Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
894
Hôm qua:
6384
Tuần này:
7278
Tháng này:
109354
Tất cả:
2413435

Chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây có giá trị kinh tế cao ở xã Triệu Thành

Ngày 03/02/2020 15:10:49

Trong những năm gần đây xã Triệu Thành là một trong những địa phương thực hiện tốt chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ. Đồng thời, áp dụng tiến bộ kỹ thuật về giống, công nghệ để cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu, nhằm tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích. Từ công tác tuyên truyền, nhiều nông dân đã chủ dộng chuyển đổi diện tích đất lúa kém hiệu quả để chuyển sang trồng các loại cây có giá trị cao, phù hợp với thị trường.

20200131_135627.jpg

20200131_135957.jpg
Mô hình trồng riềng của gia đình bà Trần Thị Hương thôn Bình Định xã Triệu Thành.

    
        Đến nay xã Triệu Thành đã chuyển đổi được 35 ha diện tích đất lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn, Trong đó cây riềng là cây trồng chủ đạo chiếm 2/3 diện tích, số diện tích còn lại trồng đào, quất, ngô và cỏ voi. Tiêu biểu như gia đình anh Hà Hữu Hoàng, gia đình chị Trần Thị Hương thôn Bình Định, gia đình chị Vũ Thị Hương, thôn Bình Phương, anh Hà Xuân Kiên thôn Châu Thành nhờ mạnh dạn chuyển đổi từ 1,5 đến 2,5 ha đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây riềng, mỗi năm mang lại cho các gia đình lợi nhuận gần trăm triệu đồng, kỹ thuật và công chăm sóc cho cây riềng ít, cây ít bị sâu bệnh, thu nhập cao hơn trồng lúa từ 3 đến 4 lần. Sản phẩm làm ra được các thương lái về thu mua tận ruộng và thị trường đầu ra rất phong phú. Thành công từ mô hình trồng riềng của một số hộ gia đình trong xã, hiện nay nhiều hộ nông dân trên địa bàn xã đã chủ động đưa cây riềng vào phát triển sản xuất và nhân ra diện rộng. Để nâng cao hiệu quả trong công tác chuyển đổi cây trồng trên đất lúa, thời gian tới xã Triệu Thành tiếp tục đẩy mạnh việc rà soát ở từng diện tích kém hiệu quả, gắn với quy hoạch sản xuất, trong đó khuyến khích phát triển mô hình phù hợp, cả điều kiện canh tác với thị trường tiêu thụ. Ưu tiên mở rộng những mô hình có “đầu ra” ổn định. Ngoài ra, cũng đề cao việc sản xuất gắn kết chặt chẽ “4 nhà”, trong đó mối liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân là rất quan trọng, giúp giảm bớt các khâu trung gian trong chuỗi giá trị sản phẩm nông sản, nâng cao giá trị gia tăng và sản xuất bền vững.
   Từ mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Triệu Thành đã góp phần tăng giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích đất canh tác, nâng cao thu nhập cho nông dân và thực hiện thành công nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Nhằm tăng năng suất và sản lượng trên đơn vị diện tích, trong thời gian tới, xã Triệu Thành sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc chuyển đổi diện tích đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây có giá trị kinh tế cao hơn.
                                                                                                       - Phương Thúy -

 

Chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây có giá trị kinh tế cao ở xã Triệu Thành

Đăng lúc: 03/02/2020 15:10:49 (GMT+7)

Trong những năm gần đây xã Triệu Thành là một trong những địa phương thực hiện tốt chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ. Đồng thời, áp dụng tiến bộ kỹ thuật về giống, công nghệ để cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu, nhằm tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích. Từ công tác tuyên truyền, nhiều nông dân đã chủ dộng chuyển đổi diện tích đất lúa kém hiệu quả để chuyển sang trồng các loại cây có giá trị cao, phù hợp với thị trường.

20200131_135627.jpg

20200131_135957.jpg
Mô hình trồng riềng của gia đình bà Trần Thị Hương thôn Bình Định xã Triệu Thành.

    
        Đến nay xã Triệu Thành đã chuyển đổi được 35 ha diện tích đất lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn, Trong đó cây riềng là cây trồng chủ đạo chiếm 2/3 diện tích, số diện tích còn lại trồng đào, quất, ngô và cỏ voi. Tiêu biểu như gia đình anh Hà Hữu Hoàng, gia đình chị Trần Thị Hương thôn Bình Định, gia đình chị Vũ Thị Hương, thôn Bình Phương, anh Hà Xuân Kiên thôn Châu Thành nhờ mạnh dạn chuyển đổi từ 1,5 đến 2,5 ha đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây riềng, mỗi năm mang lại cho các gia đình lợi nhuận gần trăm triệu đồng, kỹ thuật và công chăm sóc cho cây riềng ít, cây ít bị sâu bệnh, thu nhập cao hơn trồng lúa từ 3 đến 4 lần. Sản phẩm làm ra được các thương lái về thu mua tận ruộng và thị trường đầu ra rất phong phú. Thành công từ mô hình trồng riềng của một số hộ gia đình trong xã, hiện nay nhiều hộ nông dân trên địa bàn xã đã chủ động đưa cây riềng vào phát triển sản xuất và nhân ra diện rộng. Để nâng cao hiệu quả trong công tác chuyển đổi cây trồng trên đất lúa, thời gian tới xã Triệu Thành tiếp tục đẩy mạnh việc rà soát ở từng diện tích kém hiệu quả, gắn với quy hoạch sản xuất, trong đó khuyến khích phát triển mô hình phù hợp, cả điều kiện canh tác với thị trường tiêu thụ. Ưu tiên mở rộng những mô hình có “đầu ra” ổn định. Ngoài ra, cũng đề cao việc sản xuất gắn kết chặt chẽ “4 nhà”, trong đó mối liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân là rất quan trọng, giúp giảm bớt các khâu trung gian trong chuỗi giá trị sản phẩm nông sản, nâng cao giá trị gia tăng và sản xuất bền vững.
   Từ mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Triệu Thành đã góp phần tăng giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích đất canh tác, nâng cao thu nhập cho nông dân và thực hiện thành công nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Nhằm tăng năng suất và sản lượng trên đơn vị diện tích, trong thời gian tới, xã Triệu Thành sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc chuyển đổi diện tích đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây có giá trị kinh tế cao hơn.
                                                                                                       - Phương Thúy -