Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
488
Hôm qua:
4192
Tuần này:
17821
Tháng này:
17821
Tất cả:
1978431

Thẩm định các tiêu chí xã an toàn thực phẩm tại xã Thọ Cường

Ngày 29/10/2019 14:49:47

Chiều ngày 28/10/2019, Tổ thẩm định xã, phường, thị trấn an toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh do ông Hà Văn Giáp, phó Chánh Văn phòng điều phối về vệ sinh ATTP tỉnh làm tổ trưởng, cùng các thành viên trong tổ thẩm định xã, phường, thị trấn ATTP của tỉnh đã tiến hành thẩm định xã đạt tiêu chí ATTP tại xã Thọ Cường, tham gia thẩm định về phía huyện có ông Lê Xuân Dương, Phó Chủ tịch UBND huyện, các thành viên văn phòng điều phối ATTP huyện, lãnh đạo Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể xã Thọ Cường.

Sau khi nghe báo cáo của địa phương, Tổ thẩm định đã tiến hành thẩm định hồ sơ, đánh giá mức độ đạt đối với từng tiêu chí xã, phường, thị trấn ATTP và đi kiểm tra thực tế tại một số mô hình trên địa bàn xã. Theo báo báo kết quả tự đánh giá, thực hiện tiêu chí xã ATTP năm 2019 của xã Thọ Cường, UBND xã đã thành lập Ban chỉ đạo quản lý về vệ sinh ATTP; thành lập, kiện toàn Ban nông nghiệp quản lý vệ sinh ATTP xã, thành lập 7 tổ giám sát cộng đồng thôn; ban hành quy chế, kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo, Ban nông nghiệp, tổ giám sát; phân công trách nhiệm cho các thành viên Ban chỉ đạo, Ban nông nghiệp và tổ giám sát cộng đồng thôn, đồng thời ban hành nội dung các kế hoạch để thực hiện; Chỉ đạo xây dựng bếp ăn tập thể, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm đủ điều kiện vệ sinh thú ý, ATTP theo quy định. Các cửa hàng kinh doanh đáp ứng các điều kiện vệ sinh ATTP; tổ chức tập huấn kiến thức vệ sinh ATTP cho các tổ giám sát cộng đồng thôn; xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn kiến thức ATTP cho các hộ sản xuất, kinh doanh thực phẩm và nhân dân trên địa bàn; tổ chức xác nhận nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm từ ngành nông nghiệp, ngành công thương quản lý; tổ chức kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống. Xã đã tập trung đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền triển khai sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về ATTP bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú để nhân dân biết và tự giác tham gia thực hiện...Chỉ đạo xây dựng bếp ăn tập thể thuộc trường mầm non, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về bảo đảm vệ sinh ATTP, các cửa hàng kinh doanh đáp ứng các điều kiện vệ sinh ATTP. Mặc dù đã nỗ lực tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, tuy nhiên đến nay, qua đánh giá 16 nội dung trong tổng số 4/4 nhóm tiêu chí ATTP của xã Thọ Cường vẫn chưa đạt yêu cầu do hồ sơ còn nhiều thiếu sót, sơ sài, lũng cũng, sổ sách và các văn bản còn chưa đảm bảo, chưa logic, chưa thể hiện được những công việc đã làm, báo cáo thiếu số liệu thực tế...Tổ thẩm định thống nhất tại thời điểm đánh giá, xã Thọ Cường chưa đạt các tiêu chí về ATTP. Tại buổi thẩm định ông Hà Văn Giáp, Phó Chánh Văn phòng điều phối về vệ sinh ATTP tỉnh đã nhấn mạnh trong thời gian tới: xã Thọ Cường tập trung hoàn thiện các loại hồ sơ gửi về Văn phòng Điều phối về vệ sinh ATTP tỉnh để được thẩm định lại. Tại hội nghị thẩm định ông Lê Xuân Dương, Phó Chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo xã Thọ Cường đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên trong tổ thẩm định xã, phường, thị trấn ATTP của tỉnh và bày bỏ quyết tâm sẽ chỉ đạo hoàn thiện các thủ tục hồ sơ trong thời gian sớm nhất gửi về Văn phòng Điều phối về vệ sinh ATTP tỉnh để được thẩm định công nhận xã Thọ Cường đạt xã ATTP./.

CIMG4452.JPG

CIMG4470.JPG

CIMG4466.JPG

CIMG4478.JPG
Văn Hùng

 

Thẩm định các tiêu chí xã an toàn thực phẩm tại xã Thọ Cường

Đăng lúc: 29/10/2019 14:49:47 (GMT+7)

Chiều ngày 28/10/2019, Tổ thẩm định xã, phường, thị trấn an toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh do ông Hà Văn Giáp, phó Chánh Văn phòng điều phối về vệ sinh ATTP tỉnh làm tổ trưởng, cùng các thành viên trong tổ thẩm định xã, phường, thị trấn ATTP của tỉnh đã tiến hành thẩm định xã đạt tiêu chí ATTP tại xã Thọ Cường, tham gia thẩm định về phía huyện có ông Lê Xuân Dương, Phó Chủ tịch UBND huyện, các thành viên văn phòng điều phối ATTP huyện, lãnh đạo Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể xã Thọ Cường.

Sau khi nghe báo cáo của địa phương, Tổ thẩm định đã tiến hành thẩm định hồ sơ, đánh giá mức độ đạt đối với từng tiêu chí xã, phường, thị trấn ATTP và đi kiểm tra thực tế tại một số mô hình trên địa bàn xã. Theo báo báo kết quả tự đánh giá, thực hiện tiêu chí xã ATTP năm 2019 của xã Thọ Cường, UBND xã đã thành lập Ban chỉ đạo quản lý về vệ sinh ATTP; thành lập, kiện toàn Ban nông nghiệp quản lý vệ sinh ATTP xã, thành lập 7 tổ giám sát cộng đồng thôn; ban hành quy chế, kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo, Ban nông nghiệp, tổ giám sát; phân công trách nhiệm cho các thành viên Ban chỉ đạo, Ban nông nghiệp và tổ giám sát cộng đồng thôn, đồng thời ban hành nội dung các kế hoạch để thực hiện; Chỉ đạo xây dựng bếp ăn tập thể, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm đủ điều kiện vệ sinh thú ý, ATTP theo quy định. Các cửa hàng kinh doanh đáp ứng các điều kiện vệ sinh ATTP; tổ chức tập huấn kiến thức vệ sinh ATTP cho các tổ giám sát cộng đồng thôn; xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn kiến thức ATTP cho các hộ sản xuất, kinh doanh thực phẩm và nhân dân trên địa bàn; tổ chức xác nhận nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm từ ngành nông nghiệp, ngành công thương quản lý; tổ chức kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống. Xã đã tập trung đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền triển khai sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về ATTP bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú để nhân dân biết và tự giác tham gia thực hiện...Chỉ đạo xây dựng bếp ăn tập thể thuộc trường mầm non, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về bảo đảm vệ sinh ATTP, các cửa hàng kinh doanh đáp ứng các điều kiện vệ sinh ATTP. Mặc dù đã nỗ lực tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, tuy nhiên đến nay, qua đánh giá 16 nội dung trong tổng số 4/4 nhóm tiêu chí ATTP của xã Thọ Cường vẫn chưa đạt yêu cầu do hồ sơ còn nhiều thiếu sót, sơ sài, lũng cũng, sổ sách và các văn bản còn chưa đảm bảo, chưa logic, chưa thể hiện được những công việc đã làm, báo cáo thiếu số liệu thực tế...Tổ thẩm định thống nhất tại thời điểm đánh giá, xã Thọ Cường chưa đạt các tiêu chí về ATTP. Tại buổi thẩm định ông Hà Văn Giáp, Phó Chánh Văn phòng điều phối về vệ sinh ATTP tỉnh đã nhấn mạnh trong thời gian tới: xã Thọ Cường tập trung hoàn thiện các loại hồ sơ gửi về Văn phòng Điều phối về vệ sinh ATTP tỉnh để được thẩm định lại. Tại hội nghị thẩm định ông Lê Xuân Dương, Phó Chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo xã Thọ Cường đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên trong tổ thẩm định xã, phường, thị trấn ATTP của tỉnh và bày bỏ quyết tâm sẽ chỉ đạo hoàn thiện các thủ tục hồ sơ trong thời gian sớm nhất gửi về Văn phòng Điều phối về vệ sinh ATTP tỉnh để được thẩm định công nhận xã Thọ Cường đạt xã ATTP./.

CIMG4452.JPG

CIMG4470.JPG

CIMG4466.JPG

CIMG4478.JPG
Văn Hùng

 
Dự báo thời tiết Thanh Hóa