Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
3565
Hôm qua:
6337
Tuần này:
16706
Tháng này:
56883
Tất cả:
1592607

Kết quả thực hiện chuyển đổi cây trồng trên đất lúa 7 tháng năm 2019 trên địa bàn huyện.

Ngày 31/07/2019 15:01:42

Theo nội dung Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 2/1/2019 của Chủ tịch UBND huyện về việc giao chỉ tiêu diện tích chuyển đổi cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác và trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản, trong năm 2019 toàn huyện thực hiện chuyển đổi 535 ha.

Trong 7 tháng năm 2019 trên địa bàn huyện đã chuyển đổi được 353,65 ha đất lúa kém hiệu quả ở 30 xã, đạt 66,1% chỉ tiêu huyện giao. Trong đó số diện tích chuyển đổi sang trồng cây ngô là 78,15 ha, cây mía là 5,5 ha, cây ớt là 6 ha, cây thức ăn gia súc là 5,5 ha, hoa và cây cảnh là 32, 82 ha, cây ăn quả là 34,65 ha, rau màu là 65,6 ha. Trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản là 90 ha, cây khác là 15.8 ha. Số xã đã thực hiện chuyển đổi đạt 80% chỉ tiêu huyện giao trở lên là 12 xã, tiêu biểu như xã: Đồng Thắng, Tiến Nông, Dân Lý, Thọ Vực, Thọ Dân, Hợp Lý, Hợp Tiến, Dân Quyền....Số xã chưa thực hiện chuyển đổi là 6 xã bao gồm: Đồng Lợi, Vân Sơn, Thị Trấn, Minh Dân, Minh Sơn, Thọ Phú. Với việc chuyển đổi 353,65 ha đất lúa kém hiệu quả trong 7 tháng năm 2019 đã nâng tổng số diện tích chuyển đổi đất lúa giai đoạn 2016-2020 đạt 1.648,42 ha/ chỉ tiêu giao là 2.500 ha đạt 66% kế hoạch. Nhìn chung công tác chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác và trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến xã quan tâm chỉ đạo thực hiện. Các chính sách, cơ chế hỗ trợ tích tụ, chuyển đổi của tỉnh, huyện đã phát huy hiệu quả, một số mô hình mới, có hiệu quả được thực hiện nhân rộng như mô hình trồng cây ăn quả, cây rau mầu... mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên việc chuyển đổi ở một số xã còn tự phát chưa có quy hoạch, quy vùng. Nhiều xã Thị trấn chưa thực sự quan tâm đến công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, diện tích chuyển đổi do người dân tự phát, diện tích còn manh mún, nhỏ lẻ. Nhiều diện tích chuyển đổi trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản chưa đúng theo quy định tại Điều 4 Nghị định 35 của Chính phủ( tức là diện tích đào ao nuôi cá bị vượt quá 20% diện tích so với quy định) . Trên cơ sở phân tích những tồn tại hạn chế về công tác chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả, trong thời gian tới Huyện tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch, cơ cấu sản xuất theo hướng tập trung phát triển cây trồng có lợi thể của địa phương, có khả năng cạnh tranh phù hợp với quy hoạch phát triển của ngành và nhu cầu thị trường. Tập trung xây dựng mô hình sản xuất và các cơ chế hỗ trợ phát triển phù hợp, hiệu quả. Thu hút các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp theo hướng tích tụ, tập trung đất đai, sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn theo hướng công nghệ cao trên địa bàn huyện.
CIMG1934.JPG

CIMG1962.JPG

CIMG2870.JPG

CIMG2867.JPG

CIMG2863.JPG

 Mô hình chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng hoa cây cảnh tại xã Hợp Lý và mô hình cánh đồng rau sạch tại xã Dân Lý. 

Thùy Dung

 

Kết quả thực hiện chuyển đổi cây trồng trên đất lúa 7 tháng năm 2019 trên địa bàn huyện.

Đăng lúc: 31/07/2019 15:01:42 (GMT+7)

Theo nội dung Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 2/1/2019 của Chủ tịch UBND huyện về việc giao chỉ tiêu diện tích chuyển đổi cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác và trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản, trong năm 2019 toàn huyện thực hiện chuyển đổi 535 ha.

Trong 7 tháng năm 2019 trên địa bàn huyện đã chuyển đổi được 353,65 ha đất lúa kém hiệu quả ở 30 xã, đạt 66,1% chỉ tiêu huyện giao. Trong đó số diện tích chuyển đổi sang trồng cây ngô là 78,15 ha, cây mía là 5,5 ha, cây ớt là 6 ha, cây thức ăn gia súc là 5,5 ha, hoa và cây cảnh là 32, 82 ha, cây ăn quả là 34,65 ha, rau màu là 65,6 ha. Trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản là 90 ha, cây khác là 15.8 ha. Số xã đã thực hiện chuyển đổi đạt 80% chỉ tiêu huyện giao trở lên là 12 xã, tiêu biểu như xã: Đồng Thắng, Tiến Nông, Dân Lý, Thọ Vực, Thọ Dân, Hợp Lý, Hợp Tiến, Dân Quyền....Số xã chưa thực hiện chuyển đổi là 6 xã bao gồm: Đồng Lợi, Vân Sơn, Thị Trấn, Minh Dân, Minh Sơn, Thọ Phú. Với việc chuyển đổi 353,65 ha đất lúa kém hiệu quả trong 7 tháng năm 2019 đã nâng tổng số diện tích chuyển đổi đất lúa giai đoạn 2016-2020 đạt 1.648,42 ha/ chỉ tiêu giao là 2.500 ha đạt 66% kế hoạch. Nhìn chung công tác chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác và trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến xã quan tâm chỉ đạo thực hiện. Các chính sách, cơ chế hỗ trợ tích tụ, chuyển đổi của tỉnh, huyện đã phát huy hiệu quả, một số mô hình mới, có hiệu quả được thực hiện nhân rộng như mô hình trồng cây ăn quả, cây rau mầu... mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên việc chuyển đổi ở một số xã còn tự phát chưa có quy hoạch, quy vùng. Nhiều xã Thị trấn chưa thực sự quan tâm đến công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, diện tích chuyển đổi do người dân tự phát, diện tích còn manh mún, nhỏ lẻ. Nhiều diện tích chuyển đổi trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản chưa đúng theo quy định tại Điều 4 Nghị định 35 của Chính phủ( tức là diện tích đào ao nuôi cá bị vượt quá 20% diện tích so với quy định) . Trên cơ sở phân tích những tồn tại hạn chế về công tác chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả, trong thời gian tới Huyện tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch, cơ cấu sản xuất theo hướng tập trung phát triển cây trồng có lợi thể của địa phương, có khả năng cạnh tranh phù hợp với quy hoạch phát triển của ngành và nhu cầu thị trường. Tập trung xây dựng mô hình sản xuất và các cơ chế hỗ trợ phát triển phù hợp, hiệu quả. Thu hút các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp theo hướng tích tụ, tập trung đất đai, sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn theo hướng công nghệ cao trên địa bàn huyện.
CIMG1934.JPG

CIMG1962.JPG

CIMG2870.JPG

CIMG2867.JPG

CIMG2863.JPG

 Mô hình chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng hoa cây cảnh tại xã Hợp Lý và mô hình cánh đồng rau sạch tại xã Dân Lý. 

Thùy Dung

 
Dự báo thời tiết Thanh Hóa