Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
719
Hôm qua:
6384
Tuần này:
7103
Tháng này:
109179
Tất cả:
2413260

UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai Hướng dẫn số 1136 của UBND huyện về thực hiện chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Ngày 12/05/2020 21:14:24

Ngày 12/5/2020 UBND huyện đã tổ chức hội nghị triển khai Hướng dẫn số 1136/HD- UBND về Kế hoạch thực hiện chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

     Dự hội nghị có đồng chí Vũ Đức Kính, PBT Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Lê Quang Trung, PCT UBND huyện; các thành viên BCĐ thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 huyện; Đại diện các đơn vị: Chi cục Thuế khu vực Triệu Sơn- Nông Cống; BHXH huyện, Bưu điện huyện; Hiệp hội Doanh nghiệp; Ngân hàng CSXH huyện; Chủ tịch UBND, công chức văn hóa- xã hội phụ trách LĐ-TBXH các xã thị trấn.
CIMG5738.JPG

CIMG5742.JPG
Các đại biểu về dự hội nghị. 
 
    Đồng chí Lê Quang Trung, PCT UBND huyện phát biểu khai mạc hội nghị. Tại hội nghị các đại biểu đã nghe đại diện phòng LĐTBXH huyện triển khai nội dung Hướng dẫn số 1136/HD-UBND tổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ cho các đối tượng người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương; hộ kinh doanh; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng bị mất việc làm; người sử dụng lao động vay vốn vay để trả lương ngừng việc đối với lao động do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Các đối tượng đều có hướng dẫn cụ thể các điều kiện để hưởng hỗ trợ. 
     Đối với đối tượng người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không lương; hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động. UBND các xã thị trấn tiếp nhận hồ sơ tổng hợp thẩm định danh sách gửi UBND huyện.
    Đối với đối tượng hộ doanh nghiệp; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động; hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động không có giao kết hợp đồng bị mất việc làm; thời gian thực hiện tiến hành 3 đợt. Đợt 1 trước ngày 15/5/2020 UBND các xã thị trấn hoàn thành việc tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và niêm yết danh sách các đối tượng. Ngày 16/5/2020 UBND huyện tiếp nhận danh sách các đối tượng để thẩm định. Đợt 2 trước ngày 16/5/2020 UBND các xã thị trấn hoàn thành việc tiếp nhận hồ sơ thẩm định và niêm yết danh sách các đối tượng. Ngày 16/6/2020 UBND huyện tiếp nhận danh sách các đối tượng để thẩm định. Đợt 3 sau ngày 20/6/2020 tiếp nhận và thẩm định các đối tượng đủ điều kiện còn lại.
     Huyện thành lập các tổ công tác bao gồm: Tổ công tác thông tin tuyên truyền; tổ hướng dẫn, kiểm tra thực hiện; tổ thẩm định hồ sơ để tổ chức thực hiện nội dung Hướng dẫn 1136 của UBND huyện.
    Tại hội nghị các đại biểu đã tiến hành thảo luận tập trung vào các nội dung xác định các đối tượng nhằm đảm bảo chính xác, khách quan, không bỏ sót đối tượng.
CIMG5745.JPG
Đồng chí Vũ Đức Kính, PBT Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
      Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Vũ Đức Kính, PBT Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện đề nghị: đối với việc chi trả tiền hỗ trợ cho 4 nhóm đối tượng đã thực hiện trong đợt 1, các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện rà soát, các đối tượng không đủ điều kiện, không chi trả; việc người dân tự nguyện không nhận tiền trợ cấp phải có đơn viết tay của người dân; các thủ tục chi trả phải niêm yết công khai. Trên cơ sở Hướng dẫn của UBND huyện, các ý kiến phát biểu thảo luận tại hội nghị các phòng ban cấp huyện liên quan tổng hợp ý kiến để hướng dẫn cơ sở thực hiện. Trong đó cần phải làm rõ đối tượng lao động phi nông nghiệp; đối với các trường hợp đi làm ăn xa phải có thời gian để người lao động xin giấy xác nhận. Phòng văn hóa thông tin tham mưu các mẫu tuyên truyền để gửi cho các xã dán tại các nhà văn hóa thôn và Trụ sở UBND. Đài TT huyện tăng cường công tác tuyên truyền và hướng dẫn Đài TT các xã thị trấn thực hiện công tác tuyên truyền về nội dung này. Khi kê khai danh sách các xã thị trấn thực hiện công tác niêm yết công khai, thông báo cho nhân dân và đề nghị nhân dân rà soát, tham gia giám sát giúp chính quyền. Các đồng chí Chủ tịch UBND các xã thị trấn, là người chịu trách nhiệm chính trong công tác tổ chức thực hiện. Ban chỉ đạo huyện tăng cường công tác theo dõi hướng dẫn cơ sở thực hiện đúng đối tượng.
                                                                                                             Thùy Dung
 

UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai Hướng dẫn số 1136 của UBND huyện về thực hiện chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Đăng lúc: 12/05/2020 21:14:24 (GMT+7)

Ngày 12/5/2020 UBND huyện đã tổ chức hội nghị triển khai Hướng dẫn số 1136/HD- UBND về Kế hoạch thực hiện chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

     Dự hội nghị có đồng chí Vũ Đức Kính, PBT Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Lê Quang Trung, PCT UBND huyện; các thành viên BCĐ thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 huyện; Đại diện các đơn vị: Chi cục Thuế khu vực Triệu Sơn- Nông Cống; BHXH huyện, Bưu điện huyện; Hiệp hội Doanh nghiệp; Ngân hàng CSXH huyện; Chủ tịch UBND, công chức văn hóa- xã hội phụ trách LĐ-TBXH các xã thị trấn.
CIMG5738.JPG

CIMG5742.JPG
Các đại biểu về dự hội nghị. 
 
    Đồng chí Lê Quang Trung, PCT UBND huyện phát biểu khai mạc hội nghị. Tại hội nghị các đại biểu đã nghe đại diện phòng LĐTBXH huyện triển khai nội dung Hướng dẫn số 1136/HD-UBND tổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ cho các đối tượng người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương; hộ kinh doanh; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng bị mất việc làm; người sử dụng lao động vay vốn vay để trả lương ngừng việc đối với lao động do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Các đối tượng đều có hướng dẫn cụ thể các điều kiện để hưởng hỗ trợ. 
     Đối với đối tượng người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không lương; hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động. UBND các xã thị trấn tiếp nhận hồ sơ tổng hợp thẩm định danh sách gửi UBND huyện.
    Đối với đối tượng hộ doanh nghiệp; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động; hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động không có giao kết hợp đồng bị mất việc làm; thời gian thực hiện tiến hành 3 đợt. Đợt 1 trước ngày 15/5/2020 UBND các xã thị trấn hoàn thành việc tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và niêm yết danh sách các đối tượng. Ngày 16/5/2020 UBND huyện tiếp nhận danh sách các đối tượng để thẩm định. Đợt 2 trước ngày 16/5/2020 UBND các xã thị trấn hoàn thành việc tiếp nhận hồ sơ thẩm định và niêm yết danh sách các đối tượng. Ngày 16/6/2020 UBND huyện tiếp nhận danh sách các đối tượng để thẩm định. Đợt 3 sau ngày 20/6/2020 tiếp nhận và thẩm định các đối tượng đủ điều kiện còn lại.
     Huyện thành lập các tổ công tác bao gồm: Tổ công tác thông tin tuyên truyền; tổ hướng dẫn, kiểm tra thực hiện; tổ thẩm định hồ sơ để tổ chức thực hiện nội dung Hướng dẫn 1136 của UBND huyện.
    Tại hội nghị các đại biểu đã tiến hành thảo luận tập trung vào các nội dung xác định các đối tượng nhằm đảm bảo chính xác, khách quan, không bỏ sót đối tượng.
CIMG5745.JPG
Đồng chí Vũ Đức Kính, PBT Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
      Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Vũ Đức Kính, PBT Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện đề nghị: đối với việc chi trả tiền hỗ trợ cho 4 nhóm đối tượng đã thực hiện trong đợt 1, các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện rà soát, các đối tượng không đủ điều kiện, không chi trả; việc người dân tự nguyện không nhận tiền trợ cấp phải có đơn viết tay của người dân; các thủ tục chi trả phải niêm yết công khai. Trên cơ sở Hướng dẫn của UBND huyện, các ý kiến phát biểu thảo luận tại hội nghị các phòng ban cấp huyện liên quan tổng hợp ý kiến để hướng dẫn cơ sở thực hiện. Trong đó cần phải làm rõ đối tượng lao động phi nông nghiệp; đối với các trường hợp đi làm ăn xa phải có thời gian để người lao động xin giấy xác nhận. Phòng văn hóa thông tin tham mưu các mẫu tuyên truyền để gửi cho các xã dán tại các nhà văn hóa thôn và Trụ sở UBND. Đài TT huyện tăng cường công tác tuyên truyền và hướng dẫn Đài TT các xã thị trấn thực hiện công tác tuyên truyền về nội dung này. Khi kê khai danh sách các xã thị trấn thực hiện công tác niêm yết công khai, thông báo cho nhân dân và đề nghị nhân dân rà soát, tham gia giám sát giúp chính quyền. Các đồng chí Chủ tịch UBND các xã thị trấn, là người chịu trách nhiệm chính trong công tác tổ chức thực hiện. Ban chỉ đạo huyện tăng cường công tác theo dõi hướng dẫn cơ sở thực hiện đúng đối tượng.
                                                                                                             Thùy Dung