Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
2207
Hôm qua:
1809
Tuần này:
2207
Tháng này:
33421
Tất cả:
1643322

Ban chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm kiểm tra xã an toàn thực phẩm tại Dân Quyền

Ngày 24/04/2019 15:03:31

Sáng ngày 24/4/2019, Ban chỉ đạo quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm của huyện do đ/c Nguyễn Ngọc Quang, Phó trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện làm trưởng đoàn đã tổ chức kiểm tra việc thực hiện các tiêu chí xã an toàn thực phẩm tại Dân Quyền.

 Đoàn đã tiến hành kiểm tra theo các tiêu chí xã an toàn thực phẩm theo quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 12/11/2018 của UBND tỉnh và tiến độ thực hiện tiêu chí được giao về an toàn thực phẩm; hướng dẫn số 333, ngày 11/12/2018 về hướng dẫn liên ngành đánh giá, thực hiện tiêu chí xã an toàn thực phẩm. Theo đó để đạt được xã an toàn thực phẩm phải thực hiện được 16 nội dung của 4 tiêu chí bao gồm: chỉ đạo, điều hành; thông tin, tuyên truyền, tập huấn; cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định và kiểm tra, xử lý vi phạm. Qua kiểm tra xã Dân Quyền mới đạt được 4/16 nội dung theo quy định là: tổ chức bộ máy; 100% cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm thuộc diện phải cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; 100% bếp ăn tập thể được công nhận bếp ăn tập thể đảm bảo an toàn thực phẩm; cửa hàng kinh doanh thực phẩm đảm bảo điều kiện về an toàn thực phẩm. Tại buổi kiểm tra đoàn đã chỉ rõ những những hạn chế của địa phương cụ thể: Ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm của xã đã triển khai thực hiện các nội dung theo quyết định 32 và hướng dẫn số 333 của tỉnh trong việc thực hiện các nội dung xây dựng xã an toàn thực phẩm tuy nhiên chất lượng và hiệu quả không cao; khối lượng công việc thực hiện mới đạt được khoảng 30% so với yêu cầu; hồ sơ, biểu mẫu cập nhật chưa thường xuyên và không đầy đủ; chưa có kế hoạch; chưa tổng kết, sơ kết hoạt động; thống kê các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm chưa đảm bảo theo mẫu hướng dẫn; các cơ sở giết mổ nhỏ lẽ chưa đáp ứng được điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm; các cửa hàng kinh doanh thực phẩm chưa có giấy xác nhận xuất xứ nguồn gốc; chưa thực hiện chỉ tiêu huyện giao theo quyết định 136 về chuỗi cung ứng lúa gạo an toàn; chuỗi cung ứng thịt gia súc, gia cầm an toàn. Chưa đạt các nội dung của tiêu chí thông tin tuyên truyền, tập huấn; nội dung tiêu chí kiểm tra, xử lý vi phạm. Đoàn kiểm tra yêu cầu Ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm của xã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên trong đoàn; Tăng cường trách nhiệm của ban chỉ đạo để đôn đốc chỉ đạo thực hiện các nội dung, tiêu chí xây dựng xã an toàn thực phẩm; Ban chỉ đạo xã phải giao trách nhiệm cụ thể cho các thành viên tham mưu cho ban chỉ đạo để đảy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung, tiêu chí xây dựng xã an toàn thực phẩm; đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung, tiêu chí xây dựng xã an toàn thực phẩm; yêu cầu xã cần tập trung hoàn thiện các thủ tục hồ sơ xã đạt bộ tiêu chí an toàn thực phẩm gửi về văn phòng điều phối vệ sinh an toàn thực phẩm huyện trước ngày 10/5/2019./.
DQ 3.jpg

DQ 6.jpg

DQ 5.jpg

DQ 2.jpg
Văn Hùng

Ban chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm kiểm tra xã an toàn thực phẩm tại Dân Quyền

Đăng lúc: 24/04/2019 15:03:31 (GMT+7)

Sáng ngày 24/4/2019, Ban chỉ đạo quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm của huyện do đ/c Nguyễn Ngọc Quang, Phó trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện làm trưởng đoàn đã tổ chức kiểm tra việc thực hiện các tiêu chí xã an toàn thực phẩm tại Dân Quyền.

 Đoàn đã tiến hành kiểm tra theo các tiêu chí xã an toàn thực phẩm theo quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 12/11/2018 của UBND tỉnh và tiến độ thực hiện tiêu chí được giao về an toàn thực phẩm; hướng dẫn số 333, ngày 11/12/2018 về hướng dẫn liên ngành đánh giá, thực hiện tiêu chí xã an toàn thực phẩm. Theo đó để đạt được xã an toàn thực phẩm phải thực hiện được 16 nội dung của 4 tiêu chí bao gồm: chỉ đạo, điều hành; thông tin, tuyên truyền, tập huấn; cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định và kiểm tra, xử lý vi phạm. Qua kiểm tra xã Dân Quyền mới đạt được 4/16 nội dung theo quy định là: tổ chức bộ máy; 100% cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm thuộc diện phải cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; 100% bếp ăn tập thể được công nhận bếp ăn tập thể đảm bảo an toàn thực phẩm; cửa hàng kinh doanh thực phẩm đảm bảo điều kiện về an toàn thực phẩm. Tại buổi kiểm tra đoàn đã chỉ rõ những những hạn chế của địa phương cụ thể: Ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm của xã đã triển khai thực hiện các nội dung theo quyết định 32 và hướng dẫn số 333 của tỉnh trong việc thực hiện các nội dung xây dựng xã an toàn thực phẩm tuy nhiên chất lượng và hiệu quả không cao; khối lượng công việc thực hiện mới đạt được khoảng 30% so với yêu cầu; hồ sơ, biểu mẫu cập nhật chưa thường xuyên và không đầy đủ; chưa có kế hoạch; chưa tổng kết, sơ kết hoạt động; thống kê các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm chưa đảm bảo theo mẫu hướng dẫn; các cơ sở giết mổ nhỏ lẽ chưa đáp ứng được điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm; các cửa hàng kinh doanh thực phẩm chưa có giấy xác nhận xuất xứ nguồn gốc; chưa thực hiện chỉ tiêu huyện giao theo quyết định 136 về chuỗi cung ứng lúa gạo an toàn; chuỗi cung ứng thịt gia súc, gia cầm an toàn. Chưa đạt các nội dung của tiêu chí thông tin tuyên truyền, tập huấn; nội dung tiêu chí kiểm tra, xử lý vi phạm. Đoàn kiểm tra yêu cầu Ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm của xã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên trong đoàn; Tăng cường trách nhiệm của ban chỉ đạo để đôn đốc chỉ đạo thực hiện các nội dung, tiêu chí xây dựng xã an toàn thực phẩm; Ban chỉ đạo xã phải giao trách nhiệm cụ thể cho các thành viên tham mưu cho ban chỉ đạo để đảy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung, tiêu chí xây dựng xã an toàn thực phẩm; đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung, tiêu chí xây dựng xã an toàn thực phẩm; yêu cầu xã cần tập trung hoàn thiện các thủ tục hồ sơ xã đạt bộ tiêu chí an toàn thực phẩm gửi về văn phòng điều phối vệ sinh an toàn thực phẩm huyện trước ngày 10/5/2019./.
DQ 3.jpg

DQ 6.jpg

DQ 5.jpg

DQ 2.jpg
Văn Hùng
Dự báo thời tiết Thanh Hóa