Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1556
Hôm qua:
4357
Tuần này:
21982
Tháng này:
83777
Tất cả:
3872063

Liên đoàn lao động tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến Quán triệt, triển khai Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Ngày 24/09/2021 16:11:11

Sáng ngày 24/9/2021 LĐLĐ tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về quán triệt, triển khai Nghị quyết 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; triển khai Kế hoạch thực hiện kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại chương trình làm việc với Đảng Đoàn, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh.

   IMG-8911.jpg
Các đại biểu về dự hội nghị.
 
    Dự và chỉ đạo tại điểm cầu LĐLD tỉnh có đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch tổng LĐLĐ Việt Nam; đồng chí Võ Mạnh sơn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; đồng chí Nguyễn Quốc Thanh, Phó trưởng Ban Dân vận tỉnh.
     Tại điểm cầu huyện Triệu Sơn có đồng chí Hoàng Văn Huy, Ủy viên BCH LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ huyện; lãnh đạo Ban Dân Vận Huyện ủy; các đồng chí Ủy viên BTV, BCH, UBKT; các đồng chí trưởng, phó 5 cụm thi đua; các đồng chí Chủ tịch CĐ 10 xã đại diện cho các cụm thi đua, 10 công ty doanh nghiệp có CN NLĐ nhiều về dự. Đồng chí Võ Mạnh Sơn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khai mạc hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam quán triệt các nội dung của Nghị quyết 02-NQ/TW, tập trung vào các nội dung như: Lý do ban hành Nghị quyết; quá trình chuẩn bị; tình hình, nguyên nhân; quan điểm, mục tiêu; nhiệm vụ giải pháp; tổ chức thực hiện; trách nhiệm của công đoàn…Đồng chí nhấn mạnh, mục tiêu của Nghị quyết 02-NQ/TW là xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, có năng lực thích ứng và giải quyết các vấn đề đặt ra, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới; là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước; làm tốt vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân, người lao động, xứng đáng là tổ chức đại diện lớn nhất, trung tâm tập hợp, đoàn kết giai cấp công nhân và người lao động cả nước; góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, là lực lượng tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ phát triển nhanh và bền vững đất nước. Cũng tại hội nghị đồng chí Trịnh Thị Hoa, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trình bày Kế hoạch hành động của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch thực hiện Kết luận của đồng chí của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại hội nghị làm việc với Đảng đoàn, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Mạnh Sơn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh nhấn mạnh: Thanh Hóa đang trong thời kỳ đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Vì vậy, Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị là tiền đề quan trọng để giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Thanh Hóa tiên phong trong thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, phát triển của tỉnh. Đồng chí đề nghị các cấp công đoàn trong tỉnh cụ thể hóa nội dung Nghị quyết vào hoạt động công đoàn cho phù hợp, sát với thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm để tổ chức thực hiện hiệu quả.

                                                                                          Đình Duyến


 

Liên đoàn lao động tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến Quán triệt, triển khai Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Đăng lúc: 24/09/2021 16:11:11 (GMT+7)

Sáng ngày 24/9/2021 LĐLĐ tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về quán triệt, triển khai Nghị quyết 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; triển khai Kế hoạch thực hiện kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại chương trình làm việc với Đảng Đoàn, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh.

   IMG-8911.jpg
Các đại biểu về dự hội nghị.
 
    Dự và chỉ đạo tại điểm cầu LĐLD tỉnh có đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch tổng LĐLĐ Việt Nam; đồng chí Võ Mạnh sơn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; đồng chí Nguyễn Quốc Thanh, Phó trưởng Ban Dân vận tỉnh.
     Tại điểm cầu huyện Triệu Sơn có đồng chí Hoàng Văn Huy, Ủy viên BCH LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ huyện; lãnh đạo Ban Dân Vận Huyện ủy; các đồng chí Ủy viên BTV, BCH, UBKT; các đồng chí trưởng, phó 5 cụm thi đua; các đồng chí Chủ tịch CĐ 10 xã đại diện cho các cụm thi đua, 10 công ty doanh nghiệp có CN NLĐ nhiều về dự. Đồng chí Võ Mạnh Sơn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khai mạc hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam quán triệt các nội dung của Nghị quyết 02-NQ/TW, tập trung vào các nội dung như: Lý do ban hành Nghị quyết; quá trình chuẩn bị; tình hình, nguyên nhân; quan điểm, mục tiêu; nhiệm vụ giải pháp; tổ chức thực hiện; trách nhiệm của công đoàn…Đồng chí nhấn mạnh, mục tiêu của Nghị quyết 02-NQ/TW là xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, có năng lực thích ứng và giải quyết các vấn đề đặt ra, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới; là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước; làm tốt vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân, người lao động, xứng đáng là tổ chức đại diện lớn nhất, trung tâm tập hợp, đoàn kết giai cấp công nhân và người lao động cả nước; góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, là lực lượng tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ phát triển nhanh và bền vững đất nước. Cũng tại hội nghị đồng chí Trịnh Thị Hoa, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trình bày Kế hoạch hành động của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch thực hiện Kết luận của đồng chí của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại hội nghị làm việc với Đảng đoàn, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Mạnh Sơn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh nhấn mạnh: Thanh Hóa đang trong thời kỳ đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Vì vậy, Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị là tiền đề quan trọng để giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Thanh Hóa tiên phong trong thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, phát triển của tỉnh. Đồng chí đề nghị các cấp công đoàn trong tỉnh cụ thể hóa nội dung Nghị quyết vào hoạt động công đoàn cho phù hợp, sát với thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm để tổ chức thực hiện hiệu quả.

                                                                                          Đình Duyến