Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
353
Hôm qua:
6337
Tuần này:
13494
Tháng này:
53671
Tất cả:
1589395

Hội nghị giải quyết vướng mắc hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định 22 của Thủ Tướng Chính phủ

Ngày 17/07/2019 15:56:43

Chiều ngày 16.7.2019, Tại Phòng họp tầng 3 UBND huyện, Sở xây dựng Thanh hóa, Sở Lao động TBXH tỉnh về làm việc với UBND huyện Triệu Sơn về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định 22 của Thủ Tướng Chính Phủ. Đồng chí Vũ Đức Kính - Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo các sở Xây dựng, Sở LĐTB&XH. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo huyện thực hiện chương trình hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ – TTg .

Tại hội nghị các đại biểu đã nghe Báo cáo tình hình triển khai, tiến độ thực hiện, những khó khăn, vướng mắc và giải pháp trong thời gian tới trong thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ có công với cách mạng theo Quyết định 22/2013/QĐ – TTg trên địa bàn huyện Triệu Sơn, cụ thể: Năm 2013, UBND huyện đã triển khai đến các xã, thị trấn và tổng hợp danh sách các xã, thị trấn có đối tượng được hưởng theo chính sách hỗ trợ, với tổng số hộ đề nghị hỗ trợ trên địa bàn huyện là 3.236 hộ, trong đó xây mới 1.443 hộ, sửa chữa 1.793 hộ. Năm 2014, UBND huyện đã rà soát hộ gia đình có công với cách mạng được hỗ trợ về nhà ở, trong đó tổng số hộ rà soát là 3.187 hộ ( xây mới: 1.484 hộ, sửa chữa: 1.703 hộ), với tổng kinh phí 93.420 triệu đồng. Ngày 4.6.2018, Chủ tịch UBND phê duyệt giao kế hoạch chi tiết vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở từ nguồn ngân sách Trung ương năm 2018 tỉnh Thanh Hóa, huyện Triệu sơn có 3.201 hộ được hỗ trợ, trong đó xây mới: 1.409 hộ, sửa chữa: 1.792 hộ), với tổng kinh phí hỗ trợ là 92.200 triệu đồng. Sau khi có Quyết định giao kế hoạch vốn của Chủ tịch UBND tỉnh, UBND huyện rà soát đối chiếu danh sách các hộ được hỗ trợ theo Quyết định 2066 của Chủ tịch UBND tỉnh và danh sách các hộ đề nghị hỗ trợ theo Quyết định số 2448 của Chủ tịch UBND huyện thì có sự sai lệch, cụ thể: Số hộ trùng tên và mức hỗ trợ theo Quyết định 2066 của UBND tỉnh, và Quyết định 2448 của UBND huyện là 2.565 hộ ( xây mới 1.201 hộ, sửa chữa 1.364 hộ), kinh phí hỗ trợ là 75.320 triệu đồng. Số trùng tên, sai mức hỗ trợ giữa Quyết định 2066 của UBND tỉnh và Quyết định 2448 của UBND huyện là 182 hộ, Cụ thể: Tại Quyết định 2066 của UBND tỉnh: Xây mới 75 hộ, sửa chữa 107 hộ. Tại Quyết định số 2448 của Chủ tịch UBND huyện: Xây mới 107 hộ, sữa chữa 75 hộ. So với danh sách của huyện giảm 32 hộ xây mới, tăng 32 hộ sửa chữa, kinh phí hỗ trợ được phê duyệt thiếu 640 triệu đồng. Số hộ có tên trong Quyết định 2066 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhưng không có tên trong Quyết định 2448 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn là 454 hộ, trong đó xây mới 134 hộ, sửa chữa 320 hộ, tổng kinh phí là 11.760 triệu đồng. Số hộ có tên trong Quyết định 2448 của Chủ tịch UBND huyện nhưng không có tên trong Quyết định 2066 của Chủ tịch UBND tỉnh là 440 hộ, trong đó xây mới 177 hộ, sửa chữa 263 hộ, tổng kinh phí hỗ trợ 12.340 triệu đồng. Kinh phí hỗ trợ thiếu theo đề nghị của huyện là 580 triệu đồng. Kết quả thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ có công theo Quyết định 22/2013/QĐ –TTg trên địa bàn huyện: Đối với số hộ trùng tên và mức hỗ trợ giữa Quyết định 2066 của UBND tỉnh và Quyết định 2448 của UBND huyện; UBND huyện Triệu sơn đã phê duyệt giao kế hoạch vốn cho các xã, thị trấn, cụ thể: Số hộ phân bổ kinh phí hỗ trợ: 2.295 hộ, trong đó xây mới 1.055 hộ, sửa chữa 1.240 hộ. Đối với số hộ trùng tên nhưng lệch mức hỗ trợ giữa Quyết định 2066 và Quyết định 2448; Số hộ người có công và vợ hoặc chồng của người đó đều đã chết, hiện con đang sinh sống tại ngôi nhà đó đã xây dựng nhà ở. Sau khi có hướng dẫn của UBND tỉnh, UBND huyện đã rà soát và phê duyệt giao kế hoạch vốn cho các xã, thị trấn, cụ thể: Số hộ trùng tên, lệch mức hỗ trợ giữa Quyết định 2066 và Quyết định 2448 là 114 hộ, trong đó xây mới 9 hộ, sửa chửa 105 hộ. Số hộ người có công và vợ hoặc chồng của người đó đều đã chết, hiện con cái đang sinh sống tại ngôi nhà đó đã xây dựng nhà ở là 177 hộ, trong đó xây mới 92 hộ, sửa chữa 85 hộ. Kết quả hỗ trợ đến ngày 25.6.2019: Số hộ đã hoàn thành hỗ trợ là 2.159 hộ, trong đó xây mới 867 hộ, sửa chữa 1.292 hộ. Số hộ đang triển khai thực hiện hỗ trợ là 110 hộ; Số hộ chưa triển khai thực hỗ trợ 317 hộ; Số tiền đã giải ngân 60.520 triệu đồng. Tỷ lệ giải ngân vốn hỗ trợ do cấp trên phân bổ 65,64%. Những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện: Số hộ có tên trong Quyết định 2448 của Chủ tịch UBND huyện nhưng không có tên trong Quyết định 2066 của UBND tỉnh là 440 hộ, trong đó xây mới 177 hộ, sữa chữa 263 hộ, tổng kinh phí 12.340 triệu đồng. Số hộ đã được hỗ trợ từ nguồn khác, hình thức khác như quỹ đền ơn đáp nghĩa, doanh nghiệp...có 26 hộ. Số hộ gia đình người có công mà cả người có công và vợ hoặc chồng của người đó đều đã chết, hiện nay con của họ sống tại ngôi nhà đó chưa xây mới, sữa chữa hiện tại có khó khăn về nhà ở có 45 hộ. Đối với số hộ trùng tên nhưng lệch mức hỗ trợ giữa Quyết định của tỉnh và huyện, đã có hướng dẫn của Sở Xây dựng là hỗ trợ theo mức sửa chữa. UBND huyện đã rà soát và giao vốn cho các xã, thị trấn để thực hiện hỗ trợ. Tuy nhiên còn 1 số hộ chưa thống nhất nhận mức hỗ trợ là sửa chữa, các hộ đã nhận nhưng vẫn có đơn đề nghị hỗ trợ đủ theo mức được phê duyệt tại Quyết định 2448 của UBND huyện. Số hộ rà soát bổ sung mới là 287 hộ, trong đó xây mới 146 hộ, sửa chữa 141 hộ, tổng kinh phí 8.660 triệu đồng. Sau nghe báo cáo, Đoàn công tác của Sở và các đại biểu đã trao đổi tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định 22 trên địa bàn huyện.
Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Đức Kính – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện đề nghị lãnh đạo các Sở Xây dựng, Sở LĐTBXH giúp huyện tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết các vướng mắc trong thực hiện Quyết định 22 trên địa bàn huyện. Đối với danh sách các hộ nằm trong đề án đã được UBND tỉnh và Bộ LĐTBXH phê duyệt thì đề nghị Cán bộ chỉ đạo các xã tập trung đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện đảm bảo theo đúng quy định. Đối với nhóm 287 hộ rà soát bổ sung mới phải phải rà soát thẩm định lại có danh sách rà soát và chốt danh sách để huyện phê duyệt trước ngày 30.7. Đối với 182 hộ trùng tên nhưng lệch mức hỗ trợ đề nghị Sở Xây dựng tham mưu cho UBND tỉnh cho phép huyện được sử dụng kinh phí đã cấp theo Quyết định 2066 của UBND tỉnh để thực hiện hỗ trợ cho các hộ theo mức được phê duyệt tại Quyết định 2448 của UBND huyện. Đối với 45 hộ thuộc số hộ gia đình người có công mà cả người có công và vợ hoặc chồng của người đó đều đã chết, hiện nay con của họ đang sống tại ngôi nhà đó chưa xây dựng mới hoặc sữa chữa hiện tại có khó khăn về nhà ở thì UBND huyện chủ động bố trí kinh phí để thực hiện hỗ trợ hoàn thành trong quý 3. 2019. Đối với 440 hộ có tên trong Quyết định 2448 của UBND huyện nhưng không có tên trong Quyết định 2066 của UBND tỉnh thì đề nghị Sở Xây dựng phối hợp báo cáo UBND tỉnh để có hướng xử lý, giải quyết để hỗ trợ thực hiện./.

IMG_0453[1].JPG

IMG_0459[1].JPG

Lê Anh

 

Hội nghị giải quyết vướng mắc hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định 22 của Thủ Tướng Chính phủ

Đăng lúc: 17/07/2019 15:56:43 (GMT+7)

Chiều ngày 16.7.2019, Tại Phòng họp tầng 3 UBND huyện, Sở xây dựng Thanh hóa, Sở Lao động TBXH tỉnh về làm việc với UBND huyện Triệu Sơn về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định 22 của Thủ Tướng Chính Phủ. Đồng chí Vũ Đức Kính - Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo các sở Xây dựng, Sở LĐTB&XH. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo huyện thực hiện chương trình hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ – TTg .

Tại hội nghị các đại biểu đã nghe Báo cáo tình hình triển khai, tiến độ thực hiện, những khó khăn, vướng mắc và giải pháp trong thời gian tới trong thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ có công với cách mạng theo Quyết định 22/2013/QĐ – TTg trên địa bàn huyện Triệu Sơn, cụ thể: Năm 2013, UBND huyện đã triển khai đến các xã, thị trấn và tổng hợp danh sách các xã, thị trấn có đối tượng được hưởng theo chính sách hỗ trợ, với tổng số hộ đề nghị hỗ trợ trên địa bàn huyện là 3.236 hộ, trong đó xây mới 1.443 hộ, sửa chữa 1.793 hộ. Năm 2014, UBND huyện đã rà soát hộ gia đình có công với cách mạng được hỗ trợ về nhà ở, trong đó tổng số hộ rà soát là 3.187 hộ ( xây mới: 1.484 hộ, sửa chữa: 1.703 hộ), với tổng kinh phí 93.420 triệu đồng. Ngày 4.6.2018, Chủ tịch UBND phê duyệt giao kế hoạch chi tiết vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở từ nguồn ngân sách Trung ương năm 2018 tỉnh Thanh Hóa, huyện Triệu sơn có 3.201 hộ được hỗ trợ, trong đó xây mới: 1.409 hộ, sửa chữa: 1.792 hộ), với tổng kinh phí hỗ trợ là 92.200 triệu đồng. Sau khi có Quyết định giao kế hoạch vốn của Chủ tịch UBND tỉnh, UBND huyện rà soát đối chiếu danh sách các hộ được hỗ trợ theo Quyết định 2066 của Chủ tịch UBND tỉnh và danh sách các hộ đề nghị hỗ trợ theo Quyết định số 2448 của Chủ tịch UBND huyện thì có sự sai lệch, cụ thể: Số hộ trùng tên và mức hỗ trợ theo Quyết định 2066 của UBND tỉnh, và Quyết định 2448 của UBND huyện là 2.565 hộ ( xây mới 1.201 hộ, sửa chữa 1.364 hộ), kinh phí hỗ trợ là 75.320 triệu đồng. Số trùng tên, sai mức hỗ trợ giữa Quyết định 2066 của UBND tỉnh và Quyết định 2448 của UBND huyện là 182 hộ, Cụ thể: Tại Quyết định 2066 của UBND tỉnh: Xây mới 75 hộ, sửa chữa 107 hộ. Tại Quyết định số 2448 của Chủ tịch UBND huyện: Xây mới 107 hộ, sữa chữa 75 hộ. So với danh sách của huyện giảm 32 hộ xây mới, tăng 32 hộ sửa chữa, kinh phí hỗ trợ được phê duyệt thiếu 640 triệu đồng. Số hộ có tên trong Quyết định 2066 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhưng không có tên trong Quyết định 2448 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn là 454 hộ, trong đó xây mới 134 hộ, sửa chữa 320 hộ, tổng kinh phí là 11.760 triệu đồng. Số hộ có tên trong Quyết định 2448 của Chủ tịch UBND huyện nhưng không có tên trong Quyết định 2066 của Chủ tịch UBND tỉnh là 440 hộ, trong đó xây mới 177 hộ, sửa chữa 263 hộ, tổng kinh phí hỗ trợ 12.340 triệu đồng. Kinh phí hỗ trợ thiếu theo đề nghị của huyện là 580 triệu đồng. Kết quả thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ có công theo Quyết định 22/2013/QĐ –TTg trên địa bàn huyện: Đối với số hộ trùng tên và mức hỗ trợ giữa Quyết định 2066 của UBND tỉnh và Quyết định 2448 của UBND huyện; UBND huyện Triệu sơn đã phê duyệt giao kế hoạch vốn cho các xã, thị trấn, cụ thể: Số hộ phân bổ kinh phí hỗ trợ: 2.295 hộ, trong đó xây mới 1.055 hộ, sửa chữa 1.240 hộ. Đối với số hộ trùng tên nhưng lệch mức hỗ trợ giữa Quyết định 2066 và Quyết định 2448; Số hộ người có công và vợ hoặc chồng của người đó đều đã chết, hiện con đang sinh sống tại ngôi nhà đó đã xây dựng nhà ở. Sau khi có hướng dẫn của UBND tỉnh, UBND huyện đã rà soát và phê duyệt giao kế hoạch vốn cho các xã, thị trấn, cụ thể: Số hộ trùng tên, lệch mức hỗ trợ giữa Quyết định 2066 và Quyết định 2448 là 114 hộ, trong đó xây mới 9 hộ, sửa chửa 105 hộ. Số hộ người có công và vợ hoặc chồng của người đó đều đã chết, hiện con cái đang sinh sống tại ngôi nhà đó đã xây dựng nhà ở là 177 hộ, trong đó xây mới 92 hộ, sửa chữa 85 hộ. Kết quả hỗ trợ đến ngày 25.6.2019: Số hộ đã hoàn thành hỗ trợ là 2.159 hộ, trong đó xây mới 867 hộ, sửa chữa 1.292 hộ. Số hộ đang triển khai thực hiện hỗ trợ là 110 hộ; Số hộ chưa triển khai thực hỗ trợ 317 hộ; Số tiền đã giải ngân 60.520 triệu đồng. Tỷ lệ giải ngân vốn hỗ trợ do cấp trên phân bổ 65,64%. Những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện: Số hộ có tên trong Quyết định 2448 của Chủ tịch UBND huyện nhưng không có tên trong Quyết định 2066 của UBND tỉnh là 440 hộ, trong đó xây mới 177 hộ, sữa chữa 263 hộ, tổng kinh phí 12.340 triệu đồng. Số hộ đã được hỗ trợ từ nguồn khác, hình thức khác như quỹ đền ơn đáp nghĩa, doanh nghiệp...có 26 hộ. Số hộ gia đình người có công mà cả người có công và vợ hoặc chồng của người đó đều đã chết, hiện nay con của họ sống tại ngôi nhà đó chưa xây mới, sữa chữa hiện tại có khó khăn về nhà ở có 45 hộ. Đối với số hộ trùng tên nhưng lệch mức hỗ trợ giữa Quyết định của tỉnh và huyện, đã có hướng dẫn của Sở Xây dựng là hỗ trợ theo mức sửa chữa. UBND huyện đã rà soát và giao vốn cho các xã, thị trấn để thực hiện hỗ trợ. Tuy nhiên còn 1 số hộ chưa thống nhất nhận mức hỗ trợ là sửa chữa, các hộ đã nhận nhưng vẫn có đơn đề nghị hỗ trợ đủ theo mức được phê duyệt tại Quyết định 2448 của UBND huyện. Số hộ rà soát bổ sung mới là 287 hộ, trong đó xây mới 146 hộ, sửa chữa 141 hộ, tổng kinh phí 8.660 triệu đồng. Sau nghe báo cáo, Đoàn công tác của Sở và các đại biểu đã trao đổi tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định 22 trên địa bàn huyện.
Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Đức Kính – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện đề nghị lãnh đạo các Sở Xây dựng, Sở LĐTBXH giúp huyện tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết các vướng mắc trong thực hiện Quyết định 22 trên địa bàn huyện. Đối với danh sách các hộ nằm trong đề án đã được UBND tỉnh và Bộ LĐTBXH phê duyệt thì đề nghị Cán bộ chỉ đạo các xã tập trung đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện đảm bảo theo đúng quy định. Đối với nhóm 287 hộ rà soát bổ sung mới phải phải rà soát thẩm định lại có danh sách rà soát và chốt danh sách để huyện phê duyệt trước ngày 30.7. Đối với 182 hộ trùng tên nhưng lệch mức hỗ trợ đề nghị Sở Xây dựng tham mưu cho UBND tỉnh cho phép huyện được sử dụng kinh phí đã cấp theo Quyết định 2066 của UBND tỉnh để thực hiện hỗ trợ cho các hộ theo mức được phê duyệt tại Quyết định 2448 của UBND huyện. Đối với 45 hộ thuộc số hộ gia đình người có công mà cả người có công và vợ hoặc chồng của người đó đều đã chết, hiện nay con của họ đang sống tại ngôi nhà đó chưa xây dựng mới hoặc sữa chữa hiện tại có khó khăn về nhà ở thì UBND huyện chủ động bố trí kinh phí để thực hiện hỗ trợ hoàn thành trong quý 3. 2019. Đối với 440 hộ có tên trong Quyết định 2448 của UBND huyện nhưng không có tên trong Quyết định 2066 của UBND tỉnh thì đề nghị Sở Xây dựng phối hợp báo cáo UBND tỉnh để có hướng xử lý, giải quyết để hỗ trợ thực hiện./.

IMG_0453[1].JPG

IMG_0459[1].JPG

Lê Anh

 
Dự báo thời tiết Thanh Hóa