Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
5165
Hôm qua:
5311
Tuần này:
23784
Tháng này:
31466
Tất cả:
2214257

Thôn Bình Phương xã Triệu Thành phát huy phong trào thi đua yêu nước của đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 24/05/2019 15:09:35

Trong những năm qua, đồng bào dân tộc xã Triệu Thành nói chung, thôn Bình Phương nói riêng luôn tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, Nhà nước, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thi đua lao động sản xuất, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới góp phần phát triển KT-XH tại địa phương.

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước là thi đua”, những năm qua, đồng bào dân tộc thiểu số thôn Bình Phương xã Triệu Thành đã phát huy hiệu quả phong trào thi đua yêu nước gắn với mọi lĩnh vực đời sống xã hội và tạo sức lan toả mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư. Thôn Bình Phương nằm về phía tây nam của xã Triệu Thành, có diện tích tự nhiên 123,68 ha, có 213 hộ với 835 nhân khẩu, trong đó có 35 hộ dân, với 57 nhân khẩu là đồng bào dân tộc thiểu số. Những năm qua, cùng với thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và những quy định ở địa phương, đồng bào dân tộc thiểu số thôn Bình Phương xã Triệu Thành luôn phát huy tinh thần đoàn kết, gương mẫu tích cực tham gia các phong trào của các cấp, địa phương. Điển hình là trong phát triển kinh tế và chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ từ tư tưởng, nhận thức đến cách nghĩ, cách làm, ý thức tự chủ vươn lên trong sản xuất, trong xóa đói giảm nghèo, các hộ đồng bào dân tộc đã mạnh dạn thay đổi hướng sản xuất trồng trọt, chăn nuôi từ cây trồng có năng suất thấp sang những cây trồng có hiệu quả kinh tế cao như phát triển trồng cây lâm nghiệp; cây keo, cây luồng. Công tác chăn nuôi được phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, khuyến khích chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại, đa dạng các sản phẩm chăn nuôi, đàn gia súc gia cầm tiếp tục tăng. Với chuyển đổi đúng hướng, nhiều hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số đã vươn lên làm giàu chính đáng từ mảnh đất quê hương. Theo đó, không chỉ mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, hiện nay nhiều hộ dân đã đầu tư nhân rộng mô hình nuôi thỏ nuôi ong lấy mật cho hiệu quả kinh tế cao. Phong trào thi đua yêu nước của đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ thể hiện trên mặt kinh tế mà thể hiện rõ trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Sau khi Đảng ủy, UBND xã triển khai, tuyên truyền, vận động xây dựng xã nông thôn mới, các hộ dân trong thôn Bình Phương, trong đó có các hộ là đồng bào dân tộc tích cực hưởng ứng tham gia hiến đất, đóng góp tiền của, ngày công để xây dựng các công trình hạ tầng ở thôn, các tuyến đường ở thôn đã cơ bản được nhựa và bê tông hóa, đường điện đã được đầu tư nâng cấp, đã quy hoạch, xây dựng được khuôn viên trung tâm, nhà văn hóa thôn, chỉnh trang nhà cửa tường rào, nâng cấp và sữa chữa các công trình phúc lợi, vệ sinh đường làng ngõ xóm, làm cho bộ mặt của thôn có nhiều khởi sắc. Từ năm 2015 đến năm 2018 nhân dân trong thôn đã đóng góp trên 1 tỷ đồng để bê tông hóa đường giao thông nông thôn, và trong năm 2019 thôn đang triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng nhà văn hóa thôn với số vốn 500 triệu đồng. Phát huy phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua, các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đã đi vào cuộc sống, được đông đảo các hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số trong xã nói chung, thôn Bình Phương nói riêng đồng tình và hưởng ứng, góp phần làm bộ mặt nông thôn xã miền núi, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều khởi sắc và đổi thay đáng kể. Kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội. Số hộ khá trong thôn tăng lên, tỷ lệ hộ nghèo trong thôn giảm đến năm 2019 còn 18,63%. Các giá trị bảo tồn bản sắc văn hóa được giữ gìn và phát huy. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được phát động rộng khắp, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được thực hiện tốt. Công tác chăm sóc sức khỏe được chú trọng quan tâm, quốc phòng an ninh được giữ vững, ổn định, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường, lòng tin của đồng bào đối với Đảng và Nhà nước nâng lên. Với kết quả đó, hàng năm, các chính sách, chế độ ưu đãi với các hộ dân là đồng bào dân tộc thiểu số luôn được Đảng ủy, UBND xã chú trọng và đảm bảo thực hiện đầy đủ, kịp thời. Với những thành tích, kết quả đạt được, từ năm 2014 đến năm 2018, thôn Bình Phương, xã Triệu Thành đã vinh dự được Chủ tịch UBND huyện và UBND xã Triệu Thành ghi nhận tặng giấy khen.
Với sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và tổ chức đoàn thể các cấp, Nhân dân thôn Bình Phương nói chung, đồng bào dân tộc trong thôn nói riêng luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật, góp phần tích cực củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc./.
DSC_3431.jpg

DSC02829.JPG

Thôn Bình phương.jpeg
Lê Anh


 

Thôn Bình Phương xã Triệu Thành phát huy phong trào thi đua yêu nước của đồng bào dân tộc thiểu số

Đăng lúc: 24/05/2019 15:09:35 (GMT+7)

Trong những năm qua, đồng bào dân tộc xã Triệu Thành nói chung, thôn Bình Phương nói riêng luôn tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, Nhà nước, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thi đua lao động sản xuất, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới góp phần phát triển KT-XH tại địa phương.

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước là thi đua”, những năm qua, đồng bào dân tộc thiểu số thôn Bình Phương xã Triệu Thành đã phát huy hiệu quả phong trào thi đua yêu nước gắn với mọi lĩnh vực đời sống xã hội và tạo sức lan toả mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư. Thôn Bình Phương nằm về phía tây nam của xã Triệu Thành, có diện tích tự nhiên 123,68 ha, có 213 hộ với 835 nhân khẩu, trong đó có 35 hộ dân, với 57 nhân khẩu là đồng bào dân tộc thiểu số. Những năm qua, cùng với thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và những quy định ở địa phương, đồng bào dân tộc thiểu số thôn Bình Phương xã Triệu Thành luôn phát huy tinh thần đoàn kết, gương mẫu tích cực tham gia các phong trào của các cấp, địa phương. Điển hình là trong phát triển kinh tế và chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ từ tư tưởng, nhận thức đến cách nghĩ, cách làm, ý thức tự chủ vươn lên trong sản xuất, trong xóa đói giảm nghèo, các hộ đồng bào dân tộc đã mạnh dạn thay đổi hướng sản xuất trồng trọt, chăn nuôi từ cây trồng có năng suất thấp sang những cây trồng có hiệu quả kinh tế cao như phát triển trồng cây lâm nghiệp; cây keo, cây luồng. Công tác chăn nuôi được phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, khuyến khích chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại, đa dạng các sản phẩm chăn nuôi, đàn gia súc gia cầm tiếp tục tăng. Với chuyển đổi đúng hướng, nhiều hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số đã vươn lên làm giàu chính đáng từ mảnh đất quê hương. Theo đó, không chỉ mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, hiện nay nhiều hộ dân đã đầu tư nhân rộng mô hình nuôi thỏ nuôi ong lấy mật cho hiệu quả kinh tế cao. Phong trào thi đua yêu nước của đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ thể hiện trên mặt kinh tế mà thể hiện rõ trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Sau khi Đảng ủy, UBND xã triển khai, tuyên truyền, vận động xây dựng xã nông thôn mới, các hộ dân trong thôn Bình Phương, trong đó có các hộ là đồng bào dân tộc tích cực hưởng ứng tham gia hiến đất, đóng góp tiền của, ngày công để xây dựng các công trình hạ tầng ở thôn, các tuyến đường ở thôn đã cơ bản được nhựa và bê tông hóa, đường điện đã được đầu tư nâng cấp, đã quy hoạch, xây dựng được khuôn viên trung tâm, nhà văn hóa thôn, chỉnh trang nhà cửa tường rào, nâng cấp và sữa chữa các công trình phúc lợi, vệ sinh đường làng ngõ xóm, làm cho bộ mặt của thôn có nhiều khởi sắc. Từ năm 2015 đến năm 2018 nhân dân trong thôn đã đóng góp trên 1 tỷ đồng để bê tông hóa đường giao thông nông thôn, và trong năm 2019 thôn đang triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng nhà văn hóa thôn với số vốn 500 triệu đồng. Phát huy phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua, các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đã đi vào cuộc sống, được đông đảo các hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số trong xã nói chung, thôn Bình Phương nói riêng đồng tình và hưởng ứng, góp phần làm bộ mặt nông thôn xã miền núi, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều khởi sắc và đổi thay đáng kể. Kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội. Số hộ khá trong thôn tăng lên, tỷ lệ hộ nghèo trong thôn giảm đến năm 2019 còn 18,63%. Các giá trị bảo tồn bản sắc văn hóa được giữ gìn và phát huy. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được phát động rộng khắp, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được thực hiện tốt. Công tác chăm sóc sức khỏe được chú trọng quan tâm, quốc phòng an ninh được giữ vững, ổn định, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường, lòng tin của đồng bào đối với Đảng và Nhà nước nâng lên. Với kết quả đó, hàng năm, các chính sách, chế độ ưu đãi với các hộ dân là đồng bào dân tộc thiểu số luôn được Đảng ủy, UBND xã chú trọng và đảm bảo thực hiện đầy đủ, kịp thời. Với những thành tích, kết quả đạt được, từ năm 2014 đến năm 2018, thôn Bình Phương, xã Triệu Thành đã vinh dự được Chủ tịch UBND huyện và UBND xã Triệu Thành ghi nhận tặng giấy khen.
Với sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và tổ chức đoàn thể các cấp, Nhân dân thôn Bình Phương nói chung, đồng bào dân tộc trong thôn nói riêng luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật, góp phần tích cực củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc./.
DSC_3431.jpg

DSC02829.JPG

Thôn Bình phương.jpeg
Lê Anh


 
Dự báo thời tiết Thanh Hóa