Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
3737
Hôm qua:
4846
Tuần này:
17872
Tháng này:
8583
Tất cả:
4037314

Hội LHPN huyện triển khai thực hiện công tác VSMT khu dân cư, xây dựng đường hoa, đặt thùng rác thải trên địa bàn huyện.

Ngày 02/10/2021 22:18:14

Thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” của Trung ương Hội LHPN Việt Nam; thông báo kết luận số 388-TB/HU, của đồng chí Bí Thư Huyện ủy tai buổi làm việc với tập thể lãnh đạo UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể huyện và Tiểu ban xây dựng Nông thôn mới của huyện giao nhiệm vụ cho Hội LHPN huyện tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”; đảm nhận công tác vệ sinh đường làng, ngõ xóm; xây dựng mô hình “Tuyến đường mẫu”, “Nhà sạch – vườn đẹp”, để góp phần hoàn thành tiêu chí huyện đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2021. Ban Thường vụ Hội LHPN huyện đã tập trung công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện phong trào trên toàn địa bàn.

     Hội đã chỉ đạo các hội phụ nữ cơ sở rà soát lại thực trạng các tuyến đường và tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường, cao điểm thực hiện từ tháng 9/2021 - 12/2021 và tiếp tục duy trì định kỳ vào thứ 7, Chủ nhật hàng tuần. Mỗi xã, thị trấn khảo sát, lựa chọn ít nhất 01 tuyến đường, 01 thôn để xây dựng điểm mô hình “Tuyến đường mẫu” (Là tuyến đường trồng hoa, đặt chậu hoa, có bờ rào xanh), hoặc ít nhất 5 hộ đạt tiêu chuẩn “ Nhà sạch – vườn đẹp”, sau đó tiếp tục nhân ra diện rộng;vận động nhân dân đặt thùng đựng rác thải tại hộ gia đình. Triển khai thực hiện chương trình hội LHPN các xã, thị trấn đã xây dựng kế hoạch,và đăng ký mô hình để thực hiện.
z2806489043987_275954026bcdb8406a8c1ebbe1808169.jpg
z2806892868113_6655cfbdcb30d3d299b135756b024ef1.jpg
z2806892985060_c7c7fc7ccc7531a89bfe606234042942.jpg

z2806894117296_21cb07af292068337a9ea251ab1c1b01.jpg

DSC04984.JPG
z2806894097487_3eb62b1d4cc968dc39ff40853f570612.jpg
Hội LHPN các xã, thị trấn ra quân tổng dọn VSMT, xây dựng đường mẫu và đặt thùng rác thải.
 
      Sau gần 1 tháng phát động, triển khai thực hiện toàn huyện đã đặt được: 2.542 chậu hoa, các đơn vị làm tốt đó là Hội LHPN Thị trấn Triệu Sơn, xã Vân sơn, Đồng Lợi, Đồng Tiến…Xây dựng mô hình bờ rào xanh, đường hoa, có bao be bồn trồng hoa được 20km điển hình là đơn vị hội LHPN xã Thọ Vực, Đồng Lợi, Vân Sơn, Đồng Tiến; đã vận động nhân dân mua và đặt: 6500 thùng rác, các đơn vị làm tốt như Hội LHPN xã: Đồng Lợi, Đồng Thắng, Dân Lý, Dân Quyền, Nông Trường, Thái Hòa.
z2808766165285_bd4076f107f636813b4856192439828d.jpg
Hội LHPN huyện giao ban triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.
 
     Để tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch, mới đây Hội LHPN huyện đã tiến hành sơ kết đánh giá hoạt động 9 tháng và tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo công tác VSMT, xây dựng tuyến đường mẫu, mô hình nhà sạch, vườn mẫu, vận động nhân dân đặt thùng rác góp phần hoàn thành tiêu chí số về môi trường trong xây dựng NTM trên địa bàn huyện. Mục tiêu đề ra trong tháng 10/2021 tiếp tục đặt 1000 chậu ở đơn vị: Thị trấn Nưa, Thọ Vực, Đồng Thắng, An Nông, Thọ Tân, Thọ Bình, Dân Lực, Thọ Dân, Dân Lý; xây dựng mô hình tuyến đường mẫu có bao be bồn trồng hoa là 7.5km; ngoài ra trồng hàng rào xanh, đường hoa 26km; đặt thùng rác thải tại hộ gia đình 3000 thùng ở các vị Thị trấn Triệu Sơn, Thị trấn Nưa, Tiến Nông, Thọ Sơn, An Nông, Thái Hòa; vận động 210 hộ đăng ký xây dựng mô hình “Nhà sạch - vườn đẹp” tại 34 xã, thị trấn.
                                                                                          Thùy Dung

 

Hội LHPN huyện triển khai thực hiện công tác VSMT khu dân cư, xây dựng đường hoa, đặt thùng rác thải trên địa bàn huyện.

Đăng lúc: 02/10/2021 22:18:14 (GMT+7)

Thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” của Trung ương Hội LHPN Việt Nam; thông báo kết luận số 388-TB/HU, của đồng chí Bí Thư Huyện ủy tai buổi làm việc với tập thể lãnh đạo UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể huyện và Tiểu ban xây dựng Nông thôn mới của huyện giao nhiệm vụ cho Hội LHPN huyện tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”; đảm nhận công tác vệ sinh đường làng, ngõ xóm; xây dựng mô hình “Tuyến đường mẫu”, “Nhà sạch – vườn đẹp”, để góp phần hoàn thành tiêu chí huyện đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2021. Ban Thường vụ Hội LHPN huyện đã tập trung công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện phong trào trên toàn địa bàn.

     Hội đã chỉ đạo các hội phụ nữ cơ sở rà soát lại thực trạng các tuyến đường và tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường, cao điểm thực hiện từ tháng 9/2021 - 12/2021 và tiếp tục duy trì định kỳ vào thứ 7, Chủ nhật hàng tuần. Mỗi xã, thị trấn khảo sát, lựa chọn ít nhất 01 tuyến đường, 01 thôn để xây dựng điểm mô hình “Tuyến đường mẫu” (Là tuyến đường trồng hoa, đặt chậu hoa, có bờ rào xanh), hoặc ít nhất 5 hộ đạt tiêu chuẩn “ Nhà sạch – vườn đẹp”, sau đó tiếp tục nhân ra diện rộng;vận động nhân dân đặt thùng đựng rác thải tại hộ gia đình. Triển khai thực hiện chương trình hội LHPN các xã, thị trấn đã xây dựng kế hoạch,và đăng ký mô hình để thực hiện.
z2806489043987_275954026bcdb8406a8c1ebbe1808169.jpg
z2806892868113_6655cfbdcb30d3d299b135756b024ef1.jpg
z2806892985060_c7c7fc7ccc7531a89bfe606234042942.jpg

z2806894117296_21cb07af292068337a9ea251ab1c1b01.jpg

DSC04984.JPG
z2806894097487_3eb62b1d4cc968dc39ff40853f570612.jpg
Hội LHPN các xã, thị trấn ra quân tổng dọn VSMT, xây dựng đường mẫu và đặt thùng rác thải.
 
      Sau gần 1 tháng phát động, triển khai thực hiện toàn huyện đã đặt được: 2.542 chậu hoa, các đơn vị làm tốt đó là Hội LHPN Thị trấn Triệu Sơn, xã Vân sơn, Đồng Lợi, Đồng Tiến…Xây dựng mô hình bờ rào xanh, đường hoa, có bao be bồn trồng hoa được 20km điển hình là đơn vị hội LHPN xã Thọ Vực, Đồng Lợi, Vân Sơn, Đồng Tiến; đã vận động nhân dân mua và đặt: 6500 thùng rác, các đơn vị làm tốt như Hội LHPN xã: Đồng Lợi, Đồng Thắng, Dân Lý, Dân Quyền, Nông Trường, Thái Hòa.
z2808766165285_bd4076f107f636813b4856192439828d.jpg
Hội LHPN huyện giao ban triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.
 
     Để tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch, mới đây Hội LHPN huyện đã tiến hành sơ kết đánh giá hoạt động 9 tháng và tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo công tác VSMT, xây dựng tuyến đường mẫu, mô hình nhà sạch, vườn mẫu, vận động nhân dân đặt thùng rác góp phần hoàn thành tiêu chí số về môi trường trong xây dựng NTM trên địa bàn huyện. Mục tiêu đề ra trong tháng 10/2021 tiếp tục đặt 1000 chậu ở đơn vị: Thị trấn Nưa, Thọ Vực, Đồng Thắng, An Nông, Thọ Tân, Thọ Bình, Dân Lực, Thọ Dân, Dân Lý; xây dựng mô hình tuyến đường mẫu có bao be bồn trồng hoa là 7.5km; ngoài ra trồng hàng rào xanh, đường hoa 26km; đặt thùng rác thải tại hộ gia đình 3000 thùng ở các vị Thị trấn Triệu Sơn, Thị trấn Nưa, Tiến Nông, Thọ Sơn, An Nông, Thái Hòa; vận động 210 hộ đăng ký xây dựng mô hình “Nhà sạch - vườn đẹp” tại 34 xã, thị trấn.
                                                                                          Thùy Dung