Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
3163
Hôm qua:
4274
Tuần này:
11958
Tháng này:
11958
Tất cả:
1972568

UBND huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Triệu sơn lần thứ III, năm 2019.

Ngày 19/04/2019 16:00:15

Thưc hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về việc tổ chức đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các cấp, UBND huyện đã xây dựng và triển khai nội dung Kế hoạch số 552/KH-UBND tổ chức đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III trên địa bàn huyện. Với chủ đề định hướng chung của đại hội là; “ các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”.

Nội dung đại hội là đánh giá tổng kết thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, phát triển cơ sở hạ tầng, xóa đói giảm nghèo, xây dựng NTM và kết quả thực hiện Quyết tâm thư từ đại hội lần thứ II năm 2014 đến nay. Báo cáo điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu về các lĩnh vực đời sống xã hội. Khen thưởng tập thể, cá nhân là người dân tộc thiểu số tại đại hội và đề xuất hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân tại đại hội cấp tỉnh. Phát động phong trào thi đua yêu nước, phong trào lao động sản xuất kinh doanh giỏi, phong trào xóa đói giảm nghèo, xây dựng NTM, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở các xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi của huyện. Tổng số đại biểu tham dự đại hội không quá 200 người, bao gồm đại biểu chính thức và đại biểu khách mời. Tại đại hội Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho tất cả các đại biểu chính thức tham dự đại hội. Về tập thể 3 xã đặc biệt khó khăn gồm: Thọ Bình, Triệu Thành, Bình Sơn mỗi xã lựa chọn 2 thôn tiêu biểu để đề nghị Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen. Xã Thọ Sơn( xã khu vực 2) lựa chọn 1 thôn đề nghị Chủ tịch UBND huyện khen. Thời gian tổ chức đại hội dự kiến vào ngày 22/5/2019, tại Trung tâm hội nghị huyện. Thông qua việc tổ chức đại hội nhằm tiếp tục khẳng định và ghi nhận công lao to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số trong công cuộc xóa đói giảm nghèo; xây dựng NTM, phát triển cơ sở hạ tầng, thực hiện chính sách dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Tôn vinh và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số có nhiều thành tích đóng góp trong phát triển kinh tế- XH-ANQP của địa phương giai đoạn 2015-2019. Đánh giá thành tựu, kết quả trong hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc trên địa bàn huyện thời gian tới. Qua Đại hội cũng là diễn đàn giao lưu, học tập trao đổi kinh nghiệm giữa các dân tộc, đồng thời là đợt sinh hoạt chính trị xã hội sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân.

IMG_1520061644828_1555658101024.jpg

IMG_1520061575012_1555658232139.jpg

 Một số hình ảnh sinh hoạt văn hóa- văn nghệ của  hội phụ nữ xã Thọ Bình.
Thùy Dung

 

UBND huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Triệu sơn lần thứ III, năm 2019.

Đăng lúc: 19/04/2019 16:00:15 (GMT+7)

Thưc hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về việc tổ chức đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các cấp, UBND huyện đã xây dựng và triển khai nội dung Kế hoạch số 552/KH-UBND tổ chức đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III trên địa bàn huyện. Với chủ đề định hướng chung của đại hội là; “ các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”.

Nội dung đại hội là đánh giá tổng kết thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, phát triển cơ sở hạ tầng, xóa đói giảm nghèo, xây dựng NTM và kết quả thực hiện Quyết tâm thư từ đại hội lần thứ II năm 2014 đến nay. Báo cáo điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu về các lĩnh vực đời sống xã hội. Khen thưởng tập thể, cá nhân là người dân tộc thiểu số tại đại hội và đề xuất hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân tại đại hội cấp tỉnh. Phát động phong trào thi đua yêu nước, phong trào lao động sản xuất kinh doanh giỏi, phong trào xóa đói giảm nghèo, xây dựng NTM, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở các xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi của huyện. Tổng số đại biểu tham dự đại hội không quá 200 người, bao gồm đại biểu chính thức và đại biểu khách mời. Tại đại hội Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho tất cả các đại biểu chính thức tham dự đại hội. Về tập thể 3 xã đặc biệt khó khăn gồm: Thọ Bình, Triệu Thành, Bình Sơn mỗi xã lựa chọn 2 thôn tiêu biểu để đề nghị Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen. Xã Thọ Sơn( xã khu vực 2) lựa chọn 1 thôn đề nghị Chủ tịch UBND huyện khen. Thời gian tổ chức đại hội dự kiến vào ngày 22/5/2019, tại Trung tâm hội nghị huyện. Thông qua việc tổ chức đại hội nhằm tiếp tục khẳng định và ghi nhận công lao to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số trong công cuộc xóa đói giảm nghèo; xây dựng NTM, phát triển cơ sở hạ tầng, thực hiện chính sách dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Tôn vinh và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số có nhiều thành tích đóng góp trong phát triển kinh tế- XH-ANQP của địa phương giai đoạn 2015-2019. Đánh giá thành tựu, kết quả trong hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc trên địa bàn huyện thời gian tới. Qua Đại hội cũng là diễn đàn giao lưu, học tập trao đổi kinh nghiệm giữa các dân tộc, đồng thời là đợt sinh hoạt chính trị xã hội sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân.

IMG_1520061644828_1555658101024.jpg

IMG_1520061575012_1555658232139.jpg

 Một số hình ảnh sinh hoạt văn hóa- văn nghệ của  hội phụ nữ xã Thọ Bình.
Thùy Dung