Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
438
Hôm qua:
1091
Tuần này:
7304
Tháng này:
18462
Tất cả:
902716

Xã Thọ Bình triển khai thực hiện công tác sáp nhập thôn trên địa bàn.

Ngày 05/12/2017 16:06:44

Thọ Bình là xã được huyện chọn làm điểm trong việc chỉ đạo thực hiện công tác sáp nhập thôn xóm trên địa bàn.

Để triển khai thực hiện công tác sáp nhập theo đúng nội dung các văn bản hướng dẫn của cấp trên. Ngay sau hội nghị triển khai tại huyện xã đã đẩy mạnh công tác chỉ đạo, phân công trách nhiệm cho các ban ngành, cán bộ chuyên môn chuẩn bị thực hiện các bước. Để triển khai thực hiện việc sáp nhập, Ban chấp hành Đảng bộ xã đã ban hành Nghị quyết số 16-NQ/ĐU về lãnh đạo việc sáp nhập thôn trên địa, tổ chức hội nghị triển khai tại xã, thành lập ban chỉ đạo, khâu quan rọng là việc thực hiện việc rà soát tình hình thực tế hoạt động thôn, xóm trên địa bàn từ đó áp dụng vào khung tiêu chí quy định của cấp trên để xây dựng Kế hoạch, Đề án sáp nhập cho cụ thể phù hợp đảm bảo tiêu chí chung. Theo kết quả rà soát hiện trạng hoạt động của các thôn xóm trên địa bàn xã, hiện tại trên địa bàn xã có 18 thôn với 2138 hộ, trung bình mỗi thôn có 121,2 hộ, thôn nhiều nhất có 200 hộ đó là thôn 1, thôn ít nhất có 77 hộ là thôn 18. Thôn có số hộ dưới 100 là 3 thôn, có từ 100 hộ trở lên là 15 thôn. Toàn xã có18 thôn và 90 người hoạt động không chuyên trách, xã Thọ Bình là một trong những xã có số thôn và người hoạt động không chuyên trách lớn của huyện. Theo Kế hoạch của UBND xã có 3 thôn phải thực hiện sáp nhập, sau sáp nhập xã còn lại16 thôn.
Sáp nhập thôn, tổ dân phố là nhiệm vụ trọng tâm trong các tháng cuối năm 2017 và năm 2018, do đó Cấp ủy đảng, Chính quyền xã Thọ Bình đang tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân, triển khai thực hiện các bước theo đúng quy định nhằm thực hiện công tác sáp nhập thôn theo đúng thời gian quy định.


CIMG8105.JPG
Hoạt động văn hóa văn nghệ làng Đồng xã - Xã Thọ Bình.

Thùy Dung

Xã Thọ Bình triển khai thực hiện công tác sáp nhập thôn trên địa bàn.

Đăng lúc: 05/12/2017 16:06:44 (GMT+7)

Thọ Bình là xã được huyện chọn làm điểm trong việc chỉ đạo thực hiện công tác sáp nhập thôn xóm trên địa bàn.

Để triển khai thực hiện công tác sáp nhập theo đúng nội dung các văn bản hướng dẫn của cấp trên. Ngay sau hội nghị triển khai tại huyện xã đã đẩy mạnh công tác chỉ đạo, phân công trách nhiệm cho các ban ngành, cán bộ chuyên môn chuẩn bị thực hiện các bước. Để triển khai thực hiện việc sáp nhập, Ban chấp hành Đảng bộ xã đã ban hành Nghị quyết số 16-NQ/ĐU về lãnh đạo việc sáp nhập thôn trên địa, tổ chức hội nghị triển khai tại xã, thành lập ban chỉ đạo, khâu quan rọng là việc thực hiện việc rà soát tình hình thực tế hoạt động thôn, xóm trên địa bàn từ đó áp dụng vào khung tiêu chí quy định của cấp trên để xây dựng Kế hoạch, Đề án sáp nhập cho cụ thể phù hợp đảm bảo tiêu chí chung. Theo kết quả rà soát hiện trạng hoạt động của các thôn xóm trên địa bàn xã, hiện tại trên địa bàn xã có 18 thôn với 2138 hộ, trung bình mỗi thôn có 121,2 hộ, thôn nhiều nhất có 200 hộ đó là thôn 1, thôn ít nhất có 77 hộ là thôn 18. Thôn có số hộ dưới 100 là 3 thôn, có từ 100 hộ trở lên là 15 thôn. Toàn xã có18 thôn và 90 người hoạt động không chuyên trách, xã Thọ Bình là một trong những xã có số thôn và người hoạt động không chuyên trách lớn của huyện. Theo Kế hoạch của UBND xã có 3 thôn phải thực hiện sáp nhập, sau sáp nhập xã còn lại16 thôn.
Sáp nhập thôn, tổ dân phố là nhiệm vụ trọng tâm trong các tháng cuối năm 2017 và năm 2018, do đó Cấp ủy đảng, Chính quyền xã Thọ Bình đang tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân, triển khai thực hiện các bước theo đúng quy định nhằm thực hiện công tác sáp nhập thôn theo đúng thời gian quy định.


CIMG8105.JPG
Hoạt động văn hóa văn nghệ làng Đồng xã - Xã Thọ Bình.

Thùy Dung
Dự báo thời tiết Thanh Hóa