó trưởng Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM huyện; lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện; Văn phòng xây dựng NTM huyện; Thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan; Bí thư, Chủ tịch UBND xã Tiến Nông, Xuân Thịnh, Hợp Thành.

 z3111643032049_6aa85911f4d81a2699755414d73769ad.jpg
z3111644057645_1b600ea513b279f2c87475ded86b0502.jpg
Các đại biểu dự hội nghị.
 
    Đồng chí Lê Phú Quốc - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó trưởng Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM huyện khai mạc buổi làm việc. Đại diện Văn phòng xây dựng NTM huyện đã báo cáo nhanh dự thảo Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025, theo dự thảo Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao phải đảm bảo thực hiện được 19 tiêu chí và 77 chỉ tiêu trên tất cả các mặt, các lĩnh vực của địa phương. Với mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, từng bước hiện đại; kinh tế nông thôn ngày càng phát triển, năm 2022 toàn huyện phấn đấu có thêm 8 xã xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao; các xã còn lại tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao.
    Tại buổi làm việc trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, đại diện lãnh đạo các phòng, ngành đã tập trung phân tích, làm rõ hơn những thuận lợi cũng như khó khăn và đề nghị 3 xã phải xây dựng các giải pháp cụ thể, sát thực với nhu cầu, thực tiễn tại địa phương với mục tiêu giúp xã hoàn thành các tiêu chí để về đích NTM nâng cao trong năm 2022. Lãnh đạo của 3 xã Tiến Nông, Xuân Thịnh, Hợp Thành biểu thị quyết tâm cao để xây dựng và đưa xã về đích NTM nâng cao trong năm 2022.
      Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó trưởng Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM huyện Lê Phú Quốc đã ghi nhận và biểu dương sự quyết tâm cao của 3 địa phương; đồng chí đề nghị các địa phương cần tích cực, chủ động huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tập trung mọi nguồn lực cho việc xây dựng xã NTM nâng cao; kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban chỉ đạo để chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, nắm bắt, đề xuất giải pháp tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, của tỉnh, huyện về xây dựng nông thôn mới bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực, nhất là phải tuyên truyền để nhân dân địa phương biết và nắm rõ được mục tiêu của địa phương là về đích xã NTM nâng cao trong năm 2022, trên cơ sở đó phát động phong trào thi đua xây dựng NTM nâng cao ở địa phương, từ đó nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị- xã hội và người dân. Yêu cầu các xã ngay từ bây giờ bắt tay vào rà soát lại từng đầu công việc và phải bám sát vào từng chỉ tiêu của Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng NTM nâng cao để xây dựng kế hoạch, lựa chọn các tiêu chí tổ chức thực hiện trước; chủ động đấu mối với các phòng, ngành chức năng của huyện để được hướng dẫn thực hiện; Đối với các phòng, ngành chức năng của huyện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động nghiên cứu các chỉ tiêu, tiêu chí để hướng dẫn các xã thực hiện và kịp thời báo cáo với Thường trực UBND huyện tiến độ thực hiện, cũng như bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các xã trong quá trình thực hiện; Văn phòng xây dựng NTM huyện nghiên cứu tham mưu cho UBND huyện cơ chế, chính sách hỗ trợ đối với các xã xây dựng NTM nâng cao và các chính sách hỗ trợ phát triển các mô hình kinh tế trong xây dựng NTM nâng cao./.
                                                                                              Văn Hùng