Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
146
Hôm qua:
1388
Tuần này:
1532
Tháng này:
28964
Tất cả:
874381

Xã Hợp Tiến với công tác sáp nhập thôn xóm.

Ngày 14/12/2017 15:18:04

Sáp nhập thôn xóm nhằm giảm số lượng và người hoạt động không chuyên trách; giảm chi ngân sách, phát huy vai trò tự quản, tự chủ và hiệu quả huy động nguồn lực từ cộng đồng dân cư trong xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa, xây dựng nông thôn mới. Cùng với các địa phương khác trên địa bàn huyện, hiện tại xã Hợp Tiến đang tập trung đẩy mạnh công tác chỉ đạo thực hiện việc sáp nhập thôn xóm trên địa bàn. Trong quá trình triển khai thực hiện xã luôn trú trọng công tác tuyên truyền, triển khai các bước theo đúng quy định thời gian đã đề ra.

Xã Hợp Tiến có diện tích tự nhiên 664,8 ha, dân số là 4119 người với 1113 hộ được bố trí thành 9 thôn, trong đó có 9/9 thôn đều có số hộ dưới 200 hộ. Tại 9 thôn hiện có 48 người đang hoạt động không chuyên trách phụ trách các công việc. Trong những năm qua triển khai nhiệm vụ hoạt động chính trị tại cơ sở, các thôn xóm trên địa bàn xã đã thực sự phát huy tác dụng trực tiếp thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như nhiệm vụ chỉ đạo của địa phương. Các hoạt động phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới được tập trung triển khai góp phần tích cựcthayđổibộ mặt nông thôn và nâng cao đời sống nhân dân. Hoạt động của các thôn xóm cũng góp phần quan trọng trong việc giữ gìn tinh hoa văn hóa của dân tộc, đồng thời phát huy giá trị văn hóa đẩy lùi tệ nạn xã hội, xây dựng xã hội văn minh. Tuy nhiên bên cạnh đó là địa phương thuần nông, quy mô thôn nhỏ số hộ ít và không tập trung , trong những năm qua đã bộc lộ nhiều hạn chế nhất định trong công tác hoạt động nhất là trong việc huy động nguồn lực để xây dựng các công trình như đường giao thông, nhà văn hóa thôn… Đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở các thôn hoạt động không đồng đều , nhiều đầu mối cũng ảnh hưởng nhất định đến chất lượng chỉ đạo điều hành chung của thôn xóm. Do đó việc sáp nhập để thành lập thôn trên địa bàn xã Hợp tiến là phù hợp với thực tiễn của địa phương, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền cấp xã, tinh gọn bộ máy, đồng thời tạo sự gắn bó củng cố sức mạnh, tăng cường đầu tư xây dựng công trình phúc lợi xã hội từ cộng đồng dân cư và cũng là để thực hiện nghiêm Chỉ thị của Ban thường vụ Tỉnh ủy, Đề án của UBND tỉnh, lãnh đạo của Huyện ủy, UBND huyệnvề sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn. Theo nội dung Đề án của xã đã triển khai xây dựng sau khi sáp nhập xã sẽ còn 5 thôn giảm 4 thôn so với hiện nay. Trong đó xã thực hiện sáp nhập thôn 1 với thôn 2 thành thôn số 1; thôn 3 với thôn 4 thành thôn số 2; thôn 5 với 1 phần thôn 9 thành thôn số 3; thôn 6 với thôn 7 thành thôn số 4; thôn 8 với 1 phần thôn 9 thành thôn số 5. Hiện tại xã hoàn thiện xong bước xây dựng Đề án và đang triển khai thực hiện xuống các thôn để tổ chức họp lấy ý kiến nhân dân. Qua trao đổi với đồng chí Chủ tịch UBND xã Trịnh Văn Đồng cho biết, nhìn chung qua các bước triển khai ban đầu về công tác sáp nhập thôn trên địa bàn, tinh thần nhân dân ở các thôn xóm rất ủng hộ và cho rằng đây là việc làm cần thiết nhất là trong việc triển khai để huy động các nguồn lực cho xây dựng NTM trên địa bàn xã. Bên cạnh đó xã Hợp Tiến cũng luôn xác định phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân nắm bắt lộ trình và các bước triển khai thực hiện của việc sáp nhập thôn trên địa bàn. Tuyên truyền Nghị quyết của Tỉnh ủy, Huyện, các Thông tư của Bộ nội vụ, Kế hoạch Đề án của UBND tỉnh, Nghị quyết HĐND tỉnh về chính sách với những người thôi không công tác sau sáp nhập.
Với việc tập trung đẩy mạnh công tác chỉ đạo của Đảng ủy, công tác điều hành của UBND xã sự vào cuộc tích cực của MTTQ và các ban ngành đoàn thể cũng như sự ủng hộ của nhân dân , tin tưởng rằng công tác sáp nhập thôn xóm trên địa bàn xã sẽ được triển khai hoàn thành sớm. Sau sáp nhập thôn xã tập trung đẩy mạnh công tác chỉ đạo giải quyết về chế độ chính sách, cơ sở vật chất tại các thôn xóm đảm bảo theo đúng quy định và trình tự.

image (1).jpg

image.jpg
Nhân dân thôn 5 xã Hợp Tiến làm đường giao thông nông thôn.

Thùy Dung

Xã Hợp Tiến với công tác sáp nhập thôn xóm.

Đăng lúc: 14/12/2017 15:18:04 (GMT+7)

Sáp nhập thôn xóm nhằm giảm số lượng và người hoạt động không chuyên trách; giảm chi ngân sách, phát huy vai trò tự quản, tự chủ và hiệu quả huy động nguồn lực từ cộng đồng dân cư trong xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa, xây dựng nông thôn mới. Cùng với các địa phương khác trên địa bàn huyện, hiện tại xã Hợp Tiến đang tập trung đẩy mạnh công tác chỉ đạo thực hiện việc sáp nhập thôn xóm trên địa bàn. Trong quá trình triển khai thực hiện xã luôn trú trọng công tác tuyên truyền, triển khai các bước theo đúng quy định thời gian đã đề ra.

Xã Hợp Tiến có diện tích tự nhiên 664,8 ha, dân số là 4119 người với 1113 hộ được bố trí thành 9 thôn, trong đó có 9/9 thôn đều có số hộ dưới 200 hộ. Tại 9 thôn hiện có 48 người đang hoạt động không chuyên trách phụ trách các công việc. Trong những năm qua triển khai nhiệm vụ hoạt động chính trị tại cơ sở, các thôn xóm trên địa bàn xã đã thực sự phát huy tác dụng trực tiếp thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như nhiệm vụ chỉ đạo của địa phương. Các hoạt động phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới được tập trung triển khai góp phần tích cựcthayđổibộ mặt nông thôn và nâng cao đời sống nhân dân. Hoạt động của các thôn xóm cũng góp phần quan trọng trong việc giữ gìn tinh hoa văn hóa của dân tộc, đồng thời phát huy giá trị văn hóa đẩy lùi tệ nạn xã hội, xây dựng xã hội văn minh. Tuy nhiên bên cạnh đó là địa phương thuần nông, quy mô thôn nhỏ số hộ ít và không tập trung , trong những năm qua đã bộc lộ nhiều hạn chế nhất định trong công tác hoạt động nhất là trong việc huy động nguồn lực để xây dựng các công trình như đường giao thông, nhà văn hóa thôn… Đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở các thôn hoạt động không đồng đều , nhiều đầu mối cũng ảnh hưởng nhất định đến chất lượng chỉ đạo điều hành chung của thôn xóm. Do đó việc sáp nhập để thành lập thôn trên địa bàn xã Hợp tiến là phù hợp với thực tiễn của địa phương, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền cấp xã, tinh gọn bộ máy, đồng thời tạo sự gắn bó củng cố sức mạnh, tăng cường đầu tư xây dựng công trình phúc lợi xã hội từ cộng đồng dân cư và cũng là để thực hiện nghiêm Chỉ thị của Ban thường vụ Tỉnh ủy, Đề án của UBND tỉnh, lãnh đạo của Huyện ủy, UBND huyệnvề sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn. Theo nội dung Đề án của xã đã triển khai xây dựng sau khi sáp nhập xã sẽ còn 5 thôn giảm 4 thôn so với hiện nay. Trong đó xã thực hiện sáp nhập thôn 1 với thôn 2 thành thôn số 1; thôn 3 với thôn 4 thành thôn số 2; thôn 5 với 1 phần thôn 9 thành thôn số 3; thôn 6 với thôn 7 thành thôn số 4; thôn 8 với 1 phần thôn 9 thành thôn số 5. Hiện tại xã hoàn thiện xong bước xây dựng Đề án và đang triển khai thực hiện xuống các thôn để tổ chức họp lấy ý kiến nhân dân. Qua trao đổi với đồng chí Chủ tịch UBND xã Trịnh Văn Đồng cho biết, nhìn chung qua các bước triển khai ban đầu về công tác sáp nhập thôn trên địa bàn, tinh thần nhân dân ở các thôn xóm rất ủng hộ và cho rằng đây là việc làm cần thiết nhất là trong việc triển khai để huy động các nguồn lực cho xây dựng NTM trên địa bàn xã. Bên cạnh đó xã Hợp Tiến cũng luôn xác định phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân nắm bắt lộ trình và các bước triển khai thực hiện của việc sáp nhập thôn trên địa bàn. Tuyên truyền Nghị quyết của Tỉnh ủy, Huyện, các Thông tư của Bộ nội vụ, Kế hoạch Đề án của UBND tỉnh, Nghị quyết HĐND tỉnh về chính sách với những người thôi không công tác sau sáp nhập.
Với việc tập trung đẩy mạnh công tác chỉ đạo của Đảng ủy, công tác điều hành của UBND xã sự vào cuộc tích cực của MTTQ và các ban ngành đoàn thể cũng như sự ủng hộ của nhân dân , tin tưởng rằng công tác sáp nhập thôn xóm trên địa bàn xã sẽ được triển khai hoàn thành sớm. Sau sáp nhập thôn xã tập trung đẩy mạnh công tác chỉ đạo giải quyết về chế độ chính sách, cơ sở vật chất tại các thôn xóm đảm bảo theo đúng quy định và trình tự.

image (1).jpg

image.jpg
Nhân dân thôn 5 xã Hợp Tiến làm đường giao thông nông thôn.

Thùy Dung
Dự báo thời tiết Thanh Hóa