Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
4962
Hôm qua:
5311
Tuần này:
23581
Tháng này:
31263
Tất cả:
2214054

UBMTTQ huyện Triệu Sơn tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và tập huấn công tác mặt trận năm 2019

Ngày 08/10/2019 15:12:59

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019, ngày 8/10/2019, được sự thống thống nhất của Thường trực Huyện ủy, Ủy ban MTTQ huyện đã phối hợp với Ban phong trào, Ủy ban MTTQ, Sở Tư pháp Tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2019 cho đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận trong toàn huyện

Tham dự hội nghị có đ/c Hà Văn Thủy, Phó chủ tịch UBMTTQ Tỉnh, đồng chí Hoàng Văn Truyền – Phó giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa. Các đồng chí đại diện các ban của Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa. Ở huyện có đ/c  Lê Kim Chất, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy; đ/c Hà Hữu Khang, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện; đồng chí Vũ Đức Duyên, Phó ban Dân vận Huyện ủy, đồng chí Lê Thị Phương, Trưởng phòng Tư pháp huyện, các đ/c là Chủ tịch, phó Chủ tịch MTTQ các xã, thị trấn cùng 330 đại biểu là Trưởng ban TTND, Trưởng ban giám sát cộng đồng, Trưởng ban Công tác mặt trận các thôn, xóm trên địa bàn toàn huyện. Đ/C Hà Văn Thủy, Phó chủ tịch UBMTTQ Tỉnh khai mạc hội nghị.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện Ủy Ban MTTQ, Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa và một số ngành liên quan truyền đạt các nội dung văn bản pháp luật mới theo chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 của tỉnh gồm: Luật phòng, chống tác hại của rượu bia, Luật hòa giải ở cơ sở; Thông tri số 25/TTr – MTTW-BTT ngày 10/8/2017 của Ban thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng xã, phường, thị trấn; Kế hoạch 308/KH-MTTW-BTT ngày 20/3/2019 của Ban thường trực Ủy ban TW MTTQ Việt Nam về vận động nhân dân tham gia giám sát việc thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ; xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; và Thông tri số 36/TT-MTTW-BTT ngày 6/5/2019 của Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam về quy định, hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tiếp công dân và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân. Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Triệu Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 – 2024.
Hội nghị tuyên truyền phố biến giáo dục pháp luật năm 2019 nhằm trang bị kiến thức cho cán bộ Mặt trận các cấp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới; góp phần đáp ứng yêu cầu của công tác Mặt trận trong giai đoạn hiện nay. Thông qua hội nghị, giúp cho đội ngũ cán bộ Mặt trận có điều kiện trao đổi những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo trong công tác Mặt trận; trang bị những kỹ năng nghiệp vụ để tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; nâng cao vị trí, vai trò, nhiệm vụ công tác Mặt trận trong tình hình mới, góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, củng cố, phát triển khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trong toàn huyện. góp phần đáp ứng yêu cầu của công tác Mặt trận trong thời kỳ mới.

20191008_080333.jpg

20191008_115509.jpg

20191008_074930.jpg
- Phương Thúy -

 

UBMTTQ huyện Triệu Sơn tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và tập huấn công tác mặt trận năm 2019

Đăng lúc: 08/10/2019 15:12:59 (GMT+7)

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019, ngày 8/10/2019, được sự thống thống nhất của Thường trực Huyện ủy, Ủy ban MTTQ huyện đã phối hợp với Ban phong trào, Ủy ban MTTQ, Sở Tư pháp Tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2019 cho đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận trong toàn huyện

Tham dự hội nghị có đ/c Hà Văn Thủy, Phó chủ tịch UBMTTQ Tỉnh, đồng chí Hoàng Văn Truyền – Phó giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa. Các đồng chí đại diện các ban của Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa. Ở huyện có đ/c  Lê Kim Chất, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy; đ/c Hà Hữu Khang, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện; đồng chí Vũ Đức Duyên, Phó ban Dân vận Huyện ủy, đồng chí Lê Thị Phương, Trưởng phòng Tư pháp huyện, các đ/c là Chủ tịch, phó Chủ tịch MTTQ các xã, thị trấn cùng 330 đại biểu là Trưởng ban TTND, Trưởng ban giám sát cộng đồng, Trưởng ban Công tác mặt trận các thôn, xóm trên địa bàn toàn huyện. Đ/C Hà Văn Thủy, Phó chủ tịch UBMTTQ Tỉnh khai mạc hội nghị.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện Ủy Ban MTTQ, Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa và một số ngành liên quan truyền đạt các nội dung văn bản pháp luật mới theo chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 của tỉnh gồm: Luật phòng, chống tác hại của rượu bia, Luật hòa giải ở cơ sở; Thông tri số 25/TTr – MTTW-BTT ngày 10/8/2017 của Ban thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng xã, phường, thị trấn; Kế hoạch 308/KH-MTTW-BTT ngày 20/3/2019 của Ban thường trực Ủy ban TW MTTQ Việt Nam về vận động nhân dân tham gia giám sát việc thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ; xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; và Thông tri số 36/TT-MTTW-BTT ngày 6/5/2019 của Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam về quy định, hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tiếp công dân và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân. Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Triệu Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 – 2024.
Hội nghị tuyên truyền phố biến giáo dục pháp luật năm 2019 nhằm trang bị kiến thức cho cán bộ Mặt trận các cấp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới; góp phần đáp ứng yêu cầu của công tác Mặt trận trong giai đoạn hiện nay. Thông qua hội nghị, giúp cho đội ngũ cán bộ Mặt trận có điều kiện trao đổi những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo trong công tác Mặt trận; trang bị những kỹ năng nghiệp vụ để tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; nâng cao vị trí, vai trò, nhiệm vụ công tác Mặt trận trong tình hình mới, góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, củng cố, phát triển khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trong toàn huyện. góp phần đáp ứng yêu cầu của công tác Mặt trận trong thời kỳ mới.

20191008_080333.jpg

20191008_115509.jpg

20191008_074930.jpg
- Phương Thúy -

 
Dự báo thời tiết Thanh Hóa