Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1097
Hôm qua:
2918
Tuần này:
21075
Tháng này:
14846
Tất cả:
2083562

Hội nghị giao ban công tác thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện.

Ngày 11/10/2019 07:50:27

Chiều ngày 10/9/2019, UBND huyện đã tổ chức hội nghị giao ban về công tác thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn huyện theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Lê Quang Trung, PCT UBND huyện chủ trì hội nghị, tham gia hội nghị còn có các đồng chí là thành viên BCĐ huyện, Chủ tịch, PCT UBND các xã thị trấn.

Đồng chí Lê Quang Trung, PCT UBND huyện phát biểu khai mạc hội nghị. Theo nội dung Quyết định 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, toàn huyện có tổng số hộ gia đình người có công với cách mạng đã được phê duyệt kinh phí hỗ trợ xây mới, sửa nhà ở là 3.310 hộ. Đến ngày 9/10/2019 số hộ đã hoàn thành việc hỗ trợ để xây mới nhà ở là 1.020 hộ, hoàn thành việc sửa chữa là 1.490 hộ. Số hộ đang triển khai thực hiện là 293 hộ, số hộ chưa triển khai thực hiện hỗ trợ là 507 hộ. Tại hội nghị đại diện các xã, thị trấn đã phát biểu ý kiến báo cáo kết quả thực hiện của địa phương, một số khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Trong đó đối với các trường hợp chưa thực hiện hỗ trợ ở các địa phương bao gồm các trường hợp như: một số hộ đã cam kết thực hiện trong tháng 10/2019, một số hộ đi khỏi nơi cư trú các xã đang liên lạc với chủ hộ, một số hộ có khó khăn chưa thực hiện và một số hộ không có nhu cầu thực hiện hỗ trợ. Đại diện phòng Kinh tế hạ tầng và phòng LĐTB xã hội đã phát biểu ý kiến lưu ý một số nhiệm vụ trong công tác tổ chức thực hiện của các địa phương, đồng thời hướng dẫn các xã cách giải quyết với một số trường hợp đang có vướng mắc về thực hiện hỗ trợ.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Quang Trung, PCT UBND huyện nhấn mạnh, khối lượng công việc cho việc thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện là còn rất lớn, trong khi đó quỹ thời gian của năm 2019 sắp hết. Đồng chí đề nghị sau hội nghị giao ban tại huyện các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền với nhiều hình thức như qua hội nghị, tuyên truyền trực tiếp và trên hệ thống truyền thanh để nhân dân nắm bắt thật cụ thể về chủ trương. Tiếp tục mời các hộ gia đình chính sách đang thực hiện xây dựng, sửa chữa, hộ chưa làm về UBND xã gặp gỡ tuyên truyền, yêu cầu thực hiện đúng thời gian và có cam kết về tiến độ thực hiện. Số hộ đã hoàn thành các địa phương hoàn tất hồ sơ gửi về huyện để thanh toán, phòng Tài chính kế hoạch- Phòng KT- hạ tầng phải thẩm tra hồ sơ cụ thể, đảm bảo đúng quy định. Hộ chưa khởi công thực hiện các địa phương tập trung động viên các hộ tiến hành thực hiện khẩn trương. Hộ gia đình neo đơn, già cả các xã động viên gia đình thực hiện và giao cho các đoàn thể, hoặc ban công tác mặt trận các thôn đứng ra phụ trách việc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ. Toàn huyện phấn đấu đến 31/12/2019 phải hoàn chỉnh toàn bộ hồ sơ về việc thực hiện sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đối với những hộ đã đăng ký, song đến thời điểm hiện tại không có nhu cầu thực hiện chính sách, các địa phương phải làm cam kết với các hộ và các thực hiện các văn bản hồ sơ khác đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Danh sách các hộ đã thanh quyết toán phải được niên yết công khai theo quy định. Công tác thống kê, báo cáo theo định kỳ đề nghị các địa phương thực hiện nghiêm túc, báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 15 hàng tháng để huyện có số liệu chính xác báo cáo các cấp đúng quy định.
IMG20191009144547.jpg

Thùy Dung
 

Hội nghị giao ban công tác thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện.

Đăng lúc: 11/10/2019 07:50:27 (GMT+7)

Chiều ngày 10/9/2019, UBND huyện đã tổ chức hội nghị giao ban về công tác thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn huyện theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Lê Quang Trung, PCT UBND huyện chủ trì hội nghị, tham gia hội nghị còn có các đồng chí là thành viên BCĐ huyện, Chủ tịch, PCT UBND các xã thị trấn.

Đồng chí Lê Quang Trung, PCT UBND huyện phát biểu khai mạc hội nghị. Theo nội dung Quyết định 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, toàn huyện có tổng số hộ gia đình người có công với cách mạng đã được phê duyệt kinh phí hỗ trợ xây mới, sửa nhà ở là 3.310 hộ. Đến ngày 9/10/2019 số hộ đã hoàn thành việc hỗ trợ để xây mới nhà ở là 1.020 hộ, hoàn thành việc sửa chữa là 1.490 hộ. Số hộ đang triển khai thực hiện là 293 hộ, số hộ chưa triển khai thực hiện hỗ trợ là 507 hộ. Tại hội nghị đại diện các xã, thị trấn đã phát biểu ý kiến báo cáo kết quả thực hiện của địa phương, một số khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Trong đó đối với các trường hợp chưa thực hiện hỗ trợ ở các địa phương bao gồm các trường hợp như: một số hộ đã cam kết thực hiện trong tháng 10/2019, một số hộ đi khỏi nơi cư trú các xã đang liên lạc với chủ hộ, một số hộ có khó khăn chưa thực hiện và một số hộ không có nhu cầu thực hiện hỗ trợ. Đại diện phòng Kinh tế hạ tầng và phòng LĐTB xã hội đã phát biểu ý kiến lưu ý một số nhiệm vụ trong công tác tổ chức thực hiện của các địa phương, đồng thời hướng dẫn các xã cách giải quyết với một số trường hợp đang có vướng mắc về thực hiện hỗ trợ.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Quang Trung, PCT UBND huyện nhấn mạnh, khối lượng công việc cho việc thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện là còn rất lớn, trong khi đó quỹ thời gian của năm 2019 sắp hết. Đồng chí đề nghị sau hội nghị giao ban tại huyện các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền với nhiều hình thức như qua hội nghị, tuyên truyền trực tiếp và trên hệ thống truyền thanh để nhân dân nắm bắt thật cụ thể về chủ trương. Tiếp tục mời các hộ gia đình chính sách đang thực hiện xây dựng, sửa chữa, hộ chưa làm về UBND xã gặp gỡ tuyên truyền, yêu cầu thực hiện đúng thời gian và có cam kết về tiến độ thực hiện. Số hộ đã hoàn thành các địa phương hoàn tất hồ sơ gửi về huyện để thanh toán, phòng Tài chính kế hoạch- Phòng KT- hạ tầng phải thẩm tra hồ sơ cụ thể, đảm bảo đúng quy định. Hộ chưa khởi công thực hiện các địa phương tập trung động viên các hộ tiến hành thực hiện khẩn trương. Hộ gia đình neo đơn, già cả các xã động viên gia đình thực hiện và giao cho các đoàn thể, hoặc ban công tác mặt trận các thôn đứng ra phụ trách việc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ. Toàn huyện phấn đấu đến 31/12/2019 phải hoàn chỉnh toàn bộ hồ sơ về việc thực hiện sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đối với những hộ đã đăng ký, song đến thời điểm hiện tại không có nhu cầu thực hiện chính sách, các địa phương phải làm cam kết với các hộ và các thực hiện các văn bản hồ sơ khác đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Danh sách các hộ đã thanh quyết toán phải được niên yết công khai theo quy định. Công tác thống kê, báo cáo theo định kỳ đề nghị các địa phương thực hiện nghiêm túc, báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 15 hàng tháng để huyện có số liệu chính xác báo cáo các cấp đúng quy định.
IMG20191009144547.jpg

Thùy Dung
 
Dự báo thời tiết Thanh Hóa