Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1420
Hôm qua:
4357
Tuần này:
21846
Tháng này:
83641
Tất cả:
3871927

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới

Ngày 08/10/2021 16:28:01

Thực hiện kế hoạch số 01 của tiểu ban tuyên tuyền vận động về xây dựng huyện Triệu Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. Trong những ngày qua toàn huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức và là một trong những giải pháp quan trọng trong xây dựng nông thôn mới; việc tuyên truyền giúp đông đảo quần chúng nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, mục tiêu, nội dung, phương pháp và cách làm trong quá trình triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, từ đó, tạo sự đồng thuận, đoàn kết, đồng lòng của nhân dân chung sức xây dựng NTM.

   Trung tâm Văn hóa Thông tin thể thao và du lịch huyện Triệu Sơn đã tập trung thực hiện và hướng dẫn cơ sở triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác xây dựng NTM và phòng chống dịch bệnh Covid – 19, khai thác thế mạnh của các loại hình tuyên truyền, nhờ đó mọi người dân đều chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh và thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng NTM. Kết quả trong 9 tháng đầu năm 2021, đã tuyên truyền trên đài huyện được 480 tin bài, 242 bản tin, 810 lần phát, tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử huyện 84 tin, bài 168 hình ảnh, phối hợp với Đài Phát thanh truyền hình tỉnh phát 12 tin thời sự, 2 phóng sự ngắn; Báo thanh hóa đăng 32 tin, bài và hình ảnh. Tuyên truyền trực quan các nội dung được chuyển tải thông qua các hình thức panô, tranh ảnh, áp phích. Toàn huyện đã treo được 735 băng rôn, 180 panô cỡ lớn, 1.480 áp phích và phướn, 58.000 nội quy, khuyến cáo 5k, biển đường dây nóng, biển quét mã QR – Covid 19, dựng 120 pa nô hộp trước cơ quan, công sở, treo trên 2.000 cờ Đảng, cờ Tổ Quốc, Hồng kỳ trên tuyến đường tỉnh lộ 514, 514B, Quốc lộ 47, 47C, tuyên truyền lưu động trên địa bàn huyện được 1.800 lượt, ở 34/34 xã, thị trấn đều có đội thông tin tuyên truyền lưu động, mỗi đội có từ 5 đến 10 xe tuyên truyền, tổ chức đi tuyên truyền 2 lượt/ ngày vv….
20211008_140245.jpg
IMG_20211008_110258.jpg
IMG_20211008_105733.jpg
20211007_150927.jpg
20211007_150621.jpg
20211007_152612.jpg
Công tác tuyên truyền trực quan, tuyên truyền lưu động trong xây dựng huyện NTM.
   Trong thời gian tới, Trung tâm Văn hóa, Thông tin, thể thao và du lịch huyện Triệu Sơn tiếp tục, tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền có hiệu quả, thiết thực, nhằm tác động mạnh mẽ đến nhận thức của nhân dân, để mọi người dân tham gia hưởng ứng tích cực phong trào thi đua nước rút xây dựng huyện Triệu Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của các thiết chế văn hóa cơ sở, luôn chú trọng đến việc đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền. Thông qua tuyên truyền đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, người dân đã nhiệt tình hưởng ứng tham gia thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đóng góp dưới nhiều hình thức như tiền mặt, ngày công lao động, hiến đất làm đường và các công trình công cộng, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, nỗ lực quyết tâm phấn đấu để huyện Triệu Sơn được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2021.

                                                                                      - Phương Thúy -
 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới

Đăng lúc: 08/10/2021 16:28:01 (GMT+7)

Thực hiện kế hoạch số 01 của tiểu ban tuyên tuyền vận động về xây dựng huyện Triệu Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. Trong những ngày qua toàn huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức và là một trong những giải pháp quan trọng trong xây dựng nông thôn mới; việc tuyên truyền giúp đông đảo quần chúng nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, mục tiêu, nội dung, phương pháp và cách làm trong quá trình triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, từ đó, tạo sự đồng thuận, đoàn kết, đồng lòng của nhân dân chung sức xây dựng NTM.

   Trung tâm Văn hóa Thông tin thể thao và du lịch huyện Triệu Sơn đã tập trung thực hiện và hướng dẫn cơ sở triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác xây dựng NTM và phòng chống dịch bệnh Covid – 19, khai thác thế mạnh của các loại hình tuyên truyền, nhờ đó mọi người dân đều chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh và thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng NTM. Kết quả trong 9 tháng đầu năm 2021, đã tuyên truyền trên đài huyện được 480 tin bài, 242 bản tin, 810 lần phát, tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử huyện 84 tin, bài 168 hình ảnh, phối hợp với Đài Phát thanh truyền hình tỉnh phát 12 tin thời sự, 2 phóng sự ngắn; Báo thanh hóa đăng 32 tin, bài và hình ảnh. Tuyên truyền trực quan các nội dung được chuyển tải thông qua các hình thức panô, tranh ảnh, áp phích. Toàn huyện đã treo được 735 băng rôn, 180 panô cỡ lớn, 1.480 áp phích và phướn, 58.000 nội quy, khuyến cáo 5k, biển đường dây nóng, biển quét mã QR – Covid 19, dựng 120 pa nô hộp trước cơ quan, công sở, treo trên 2.000 cờ Đảng, cờ Tổ Quốc, Hồng kỳ trên tuyến đường tỉnh lộ 514, 514B, Quốc lộ 47, 47C, tuyên truyền lưu động trên địa bàn huyện được 1.800 lượt, ở 34/34 xã, thị trấn đều có đội thông tin tuyên truyền lưu động, mỗi đội có từ 5 đến 10 xe tuyên truyền, tổ chức đi tuyên truyền 2 lượt/ ngày vv….
20211008_140245.jpg
IMG_20211008_110258.jpg
IMG_20211008_105733.jpg
20211007_150927.jpg
20211007_150621.jpg
20211007_152612.jpg
Công tác tuyên truyền trực quan, tuyên truyền lưu động trong xây dựng huyện NTM.
   Trong thời gian tới, Trung tâm Văn hóa, Thông tin, thể thao và du lịch huyện Triệu Sơn tiếp tục, tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền có hiệu quả, thiết thực, nhằm tác động mạnh mẽ đến nhận thức của nhân dân, để mọi người dân tham gia hưởng ứng tích cực phong trào thi đua nước rút xây dựng huyện Triệu Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của các thiết chế văn hóa cơ sở, luôn chú trọng đến việc đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền. Thông qua tuyên truyền đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, người dân đã nhiệt tình hưởng ứng tham gia thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đóng góp dưới nhiều hình thức như tiền mặt, ngày công lao động, hiến đất làm đường và các công trình công cộng, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, nỗ lực quyết tâm phấn đấu để huyện Triệu Sơn được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2021.

                                                                                      - Phương Thúy -