Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
473
Hôm qua:
4192
Tuần này:
17806
Tháng này:
17806
Tất cả:
1978416

Xã Tân Ninh Tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2019

Ngày 07/05/2019 09:19:18

Thực hiện công tác phát triển rừng và đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2019, xã Tân Ninh đã tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như:Tăng cường các hình thức tuyên truyền về công tác bảo vệ rừng và PCCCR đến từng cơ quan, đơn vị, chủ rừng và người dân sống, hoạt động canh tác trong và gần rừng, nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các tổ chức và mọi người dân về công tác bảo vệ rừng và PCCCR.

Đài Truyền thanh xã tăng thời lượng phát sóng, thu thập tin tức tuyên truyền công tác PCCCR, nâng cao ý thức bảo vệ rừng và PCCCR của nhân dân, đặc biệt là người dân sống trong và ven rừng. Kiện toàn, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo gồm 21 người; phân công, phân nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo thường xuyên kiểm tra các vùng trọng điểm đã quy hoạch vùng trọng điểm có khả năng xảy ra cháy rừng; chủ động xây dựng và thực hiện các phương án PCCCR, tổ chức lực lượng thường trực và thường xuyên kiểm tra bảo vệ rừng, ngăn chặn các hành vi phá rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản và PCCCR trên địa bàn xã quản lý.Thực hiện nghiêm túc Nghị định số 09/2006/NĐ-CP ngày 16/01/2006 của Chính phủ Quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng; Chỉ thị số 1685/CT-TTg ngày 27/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ; Chỉ thị số 25/CT-BNN-TCLN ngày 26/01/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về triển khai các biện pháp bảo vệ rừng và PCCCR mùa hanh khô;chủ động và thực hiện tốt công tác cảnh báo, dự báo và kiểm tra lửa rừng, thường xuyên tuần tra, kiểm soát phát hiện kịp thời các điểm cháy mới phát sinh và huy động lực lượng chữa cháy ngay từ giờ đầu không để lây lan trên diện rộng, các chủ rừng, phải thực hiện nghiêm đúng quy trình, quy phạm trong công tác PCCCR; thực hiện triệt để phương châm 4 tại chỗ “Lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, hậu cần tại chỗ” để chủ động và sẵn sàng ứng cứu, kịp thời khống chế, tổ chức chữa cháy rừng khi xảy ra và nhanh chóng khắc phục hậu quả do cháy rừng gây ra. Các lực lượng của xã phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR; chủ động bố trí lực lượng, phương tiện hậu cần sẵn sàng cho công tác cứu chữa cháy rừng khi xảy ra trên địa bàn; đồng thời làm tốt công tác điều tra, xác định nguyên nhân, truy tìm thủ phạm để xử lý nghiêm minh các đối tượng và chủ rừng để xảy ra cháy rừng trước pháp luật, chỉ đạo các nhà trường chủ động tăng cường làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục các quy định về sử dụng lửa an toàn cho học sinh. Ban Chỉ đạo PCCR của xã tăng cường kiểm tra, hướng dẫn công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR tại các thôn và các chủ rừng trong việc triển khai các biện pháp bảo vệ rừng và PCCCR; kiểm tra việc sử dụng kinh doanh rừng và việc thực hiện các quy định của Nhà nước về quản lý bảo vệ và PCCCR của các chủ rừng trên địa bàn xã. Báo cáo đề xuất khen thưởng kịp thời những cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc trong công tác PCCCR - đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm đúng pháp luật các trường hợp vi phạm trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong xã làm tốt tuyên truyền công tác PCCCR và bảo vệ rừng để mọi người hiểu rõ, tự giác chấp hành, kịp thời biểu dương khen thưởng người làm tốt công tác bảo vệ rừng, PCCCR và thực hiện xã hội hóa trong công tác PCCC và bảo vệ rừng. Từ những kết quả trên trong những năm vừa qua và các tháng đầu năm 2019, 321,66 ha rừng sản xuất và 481,05 ha rừng phòng hộ trên địa bàn xã phát triển tốt, không có vụ cháy nào xảy ra./.
IMG_0291.JPG

IMG_0280.JPG

Đình Duyến
 

Xã Tân Ninh Tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2019

Đăng lúc: 07/05/2019 09:19:18 (GMT+7)

Thực hiện công tác phát triển rừng và đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2019, xã Tân Ninh đã tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như:Tăng cường các hình thức tuyên truyền về công tác bảo vệ rừng và PCCCR đến từng cơ quan, đơn vị, chủ rừng và người dân sống, hoạt động canh tác trong và gần rừng, nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các tổ chức và mọi người dân về công tác bảo vệ rừng và PCCCR.

Đài Truyền thanh xã tăng thời lượng phát sóng, thu thập tin tức tuyên truyền công tác PCCCR, nâng cao ý thức bảo vệ rừng và PCCCR của nhân dân, đặc biệt là người dân sống trong và ven rừng. Kiện toàn, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo gồm 21 người; phân công, phân nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo thường xuyên kiểm tra các vùng trọng điểm đã quy hoạch vùng trọng điểm có khả năng xảy ra cháy rừng; chủ động xây dựng và thực hiện các phương án PCCCR, tổ chức lực lượng thường trực và thường xuyên kiểm tra bảo vệ rừng, ngăn chặn các hành vi phá rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản và PCCCR trên địa bàn xã quản lý.Thực hiện nghiêm túc Nghị định số 09/2006/NĐ-CP ngày 16/01/2006 của Chính phủ Quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng; Chỉ thị số 1685/CT-TTg ngày 27/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ; Chỉ thị số 25/CT-BNN-TCLN ngày 26/01/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về triển khai các biện pháp bảo vệ rừng và PCCCR mùa hanh khô;chủ động và thực hiện tốt công tác cảnh báo, dự báo và kiểm tra lửa rừng, thường xuyên tuần tra, kiểm soát phát hiện kịp thời các điểm cháy mới phát sinh và huy động lực lượng chữa cháy ngay từ giờ đầu không để lây lan trên diện rộng, các chủ rừng, phải thực hiện nghiêm đúng quy trình, quy phạm trong công tác PCCCR; thực hiện triệt để phương châm 4 tại chỗ “Lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, hậu cần tại chỗ” để chủ động và sẵn sàng ứng cứu, kịp thời khống chế, tổ chức chữa cháy rừng khi xảy ra và nhanh chóng khắc phục hậu quả do cháy rừng gây ra. Các lực lượng của xã phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR; chủ động bố trí lực lượng, phương tiện hậu cần sẵn sàng cho công tác cứu chữa cháy rừng khi xảy ra trên địa bàn; đồng thời làm tốt công tác điều tra, xác định nguyên nhân, truy tìm thủ phạm để xử lý nghiêm minh các đối tượng và chủ rừng để xảy ra cháy rừng trước pháp luật, chỉ đạo các nhà trường chủ động tăng cường làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục các quy định về sử dụng lửa an toàn cho học sinh. Ban Chỉ đạo PCCR của xã tăng cường kiểm tra, hướng dẫn công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR tại các thôn và các chủ rừng trong việc triển khai các biện pháp bảo vệ rừng và PCCCR; kiểm tra việc sử dụng kinh doanh rừng và việc thực hiện các quy định của Nhà nước về quản lý bảo vệ và PCCCR của các chủ rừng trên địa bàn xã. Báo cáo đề xuất khen thưởng kịp thời những cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc trong công tác PCCCR - đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm đúng pháp luật các trường hợp vi phạm trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong xã làm tốt tuyên truyền công tác PCCCR và bảo vệ rừng để mọi người hiểu rõ, tự giác chấp hành, kịp thời biểu dương khen thưởng người làm tốt công tác bảo vệ rừng, PCCCR và thực hiện xã hội hóa trong công tác PCCC và bảo vệ rừng. Từ những kết quả trên trong những năm vừa qua và các tháng đầu năm 2019, 321,66 ha rừng sản xuất và 481,05 ha rừng phòng hộ trên địa bàn xã phát triển tốt, không có vụ cháy nào xảy ra./.
IMG_0291.JPG

IMG_0280.JPG

Đình Duyến
 
Dự báo thời tiết Thanh Hóa