Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
4071
Hôm qua:
3452
Tuần này:
15022
Tháng này:
57980
Tất cả:
2126696

Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện tổ chức hội nghị làm việc với 6 xã đăng ký về đích Nông thôn mới năm 2020

Ngày 09/04/2020 16:22:23

Sáng ngày 9/4/2020, BCĐ xây dựng NTM huyện đã tổ chức hội nghị với 6 xã: Tiến Nông, Hợp Thắng, Thọ Tiến, Thọ Tân, Thọ Dân, Thọ Sơn, về tiến độ thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM.

IMG-9129.JPG

IMG-9128.JPG
 Các đại biểu về dự hội nghị.
 
     Dự và chỉ đạo có đồng chí Vũ Đức Kính, phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Lê Xuân Dương, phó Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong BCĐ xây dựng NTM huyện, các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND của 6 xã.
    Đồng chí Lã Văn Lâm, trưởng phòng Nông nghiệp huyện báo cáo tiến độ thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM của 6 xã Tiến Nông, Hợp Thắng, Thọ Tiến, Thọ Tân, Thọ Dân, Thọ Sơn. Đến nay xã Hợp Thắng đã hoàn thành 17/19 tiêu chí, còn lại 2 tiêu chí chưa hoàn thành là tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí số 17 Môi trường và an toàn thực phẩm; Xã Thọ Tiến đã hoàn thành 17/19 tiêu chí, còn 2 tiêu chí chưa hoàn tành là tiêu chí số 5 về trường học, Tiêu chí số 6 vê cơ sở vật chất văn hóa; Xã Tiến Nông đã hoàn thành 16/19 tiêu chí, còn 3 tiêu chí chưa hoàn thành là tiêu chí số 5 về trường học,Tiêu chí 6 cơ sở vật chất văn hóa, Tiêu chí số 15 y tế; Xã Thọ Sơn đã hoàn thành 17/19 tiêu, 2 tiêu chí chưa hoàn thành là tiêu chí số 5 về trường học: Tiêu chí 6: Cơ sở vật chất văn hóa; Xã Thọ Dân đã hoàn thành 17/19 tiêu chí, còn 2 tiêu chí chưa hoàn thành là tiêu chí số 6 cơ sở vật chất văn hóa, Tiêu chí số 15 y tế; Xã Thọ Tân đã hoàn thành 15/19 tiêu chí, còn 4 tiêu chí chưa hoàn thành là tiêu chí số 5 trường học: Tiêu chí số 6 cơ sở vật chất văn hóa: Tiêu chí số 15 y tế: Tiêu chí số 17 môi trường và an toàn thực phẩm.
        Qua nghe báo cáo hội nghị tiến hành thảo luận, các ý kiến phát biểu thảo luận đều thống nhất cao với báo cáo, đồng thời phát biểu, nêu ra một số tồn tại hạn chế của 6 xã trong thời gian qua để đưa ra các giải pháp để sớm hoàn thành các tiêu chí còn lại để các xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM trong năm 2020.
       Đồng chí Vũ Đức Kính, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã kết luận hội nghị, trước hết đồng chí ghi nhận, biểu dương kết quả xây dựng NTM của 6 địa phương, đồng thời đồng chí lưu ý nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong tâm trong thời gian tới đó là:Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức trong đó trọng tâm là công tác tuyên truyền về nổi, phát động phong trào nước rút, đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trường, trồng hoa ven đường, thay thế cỏ dại, rà soát lại các chỉ tiêu, trong từng tiêu chí, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong BCĐ, đôn đốc chỉ đạo, thường xuyên giao ban, báo cáo tiến độ. Huyện thành lập tổ công tác thường xuyên kiểm tra về tiến độ của từng xã trong công tác chỉ đạo xây dựng NTM, các tiêu chí đã hoàn thành, hoàn thành thủ tục hồ sơ song trước ngày 20/4/2020, các tiêu chí chưa hoàn thành phải hoàn thành hồ sơ song trước ngày 30/4/2020, từ ngày 10-20/5/2020 các xã phải hoàn thiện thủ tục hồ sơ gứi về huyện, để huyện gửi về tỉnh để thẩm định. Các công trình đang thi công, các địa phương phải chỉ đạo đôn đốc cho các nhà thầu sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, đảm bảo tiến độ để tỉnh về thẩm định./.
                                                                                                                                    Đình Duyến
 

Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện tổ chức hội nghị làm việc với 6 xã đăng ký về đích Nông thôn mới năm 2020

Đăng lúc: 09/04/2020 16:22:23 (GMT+7)

Sáng ngày 9/4/2020, BCĐ xây dựng NTM huyện đã tổ chức hội nghị với 6 xã: Tiến Nông, Hợp Thắng, Thọ Tiến, Thọ Tân, Thọ Dân, Thọ Sơn, về tiến độ thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM.

IMG-9129.JPG

IMG-9128.JPG
 Các đại biểu về dự hội nghị.
 
     Dự và chỉ đạo có đồng chí Vũ Đức Kính, phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Lê Xuân Dương, phó Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong BCĐ xây dựng NTM huyện, các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND của 6 xã.
    Đồng chí Lã Văn Lâm, trưởng phòng Nông nghiệp huyện báo cáo tiến độ thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM của 6 xã Tiến Nông, Hợp Thắng, Thọ Tiến, Thọ Tân, Thọ Dân, Thọ Sơn. Đến nay xã Hợp Thắng đã hoàn thành 17/19 tiêu chí, còn lại 2 tiêu chí chưa hoàn thành là tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí số 17 Môi trường và an toàn thực phẩm; Xã Thọ Tiến đã hoàn thành 17/19 tiêu chí, còn 2 tiêu chí chưa hoàn tành là tiêu chí số 5 về trường học, Tiêu chí số 6 vê cơ sở vật chất văn hóa; Xã Tiến Nông đã hoàn thành 16/19 tiêu chí, còn 3 tiêu chí chưa hoàn thành là tiêu chí số 5 về trường học,Tiêu chí 6 cơ sở vật chất văn hóa, Tiêu chí số 15 y tế; Xã Thọ Sơn đã hoàn thành 17/19 tiêu, 2 tiêu chí chưa hoàn thành là tiêu chí số 5 về trường học: Tiêu chí 6: Cơ sở vật chất văn hóa; Xã Thọ Dân đã hoàn thành 17/19 tiêu chí, còn 2 tiêu chí chưa hoàn thành là tiêu chí số 6 cơ sở vật chất văn hóa, Tiêu chí số 15 y tế; Xã Thọ Tân đã hoàn thành 15/19 tiêu chí, còn 4 tiêu chí chưa hoàn thành là tiêu chí số 5 trường học: Tiêu chí số 6 cơ sở vật chất văn hóa: Tiêu chí số 15 y tế: Tiêu chí số 17 môi trường và an toàn thực phẩm.
        Qua nghe báo cáo hội nghị tiến hành thảo luận, các ý kiến phát biểu thảo luận đều thống nhất cao với báo cáo, đồng thời phát biểu, nêu ra một số tồn tại hạn chế của 6 xã trong thời gian qua để đưa ra các giải pháp để sớm hoàn thành các tiêu chí còn lại để các xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM trong năm 2020.
       Đồng chí Vũ Đức Kính, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã kết luận hội nghị, trước hết đồng chí ghi nhận, biểu dương kết quả xây dựng NTM của 6 địa phương, đồng thời đồng chí lưu ý nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong tâm trong thời gian tới đó là:Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức trong đó trọng tâm là công tác tuyên truyền về nổi, phát động phong trào nước rút, đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trường, trồng hoa ven đường, thay thế cỏ dại, rà soát lại các chỉ tiêu, trong từng tiêu chí, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong BCĐ, đôn đốc chỉ đạo, thường xuyên giao ban, báo cáo tiến độ. Huyện thành lập tổ công tác thường xuyên kiểm tra về tiến độ của từng xã trong công tác chỉ đạo xây dựng NTM, các tiêu chí đã hoàn thành, hoàn thành thủ tục hồ sơ song trước ngày 20/4/2020, các tiêu chí chưa hoàn thành phải hoàn thành hồ sơ song trước ngày 30/4/2020, từ ngày 10-20/5/2020 các xã phải hoàn thiện thủ tục hồ sơ gứi về huyện, để huyện gửi về tỉnh để thẩm định. Các công trình đang thi công, các địa phương phải chỉ đạo đôn đốc cho các nhà thầu sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, đảm bảo tiến độ để tỉnh về thẩm định./.
                                                                                                                                    Đình Duyến
 
Dự báo thời tiết Thanh Hóa