Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
2320
Hôm qua:
6891
Tuần này:
15518
Tháng này:
138400
Tất cả:
4958295

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Triệu Sơn tổ chức tập huấn cán bộ ngoài hệ thống năm 2022

Ngày 18/05/2022 17:58:51

Thực hiện kế hoạch số 1275/KH-BĐD ngày 10/3/2022 của Trưởng Ban đại diện HĐQT-NHCSXH huyện Triệu Sơn, NHCSXH huyện phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cấp huyện (Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên) tổ chức tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách cho các đối tượng ngoài hệ thống để bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ tổ chứ chính trị - xã hội nhận ủy thác cấp xã, cán bộ Ban giảm nghèo cấp xã, thị trấn; Trưởng thôn (xóm) và Ban quản lý Tổ Tiết kiệm và Vay vốn.

z3424007496465_817fa38eefdc8bc6c0415981e9401834.jpg
 z3424008013577_3c362440865cda082bb7a87afd80aef8.jpg
                                                     Lãnh đạo NHCSXH huyện trực tiếp lên lớp

     Trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 5/2022, Ban lãnh đạo Ngân hàng chính sách xã hội huyện và cán bộ tín dụng đã trực tiếp tổ chức lên lớp tại các hội nghị tập huấn; trong đó đã tổ chức được 10 lớp/21 xã, thị trấn. Nội dung tập huấn trọng tâm triển khai các chủ trương chính sách mới như Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Nghị quyết số 12/NQ-CP của Chính phủ về triển khai thực hiện NQ số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021–2030; bên cạnh đó, triển khai cụ thể các nghiệp vụ của các chương trình tín dụng chính sách mới như:
Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính và thiết bị phục vụ học tập trực tuyến và văn bản số 2466/NHCS-TDSV hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính và thiết bị phục vụ học tập trực tuyến. Qua đó, mỗi học sinh, sinh viên thuộc đối tượng theo quy định được vay tối đa 10 triệu đồng/HS,SV, lãi suất cho vay 1,2%/năm và thời gian vay tối đa 36 tháng;
Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg ngày 23/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ Về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2017/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hiệu lực từ ngày 19/5/2022. Theo đó, mức cho vay tối đa là 4 triệu đồng/tháng/HSSV, tăng thêm 1,5 triệu đồng/tháng/HSSV.
Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg về tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Ngân hàng chính sách cho vay đối với các Trường mầm non, tiểu học dân lập được vay tối đa 80 triệu đồng/cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục; tối đa 200 triệu đồng/trường mầm non dân lập, tư thục, tiểu học tư thục, lãi suất 3,3%/năm để duy trì hoạt động.
     Ngoài ra, tiếp tục triển khai chương trình cho vay Nhà ở xã hội theo nghị định 100/2015/NĐ-CP; chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc, duy trì mở rộng việc làm theo Nghị định 61/2015/NĐ-CP và Nghị định 74/2019/NĐ-CP. Thông qua lớp tập huấn giúp các học viên nắm bắt được nội dung các chương trình tín dụng chính sách đang triển khai trên địa bàn và chương trình tín dụng chính sách mới một cách kịp thời; nâng cao kỹ năng quản lý cho Ban giảm nghèo xã, Trưởng thôn, hội, đoàn thể nhận ủy thác cấp xã và Ban quản lý Tổ Tiết kiệm và Vay vốn về nghiệp vụ Ngân hàng Chính sách xã hội, giúp cho việc ghi chép sắp xếp hồ sơ khoa học, sạch sẽ, quản lý các nguồn vốn vay đúng mục đích, đúng đối tượng, sử dụng nguồn vốn ủy thác có hiệu quả góp phần vào việc thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.../.
                                                                                        NHCSXH huyện Triệu Sơn
 

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Triệu Sơn tổ chức tập huấn cán bộ ngoài hệ thống năm 2022

Đăng lúc: 18/05/2022 17:58:51 (GMT+7)

Thực hiện kế hoạch số 1275/KH-BĐD ngày 10/3/2022 của Trưởng Ban đại diện HĐQT-NHCSXH huyện Triệu Sơn, NHCSXH huyện phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cấp huyện (Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên) tổ chức tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách cho các đối tượng ngoài hệ thống để bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ tổ chứ chính trị - xã hội nhận ủy thác cấp xã, cán bộ Ban giảm nghèo cấp xã, thị trấn; Trưởng thôn (xóm) và Ban quản lý Tổ Tiết kiệm và Vay vốn.

z3424007496465_817fa38eefdc8bc6c0415981e9401834.jpg
 z3424008013577_3c362440865cda082bb7a87afd80aef8.jpg
                                                     Lãnh đạo NHCSXH huyện trực tiếp lên lớp

     Trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 5/2022, Ban lãnh đạo Ngân hàng chính sách xã hội huyện và cán bộ tín dụng đã trực tiếp tổ chức lên lớp tại các hội nghị tập huấn; trong đó đã tổ chức được 10 lớp/21 xã, thị trấn. Nội dung tập huấn trọng tâm triển khai các chủ trương chính sách mới như Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Nghị quyết số 12/NQ-CP của Chính phủ về triển khai thực hiện NQ số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021–2030; bên cạnh đó, triển khai cụ thể các nghiệp vụ của các chương trình tín dụng chính sách mới như:
Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính và thiết bị phục vụ học tập trực tuyến và văn bản số 2466/NHCS-TDSV hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính và thiết bị phục vụ học tập trực tuyến. Qua đó, mỗi học sinh, sinh viên thuộc đối tượng theo quy định được vay tối đa 10 triệu đồng/HS,SV, lãi suất cho vay 1,2%/năm và thời gian vay tối đa 36 tháng;
Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg ngày 23/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ Về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2017/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hiệu lực từ ngày 19/5/2022. Theo đó, mức cho vay tối đa là 4 triệu đồng/tháng/HSSV, tăng thêm 1,5 triệu đồng/tháng/HSSV.
Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg về tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Ngân hàng chính sách cho vay đối với các Trường mầm non, tiểu học dân lập được vay tối đa 80 triệu đồng/cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục; tối đa 200 triệu đồng/trường mầm non dân lập, tư thục, tiểu học tư thục, lãi suất 3,3%/năm để duy trì hoạt động.
     Ngoài ra, tiếp tục triển khai chương trình cho vay Nhà ở xã hội theo nghị định 100/2015/NĐ-CP; chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc, duy trì mở rộng việc làm theo Nghị định 61/2015/NĐ-CP và Nghị định 74/2019/NĐ-CP. Thông qua lớp tập huấn giúp các học viên nắm bắt được nội dung các chương trình tín dụng chính sách đang triển khai trên địa bàn và chương trình tín dụng chính sách mới một cách kịp thời; nâng cao kỹ năng quản lý cho Ban giảm nghèo xã, Trưởng thôn, hội, đoàn thể nhận ủy thác cấp xã và Ban quản lý Tổ Tiết kiệm và Vay vốn về nghiệp vụ Ngân hàng Chính sách xã hội, giúp cho việc ghi chép sắp xếp hồ sơ khoa học, sạch sẽ, quản lý các nguồn vốn vay đúng mục đích, đúng đối tượng, sử dụng nguồn vốn ủy thác có hiệu quả góp phần vào việc thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.../.
                                                                                        NHCSXH huyện Triệu Sơn