Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
3268
Hôm qua:
4274
Tuần này:
12063
Tháng này:
12063
Tất cả:
1972673

Tiến độ triển khai thực hiện cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn toàn huyện

Ngày 16/04/2019 14:44:47

Thực hiện Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26/6//2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW ngày 15/8/2018 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương về việc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Theo đó, nội dung điều tra, bao gồm: thông tin chung về dân số; tình trạng di cư; trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật; tình trạng khuyết tật; tình trạng hôn nhân; mức độ sinh, chết và phát triển dân số; tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em; tình hình lao động việc làm; thực trạng về nhà ở; điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư

Để cuộc tổng điều tra đạt hiệu quả, đúng quy trình và thời gian theo quy định, UBND huyện đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị, trong đó gồm: vẽ sơ đồ, phân chia địa bàn, lập bảng kê địa bàn điều tra; hiệu chỉnh địa bàn…Theo báo báo tổng hợp của ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở huyện, toàn huyện có 365 địa bàn điều tra, trong đó có 6 địa bàn đặc thù; tổng số hộ phải điều tra là 57.537 hộ; UBND huyện đã huy động 227 điều tra viên và tổ trưởng tiến hành điều tra ghi phiếu. Kết quả đến hết ngày 15/4, toàn huyện có 161 địa bàn đã hoàn thanh điều tra chiếm tỷ lệ 44,1%, số địa bàn đang tiếp tục điều tra là 204 địa bàn; số hộ đã điều tra là 48.460 hộ đạt tỷ lệ 84,22%; số nhân khẩu đã thực hiện điều tra là 170.148 nhân khẩu, trong đó nhân khẩu nữ là 86.298 người. Toàn huyện đã có 3 xã đã hoàn thành việc điều tra là: Thọ Bình; Thọ Sơn và Đồng Lợi. Ông Đặng Viết Hiền, Chi cục trưởng chi cục thống kê, Phó trưởng ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện cho biết về nhiệm vụ trong thời gian tới đó là: Ban chỉ đạo huyện sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại các địa bàn điều tra; tiếp tục duy trì công tác tuyên truyền trên địa bàn huyện để đưa thông điệp về mục đích, ý nghĩa cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở đến với mỗi người dân; tăng cường kiểm tra, xác minh những thông tin cần thiết trong phiếu điều tra đảm bảo kết quả điều tra đạt chất lượng tốt nhất; huy động lực lượng kiểm tra những địa bàn đã hoàn thành điều tra 100% số hộ để tổ chức duyệt số liệu, lên kế hoạch nghiệm thu cho các xã, thị trấn. Tổng điều tra dân số và nhà ở là nguồn thông tin chủ yếu và tin cậy về tình hình dân số, nhân khẩu học và tình trạng nhà ở của dân cư nhằm đáp ứng các mục tiêu về tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia quy định trong Luật Thống kê, đồng thời cũng là nguồn thông tin phục vụ Đảng, Quốc hội và Chính phủ trong đánh giá tình hình, xây dựng chiến lược, chính sách liên quan tới người dân và các chính sách phát triển đất nước; phân tích và dự báo tình hình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước và từng địa phương; Đáp ứng nhu cầu thông tin về dân số và nhà ở phục vụ đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020; xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030; phục vụ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; giám sát các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết; Cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia về dân số; xây dựng dàn mẫu chủ phục vụ các cuộc điều tra hộ dân cư thời kỳ 2019 - 2029. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình ủng hộ, phối hợp của nhân dân cộng với việc làm tốt công tác tuyên truyền, công tác kiểm tra, giám sát khâu thu thập thông tin, tin tưởng rằng cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn toàn huyện sẽ thành công tốt đẹp và đảm bảo chính xác, đúng thời gian kế hoạch đề ra./.

FB_IMG_1555383342248.jpg

FB_IMG_1555383407578.jpg

FB_IMG_1555383456688.jpg
Văn Hùng

 

Tiến độ triển khai thực hiện cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn toàn huyện

Đăng lúc: 16/04/2019 14:44:47 (GMT+7)

Thực hiện Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26/6//2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW ngày 15/8/2018 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương về việc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Theo đó, nội dung điều tra, bao gồm: thông tin chung về dân số; tình trạng di cư; trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật; tình trạng khuyết tật; tình trạng hôn nhân; mức độ sinh, chết và phát triển dân số; tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em; tình hình lao động việc làm; thực trạng về nhà ở; điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư

Để cuộc tổng điều tra đạt hiệu quả, đúng quy trình và thời gian theo quy định, UBND huyện đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị, trong đó gồm: vẽ sơ đồ, phân chia địa bàn, lập bảng kê địa bàn điều tra; hiệu chỉnh địa bàn…Theo báo báo tổng hợp của ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở huyện, toàn huyện có 365 địa bàn điều tra, trong đó có 6 địa bàn đặc thù; tổng số hộ phải điều tra là 57.537 hộ; UBND huyện đã huy động 227 điều tra viên và tổ trưởng tiến hành điều tra ghi phiếu. Kết quả đến hết ngày 15/4, toàn huyện có 161 địa bàn đã hoàn thanh điều tra chiếm tỷ lệ 44,1%, số địa bàn đang tiếp tục điều tra là 204 địa bàn; số hộ đã điều tra là 48.460 hộ đạt tỷ lệ 84,22%; số nhân khẩu đã thực hiện điều tra là 170.148 nhân khẩu, trong đó nhân khẩu nữ là 86.298 người. Toàn huyện đã có 3 xã đã hoàn thành việc điều tra là: Thọ Bình; Thọ Sơn và Đồng Lợi. Ông Đặng Viết Hiền, Chi cục trưởng chi cục thống kê, Phó trưởng ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện cho biết về nhiệm vụ trong thời gian tới đó là: Ban chỉ đạo huyện sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại các địa bàn điều tra; tiếp tục duy trì công tác tuyên truyền trên địa bàn huyện để đưa thông điệp về mục đích, ý nghĩa cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở đến với mỗi người dân; tăng cường kiểm tra, xác minh những thông tin cần thiết trong phiếu điều tra đảm bảo kết quả điều tra đạt chất lượng tốt nhất; huy động lực lượng kiểm tra những địa bàn đã hoàn thành điều tra 100% số hộ để tổ chức duyệt số liệu, lên kế hoạch nghiệm thu cho các xã, thị trấn. Tổng điều tra dân số và nhà ở là nguồn thông tin chủ yếu và tin cậy về tình hình dân số, nhân khẩu học và tình trạng nhà ở của dân cư nhằm đáp ứng các mục tiêu về tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia quy định trong Luật Thống kê, đồng thời cũng là nguồn thông tin phục vụ Đảng, Quốc hội và Chính phủ trong đánh giá tình hình, xây dựng chiến lược, chính sách liên quan tới người dân và các chính sách phát triển đất nước; phân tích và dự báo tình hình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước và từng địa phương; Đáp ứng nhu cầu thông tin về dân số và nhà ở phục vụ đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020; xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030; phục vụ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; giám sát các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết; Cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia về dân số; xây dựng dàn mẫu chủ phục vụ các cuộc điều tra hộ dân cư thời kỳ 2019 - 2029. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình ủng hộ, phối hợp của nhân dân cộng với việc làm tốt công tác tuyên truyền, công tác kiểm tra, giám sát khâu thu thập thông tin, tin tưởng rằng cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn toàn huyện sẽ thành công tốt đẹp và đảm bảo chính xác, đúng thời gian kế hoạch đề ra./.

FB_IMG_1555383342248.jpg

FB_IMG_1555383407578.jpg

FB_IMG_1555383456688.jpg
Văn Hùng

 
Dự báo thời tiết Thanh Hóa