Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
320
Hôm qua:
3681
Tuần này:
15387
Tháng này:
104217
Tất cả:
1952421

Lễ công bố Quyết định thành lập Trung tâm văn hóa, Thông tin, Thể thao và du lịch huyện Triệu Sơn.

Ngày 29/11/2019 15:15:06

Ngày 29/11/2019, UBND huyện Triệu Sơn đã tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập Trung tâm văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Triệu sơn, về dự buổi lễ có đồng chí Hồ Trường Sơn, Ủy viên BTV Huyện ủy- PCT UBND huyện, đồng chí Lê Ngọc Toàn, PCT HĐND huyện, đồng chí Lê Quang Trung, PCT UBND huyện, các đồng chí đại diện Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Văn hóa Thông tin, Phòng Nội vụ và Văn phòng UBND huyện, cán bộ, viên chức, người lao động 2 cơ quan Trung tâm văn hóa thông tin-TDTT và Đài TT huyện.

CIMG4822.JPG

CIMG4819.JPG
 Đồng chí Hồ Trường Sơn, ủy viên BTV Huyện ủy- PCT UBND huyện phát biểu tại lễ công bố
 
    Đồng chí Quản Trọng Thể, Trưởng phòng Nội vụ huyện đã công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thành lập Trung tâm văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Triệu Sơn, trên cơ sở hợp nhất Trung tâm văn hóa-Thông tin-Thể dục,thể thao; Đài Truyền thanh- truyền hình, trực thuộc UBND huyện Triệu Sơn. Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao, Du lịch huyện Triệu Sơn là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, tự đảm bảo một phần kinh phí chi thường xuyên, trực thuộc UBND huyện Triệu Sơn. Chức năng của Trung tâm là phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch, truyền thanh, truyền hình; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng,chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa- xã hội của địa phương; hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thông tin, truyền thanh, truyền hình, thể thao và du lịch ở cơ sở. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, vui chơi giải trí cho các tầng lớp nhân dân và thanh, thiếu nhi trên địa bàn, nhằm đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Tổ chức thực hiện công tác quản lý, bảo tồn, phục hồi, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích lịch sử- văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng trên địa bàn cấp huyện theo quy định. Thu thập, bảo quản, tổ chức khai thác và sử dụng vốn tài liệu, bao gồm tài liệu trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật; xây dựng hình thành thói quen đọc trong nhân dân; tham gia xây dựng và tổ chức việc luân chuyển tài liệu xuống cơ sở; phối hợp hoạt động trao đổi tài liệu, nghiệp vụ với các thư viện khác trên địa bàn; trên cơ sở đảm bảo các tiêu chuẩn về thư viện cấp tương đương ứng theo quy định của pháp luật; được đầu tư cơ sở vật chất và hoạt động bằng ngân sách nhà nước và các nguồn thu khác. Tổ chức và cung ứng các dịch vụ công về văn hóa, thông tin, thể dục thể thao, du lịch, truyền thanh, truyền hình, thư viện đáp ứng nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo hưởng thụ của nhân dân trên địa bàn. Cơ cấu tổ chức lãnh đạo Trung tâm có Giám đốc và không quá 2 PGĐ, có các phòng chuyên môn nghiệp vụ bao gồm: Phòng hành chính, phòng nghiệp vụ và Đài Truyền thanh- truyền hình.
Công bố Quyết định của Chủ tịch UBND huyện về việc bổ nhiệm ông Đào Hữu Hải, Phó Trưởng Đài TT huyện, giữ chức PGĐ Trung tâm văn hóa Thông tin,Thể thao và Du lịch, kiêm Trưởng Đài Truyền Thanh- Truyền hình. Quyết định của Chủ tịch UBND huyện giao ông Đào Hữu Hải, Phó Giám đốc Trung tâm văn hóa Thông tin, Thể thao và Du lịch, phụ trách, điều hành Trung tâm kể từ ngày 1/12/2019 cho đến khi bổ nhiệm Giám đốc mới. Công bố Quyết định của Chủ tịch UBND huyện bổ nhiệm ôngTrần Xuân Anh, PGĐ Trung tâm văn hóa thông tin, thể dục thể thao, giữ chức vụ PGĐ Trung tâm văn hóa Thông tin, Thể thao và Du lịch.
Đồng chí Hồ Trường Sơn, PCT UBND huyện đã trao các Quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ cho Trung tâm, đồng chí đề nghị Cán bộ nhân viên Trung tâm sau khi được thành lập cần phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện có hiệu quả các chức năng nhiệm vụ được phân công hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng Trung tâm phát triển vững mạnh đáp ứng yêu cầu phát triển của huyện nhà.
    Phát biểu nhận nhiệm vụ đồng chí Đào Hữu Hải, Phó GĐ Trung tâm đã cảm ơn sự quan tâm của các cấp, các ngành, sau khi đi vào hoạt động Trung tâm sẽ nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ trong công tác thông tin tuyên truyền, phát triển sự nghiệp văn hóa thể thao, du lịch, bảo tồn, phục hồi, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, khai thác sử dụng vốn tài liệu; tạo sự đoàn kết thống nhất trong cơ quan, xây dựng đơn vị vững mạnh.
3.png

4.png
              Các đồng chí lãnh đạo huyện trao Quyết định và chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, viên chức Trung tâm văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch.
                                                                                                                                       Thùy Dung

 

Lễ công bố Quyết định thành lập Trung tâm văn hóa, Thông tin, Thể thao và du lịch huyện Triệu Sơn.

Đăng lúc: 29/11/2019 15:15:06 (GMT+7)

Ngày 29/11/2019, UBND huyện Triệu Sơn đã tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập Trung tâm văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Triệu sơn, về dự buổi lễ có đồng chí Hồ Trường Sơn, Ủy viên BTV Huyện ủy- PCT UBND huyện, đồng chí Lê Ngọc Toàn, PCT HĐND huyện, đồng chí Lê Quang Trung, PCT UBND huyện, các đồng chí đại diện Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Văn hóa Thông tin, Phòng Nội vụ và Văn phòng UBND huyện, cán bộ, viên chức, người lao động 2 cơ quan Trung tâm văn hóa thông tin-TDTT và Đài TT huyện.

CIMG4822.JPG

CIMG4819.JPG
 Đồng chí Hồ Trường Sơn, ủy viên BTV Huyện ủy- PCT UBND huyện phát biểu tại lễ công bố
 
    Đồng chí Quản Trọng Thể, Trưởng phòng Nội vụ huyện đã công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thành lập Trung tâm văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Triệu Sơn, trên cơ sở hợp nhất Trung tâm văn hóa-Thông tin-Thể dục,thể thao; Đài Truyền thanh- truyền hình, trực thuộc UBND huyện Triệu Sơn. Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao, Du lịch huyện Triệu Sơn là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, tự đảm bảo một phần kinh phí chi thường xuyên, trực thuộc UBND huyện Triệu Sơn. Chức năng của Trung tâm là phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch, truyền thanh, truyền hình; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng,chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa- xã hội của địa phương; hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thông tin, truyền thanh, truyền hình, thể thao và du lịch ở cơ sở. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, vui chơi giải trí cho các tầng lớp nhân dân và thanh, thiếu nhi trên địa bàn, nhằm đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Tổ chức thực hiện công tác quản lý, bảo tồn, phục hồi, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích lịch sử- văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng trên địa bàn cấp huyện theo quy định. Thu thập, bảo quản, tổ chức khai thác và sử dụng vốn tài liệu, bao gồm tài liệu trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật; xây dựng hình thành thói quen đọc trong nhân dân; tham gia xây dựng và tổ chức việc luân chuyển tài liệu xuống cơ sở; phối hợp hoạt động trao đổi tài liệu, nghiệp vụ với các thư viện khác trên địa bàn; trên cơ sở đảm bảo các tiêu chuẩn về thư viện cấp tương đương ứng theo quy định của pháp luật; được đầu tư cơ sở vật chất và hoạt động bằng ngân sách nhà nước và các nguồn thu khác. Tổ chức và cung ứng các dịch vụ công về văn hóa, thông tin, thể dục thể thao, du lịch, truyền thanh, truyền hình, thư viện đáp ứng nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo hưởng thụ của nhân dân trên địa bàn. Cơ cấu tổ chức lãnh đạo Trung tâm có Giám đốc và không quá 2 PGĐ, có các phòng chuyên môn nghiệp vụ bao gồm: Phòng hành chính, phòng nghiệp vụ và Đài Truyền thanh- truyền hình.
Công bố Quyết định của Chủ tịch UBND huyện về việc bổ nhiệm ông Đào Hữu Hải, Phó Trưởng Đài TT huyện, giữ chức PGĐ Trung tâm văn hóa Thông tin,Thể thao và Du lịch, kiêm Trưởng Đài Truyền Thanh- Truyền hình. Quyết định của Chủ tịch UBND huyện giao ông Đào Hữu Hải, Phó Giám đốc Trung tâm văn hóa Thông tin, Thể thao và Du lịch, phụ trách, điều hành Trung tâm kể từ ngày 1/12/2019 cho đến khi bổ nhiệm Giám đốc mới. Công bố Quyết định của Chủ tịch UBND huyện bổ nhiệm ôngTrần Xuân Anh, PGĐ Trung tâm văn hóa thông tin, thể dục thể thao, giữ chức vụ PGĐ Trung tâm văn hóa Thông tin, Thể thao và Du lịch.
Đồng chí Hồ Trường Sơn, PCT UBND huyện đã trao các Quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ cho Trung tâm, đồng chí đề nghị Cán bộ nhân viên Trung tâm sau khi được thành lập cần phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện có hiệu quả các chức năng nhiệm vụ được phân công hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng Trung tâm phát triển vững mạnh đáp ứng yêu cầu phát triển của huyện nhà.
    Phát biểu nhận nhiệm vụ đồng chí Đào Hữu Hải, Phó GĐ Trung tâm đã cảm ơn sự quan tâm của các cấp, các ngành, sau khi đi vào hoạt động Trung tâm sẽ nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ trong công tác thông tin tuyên truyền, phát triển sự nghiệp văn hóa thể thao, du lịch, bảo tồn, phục hồi, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, khai thác sử dụng vốn tài liệu; tạo sự đoàn kết thống nhất trong cơ quan, xây dựng đơn vị vững mạnh.
3.png

4.png
              Các đồng chí lãnh đạo huyện trao Quyết định và chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, viên chức Trung tâm văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch.
                                                                                                                                       Thùy Dung

 
Dự báo thời tiết Thanh Hóa