Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
3478
Hôm qua:
4846
Tuần này:
17613
Tháng này:
8324
Tất cả:
4037055

Huyện Triệu Sơn đẩy mạnh các hoạt động văn hóa văn nghệ quần chúng

Ngày 14/10/2021 19:01:41

Thời gian qua, phong trào văn nghệ quần chúng trên địa bàn huyện Triệu Sơn đã có bước phát triển sâu rộng, thu hút đông đảo người dân tham gia, góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, tạo sân chơi lành mạnh, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần cho người dân, góp phần tích cực xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

    Hiện nay, trên địa bàn huyện có 34 đội văn nghệ quần chúng ở 34 xã, thị trấn, mỗi đội có từ 20 – 25 thành viên; và ở một số thôn của các xã có các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, câu lạc bộ chèo, đội văn nghệ có thừ 16 – 20 thành viên như xã Dân Lực, Xuân Thịnh; xã Dân Quyền có 1 câu lạc bộ văn nghệ quần chúng lồng ghép với câu lạc bộ chèo gồm 24 thành viên; trong hoạt động, các đội văn nghệ đã tự trang bị thiết bị âm thanh, ánh sáng, trang phục và nhạc cụ. Nhiều chương trình biểu diễn, giao lưu văn hóa, hội thi văn nghệ quần chúng cấp huyện đều có sự góp mặt của các đội văn nghệ quần chúng. Chính các đội văn nghệ này đã góp thêm động lực để khơi dậy phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng ở các xã, thị trấn, khu dân cư.
CIMG7075.JPG
CIMG7068.JPG
CIMG7001.JPG
CIMG7156.JPG
Phong trào văn nghệ quần chúng trên địa bàn huyện.
 
    Với đặc thù là đội, CLB văn nghệ quần chúng nên kinh phí hoạt động hoàn toàn do thành viên tự nguyện đóng góp. Phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng trên địa bàn huyện được hình thành từ những nhóm người yêu thích say mê ca hát hoặc từ các tổ, đội văn nghệ ở mỗi thôn, phố, xóm làng, các thành viên trong các đội, CLB văn nghệ đều hoạt động tự nguyện. Nhiều CLB đã làm tốt công tác xã hội hóa, để mua sắm trang phục biểu diễn, nhạc cụ, duy trì sinh hoạt và tham gia các hội thi, hội diễn các cấp. Với niềm đam mê nghệ thuật, các diễn viên không chuyên của các đội văn nghệ quần chúng trên địa bàn huyện họ đến với nhau hoàn toàn tự nguyện để thỏa mãn niềm yêu thích văn hóa, văn nghệ, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của bản thân và cho cả cộng đồng, đóng góp tích cực vào việc duy trì, bảo tồn và phát triển các loại hình nghệ thuật truyền thống của quê hương. Không chỉ biểu diễn phục vụ bà con vào những ngày lễ, Tết, tham gia giao lưu văn hóa văn nghệ trên địa bàn huyện, các CLB, đội văn nghệ còn thường xuyên tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, phòng, chống các tệ nạn xã hội tới nhân dân dưới hình thức sân khấu hóa, được nhân dân tiếp nhận rất hiệu quả, góp phần hoàn thành và nâng cao chất lượng các tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại các địa phương.
Mặc dù còn khó khăn về kinh phí hoạt động nhưng phong trào văn nghệ trên địa bàn huyện vẫn phát triển mạnh. Để phong trào phát triển bền vững, hàng năm, các hoạt động VHVN quần chúng được các địa phương trên địa bàn huyện thường xuyên tổ chức gắn với với các nhiệm vụ chính trị và các ngày lễ lớn của dân tộc. Đặc biệt là vào dịp tết, nhiều hoạt động VHVN được tổ chức góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tạo ra các hoạt động vui chơi văn hóa lành mạnh trong nhân dân. Tiêu biểu các địa phương có hoạt động văn nghệ phát triển mạnh như: xã Dân Quyền, Dân Lực; Xuân Thịnh, Thọ Vực, thị trấn Triệu Sơn, thị trấn Nưa, Đồng Tiến, Đồng Thắng, Đồng Lợi, Khuyến Nông, Thọ Bình, Bình Sơn… Các xã, thị trấn đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động văn hóa văn nghệ, tổ chức hội diễn văn nghệ. Các buổi sinh hoạt của các CLB văn nghệ quần chúng được duy trì thường xuyên tại các nhà văn hóa thôn, phố. Ngoài ra, các đội CLB văn nghệ đã năng động, sáng tạo, đẩy mạnh xã hội hóa để duy trì hoạt động, để phong trào văn nghệ quần chúng trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống văn hóa tinh thần ở cơ sở, vai trò của văn nghệ quần chúng ngày càng được khẳng định, người dân ý thức hơn về vai trò của mình trong việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, tạo động lực đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, thắt chặt tình đoàn kết dân tộc.
Hoạt động của các đội văn nghệ quần chúng ở cơ sở trên địa bàn huyện Triệu Sơn có ý nghĩa quan trọng trong đời sống của nhân dân, không chỉ nâng cao, làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của người dân, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị ở địa phương, góp phần tích cực bài trừ các tệ nạn xã hội, giữ gìn, thực hành và lưu truyền, phát triển các hoạt động văn hóa dân gian, phong tục tập quán truyền thống tiêu biểu của địa phương, mà còn là nơi truyền thụ những nét văn hóa truyền thống, giáo dục chính trị, tư tưởng cho thế hệ trẻ thêm hiểu và yêu văn hóa truyền thống của dân tộc.
                                                                                           Lê Anh

 

Huyện Triệu Sơn đẩy mạnh các hoạt động văn hóa văn nghệ quần chúng

Đăng lúc: 14/10/2021 19:01:41 (GMT+7)

Thời gian qua, phong trào văn nghệ quần chúng trên địa bàn huyện Triệu Sơn đã có bước phát triển sâu rộng, thu hút đông đảo người dân tham gia, góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, tạo sân chơi lành mạnh, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần cho người dân, góp phần tích cực xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

    Hiện nay, trên địa bàn huyện có 34 đội văn nghệ quần chúng ở 34 xã, thị trấn, mỗi đội có từ 20 – 25 thành viên; và ở một số thôn của các xã có các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, câu lạc bộ chèo, đội văn nghệ có thừ 16 – 20 thành viên như xã Dân Lực, Xuân Thịnh; xã Dân Quyền có 1 câu lạc bộ văn nghệ quần chúng lồng ghép với câu lạc bộ chèo gồm 24 thành viên; trong hoạt động, các đội văn nghệ đã tự trang bị thiết bị âm thanh, ánh sáng, trang phục và nhạc cụ. Nhiều chương trình biểu diễn, giao lưu văn hóa, hội thi văn nghệ quần chúng cấp huyện đều có sự góp mặt của các đội văn nghệ quần chúng. Chính các đội văn nghệ này đã góp thêm động lực để khơi dậy phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng ở các xã, thị trấn, khu dân cư.
CIMG7075.JPG
CIMG7068.JPG
CIMG7001.JPG
CIMG7156.JPG
Phong trào văn nghệ quần chúng trên địa bàn huyện.
 
    Với đặc thù là đội, CLB văn nghệ quần chúng nên kinh phí hoạt động hoàn toàn do thành viên tự nguyện đóng góp. Phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng trên địa bàn huyện được hình thành từ những nhóm người yêu thích say mê ca hát hoặc từ các tổ, đội văn nghệ ở mỗi thôn, phố, xóm làng, các thành viên trong các đội, CLB văn nghệ đều hoạt động tự nguyện. Nhiều CLB đã làm tốt công tác xã hội hóa, để mua sắm trang phục biểu diễn, nhạc cụ, duy trì sinh hoạt và tham gia các hội thi, hội diễn các cấp. Với niềm đam mê nghệ thuật, các diễn viên không chuyên của các đội văn nghệ quần chúng trên địa bàn huyện họ đến với nhau hoàn toàn tự nguyện để thỏa mãn niềm yêu thích văn hóa, văn nghệ, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của bản thân và cho cả cộng đồng, đóng góp tích cực vào việc duy trì, bảo tồn và phát triển các loại hình nghệ thuật truyền thống của quê hương. Không chỉ biểu diễn phục vụ bà con vào những ngày lễ, Tết, tham gia giao lưu văn hóa văn nghệ trên địa bàn huyện, các CLB, đội văn nghệ còn thường xuyên tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, phòng, chống các tệ nạn xã hội tới nhân dân dưới hình thức sân khấu hóa, được nhân dân tiếp nhận rất hiệu quả, góp phần hoàn thành và nâng cao chất lượng các tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại các địa phương.
Mặc dù còn khó khăn về kinh phí hoạt động nhưng phong trào văn nghệ trên địa bàn huyện vẫn phát triển mạnh. Để phong trào phát triển bền vững, hàng năm, các hoạt động VHVN quần chúng được các địa phương trên địa bàn huyện thường xuyên tổ chức gắn với với các nhiệm vụ chính trị và các ngày lễ lớn của dân tộc. Đặc biệt là vào dịp tết, nhiều hoạt động VHVN được tổ chức góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tạo ra các hoạt động vui chơi văn hóa lành mạnh trong nhân dân. Tiêu biểu các địa phương có hoạt động văn nghệ phát triển mạnh như: xã Dân Quyền, Dân Lực; Xuân Thịnh, Thọ Vực, thị trấn Triệu Sơn, thị trấn Nưa, Đồng Tiến, Đồng Thắng, Đồng Lợi, Khuyến Nông, Thọ Bình, Bình Sơn… Các xã, thị trấn đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động văn hóa văn nghệ, tổ chức hội diễn văn nghệ. Các buổi sinh hoạt của các CLB văn nghệ quần chúng được duy trì thường xuyên tại các nhà văn hóa thôn, phố. Ngoài ra, các đội CLB văn nghệ đã năng động, sáng tạo, đẩy mạnh xã hội hóa để duy trì hoạt động, để phong trào văn nghệ quần chúng trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống văn hóa tinh thần ở cơ sở, vai trò của văn nghệ quần chúng ngày càng được khẳng định, người dân ý thức hơn về vai trò của mình trong việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, tạo động lực đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, thắt chặt tình đoàn kết dân tộc.
Hoạt động của các đội văn nghệ quần chúng ở cơ sở trên địa bàn huyện Triệu Sơn có ý nghĩa quan trọng trong đời sống của nhân dân, không chỉ nâng cao, làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của người dân, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị ở địa phương, góp phần tích cực bài trừ các tệ nạn xã hội, giữ gìn, thực hành và lưu truyền, phát triển các hoạt động văn hóa dân gian, phong tục tập quán truyền thống tiêu biểu của địa phương, mà còn là nơi truyền thụ những nét văn hóa truyền thống, giáo dục chính trị, tư tưởng cho thế hệ trẻ thêm hiểu và yêu văn hóa truyền thống của dân tộc.
                                                                                           Lê Anh