Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
2847
Hôm qua:
6020
Tuần này:
14679
Tháng này:
130621
Tất cả:
2868799

Kết quả đáng ghi nhận trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện

Ngày 30/11/2020 15:29:26

Với sự nỗ lực vượt khó cùng nhiều cách làm sáng tạo và hiệu quả, trong xây dựng NTM, diện mạo nông thôn của huyện có sự chuyển biến rất rõ nét; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Điều đó tạo tiền đề để Đảng bộ và nhân dân toàn huyện nỗ lực, phấn đấu xây dựng thành công “Huyện nông thôn mới” vào năm 2022.

IMG20201111075204.jpg
Hội nghị Ban chỉ đạo xây dựng NTM của huyện tháng 11/2020.

  IMG_20200305_095854.jpg

H 6 (2).jpg

XC 2 (1).jpg

CIMG5571.JPG
Một số mô hình phát triển kinh tế trong xây dựng NTM của các xã.


    Về với vùng nông thôn huyện ngày nay, chúng ta dễ dàng cảm nhận được sự đổi thay mạnh mẽ từ diện mạo nông thôn đến đời sống của người dân. Đó là thành quả từ sự chung sức, đồng lòng của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và nhân dân trong xây dựng NTM. Để đạt được kết quả như hôm nay, những năm qua, Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong huyện đã thực hiện tốt công tác xã hội hóa, huy động sức dân trong xây dựng NTM bằng nhiều hình thức, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân cùng tham gia. Các tuyến đường giao thông liên thôn, nội thôn, liên xã xuống cấp, lầy lội ngày nào giờ đã được bê tông hóa, nhựa hóa phẳng phiu. Qua đó, tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại, vận chuyển hàng hóa, nông sản, buôn bán, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
   Với thế mạnh về lĩnh vực nông nghiệp, huyện từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp; tích cực hỗ trợ nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng và giảm giá thành sản phẩm, đồng thời tăng sức cạnh tranh của mặt hàng nông sản trên thị trường. Ngoài ra, huyện còn chỉ đạo cho các địa phương chú trọng khai thác các sản phẩm có tiềm năng và lợi thế với những mô hình sản xuất - kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tích cực vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện của sản xuất thực tế theo hướng đa dạng hóa cây trồng, áp dụng luân canh, xen canh trong sản xuất nông nghiệp. Giai đoạn 2016 - 2020 toàn huyện ước chuyển đổi được 2.377,5 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây khác và trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản. Với sự nỗ lực và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, huyện đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong xây dựng NTM. Các công trình cơ sở hạ tầng, trường học, đường làng, ngõ xóm được xây dựng kiên cố, khang trang, thu nhập và đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. Tính riêng trong năm 2020 huyện được tỉnh hỗ trợ 16 công trình gồm 12 tuyến đường giao thông nông thôn và giao thông nội đồng, 1 trường học, 3 kênh tiêu thoát nước với tổng kinh phí là 30 tỷ 225 triệu đồng; huyện hỗ trợ cho các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2021, 1 công sở, 4 km đường giao thông, 11 trường học, 29 nhà văn hóa thôn, 3 sân vận động với số tiền 40 tỷ 305 triệu đồng. Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí huyện NTM dự kiến đến hết năm 2020 tự đánh giá hoàn thành 6/9 tiêu chí. Đối với kết quả thực hiện Bộ tiêu chí xã NTM, xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu, dự kiên hết năm 2020 tổng số tiêu chí xã NTM hoàn thành 578/608 tiêu chí, bình quân đạt 18 tiêu chí/ xã. Tổng số tiêu chí xã NTM nâng cao dự kiến hết năm 2020 hoàn thành 305/480 tiêu chí, bình quân đạt 9,53 tiêu chí/ xã. Tổng số chỉ tiêu xã NTM kiểu mẫu dự kiến hoàn thành 178/416 chỉ tiêu, bình quân đạt 5,56 chỉ tiêu/ xã. Kết quả chỉ đạo xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, thôn đạt chuẩn NTM, NTM kiểu mẫu năm 2020 dự kiến có thêm 9 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM toàn huyện lên 27/32 xã; 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao là xã Đồng Tiến; thôn NTM, NTM kiểu mẫu năm 2020 đã công nhận cho 7 thôn miền núi đạt chuẩn NTM và dự kiến tháng 12/2020 công nhận thôn Đồng Xá 1 xã Đồng Tiến đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu. Phong trào xây dựng NTM tác động tích cực đến đời sống người dân nông thôn, làm thay đổi dần diện mạo vùng nông thôn; qua đó, tạo sự tin tưởng của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
tc 3 (2).jpg

tc 5 (2).jpg
Nhân dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn.

NT 13.jpg

 NT 9 (1).jpg
Các đồng chí lãnh đạo huyện dự lễ công bố xã đạt chuẩn NTM tại các địa phương.


     Để đạt mục tiêu trở thành “Huyện NTM” vào năm 2022, huyện tập trung tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong xây dựng NTM. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động sức dân thực hiện các công trình cầu, đường nông thôn. Ngoài ra, quan tâm đến công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo; hỗ trợ phát triển sản xuất và đẩy mạnh đầu tư y tế, giáo dục, cơ sở hạ tầng…nhằm phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân, tạo sự chuyển biến mọi mặt của khu vực nông thôn. Bên cạnh nỗ lực chỉ đạo, lãnh đạo các xã còn lại đạt chuẩn xã NTM, hướng đến mục tiêu trở thành “Huyện NTM” vào năm 2022, huyện cũng tập trung rà soát, quan tâm chỉ đạo các xã xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao, với lộ trình, kế hoạch thực hiện cụ thể, chất lượng, bền vững. Trên cơ sở đó các xã NTM trên địa bàn huyện tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm tốt công tác xã hội hóa để người dân hiểu được vai trò, trách nhiệm cùng chính quyền địa phương tham gia xây dựng NTM với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ minh chứng các tiêu chí đã đạt; chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch và đề ra giải pháp thực hiện cụ thể, để thực hiện hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, nhằm tạo sự chuyển biến mọi mặt ở khu vực nông thôn./.
                                                                                                      Văn Hùng

 

Kết quả đáng ghi nhận trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện

Đăng lúc: 30/11/2020 15:29:26 (GMT+7)

Với sự nỗ lực vượt khó cùng nhiều cách làm sáng tạo và hiệu quả, trong xây dựng NTM, diện mạo nông thôn của huyện có sự chuyển biến rất rõ nét; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Điều đó tạo tiền đề để Đảng bộ và nhân dân toàn huyện nỗ lực, phấn đấu xây dựng thành công “Huyện nông thôn mới” vào năm 2022.

IMG20201111075204.jpg
Hội nghị Ban chỉ đạo xây dựng NTM của huyện tháng 11/2020.

  IMG_20200305_095854.jpg

H 6 (2).jpg

XC 2 (1).jpg

CIMG5571.JPG
Một số mô hình phát triển kinh tế trong xây dựng NTM của các xã.


    Về với vùng nông thôn huyện ngày nay, chúng ta dễ dàng cảm nhận được sự đổi thay mạnh mẽ từ diện mạo nông thôn đến đời sống của người dân. Đó là thành quả từ sự chung sức, đồng lòng của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và nhân dân trong xây dựng NTM. Để đạt được kết quả như hôm nay, những năm qua, Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong huyện đã thực hiện tốt công tác xã hội hóa, huy động sức dân trong xây dựng NTM bằng nhiều hình thức, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân cùng tham gia. Các tuyến đường giao thông liên thôn, nội thôn, liên xã xuống cấp, lầy lội ngày nào giờ đã được bê tông hóa, nhựa hóa phẳng phiu. Qua đó, tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại, vận chuyển hàng hóa, nông sản, buôn bán, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
   Với thế mạnh về lĩnh vực nông nghiệp, huyện từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp; tích cực hỗ trợ nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng và giảm giá thành sản phẩm, đồng thời tăng sức cạnh tranh của mặt hàng nông sản trên thị trường. Ngoài ra, huyện còn chỉ đạo cho các địa phương chú trọng khai thác các sản phẩm có tiềm năng và lợi thế với những mô hình sản xuất - kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tích cực vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện của sản xuất thực tế theo hướng đa dạng hóa cây trồng, áp dụng luân canh, xen canh trong sản xuất nông nghiệp. Giai đoạn 2016 - 2020 toàn huyện ước chuyển đổi được 2.377,5 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây khác và trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản. Với sự nỗ lực và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, huyện đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong xây dựng NTM. Các công trình cơ sở hạ tầng, trường học, đường làng, ngõ xóm được xây dựng kiên cố, khang trang, thu nhập và đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. Tính riêng trong năm 2020 huyện được tỉnh hỗ trợ 16 công trình gồm 12 tuyến đường giao thông nông thôn và giao thông nội đồng, 1 trường học, 3 kênh tiêu thoát nước với tổng kinh phí là 30 tỷ 225 triệu đồng; huyện hỗ trợ cho các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2021, 1 công sở, 4 km đường giao thông, 11 trường học, 29 nhà văn hóa thôn, 3 sân vận động với số tiền 40 tỷ 305 triệu đồng. Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí huyện NTM dự kiến đến hết năm 2020 tự đánh giá hoàn thành 6/9 tiêu chí. Đối với kết quả thực hiện Bộ tiêu chí xã NTM, xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu, dự kiên hết năm 2020 tổng số tiêu chí xã NTM hoàn thành 578/608 tiêu chí, bình quân đạt 18 tiêu chí/ xã. Tổng số tiêu chí xã NTM nâng cao dự kiến hết năm 2020 hoàn thành 305/480 tiêu chí, bình quân đạt 9,53 tiêu chí/ xã. Tổng số chỉ tiêu xã NTM kiểu mẫu dự kiến hoàn thành 178/416 chỉ tiêu, bình quân đạt 5,56 chỉ tiêu/ xã. Kết quả chỉ đạo xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, thôn đạt chuẩn NTM, NTM kiểu mẫu năm 2020 dự kiến có thêm 9 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM toàn huyện lên 27/32 xã; 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao là xã Đồng Tiến; thôn NTM, NTM kiểu mẫu năm 2020 đã công nhận cho 7 thôn miền núi đạt chuẩn NTM và dự kiến tháng 12/2020 công nhận thôn Đồng Xá 1 xã Đồng Tiến đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu. Phong trào xây dựng NTM tác động tích cực đến đời sống người dân nông thôn, làm thay đổi dần diện mạo vùng nông thôn; qua đó, tạo sự tin tưởng của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
tc 3 (2).jpg

tc 5 (2).jpg
Nhân dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn.

NT 13.jpg

 NT 9 (1).jpg
Các đồng chí lãnh đạo huyện dự lễ công bố xã đạt chuẩn NTM tại các địa phương.


     Để đạt mục tiêu trở thành “Huyện NTM” vào năm 2022, huyện tập trung tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong xây dựng NTM. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động sức dân thực hiện các công trình cầu, đường nông thôn. Ngoài ra, quan tâm đến công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo; hỗ trợ phát triển sản xuất và đẩy mạnh đầu tư y tế, giáo dục, cơ sở hạ tầng…nhằm phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân, tạo sự chuyển biến mọi mặt của khu vực nông thôn. Bên cạnh nỗ lực chỉ đạo, lãnh đạo các xã còn lại đạt chuẩn xã NTM, hướng đến mục tiêu trở thành “Huyện NTM” vào năm 2022, huyện cũng tập trung rà soát, quan tâm chỉ đạo các xã xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao, với lộ trình, kế hoạch thực hiện cụ thể, chất lượng, bền vững. Trên cơ sở đó các xã NTM trên địa bàn huyện tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm tốt công tác xã hội hóa để người dân hiểu được vai trò, trách nhiệm cùng chính quyền địa phương tham gia xây dựng NTM với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ minh chứng các tiêu chí đã đạt; chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch và đề ra giải pháp thực hiện cụ thể, để thực hiện hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, nhằm tạo sự chuyển biến mọi mặt ở khu vực nông thôn./.
                                                                                                      Văn Hùng