Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
5192
Hôm qua:
4331
Tuần này:
14005
Tháng này:
62938
Tất cả:
3420137

Đồng chí Bí thư Huyện ủy làm việc với xã Bình Sơn và Thọ Bình về tiến độ xây dựng Nông thôn mới

Ngày 18/11/2020 19:49:52

Ngày 17/11/2020, đồng chí Mai Nhữ Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện đã làm việc với xã Bình Sơn và xã Thọ Bình về tình hình, tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Lê Công Phương, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy; Lê Thị Sen, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ; Lê Phú Quốc, Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện, các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội, thành viên Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Bình Sơn và Thọ Bình.

BT 4 (2).jpg
Đồng chí Mai Nhữ Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì buổi làm việc

 BT 2.jpg

BT 9 (1).jpg
Các đại biểu dự buổi làm việc


   Làm việc tại xã Bình Sơn, các đồng chí trong đoàn công tác đã nghe đồng chí Mai Văn Chiến, Bí thư Đảng bộ báo cáo tình hình kết quả thực hiện XD NTM. Đến nay, xã Bình Sơn đạt được 10/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Còn 9 tiêu chí chưa hoàn thành gồm: tiêu chí số 1 về Quy hoạch; tiêu chí số 2 về Giao thông; tiêu chí số 3 về Thủy lơi; tiêu chí số 5 về Trường học; tiêu chí số 6 về Cơ sở vật chất văn hóa; tiêu chí số 9 về Nhà ở dân cư; tiêu chí số 10 về Thu nhập; tiêu chí số 11 về Hộ nghèo; tiêu chí số 12 về Lao động có việc làm.
   Tại xã Thọ Bình đồng chí Lò Văn Tiến, Phó bí thư Đảng bộ, Chủ tịch UBND xã báo cáo tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới. Trong giai đoạn từ năm 2010-2020 xã Thọ Bình đã huy động 50 tỷ 875,6 triệu đồng sử dụng cho chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong đó vốn huy động trong cộng đồng dân cư được 11 tỷ 138,5 triệu đồng. Đến nay 17/21 km đường trục thôn và đường liên thôn được bê tông hóa; 11,5/20 km đường ngõ xóm được cứng hóa; thu nhập bình quân đầu người đạt 26 triệu đồng/1 người/1 năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 13,88%. Theo đó đến nay xã Thọ Bình đã đạt được 10/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Còn 9 tiêu chí chưa hoàn thành gồm: tiêu chí số 1 Quy hoạch; tiêu chí số 5 Trường học; tiêu chí số 6 Cơ sở vật chất văn hóa; tiêu chí số 7 Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; tiêu chí số 9 Nhà ở dân cơ; tiêu chí số 10 Thu nhập; tiêu chí số 11 Hộ nghèo; tiêu chí số 12 Lao động, việc làm và tiêu chí số 17 Môi trường và An toàn thực phẩm.
   Để phấn đấu hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới vào năm 2021, xã Bình Sơn và Thọ Bình đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, hoàn thiện hồ sơ công nhận đối với từng tiêu chí. Tập trung phát triển kinh tế, nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. Đối với các tiêu chí đã hoàn thành, địa phương tiếp tục duy trì, giữ vững đồng thời củng cố, bổ sung hoàn thiện với mục tiêu mang tính bền vững. Tại buổi làm việc, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, lãnh đạo các phòng, ngành, đơn vị của huyện đã tập trung phân tích, làm rõ hơn những thuận lợi cũng như khó khăn, đề nghị xã Bình Sơn và Thọ Bình tổ chức rà soát đánh giá lại các tiêu chí, đảm bảo chính xác, khách quan, đồng thời đề ra các giải pháp cụ thể, sát thực với nhu cầu, thực tiễn tại địa phương với mục tiêu giúp xã Bình Sơn và Thọ Bình hoàn thành các tiêu chí để về đích nông thôn mới trong năm 2021.
     Phát biểu kết luận, đồng chí Mai Nhữ Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện ghi nhận những cố gắng của cán bộ, đảng viên, nhân dân xã Bình Sơn và Thọ Bình trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua, cũng như sự quyết tâm, đoàn kết, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bình Sơn và Thọ Bình trong việc phấn đấu hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Đồng thời đồng chí cũng chỉ rõ những mặt tồn tại và hạn chế mà xã Bình Sơn và Thọ Bình đang vướng phải, từ đó đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu: các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ 2 xã Bình Sơn và Thọ Bình phải nghiên cứu kỹ, suy nghĩ sâu và nhận thức đúng đắn vai trò, vị trí, tâm quan trọng của công tác xây dựng NTM từ đó huy động nhân dân, huy động sức mạnh tập thể, sức mạnh nội bộ của địa phương, kết hợp với sức mạnh của bên ngoài để tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện xây dựng NTM với phương châm xây dựng NTM là vì nhân dân của xã, phục vụ đời sống và vật chất của nhân dân, thực hiện tốt việc tuyên truyền xây dựng NTM đến từng hộ dân, đến từng thôn để nhân dân đồng thuận cùng tham gia thực hiện gắn với tinh thần của huyện là “Triệu Sơn bứt phá đi lên”. Ban chỉ đạo xây dựng NTM của hai xã phải rà soát, kiện toàn lại toàn bộ các công việc xây dựng NTM của xã, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên với tinh thần một người một việc, một việc nhiều phải người làm, tiếp tục rà soát, đánh giá lại các tiêu chí đã hoàn thành và hoàn thiện các tiêu chí chưa hoàn thành, gửi văn bản báo cáo về Văn Phòng điều phối xây dựng NTM của huyện vào ngày 30/11. Hai xã phải bắt tay ngay vào việc làm hồ sơ theo hướng dẫn từ bây giờ để minh chứng cho những kết quả thực hiện các tiêu chí XDNTM. Khẩn trương rà soát lại những công việc theo Nghị quyết của HĐND huyện là hỗ trợ các công trình để tập trung triển khai thực hiện theo đúng quy trình, quy định của pháp luật. Phải xác định rõ tháng 6 năm 2021 là cán đích NTM, vì vậy hai xã phải khẩn trương và quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, đặc biệt là trong tháng 12/2020 phải chỉ đạo nhân dân trên địa bàn toàn xã tổng dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, hộ gia đình, thông qua chương trình để làm dấy lên phong trào tham gia xây dựng NTM trong các tầng lớp nhân dân và phải duy trì phong trào tổng dọn vệ sinh vào tháng 3 và tháng 5 năm 2021, giao cho Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, giám sát thực hiện và báo cáo về Văn phòng điều phối XDNTM. Quan tâm đến đời sống sản xuất của nhân dân, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn để tạo công ăn việc làm cho nhân dân, đưa vùng sản xuất chè xã Bình Sơn vào đề án vùng phát triển sản xuất nông nghiệp của huyện. Yêu cầu các đồng chí lãnh đạo xã phải năng động, nắm bắt cụ thể từng địa bàn, từng thôn để đôn đốc thực hiện XDNTM. Thực hiện nghiêm pháp lệnh dân chủ ở cơ sở trong huy động nguồn lực, tuyệt đối không huy động quá sức dân, không để xảy ra khiếu kiện của người dân trong đóng góp xây dựng các công trình. Quan tâm đến công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức. Thường xuyên tổ chức giao ban nắm bắt khó khăn, vướng mắc và đề ra giải pháp kịp thời trong XD NTM. Tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, tập trung giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Các phòng, ban, ngành cấp huyện, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện, căn cứ chức năng nhiệm vụ, bám sát, theo dõi, hướng dẫn xã Bình Sơn và Thọ Bình hoàn thiện các tiêu chí do ngành phụ trách báo cáo kịp thời khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai giúp xã Bình Sơn và xã Thọ Bình sớm hoàn thành các tiêu chí XD NTM theo đúng thời gian, kế hoạch đã đề ra./.
                                                                                          Văn Hùng 

Đồng chí Bí thư Huyện ủy làm việc với xã Bình Sơn và Thọ Bình về tiến độ xây dựng Nông thôn mới

Đăng lúc: 18/11/2020 19:49:52 (GMT+7)

Ngày 17/11/2020, đồng chí Mai Nhữ Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện đã làm việc với xã Bình Sơn và xã Thọ Bình về tình hình, tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Lê Công Phương, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy; Lê Thị Sen, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ; Lê Phú Quốc, Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện, các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội, thành viên Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Bình Sơn và Thọ Bình.

BT 4 (2).jpg
Đồng chí Mai Nhữ Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì buổi làm việc

 BT 2.jpg

BT 9 (1).jpg
Các đại biểu dự buổi làm việc


   Làm việc tại xã Bình Sơn, các đồng chí trong đoàn công tác đã nghe đồng chí Mai Văn Chiến, Bí thư Đảng bộ báo cáo tình hình kết quả thực hiện XD NTM. Đến nay, xã Bình Sơn đạt được 10/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Còn 9 tiêu chí chưa hoàn thành gồm: tiêu chí số 1 về Quy hoạch; tiêu chí số 2 về Giao thông; tiêu chí số 3 về Thủy lơi; tiêu chí số 5 về Trường học; tiêu chí số 6 về Cơ sở vật chất văn hóa; tiêu chí số 9 về Nhà ở dân cư; tiêu chí số 10 về Thu nhập; tiêu chí số 11 về Hộ nghèo; tiêu chí số 12 về Lao động có việc làm.
   Tại xã Thọ Bình đồng chí Lò Văn Tiến, Phó bí thư Đảng bộ, Chủ tịch UBND xã báo cáo tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới. Trong giai đoạn từ năm 2010-2020 xã Thọ Bình đã huy động 50 tỷ 875,6 triệu đồng sử dụng cho chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong đó vốn huy động trong cộng đồng dân cư được 11 tỷ 138,5 triệu đồng. Đến nay 17/21 km đường trục thôn và đường liên thôn được bê tông hóa; 11,5/20 km đường ngõ xóm được cứng hóa; thu nhập bình quân đầu người đạt 26 triệu đồng/1 người/1 năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 13,88%. Theo đó đến nay xã Thọ Bình đã đạt được 10/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Còn 9 tiêu chí chưa hoàn thành gồm: tiêu chí số 1 Quy hoạch; tiêu chí số 5 Trường học; tiêu chí số 6 Cơ sở vật chất văn hóa; tiêu chí số 7 Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; tiêu chí số 9 Nhà ở dân cơ; tiêu chí số 10 Thu nhập; tiêu chí số 11 Hộ nghèo; tiêu chí số 12 Lao động, việc làm và tiêu chí số 17 Môi trường và An toàn thực phẩm.
   Để phấn đấu hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới vào năm 2021, xã Bình Sơn và Thọ Bình đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, hoàn thiện hồ sơ công nhận đối với từng tiêu chí. Tập trung phát triển kinh tế, nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. Đối với các tiêu chí đã hoàn thành, địa phương tiếp tục duy trì, giữ vững đồng thời củng cố, bổ sung hoàn thiện với mục tiêu mang tính bền vững. Tại buổi làm việc, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, lãnh đạo các phòng, ngành, đơn vị của huyện đã tập trung phân tích, làm rõ hơn những thuận lợi cũng như khó khăn, đề nghị xã Bình Sơn và Thọ Bình tổ chức rà soát đánh giá lại các tiêu chí, đảm bảo chính xác, khách quan, đồng thời đề ra các giải pháp cụ thể, sát thực với nhu cầu, thực tiễn tại địa phương với mục tiêu giúp xã Bình Sơn và Thọ Bình hoàn thành các tiêu chí để về đích nông thôn mới trong năm 2021.
     Phát biểu kết luận, đồng chí Mai Nhữ Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện ghi nhận những cố gắng của cán bộ, đảng viên, nhân dân xã Bình Sơn và Thọ Bình trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua, cũng như sự quyết tâm, đoàn kết, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bình Sơn và Thọ Bình trong việc phấn đấu hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Đồng thời đồng chí cũng chỉ rõ những mặt tồn tại và hạn chế mà xã Bình Sơn và Thọ Bình đang vướng phải, từ đó đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu: các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ 2 xã Bình Sơn và Thọ Bình phải nghiên cứu kỹ, suy nghĩ sâu và nhận thức đúng đắn vai trò, vị trí, tâm quan trọng của công tác xây dựng NTM từ đó huy động nhân dân, huy động sức mạnh tập thể, sức mạnh nội bộ của địa phương, kết hợp với sức mạnh của bên ngoài để tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện xây dựng NTM với phương châm xây dựng NTM là vì nhân dân của xã, phục vụ đời sống và vật chất của nhân dân, thực hiện tốt việc tuyên truyền xây dựng NTM đến từng hộ dân, đến từng thôn để nhân dân đồng thuận cùng tham gia thực hiện gắn với tinh thần của huyện là “Triệu Sơn bứt phá đi lên”. Ban chỉ đạo xây dựng NTM của hai xã phải rà soát, kiện toàn lại toàn bộ các công việc xây dựng NTM của xã, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên với tinh thần một người một việc, một việc nhiều phải người làm, tiếp tục rà soát, đánh giá lại các tiêu chí đã hoàn thành và hoàn thiện các tiêu chí chưa hoàn thành, gửi văn bản báo cáo về Văn Phòng điều phối xây dựng NTM của huyện vào ngày 30/11. Hai xã phải bắt tay ngay vào việc làm hồ sơ theo hướng dẫn từ bây giờ để minh chứng cho những kết quả thực hiện các tiêu chí XDNTM. Khẩn trương rà soát lại những công việc theo Nghị quyết của HĐND huyện là hỗ trợ các công trình để tập trung triển khai thực hiện theo đúng quy trình, quy định của pháp luật. Phải xác định rõ tháng 6 năm 2021 là cán đích NTM, vì vậy hai xã phải khẩn trương và quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, đặc biệt là trong tháng 12/2020 phải chỉ đạo nhân dân trên địa bàn toàn xã tổng dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, hộ gia đình, thông qua chương trình để làm dấy lên phong trào tham gia xây dựng NTM trong các tầng lớp nhân dân và phải duy trì phong trào tổng dọn vệ sinh vào tháng 3 và tháng 5 năm 2021, giao cho Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, giám sát thực hiện và báo cáo về Văn phòng điều phối XDNTM. Quan tâm đến đời sống sản xuất của nhân dân, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn để tạo công ăn việc làm cho nhân dân, đưa vùng sản xuất chè xã Bình Sơn vào đề án vùng phát triển sản xuất nông nghiệp của huyện. Yêu cầu các đồng chí lãnh đạo xã phải năng động, nắm bắt cụ thể từng địa bàn, từng thôn để đôn đốc thực hiện XDNTM. Thực hiện nghiêm pháp lệnh dân chủ ở cơ sở trong huy động nguồn lực, tuyệt đối không huy động quá sức dân, không để xảy ra khiếu kiện của người dân trong đóng góp xây dựng các công trình. Quan tâm đến công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức. Thường xuyên tổ chức giao ban nắm bắt khó khăn, vướng mắc và đề ra giải pháp kịp thời trong XD NTM. Tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, tập trung giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Các phòng, ban, ngành cấp huyện, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện, căn cứ chức năng nhiệm vụ, bám sát, theo dõi, hướng dẫn xã Bình Sơn và Thọ Bình hoàn thiện các tiêu chí do ngành phụ trách báo cáo kịp thời khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai giúp xã Bình Sơn và xã Thọ Bình sớm hoàn thành các tiêu chí XD NTM theo đúng thời gian, kế hoạch đã đề ra./.
                                                                                          Văn Hùng