Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
2167
Hôm qua:
1809
Tuần này:
2167
Tháng này:
33381
Tất cả:
1643282

Ban chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm kiểm tra công tác xây dựng xã an toàn thực phẩm tại Dân Lực

Ngày 26/04/2019 17:54:24

Tiếp tục chương trình công tác của đoàn, chiều ngày 24/4/2019, Ban chỉ đạo quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm của huyện đã tổ chức kiểm tra việc thực hiện các tiêu chí xã an toàn thực phẩm tại Dân Lực.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra theo các tiêu chí xã an toàn thực phẩm theo quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 12/11/2018 của UBND tỉnh và tiến độ thực hiện tiêu chí được giao về an toàn thực phẩm; hướng dẫn số 333, ngày 11/12/2018 về hướng dẫn liên ngành đánh giá, thực hiện tiêu chí xã an toàn thực phẩm. Theo đó để đạt được xã an toàn thực phẩm phải thực hiện được 16 nội dung của 4 tiêu chí bao gồm: chỉ đạo, điều hành; thông tin, tuyên truyền, tập huấn; cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định và kiểm tra, xử lý vi phạm. Qua kiểm tra xã Dân Lực mới đạt được 1/16 nội dung theo quy định là: tổ chức bộ máy. Tại buổi kiểm tra đoàn đã chỉ rõ những những hạn chế của địa phương cụ thể: Việc nắm bắt chỉ đạo đối với công tác xây dựng xã ATTP còn chưa kịp thời, thiếu sâu sát, cán bộ phụ trách chưa phát huy hết được vai trò trách nhiệm trong công tác tham mưu. Ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm, Ban nông nghiệp xã, tổ giám sát cộng đồng của xã đã triển khai thực hiện các nội dung theo quyết định 32 và hướng dẫn số 333 của tỉnh trong việc thực hiện các nội dung xây dựng xã an toàn thực phẩm, tiến độ còn chậm và hiệu quả không cao; khối lượng công việc thực hiện mới đạt được 6,25% so với yêu cầu; hồ sơ, biểu mẫu cập nhật chưa thường xuyên, không đầy đủ và chưa đúng theo quyết định số 32 và hướng dẫn số 333; Việc phối hợp giữa Ban chỉ đạo ATTP, Ban nông nghiệp và tổ giám sát cộng đồng chưa tốt, thiếu chặt chẽ; Chưa xây dựng được kế hoạch tuyên truyền, chưa tổ chức tổng kết, sơ kết hoạt động; thống kê các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm chưa đảm bảo theo mẫu hướng dẫn; các cơ sở giết mổ nhỏ lẽ chưa đáp ứng được điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm; các cửa hàng kinh doanh thực phẩm chưa có giấy xác nhận xuất xứ nguồn gốc; chưa thực hiện chỉ tiêu huyện giao theo quyết định 136 về xây dựng xã ATTP, chuỗi cung ứng lúa gạo an toàn; chuỗi cung ứng thịt gia súc, gia cầm an toàn, bếp ăn tập thể đảm bảo ATTP, Chuỗi cung ứng đảm bảo 600 tấn lúa gạo. Chưa đạt các nội dung của tiêu chí thông tin tuyên truyền, tập huấn; chưa đạt các nội dung tiêu chí cở sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định; chưa đạt nội dung tiêu chí kiểm tra, xử lý vi phạm. Đoàn kiểm tra yêu cầu Ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm, ban nông nghiệp, các tổ giám sát công đồng của xã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên trong đoàn; yêu cầu ban chỉ đạo của xã khẩn trương họp phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, thành viên ban chỉ đạo phụ trách tham mưu cho ban chỉ đạo để đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng xã ATTP; đề nghị ban chỉ đạo vệ sinh ATTP xã chỉ đạo cho cán bộ phụ trách cập nhật đầy đủ số liệu, thông tin, các biểu mẫu theo đúng quyết định số 32 và hướng dẫn số 333. Tăng cường kiểm tra, giám sát, thường xuyên giao ban nắm bắt khối lượng công việc thực hiện; tăng cường vai trò lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong việc thực hiện các tiêu chí xã ATTP; thường xuyên đấu mối với văn phòng điều phối ATTP huyện để được hướng dẫn thực hiện; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung, tiêu chí xây dựng xã an toàn thực phẩm; yêu cầu xã cần tập trung hoàn thiện các thủ tục hồ sơ xã đạt bộ tiêu chí an toàn thực phẩm gửi về văn phòng điều phối vệ sinh an toàn thực phẩm huyện trước ngày 10/5/2019./.
DL 4.jpg

DL 3.jpg

Văn Hùng


 

Ban chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm kiểm tra công tác xây dựng xã an toàn thực phẩm tại Dân Lực

Đăng lúc: 26/04/2019 17:54:24 (GMT+7)

Tiếp tục chương trình công tác của đoàn, chiều ngày 24/4/2019, Ban chỉ đạo quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm của huyện đã tổ chức kiểm tra việc thực hiện các tiêu chí xã an toàn thực phẩm tại Dân Lực.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra theo các tiêu chí xã an toàn thực phẩm theo quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 12/11/2018 của UBND tỉnh và tiến độ thực hiện tiêu chí được giao về an toàn thực phẩm; hướng dẫn số 333, ngày 11/12/2018 về hướng dẫn liên ngành đánh giá, thực hiện tiêu chí xã an toàn thực phẩm. Theo đó để đạt được xã an toàn thực phẩm phải thực hiện được 16 nội dung của 4 tiêu chí bao gồm: chỉ đạo, điều hành; thông tin, tuyên truyền, tập huấn; cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định và kiểm tra, xử lý vi phạm. Qua kiểm tra xã Dân Lực mới đạt được 1/16 nội dung theo quy định là: tổ chức bộ máy. Tại buổi kiểm tra đoàn đã chỉ rõ những những hạn chế của địa phương cụ thể: Việc nắm bắt chỉ đạo đối với công tác xây dựng xã ATTP còn chưa kịp thời, thiếu sâu sát, cán bộ phụ trách chưa phát huy hết được vai trò trách nhiệm trong công tác tham mưu. Ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm, Ban nông nghiệp xã, tổ giám sát cộng đồng của xã đã triển khai thực hiện các nội dung theo quyết định 32 và hướng dẫn số 333 của tỉnh trong việc thực hiện các nội dung xây dựng xã an toàn thực phẩm, tiến độ còn chậm và hiệu quả không cao; khối lượng công việc thực hiện mới đạt được 6,25% so với yêu cầu; hồ sơ, biểu mẫu cập nhật chưa thường xuyên, không đầy đủ và chưa đúng theo quyết định số 32 và hướng dẫn số 333; Việc phối hợp giữa Ban chỉ đạo ATTP, Ban nông nghiệp và tổ giám sát cộng đồng chưa tốt, thiếu chặt chẽ; Chưa xây dựng được kế hoạch tuyên truyền, chưa tổ chức tổng kết, sơ kết hoạt động; thống kê các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm chưa đảm bảo theo mẫu hướng dẫn; các cơ sở giết mổ nhỏ lẽ chưa đáp ứng được điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm; các cửa hàng kinh doanh thực phẩm chưa có giấy xác nhận xuất xứ nguồn gốc; chưa thực hiện chỉ tiêu huyện giao theo quyết định 136 về xây dựng xã ATTP, chuỗi cung ứng lúa gạo an toàn; chuỗi cung ứng thịt gia súc, gia cầm an toàn, bếp ăn tập thể đảm bảo ATTP, Chuỗi cung ứng đảm bảo 600 tấn lúa gạo. Chưa đạt các nội dung của tiêu chí thông tin tuyên truyền, tập huấn; chưa đạt các nội dung tiêu chí cở sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định; chưa đạt nội dung tiêu chí kiểm tra, xử lý vi phạm. Đoàn kiểm tra yêu cầu Ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm, ban nông nghiệp, các tổ giám sát công đồng của xã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên trong đoàn; yêu cầu ban chỉ đạo của xã khẩn trương họp phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, thành viên ban chỉ đạo phụ trách tham mưu cho ban chỉ đạo để đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng xã ATTP; đề nghị ban chỉ đạo vệ sinh ATTP xã chỉ đạo cho cán bộ phụ trách cập nhật đầy đủ số liệu, thông tin, các biểu mẫu theo đúng quyết định số 32 và hướng dẫn số 333. Tăng cường kiểm tra, giám sát, thường xuyên giao ban nắm bắt khối lượng công việc thực hiện; tăng cường vai trò lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong việc thực hiện các tiêu chí xã ATTP; thường xuyên đấu mối với văn phòng điều phối ATTP huyện để được hướng dẫn thực hiện; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung, tiêu chí xây dựng xã an toàn thực phẩm; yêu cầu xã cần tập trung hoàn thiện các thủ tục hồ sơ xã đạt bộ tiêu chí an toàn thực phẩm gửi về văn phòng điều phối vệ sinh an toàn thực phẩm huyện trước ngày 10/5/2019./.
DL 4.jpg

DL 3.jpg

Văn Hùng


 
Dự báo thời tiết Thanh Hóa