Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
890
Hôm qua:
2918
Tuần này:
20868
Tháng này:
14639
Tất cả:
2083355

Thẩm định các tiêu chí xã, phường, thị trấn an toàn thực phẩm tại Thị Trấn Nưa

Ngày 03/01/2020 15:51:36

Chiều ngày 2/01/2020, tổ thẩm định xã, phường, thị trấn an toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh do ông Hà Văn Giáp, phó Chánh Văn phòng điều phối về vệ sinh ATTP tỉnh làm tổ trưởng, cùng các thành viên trong tổ thẩm định xã, phường, thị trấn ATTP của tỉnh đã tiến hành thẩm định các tiêu chí ATTP tại Thị Trấn Nưa, tham gia thẩm định về phía huyện có ông Lê Xuân Dương, Phó Chủ tịch UBND huyện, các thành viên văn phòng điều phối ATTP huyện, lãnh đạo Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể Thị Trấn Nưa.

TT 6 (2).jpg

TT 7 (1).jpg

TT 9 (1).jpg

TT 8 (2).jpg
Tổ thẩm định đi kiểm tra tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn Thị Trấn Nưa.
 
      Sau khi nghe báo cáo của địa phương, Tổ thẩm định đã tiến hành thẩm định hồ sơ, đánh giá mức độ đạt đối với từng tiêu chí xã, phường, thị trấn ATTP và đi kiểm tra thực tế tại một số mô hình trên địa bàn xã. Theo báo báo kết quả tự đánh giá, thực hiện tiêu chí Thị Trấn ATTP năm 2019 của Thị Trấn Nưa, UBND Thị Trấn đã thành lập Ban chỉ đạo quản lý về vệ sinh ATTP; thành lập, kiện toàn Ban nông nghiệp quản lý vệ sinh ATTP Thị Trấn, thành lập 11 tổ giám sát cộng đồng khu phố; ban hành quy chế, kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo, Ban nông nghiệp, tổ giám sát; phân công trách nhiệm cho các thành viên Ban chỉ đạo, Ban nông nghiệp và tổ giám sát cộng đồng khu phố, đồng thời ban hành nội dung các kế hoạch để thực hiện; Chỉ đạo xây dựng bếp ăn tập thể, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm đủ điều kiện vệ sinh thú y, ATTP theo quy định. Các cửa hàng kinh doanh đáp ứng các điều kiện vệ sinh ATTP; tổ chức tập huấn kiến thức vệ sinh ATTP cho các tổ giám sát cộng đồng khu phố; xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn kiến thức ATTP cho các hộ sản xuất, kinh doanh thực phẩm và nhân dân trên địa bàn; tổ chức xác nhận nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm từ ngành nông nghiệp, ngành công thương quản lý; tổ chức kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống. Thị Trấn Nưa đã tập trung đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, triển khai sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về ATTP bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú để nhân dân biết và tự giác tham gia thực hiện...Chỉ đạo xây dựng bếp ăn tập thể thuộc trường mầm non, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về bảo đảm vệ sinh ATTP, các cửa hàng kinh doanh đáp ứng các điều kiện vệ sinh ATTP. Qua đánh giá 16 nội dung trong tổng số 4/4 nhóm tiêu chí ATTP của Thị Trấn Nưa, tổ thẩm định thống nhất tại thời điểm đánh giá, Thị Trấn Nưa đã đạt các tiêu chí về ATTP.
    Tại buổi thẩm định, ông Hà Văn Giáp, Phó Chánh Văn phòng điều phối về vệ sinh ATTP tỉnh đã nhấn mạnh: Thị Trấn Nưa đã đạt các tiêu chí về ATTP, vì vậy trong những năm tới Thị Trấn Nưa phải tiếp tục phát huy những điểm mạnh, khắc phục những tồn tại; duy trì, nâng cao các tiêu chí trên tinh thần năm sau cao hơn năm trước; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, Thị Trấn an toàn thực phẩm.
 
TT 1 (2).jpg

TT 11 (1).jpg
Tổ thẩm định làm việc tại UBND Thị Trấn Nưa
     Tại hội nghị thẩm định, ông Lê Xuân Dương, Phó Chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo Thị Trấn Nưa đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên trong tổ thẩm định xã, phường, thị trấn ATTP của tỉnh, tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa các tiêu chí về an toàn thực phẩm để xứng đáng là Thị Trấn an toàn thực phẩm của huyện Triệu Sơn./.
                                                                                                                                         Văn Hùng
 
 

Thẩm định các tiêu chí xã, phường, thị trấn an toàn thực phẩm tại Thị Trấn Nưa

Đăng lúc: 03/01/2020 15:51:36 (GMT+7)

Chiều ngày 2/01/2020, tổ thẩm định xã, phường, thị trấn an toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh do ông Hà Văn Giáp, phó Chánh Văn phòng điều phối về vệ sinh ATTP tỉnh làm tổ trưởng, cùng các thành viên trong tổ thẩm định xã, phường, thị trấn ATTP của tỉnh đã tiến hành thẩm định các tiêu chí ATTP tại Thị Trấn Nưa, tham gia thẩm định về phía huyện có ông Lê Xuân Dương, Phó Chủ tịch UBND huyện, các thành viên văn phòng điều phối ATTP huyện, lãnh đạo Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể Thị Trấn Nưa.

TT 6 (2).jpg

TT 7 (1).jpg

TT 9 (1).jpg

TT 8 (2).jpg
Tổ thẩm định đi kiểm tra tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn Thị Trấn Nưa.
 
      Sau khi nghe báo cáo của địa phương, Tổ thẩm định đã tiến hành thẩm định hồ sơ, đánh giá mức độ đạt đối với từng tiêu chí xã, phường, thị trấn ATTP và đi kiểm tra thực tế tại một số mô hình trên địa bàn xã. Theo báo báo kết quả tự đánh giá, thực hiện tiêu chí Thị Trấn ATTP năm 2019 của Thị Trấn Nưa, UBND Thị Trấn đã thành lập Ban chỉ đạo quản lý về vệ sinh ATTP; thành lập, kiện toàn Ban nông nghiệp quản lý vệ sinh ATTP Thị Trấn, thành lập 11 tổ giám sát cộng đồng khu phố; ban hành quy chế, kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo, Ban nông nghiệp, tổ giám sát; phân công trách nhiệm cho các thành viên Ban chỉ đạo, Ban nông nghiệp và tổ giám sát cộng đồng khu phố, đồng thời ban hành nội dung các kế hoạch để thực hiện; Chỉ đạo xây dựng bếp ăn tập thể, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm đủ điều kiện vệ sinh thú y, ATTP theo quy định. Các cửa hàng kinh doanh đáp ứng các điều kiện vệ sinh ATTP; tổ chức tập huấn kiến thức vệ sinh ATTP cho các tổ giám sát cộng đồng khu phố; xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn kiến thức ATTP cho các hộ sản xuất, kinh doanh thực phẩm và nhân dân trên địa bàn; tổ chức xác nhận nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm từ ngành nông nghiệp, ngành công thương quản lý; tổ chức kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống. Thị Trấn Nưa đã tập trung đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, triển khai sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về ATTP bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú để nhân dân biết và tự giác tham gia thực hiện...Chỉ đạo xây dựng bếp ăn tập thể thuộc trường mầm non, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về bảo đảm vệ sinh ATTP, các cửa hàng kinh doanh đáp ứng các điều kiện vệ sinh ATTP. Qua đánh giá 16 nội dung trong tổng số 4/4 nhóm tiêu chí ATTP của Thị Trấn Nưa, tổ thẩm định thống nhất tại thời điểm đánh giá, Thị Trấn Nưa đã đạt các tiêu chí về ATTP.
    Tại buổi thẩm định, ông Hà Văn Giáp, Phó Chánh Văn phòng điều phối về vệ sinh ATTP tỉnh đã nhấn mạnh: Thị Trấn Nưa đã đạt các tiêu chí về ATTP, vì vậy trong những năm tới Thị Trấn Nưa phải tiếp tục phát huy những điểm mạnh, khắc phục những tồn tại; duy trì, nâng cao các tiêu chí trên tinh thần năm sau cao hơn năm trước; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, Thị Trấn an toàn thực phẩm.
 
TT 1 (2).jpg

TT 11 (1).jpg
Tổ thẩm định làm việc tại UBND Thị Trấn Nưa
     Tại hội nghị thẩm định, ông Lê Xuân Dương, Phó Chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo Thị Trấn Nưa đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên trong tổ thẩm định xã, phường, thị trấn ATTP của tỉnh, tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa các tiêu chí về an toàn thực phẩm để xứng đáng là Thị Trấn an toàn thực phẩm của huyện Triệu Sơn./.
                                                                                                                                         Văn Hùng
 
 
Dự báo thời tiết Thanh Hóa