Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
715
Hôm qua:
2522
Tuần này:
20439
Tháng này:
86704
Tất cả:
2626950

UBND huyện tổ chức hội nghị tập huấn rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2020.

Ngày 20/11/2020 15:33:33

Ngày 20/11/2020, UBND huyện tổ chức hội nghị tập huấn rà soát hộ nghèo, cận nghèo làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và doanh nghiệp.

   Dự lớp tập huấn có đồng chí Lê Quang Trung, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trưởng, phó các phòng, ban cấp huyện; Chủ tịch UBND, MTTQ, Công chức Văn phòng - Thống kê, Công chức Văn hóa - Xã hội, phụ trách LĐ - TBXH các xã, thị trấn.
IMG-3820.JPG

IMG-3813.JPG

IMG-3823.JPG
Các đại biểu về dự hội nghị .
    Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Quang Trung, khai mạc lớp tập huấn. Tại hội nghị các đại biểu đã nghe triển khai các nội dung về: Thành lập Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên cơ sở các thành viên Ban chỉ đạo phụ trách cơ sở và Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo; thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo; Tổ rà soát tại thôn; tổ chức thông tin, tuyên truyền.
    Việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phải được thực hiện trực tiếp với từng hộ, người dân theo đúng phương pháp, quy trình, công cụ đo lường nghèo đa chiều; đảm bảo công khai, dân chủ, có sự tham gia của người dân và dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, giám sát của Mặt trận Tổ quốc và sự tham gia của chính quyền, người dân; phản ánh đúng thực trạng đời sống của nhân dân địa phương. Kết thúc rà soát các xã, thị trấn phải xác định được chính xác danh sách hộ nghèo; hộ cận nghèo; hộ tái nghèo, tái cận nghèo; hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo; hộ nghèo phát sinh, cận nghèo phát sinh; hộ nghèo, cận nghèo là người dân tộc thiểu số; hộ nghèo, cận nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội; hộ nghèo, cận nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công; hộ nghèo, cận nghèo thuộc chính sách giảm nghèo. Phân tích hộ nghèo, cận nghèo theo tiêu chí thu nhập, hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản; phân tích nguyên nhân nghèo, cận nghèo và các chiều thiếu hụt từng hộ. Xác định chính xác tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo của từng thôn, phố, tổ dân phố của xã, theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 – 2020; kết hợp xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, có mức sống trung bình với rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo. Thực hiện rà soát thông qua các phương pháp đánh giá, chấm điểm tài sản, thu thập thông tin đặc điểm, điều kiện sống của hộ gia đình để ước lượng thu nhập và xác định mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo theo hướng dẫn tại Điều 3, Thông tư số 17/2016/TT- BLĐTBXH ngày 28/6/2016 và Khoản 1, Điều 1 Thông tư số 14/2018/TT- BLĐTBXH ngày 26/9/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Thời điểm tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 được thực hiện từ ngày 10/11 đến hết ngày 30/ 12/ 2020.

                                                                                                      Đình Duyến
 

UBND huyện tổ chức hội nghị tập huấn rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2020.

Đăng lúc: 20/11/2020 15:33:33 (GMT+7)

Ngày 20/11/2020, UBND huyện tổ chức hội nghị tập huấn rà soát hộ nghèo, cận nghèo làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và doanh nghiệp.

   Dự lớp tập huấn có đồng chí Lê Quang Trung, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trưởng, phó các phòng, ban cấp huyện; Chủ tịch UBND, MTTQ, Công chức Văn phòng - Thống kê, Công chức Văn hóa - Xã hội, phụ trách LĐ - TBXH các xã, thị trấn.
IMG-3820.JPG

IMG-3813.JPG

IMG-3823.JPG
Các đại biểu về dự hội nghị .
    Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Quang Trung, khai mạc lớp tập huấn. Tại hội nghị các đại biểu đã nghe triển khai các nội dung về: Thành lập Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên cơ sở các thành viên Ban chỉ đạo phụ trách cơ sở và Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo; thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo; Tổ rà soát tại thôn; tổ chức thông tin, tuyên truyền.
    Việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phải được thực hiện trực tiếp với từng hộ, người dân theo đúng phương pháp, quy trình, công cụ đo lường nghèo đa chiều; đảm bảo công khai, dân chủ, có sự tham gia của người dân và dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, giám sát của Mặt trận Tổ quốc và sự tham gia của chính quyền, người dân; phản ánh đúng thực trạng đời sống của nhân dân địa phương. Kết thúc rà soát các xã, thị trấn phải xác định được chính xác danh sách hộ nghèo; hộ cận nghèo; hộ tái nghèo, tái cận nghèo; hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo; hộ nghèo phát sinh, cận nghèo phát sinh; hộ nghèo, cận nghèo là người dân tộc thiểu số; hộ nghèo, cận nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội; hộ nghèo, cận nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công; hộ nghèo, cận nghèo thuộc chính sách giảm nghèo. Phân tích hộ nghèo, cận nghèo theo tiêu chí thu nhập, hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản; phân tích nguyên nhân nghèo, cận nghèo và các chiều thiếu hụt từng hộ. Xác định chính xác tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo của từng thôn, phố, tổ dân phố của xã, theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 – 2020; kết hợp xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, có mức sống trung bình với rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo. Thực hiện rà soát thông qua các phương pháp đánh giá, chấm điểm tài sản, thu thập thông tin đặc điểm, điều kiện sống của hộ gia đình để ước lượng thu nhập và xác định mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo theo hướng dẫn tại Điều 3, Thông tư số 17/2016/TT- BLĐTBXH ngày 28/6/2016 và Khoản 1, Điều 1 Thông tư số 14/2018/TT- BLĐTBXH ngày 26/9/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Thời điểm tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 được thực hiện từ ngày 10/11 đến hết ngày 30/ 12/ 2020.

                                                                                                      Đình Duyến