Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
33
Hôm qua:
4237
Tuần này:
15221
Tháng này:
58179
Tất cả:
2126895

Hội Nông Dân huyện với công tác chỉ đạo xây dựng mô hình chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang các mô hình khác cho hiệu quả kinh tế cao.

Ngày 09/10/2019 19:44:33

Thực hiện thông báo kết luận số 658 ngày 18/7/2019 của Thường trực Huyện ủy Triệu Sơn về việc giao phần việc trọng tâm cho Hội Nông Dân huyện, xây dựng các mô hình chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây trồng khác và kết hợp nuôi trồng thủy sản, mang lại hiệu quả kinh tế cao trên một đơn vị diện tích đất canh tác

Ban Thường vụ Hội Nông Dân huyện đã nghiêm túc tiếp thu, phối hợp với các ban, ngành chức năng xây dựng kế hoạch cụ thể, giao chỉ tiêu, diện tích chuyển đổi cụ thể cho từng Hội Nông Dân các xã, Thị trấn trên địa bàn huyện. Đồng thời làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, quán triệt, triển khai sâu rộng trong cán bộ Hội viên Nông dân, tích cực chủ động tăng cường kiểm tra, giám sát, tuyên truyền vận động hội viên nông dân trong toàn huyện thực hiện công tác tích tụ tập trung đất đai, chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các cây trồng khác. Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao có hiệu quả của Hội Nông dân huyện và sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy chính quyền địa phương, cùng với sự chủ động tích cực tuyên truyền vận động của các Hội Nông dân cơ sở và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, đến nay trên địa bàn huyện đã chuyển đổi được 112 ha sang trồng cây ăn quả, Quất, Đào, cây cảnh, 48,7 ha trồng lúa kế hợp với nuôi cá, 101,9ha cây ớt xuất khẩu, Dưa và rau mầu các loại, 87ha trồng Ngô dày,cây mía, cây Riềng và một số cây trồng khác có giá trị kinh tế cao. Làm tốt như đơn vị xã Khuyến Nông, Tiến Nông,Triệu Thành...Xã khuyến Nông đã chuyển đổi được 35ha, trong đó có 3 gia đình tại thôn Quần Thanh 2 đã mạnh dạn chuyển đổi được trên 5ha, để trồng mía, ớt xuất khẩu, đặc biệt là các gia đình đã đầu tư cơ sở vật chất làm nhà lưới đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật, mỗi gia đình từ 1000m2- 2000m2 trồng Dưa lê. Việc chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang các loại cấy trồng khác bước đầu đã mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với trồng lúa, đốivới những cây ngắn ngày đã cho thu hoạch, đã được nhân dân đồng tình hưởng ứng, tiếp tục được mở rộng diện tích chuyển đổi. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy, UBND huyện, sự phấn đấu của hội viên nông dân trên địa bàn huyện trong những năm tiếp theo toàn huyện sẽ gặt hái được nhiều kết quả, mang lại hiệu quả kinh tế cao từ việc chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây trồng khác và kết hợp với nuôi trồng thủy sản./.
IMG-3444.JPG

IMG-3459.JPG

IMG-3653.JPG

IMG-3462.JPG
Đình Duyến
 

Hội Nông Dân huyện với công tác chỉ đạo xây dựng mô hình chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang các mô hình khác cho hiệu quả kinh tế cao.

Đăng lúc: 09/10/2019 19:44:33 (GMT+7)

Thực hiện thông báo kết luận số 658 ngày 18/7/2019 của Thường trực Huyện ủy Triệu Sơn về việc giao phần việc trọng tâm cho Hội Nông Dân huyện, xây dựng các mô hình chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây trồng khác và kết hợp nuôi trồng thủy sản, mang lại hiệu quả kinh tế cao trên một đơn vị diện tích đất canh tác

Ban Thường vụ Hội Nông Dân huyện đã nghiêm túc tiếp thu, phối hợp với các ban, ngành chức năng xây dựng kế hoạch cụ thể, giao chỉ tiêu, diện tích chuyển đổi cụ thể cho từng Hội Nông Dân các xã, Thị trấn trên địa bàn huyện. Đồng thời làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, quán triệt, triển khai sâu rộng trong cán bộ Hội viên Nông dân, tích cực chủ động tăng cường kiểm tra, giám sát, tuyên truyền vận động hội viên nông dân trong toàn huyện thực hiện công tác tích tụ tập trung đất đai, chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các cây trồng khác. Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao có hiệu quả của Hội Nông dân huyện và sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy chính quyền địa phương, cùng với sự chủ động tích cực tuyên truyền vận động của các Hội Nông dân cơ sở và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, đến nay trên địa bàn huyện đã chuyển đổi được 112 ha sang trồng cây ăn quả, Quất, Đào, cây cảnh, 48,7 ha trồng lúa kế hợp với nuôi cá, 101,9ha cây ớt xuất khẩu, Dưa và rau mầu các loại, 87ha trồng Ngô dày,cây mía, cây Riềng và một số cây trồng khác có giá trị kinh tế cao. Làm tốt như đơn vị xã Khuyến Nông, Tiến Nông,Triệu Thành...Xã khuyến Nông đã chuyển đổi được 35ha, trong đó có 3 gia đình tại thôn Quần Thanh 2 đã mạnh dạn chuyển đổi được trên 5ha, để trồng mía, ớt xuất khẩu, đặc biệt là các gia đình đã đầu tư cơ sở vật chất làm nhà lưới đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật, mỗi gia đình từ 1000m2- 2000m2 trồng Dưa lê. Việc chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang các loại cấy trồng khác bước đầu đã mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với trồng lúa, đốivới những cây ngắn ngày đã cho thu hoạch, đã được nhân dân đồng tình hưởng ứng, tiếp tục được mở rộng diện tích chuyển đổi. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy, UBND huyện, sự phấn đấu của hội viên nông dân trên địa bàn huyện trong những năm tiếp theo toàn huyện sẽ gặt hái được nhiều kết quả, mang lại hiệu quả kinh tế cao từ việc chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây trồng khác và kết hợp với nuôi trồng thủy sản./.
IMG-3444.JPG

IMG-3459.JPG

IMG-3653.JPG

IMG-3462.JPG
Đình Duyến
 
Dự báo thời tiết Thanh Hóa