Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
23
Hôm qua:
3681
Tuần này:
15090
Tháng này:
103920
Tất cả:
1952124

Xã Thọ Tân sau 3 ngày ra quân thực hiện công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở

Ngày 04/04/2019 15:53:51

Cùng với các địa phương khác trên địa bàn huyện, trong những ngày này xã Thọ Tân đang tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định 772/QĐ-TTg của Thủ Tướng chính phủ về tổ chức tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 vào thời điểm 0 giờ ngày 1/4/2019.

Theo số liệu thống kê của Ban chỉ đạo xã Thọ Tân cho biết xã có 1.271 hộ dân, với 4,161 nhân khẩu được chia thành 8 địa bàn điều tra ở 6 thôn xóm. Kết quả từ ngày 1-3/4/2019 xã đã điều tra được 292 hộ/1.271 hộ đạt 22,76%. Nét mới trong công tác điều tra lần này là mọi thao tác đều được thực hiện trên các thiết bị điện tử thông minh, do được tập huấn kỹ càng về nghiệp vụ, nên các điều tra viên của xã Thọ Tân đã thực hiện theo đúng qui trình hướng dẫn. Lực lượng giám sát điều tra phối hợp chặt chẽ với các tổ trưởng điều tra và điều tra viên trong suốt quá trình thu thập thông tin, ghi phiếu điều tra; thường xuyên rút kinh nghiệm, kịp thời chỉnh sửa, khắc phục sai sót (nếu có).  Đồng thời tiếp tục kiểm soát tiến độ điều tra theo đúng phương án đã đề ra.  Xã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tổng điều tra  Dân số và nhà ở trên hệ thống loa truyền thanh xã để thực hiện tốt việc thu thập thông tin tại địa bàn đảm bảo tiến độ và chất lượng.
   Thông qua việc thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ nước ta; đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030; phục vụ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; giám sát các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết; cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp về dân số, nhà ở.

20190404_144112.jpg

20190404_142206.jpg

- Phương Thúy -
 

Xã Thọ Tân sau 3 ngày ra quân thực hiện công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở

Đăng lúc: 04/04/2019 15:53:51 (GMT+7)

Cùng với các địa phương khác trên địa bàn huyện, trong những ngày này xã Thọ Tân đang tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định 772/QĐ-TTg của Thủ Tướng chính phủ về tổ chức tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 vào thời điểm 0 giờ ngày 1/4/2019.

Theo số liệu thống kê của Ban chỉ đạo xã Thọ Tân cho biết xã có 1.271 hộ dân, với 4,161 nhân khẩu được chia thành 8 địa bàn điều tra ở 6 thôn xóm. Kết quả từ ngày 1-3/4/2019 xã đã điều tra được 292 hộ/1.271 hộ đạt 22,76%. Nét mới trong công tác điều tra lần này là mọi thao tác đều được thực hiện trên các thiết bị điện tử thông minh, do được tập huấn kỹ càng về nghiệp vụ, nên các điều tra viên của xã Thọ Tân đã thực hiện theo đúng qui trình hướng dẫn. Lực lượng giám sát điều tra phối hợp chặt chẽ với các tổ trưởng điều tra và điều tra viên trong suốt quá trình thu thập thông tin, ghi phiếu điều tra; thường xuyên rút kinh nghiệm, kịp thời chỉnh sửa, khắc phục sai sót (nếu có).  Đồng thời tiếp tục kiểm soát tiến độ điều tra theo đúng phương án đã đề ra.  Xã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tổng điều tra  Dân số và nhà ở trên hệ thống loa truyền thanh xã để thực hiện tốt việc thu thập thông tin tại địa bàn đảm bảo tiến độ và chất lượng.
   Thông qua việc thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ nước ta; đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030; phục vụ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; giám sát các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết; cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp về dân số, nhà ở.

20190404_144112.jpg

20190404_142206.jpg

- Phương Thúy -
 
Dự báo thời tiết Thanh Hóa