Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
2605
Hôm qua:
3121
Tuần này:
21703
Tháng này:
64734
Tất cả:
2247525

Kết quả triển khai thực hiện các chỉ tiêu đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm 2019

Ngày 20/06/2019 16:11:01

Thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đến năm 2020, UBND huyện đã có nhiều văn bản chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện và thu được những kết quả đáng khả quan. Qua đó, tạo sự chuyển biến rõ nét, đồng thuận và quyết tâm cao của hệ thống chính trị về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn; nhận thức và ý thức trách nhiệm về bảo đảm an toàn thực phẩm của cán bộ đảng viên, người quản lý, người sản xuất kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm được nâng lên rõ rệt.

Để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, các ngành chức năng đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp, người sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm và các tầng lớp nhân dân về công tác đảm bảo vệ sinh ATTP đối với sức khỏe con người và bảo vệ môi trường. Cùng với đó, thực hiện Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 16-8-2017 của UBND tỉnh về xây dựng các mô hình thí điểm ATTP trên địa bàn tỉnh đến hết năm 2018, UBND huyện, đã triển khai thực hiện công tác đảm bảo ATTP, trong đó tập trung hướng dẫn đánh giá các tiêu chí xã ATTP, quy định trách nhiệm quản lý ATTP của ban nông nghiệp xã và tổ giám sát cộng đồng thôn; hướng dẫn đánh giá tiêu chí chợ ATTP; triển khai xây dựng các mô hình chuỗi giá trị sản phẩm an toàn; giết mổ gia súc, gia cầm an toàn; chợ ATTP; cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn...Ngoài ra, UBND huyện, còn đưa chỉ tiêu về ATTP vào mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương và giao chỉ tiêu về ATTP cho UBND xã, thị trấn; đồng thời chỉ đạo UBND các xã, thị trấn triển khai xây dựng các mô hình thí điểm đảm bảo ATTP trên địa bàn. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu được giao năm 2019 cụ thể: Chỉ tiêu bếp ăn tập thể an toàn, huyện giao 2 bếp ăn đã hoàn thành 2 bếp ăn; chỉ tiêu tỉnh giao 4 bếp ăn huyện đang chỉ đạo thực hiện 4 bếp ăn và dự kiến hoàn thành vào tháng 10/2019. Đối với chỉ tiêu xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, tổng số chuỗi được giao là 16 chuỗi, đến nay đã thực hiện được 3 chuỗi lúa gạo và huyện đang chỉ đạo các xã thực hiện 13 chuỗi, trong đó 2 chuỗi lúa, gạo, 3 chuỗi rau, 3 chuỗi thủy sản và 5 chuỗi thịt an toàn. Đối với chỉ tiêu thực phẩm tiêu dùng thông qua các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn: tổng khối lượng thực phẩm tiêu dùng thông qua các chuỗi cung ứng thực phẩm được giao là 11.700 tấn; tổng khối lượng huyện đã thực hiện được là 3.900 tấn, trong đó lúa gạo 2.100 tấn; rau, củ quả 1.500 tấn; thịt gia súc 300 tấn, tỷ lệ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người tiêu dùng trên địa bàn là 30%. Đối với chỉ tiêu xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm đảm bảo an toàn thực phẩm; chỉ tiêu được giao là 30 cơ sở; số cơ sở đã thực hiện 16 cơ sở; còn 14 cơ sở đang thực hiện và dự kiến hoàn thành vào tháng 11/2019. Đối với chỉ tiêu xây dựng chợ an toàn thực phẩm, chỉ tiêu được giao là 5 chợ gồm: Chợ Thọ Sơn; Chợ Quán Chua xã Thọ Vực; Chợ Song xã Thọ Ngọc; Chợ Nưa xã Tân Ninh; Chợ Gốm xã Đồng Tiến huyện dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 11/2019. Với chỉ tiêu xây dựng cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn: Chỉ tiêu được giao: 5 cửa hàng, gồm cửa hàng tại các xã: Đồng Thắng, Đồng Lợi, Thái Hòa, Xuân Thọ và xã Thọ Thế, hiện nay huyện đã triển khai đến các đơn vị kế hoạch xây dựng cửa hàng, dự kiến thời gian hoàn thành tháng 11/2019. Đối với chỉ tiêu xây dựng xã ATTP: 20 xã dự kiến hoàn thành tháng 12/2019. Cùng với công tác tuyên truyền, xây dựng mô hình các chuỗi cung ứng ATTP...việc đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức, kinh nghiệm về ATTP cho cán bộ, người sản xuất, kinh doanh thực phẩm được quan tâm. Đến tháng 6-2019, các ngành, đoàn thể cấp huyện đã tổ chức được 2 lớp tập huấn cho 306 người tham gia, tuyên truyên bằng xe lưu động được 20 ngày với 1.250 người tham gia; tuyên truyền bằng khẩu hiệu được 163 câu, 39 băng đĩa…Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm về vệ sinh ATTP được tăng cường. Sáu tháng đầu năm 2019, các đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP, ngành chức năng đã thành lập các đoàn và đã thanh tra, kiểm tra gần 162 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, xử lý 17 cơ sở vi phạm với tổng số tiền xử phạt 26 triệu đồng.
Có thể nói, sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả ban đầu đáng ghi nhận, tạo được chuyển biến rõ nét, nhận được sự đồng thuận và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, nhận thức, kiến thức, trách nhiệm về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của cán bộ, đảng viên, người quản lý, người sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng thực phẩm trên địa bàn huyện đã được nâng lên rõ rệt. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện vẫn còn một số tồn tại đó là: việc quản lý cơ sở giết mổ nhỏ lẻ chưa đáp ứng yêu cầu; việc xây dựng, phát triển các chuỗi cung ứng thực phẩm nông, lâm, thủy sản chậm; tiến độ triển khai xây dựng các mô hình thí điểm ATTP, xã ATTP đạt thấp so với mục tiêu, kế hoạch đề ra. Vì sức khoẻ của người dân, Huyện ủy, UBND huyện sẽ quan tâm, luôn chú trọng chỉ đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần cải thiện cuộc sống và sức khoẻ con người, do vậy, việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan chức năng của huyện mà còn là sự nỗ lực chung tay giúp sức của cả cộng đồng xã hội./.

IMG_4303.JPG

received_330430461010817.jpeg

20181206_143050.jpg
Văn Hùng


 

Kết quả triển khai thực hiện các chỉ tiêu đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm 2019

Đăng lúc: 20/06/2019 16:11:01 (GMT+7)

Thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đến năm 2020, UBND huyện đã có nhiều văn bản chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện và thu được những kết quả đáng khả quan. Qua đó, tạo sự chuyển biến rõ nét, đồng thuận và quyết tâm cao của hệ thống chính trị về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn; nhận thức và ý thức trách nhiệm về bảo đảm an toàn thực phẩm của cán bộ đảng viên, người quản lý, người sản xuất kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm được nâng lên rõ rệt.

Để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, các ngành chức năng đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp, người sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm và các tầng lớp nhân dân về công tác đảm bảo vệ sinh ATTP đối với sức khỏe con người và bảo vệ môi trường. Cùng với đó, thực hiện Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 16-8-2017 của UBND tỉnh về xây dựng các mô hình thí điểm ATTP trên địa bàn tỉnh đến hết năm 2018, UBND huyện, đã triển khai thực hiện công tác đảm bảo ATTP, trong đó tập trung hướng dẫn đánh giá các tiêu chí xã ATTP, quy định trách nhiệm quản lý ATTP của ban nông nghiệp xã và tổ giám sát cộng đồng thôn; hướng dẫn đánh giá tiêu chí chợ ATTP; triển khai xây dựng các mô hình chuỗi giá trị sản phẩm an toàn; giết mổ gia súc, gia cầm an toàn; chợ ATTP; cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn...Ngoài ra, UBND huyện, còn đưa chỉ tiêu về ATTP vào mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương và giao chỉ tiêu về ATTP cho UBND xã, thị trấn; đồng thời chỉ đạo UBND các xã, thị trấn triển khai xây dựng các mô hình thí điểm đảm bảo ATTP trên địa bàn. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu được giao năm 2019 cụ thể: Chỉ tiêu bếp ăn tập thể an toàn, huyện giao 2 bếp ăn đã hoàn thành 2 bếp ăn; chỉ tiêu tỉnh giao 4 bếp ăn huyện đang chỉ đạo thực hiện 4 bếp ăn và dự kiến hoàn thành vào tháng 10/2019. Đối với chỉ tiêu xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, tổng số chuỗi được giao là 16 chuỗi, đến nay đã thực hiện được 3 chuỗi lúa gạo và huyện đang chỉ đạo các xã thực hiện 13 chuỗi, trong đó 2 chuỗi lúa, gạo, 3 chuỗi rau, 3 chuỗi thủy sản và 5 chuỗi thịt an toàn. Đối với chỉ tiêu thực phẩm tiêu dùng thông qua các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn: tổng khối lượng thực phẩm tiêu dùng thông qua các chuỗi cung ứng thực phẩm được giao là 11.700 tấn; tổng khối lượng huyện đã thực hiện được là 3.900 tấn, trong đó lúa gạo 2.100 tấn; rau, củ quả 1.500 tấn; thịt gia súc 300 tấn, tỷ lệ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người tiêu dùng trên địa bàn là 30%. Đối với chỉ tiêu xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm đảm bảo an toàn thực phẩm; chỉ tiêu được giao là 30 cơ sở; số cơ sở đã thực hiện 16 cơ sở; còn 14 cơ sở đang thực hiện và dự kiến hoàn thành vào tháng 11/2019. Đối với chỉ tiêu xây dựng chợ an toàn thực phẩm, chỉ tiêu được giao là 5 chợ gồm: Chợ Thọ Sơn; Chợ Quán Chua xã Thọ Vực; Chợ Song xã Thọ Ngọc; Chợ Nưa xã Tân Ninh; Chợ Gốm xã Đồng Tiến huyện dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 11/2019. Với chỉ tiêu xây dựng cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn: Chỉ tiêu được giao: 5 cửa hàng, gồm cửa hàng tại các xã: Đồng Thắng, Đồng Lợi, Thái Hòa, Xuân Thọ và xã Thọ Thế, hiện nay huyện đã triển khai đến các đơn vị kế hoạch xây dựng cửa hàng, dự kiến thời gian hoàn thành tháng 11/2019. Đối với chỉ tiêu xây dựng xã ATTP: 20 xã dự kiến hoàn thành tháng 12/2019. Cùng với công tác tuyên truyền, xây dựng mô hình các chuỗi cung ứng ATTP...việc đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức, kinh nghiệm về ATTP cho cán bộ, người sản xuất, kinh doanh thực phẩm được quan tâm. Đến tháng 6-2019, các ngành, đoàn thể cấp huyện đã tổ chức được 2 lớp tập huấn cho 306 người tham gia, tuyên truyên bằng xe lưu động được 20 ngày với 1.250 người tham gia; tuyên truyền bằng khẩu hiệu được 163 câu, 39 băng đĩa…Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm về vệ sinh ATTP được tăng cường. Sáu tháng đầu năm 2019, các đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP, ngành chức năng đã thành lập các đoàn và đã thanh tra, kiểm tra gần 162 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, xử lý 17 cơ sở vi phạm với tổng số tiền xử phạt 26 triệu đồng.
Có thể nói, sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả ban đầu đáng ghi nhận, tạo được chuyển biến rõ nét, nhận được sự đồng thuận và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, nhận thức, kiến thức, trách nhiệm về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của cán bộ, đảng viên, người quản lý, người sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng thực phẩm trên địa bàn huyện đã được nâng lên rõ rệt. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện vẫn còn một số tồn tại đó là: việc quản lý cơ sở giết mổ nhỏ lẻ chưa đáp ứng yêu cầu; việc xây dựng, phát triển các chuỗi cung ứng thực phẩm nông, lâm, thủy sản chậm; tiến độ triển khai xây dựng các mô hình thí điểm ATTP, xã ATTP đạt thấp so với mục tiêu, kế hoạch đề ra. Vì sức khoẻ của người dân, Huyện ủy, UBND huyện sẽ quan tâm, luôn chú trọng chỉ đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần cải thiện cuộc sống và sức khoẻ con người, do vậy, việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan chức năng của huyện mà còn là sự nỗ lực chung tay giúp sức của cả cộng đồng xã hội./.

IMG_4303.JPG

received_330430461010817.jpeg

20181206_143050.jpg
Văn Hùng


 
Dự báo thời tiết Thanh Hóa