Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
3122
Hôm qua:
6020
Tuần này:
14954
Tháng này:
130896
Tất cả:
2869074

Hội Nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức công tác xây dựng nông thôn mới cho cán bộ cơ sở

Ngày 29/12/2020 17:00:55

Nhằm nâng cao năng lực nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới cấp xã, thôn, ngày 29/12/2020, tại Trung tâm hội nghị huyện, UBND huyện đã tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ xây dựng NTM ở 15 xã gồm: xã Đồng Lợi, Vân Sơn, Thọ Vực, Dân Lực, Nông Trường, An Nông, Dân Lý, Tiến Nông, Dân Quyền, Thọ Thế, Thọ Ngọc, Khuyến Nông, Hợp Lý, Minh Sơn, Thọ Cường.

20201229_142208.jpg

20201229_142334.jpg 
Các đại biểu về dự hội nghị.
    Dự hội nghị tập huấn có các đồng chí Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM huyện; cán bộ chỉ đạo cơ sở; các cơ quan đơn vị liên quan; cán bộ công chức cấp xã, Bí thư chi bộ các thôn.
    Đồng chí Lê Phú Quốc, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình xây dựng NTM huyện phát biểu khai mạc hội nghị. Đồng chí PCT UBND huyện đã thông tin về một số kết quả công tác xây dựng NTM của huyện, năm 2020 toàn huyện có 9 xã đạt chuẩn NTM, vượt kế hoạch 3 xã, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn huyện lên 27/32 xã, chiếm 84,3% tổng số xã trên địa bàn, có 1 xã đạt huẩn NTM nâng cao ( xã Đồng Tiến) và 1 thôn NTM kiểu mẫu (thôn Đồng xá 1 xã Đồng Tiến), bình quân toàn huyện đạt 18.3 tiêu chí NTM xã, tăng 1,2 tiêu chí so với năm 2019. Mục tiêu phấn đấu năm 2021 có thêm 5 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM toàn huyện lên 32/32 chiếm 100% số xã, đến hết năm 2022 huyện Triệu Sơn đạt chuẩn NTM và đến năm 2025, toàn huyện có trên 10 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, trên 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, trên 10 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và có trên 10 sản phẩm OCOP; đồng chí cũng nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của lớp tập huấn.
    Tham gia lớp tập huấn các đồng chí cán bộ của các xã đã được tiếp thu 6 chuyên đề bao gồm: Tổng quan chương trình MTQG xây dựng NTM và nội dung chương trình giai đoạn 2010 – 2020, định hướng giai đoạn 2021 -2025; những nội dung cơ bản về chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP; hướng dẫn duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM; hướng dẫn thực hiện công tác giữ gìn, bảo vệ môi trường trong xây dựng NTM; phát huy vai trò của MTTQ tham gia giám sát và phản biện xã hội trong xây dựng NTM; hướng dẫn cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu.
    Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn, năng lực, kỹ năng quản lý, điều hành và thực thi của cán bộ xây dựng NTM ở cấp xã, thôn và cán bộ trong hệ thống chính trị nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực để triển khai hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; đồng thời triển khai các văn bản, chính sách mới của Trung ương, của tỉnh, huyện, triển khai các nội dung liên quan đến cơ cấu lại sản xuất NN phục vụ mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng NTM ở giai đoạn tiếp theo.

                                                                                                       - Phương Thúy - 

Hội Nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức công tác xây dựng nông thôn mới cho cán bộ cơ sở

Đăng lúc: 29/12/2020 17:00:55 (GMT+7)

Nhằm nâng cao năng lực nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới cấp xã, thôn, ngày 29/12/2020, tại Trung tâm hội nghị huyện, UBND huyện đã tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ xây dựng NTM ở 15 xã gồm: xã Đồng Lợi, Vân Sơn, Thọ Vực, Dân Lực, Nông Trường, An Nông, Dân Lý, Tiến Nông, Dân Quyền, Thọ Thế, Thọ Ngọc, Khuyến Nông, Hợp Lý, Minh Sơn, Thọ Cường.

20201229_142208.jpg

20201229_142334.jpg 
Các đại biểu về dự hội nghị.
    Dự hội nghị tập huấn có các đồng chí Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM huyện; cán bộ chỉ đạo cơ sở; các cơ quan đơn vị liên quan; cán bộ công chức cấp xã, Bí thư chi bộ các thôn.
    Đồng chí Lê Phú Quốc, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình xây dựng NTM huyện phát biểu khai mạc hội nghị. Đồng chí PCT UBND huyện đã thông tin về một số kết quả công tác xây dựng NTM của huyện, năm 2020 toàn huyện có 9 xã đạt chuẩn NTM, vượt kế hoạch 3 xã, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn huyện lên 27/32 xã, chiếm 84,3% tổng số xã trên địa bàn, có 1 xã đạt huẩn NTM nâng cao ( xã Đồng Tiến) và 1 thôn NTM kiểu mẫu (thôn Đồng xá 1 xã Đồng Tiến), bình quân toàn huyện đạt 18.3 tiêu chí NTM xã, tăng 1,2 tiêu chí so với năm 2019. Mục tiêu phấn đấu năm 2021 có thêm 5 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM toàn huyện lên 32/32 chiếm 100% số xã, đến hết năm 2022 huyện Triệu Sơn đạt chuẩn NTM và đến năm 2025, toàn huyện có trên 10 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, trên 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, trên 10 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và có trên 10 sản phẩm OCOP; đồng chí cũng nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của lớp tập huấn.
    Tham gia lớp tập huấn các đồng chí cán bộ của các xã đã được tiếp thu 6 chuyên đề bao gồm: Tổng quan chương trình MTQG xây dựng NTM và nội dung chương trình giai đoạn 2010 – 2020, định hướng giai đoạn 2021 -2025; những nội dung cơ bản về chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP; hướng dẫn duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM; hướng dẫn thực hiện công tác giữ gìn, bảo vệ môi trường trong xây dựng NTM; phát huy vai trò của MTTQ tham gia giám sát và phản biện xã hội trong xây dựng NTM; hướng dẫn cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu.
    Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn, năng lực, kỹ năng quản lý, điều hành và thực thi của cán bộ xây dựng NTM ở cấp xã, thôn và cán bộ trong hệ thống chính trị nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực để triển khai hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; đồng thời triển khai các văn bản, chính sách mới của Trung ương, của tỉnh, huyện, triển khai các nội dung liên quan đến cơ cấu lại sản xuất NN phục vụ mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng NTM ở giai đoạn tiếp theo.

                                                                                                       - Phương Thúy -